taklit - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

taklitBedeutungen von dem Begriff "taklit" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 56 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
taklit imitation n.
taklit mimic adj.
taklit fake adj.
General
taklit imitation n.
taklit charv n.
taklit travesty n.
taklit humbuggery n.
taklit impression n.
taklit impressure n.
taklit echo n.
taklit hit-off n.
taklit chavette n.
taklit pinchbeck n.
taklit mockery n.
taklit affectation n.
taklit mimesis n.
taklit mock n.
taklit repetition n.
taklit simulacrum n.
taklit gold brick n.
taklit postiche n.
taklit charver n.
taklit show n.
taklit takeoff n.
taklit chav n.
taklit reproduction n.
taklit falsification n.
taklit counterfeiting adj.
taklit wrong adj.
taklit false adj.
taklit shoddy adj.
taklit sham adj.
taklit bogus adj.
taklit dummy adj.
taklit simulated adj.
taklit brummagem adj.
taklit artificial adj.
taklit supposititious adj.
taklit snide adj.
taklit imitative adj.
taklit mockish adj.
taklit imitated adj.
taklit counterfeit adj.
Slang
taklit bastard
Trade/Economic
taklit counterfeit
taklit spurious
Law
taklit imitation
taklit artificial
taklit counterfeit
Technical
taklit imitation
Telecom
taklit replication
Chemistry
taklit simulation
taklit simulant
Marine Biology
taklit mimicry
Zoology
taklit mimicry
Linguistics
taklit imitation

Bedeutungen, die der Begriff "taklit" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 183 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
taklit etmek imitate v.
General
insanların konuşmasını taklit etmek imitate human speech v.
rakibini taklit etmek meetoo v.
rakibini taklit etmek mee-too v.
taklit ederek alay etmek burlesque v.
taklit etmek echo v.
taklit etmek mime v.
taklit etmek forge v.
taklit etmek ape v.
taklit etmek copycat v.
taklit etmek hit off v.
taklit etmek reproduce v.
taklit etmek mock v.
taklit etmek copy v.
taklit etmek imitate v.
taklit etmek mimic v.
taklit etmek take somebody off v.
taklit etmek follow suit v.
taklit etmek falsify v.
taklit etmek take off v.
taklit etmek simulate v.
taklit etmek impersonate v.
taklit etmek fake v.
taklit etmek take an example by v.
taklit etmek do an impression of somebody v.
taklit etmek counterfeit v.
taklit etmek follow the suit v.
taklit etmek feign v.
taklit etmek kopya etmek copy v.
taklit etmeye çalışmak emulate v.
taklit yapmak do imitation v.
taklit yapmak imitate v.
taklit yapmak perform imitation v.
taklit yapmak give imitation v.
alaylı taklit burlesque n.
alçıdan yapılmış taklit mermer scagliola n.
başkalarının laflarını ve davranışlarını taklit etme lata n.
doğadaki modelleri inceleyip taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry n.
düşük kalite taklit poor imitation n.
edebiyatta taklit imitation in literature n.
elle basılmış biletin kontrol kuponlarını taklit etme cardboarding n.
gülünç bir taklit parody n.
gülünç taklit burlesque n.
gülünç taklit mockery n.
gülünç taklit pisstake n.
körü körüne kopyalama/taklit etme blind replication n.
kötü taklit caricature n.
kötü taklit poor imitation n.
orijinaline çok benzeyen taklit slavish imitation n.
rakibini taklit eden me-tooer n.
rakibini taklit etme me-tooism n.
son derece beceriksizce yapılmış bir taklit travesty n.
tabiattaki modelleri inceleyip bu tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bilim dalı biomimicry n.
taklit (komik) takeoff n.
taklit becerisi ability to imitate n.
taklit deri imitation leather n.
taklit eden echoer n.
taklit eden kimse copycat n.
taklit eden kimse mimic n.
taklit eden kimse echoey n.
taklit edilebilirlik imitability n.
taklit edilebilirlik imitativeness n.
taklit edilemeyecek kadar iyi inimitability n.
taklit edilen imitatee n.
taklit edilmesi imkansız inimitability n.
taklit eser imitation n.
taklit etme personation n.
taklit etme me-tooism n.
taklit etme mimicking n.
taklit etme imitation n.
taklit etme echoey n.
taklit için model lodestar n.
taklit kabiliyeti ability to imitate n.
taklit kadife velours n.
taklit moda mirror image fashion n.
taklit mücevher costume jewellery n.
taklit mücevher imitation jewellery n.
taklit mücevherat imitation jewelry n.
taklit olmayan nonimitation n.
taklit şey dummy n.
taklit yaparak güldürme charade n.
taklit yeteneği ability to imitate n.
başkalarını taklit eden wannabe adj.
körü körüne taklit eden emulative adj.
taklit eden mimic adj.
taklit eden mimetic adj.
taklit eden imitative adj.
taklit ederek alay eden burlesque adj.
taklit edilebilir imitable adj.
taklit edilemez inimitable adj.
taklit edilmiş echoed adj.
yabancı dili taklit ederek yazılan macaronic adj.
taklit ederek in imitation of adv.
taklit ederek apishly adv.
taklit ederek imitatively adv.
taklit ederek emulatively adv.
taklit ederek mimickingly adv.
taklit ederek burlesquely adv.
taklit edilemez biçimde inimitably adv.
taklit yoluyla mimetically adv.
Proverb
maymun düşünmez ne görürse onu taklit eder monkey see monkey do
taklit en samimi yalakalıktır imitation is the sincerest form of flattery
Colloquial
birisini taklit etmek bite on someone
giyimini taklit etmek bite on someone
taklit etmek make like
taklit etmek hit off
Idioms
birini taklit etmek have off
taklit etmek take a leaf out of one's book
Speaking
beni taklit ediyor he imitates me
o beni taklit ediyor he imitates me
Trade/Economic
aldatıcı taklit gold brick
birebir taklit slavish imitation
fatura veya marka gibi taklit etme simulation
sahte/hileli/taklit ürünler counterfeit goods/products
taklit edilmiş forged
taklit mallar counterfeit goods
taklit para counterfeit coin
Law
(bir belgeyi vb) taklit etmek imitate
internette bir kişinin bir başkasını taklit ederek diğer insanları kandırması catfishing
taklit edilen mallar counterfeit goods
taklit etme counter-feasance
taklit etmek counterfeit
taklit etmek imitate
taklit etmek simulate
taklit mücevherat imitation jewelry
taklit mücevherat false jewelry
Media
taklit yazı bloğu lorem ipsum
Technical
mobilya ayağının taklit edilmiş hareketinin etkisi the effect of the simulated movement of a furniture leg
taklit etmek simulate
taklit kum simulated sand
taklit merserize yapma simile mercerizing
taklit tunç imitation bronze
video sinyallerini yapan cihaz yardımıyla taklit ekolar çıkarma bypass simulation
Computer
taklit edilmiş tecrübe simulated experience
taklit et impersonate
taklit etme impersonation
Textile
taklit fransız dikişi mock french seam
Medical
akut karını taklit eden spontan retroperitoneal kanamalar spontaneous retroperitoneal hemorrhages mimicking acute abdomen
boyun kitlesini taklit eden eksternal juguler ven external jugular vein mimicking neck mass
maligniteyi taklit eden mimicking malignancy
nekrotizan yumuşak doku enfensiyonunu taklit etmek mimic a necrotizing soft tissue infection
normal gebelikteki belirtileri/şikayetleri taklit eden semptomlar symptoms mimicking those of normal pregnancy
parotis kitlesini taklit eden toksoplazma lenfadeniti toxoplasmosis lymphadenitis mimicking a parotid mass
perineal herniyasyonu taklit eden pelvik leiomiyoma intrapelvic leiomyoma mimicking perineal herniation
renal hücreli karsinomu taklit eden retroperitoneal aksesuar dalak retroperitoneal accessory spleen mimicking renal mass
retroperitoneal bölgede sarkomu taklit eden ganglionöroma ganglioneuroma mimicking a retroperitoneal sarcoma
sakrokoksigeal teratomu taklit eden mimicking sacrococcygeal teratoma
taklit etme mimic
taklit ilaç counterfeit pharmaceutical
taklit operasyon sham operation (placebo surgery)
tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev bül giant bulla mimicking tension pneumothorax
testis tümörünü taklit eden izole testiküler tüberküloz isolated testicular tuberculosis mimicking testicular tumor
Psychology
ertelenmiş taklit deferred imitation
kendi kendini taklit selfkendi imitation
taklit intiharı copycat suicide
Food Engineering
taklit kraft kağıdı imitation kraft paper
Biology
doğadaki modelleri inceleyip bu tasarımları taklit etmek suretiyle insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry
Marine Biology
mullerian taklit mullerian mimicry
Zoology
başka kuşların seslerini taklit eden kuş mocker
başka kuşların seslerini taklit eden kuş mocking bird
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş mynah bird
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş mynah
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş myna bird
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş mina
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş minah
çekirgekuşu veya sığırcıkgillerden insan seslerini taklit edebilen güneydoğu asyaya özgü bir kuş myna
Literature
cisimleri seslerle taklit ve tasvir etme imitative harmony
Archaeology
taklit eser skeuomorphism
taklit eser skeuomorph
taklit nesne skeuomorphism
taklit nesne skeuomorph
taklit obje skeuomorph
taklit obje skeuomorphism
Military
taklit ateş simulated fire
taklit atış mock firing
taklit cihazı simulator
taklit edilmiş elektronik aldatma simulative electronic deception
taklit el bombası dummy hand grenade
taklit hardal gazı simulated mustard gas
taklit kimya harbi maddesi simulated agent
taklit model mock-up
taklit model mockup
taklit mühimmat simulated ammunition