artificial - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

artificial

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "artificial" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 19 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
artificial adj. yapma
artificial adj. suni
artificial adj. yapay
General
artificial adj. yalan
artificial adj. suni
artificial adj. eğreti
artificial adj. takına
artificial adj. yapmacık
artificial adj. yapay
artificial adj. taklit
artificial adj. naylon
artificial adj. zahiri
artificial adj. sahte
artificial adj. takma
Law
artificial taklit
Technical
artificial suni
Textile
artificial suni
Medical
artificial artifisiyel
Food Engineering
artificial yapay

Bedeutungen, die der Begriff "artificial" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 328 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
render artificial v. yapaylaştırmak
artificial agenda n. suni gündem
artificial agenda n. yapay gündem
artificial bait n. zoka
artificial bee colony n. yapay arı kolonisi
artificial daylight n. yapay gün ışığı
artificial environment n. yapay çevre
artificial fiber n. suni elyaf
artificial florist n. yapma çiçekçi
artificial flower n. yapay çiçek
artificial flower n. yapma çiçek
artificial horizon n. suni ufuk
artificial ice rink n. yapay buz pateni alanı
artificial insemination n. suni dölleme
artificial insemination n. yapay dölleme
artificial insemination n. suni döllenme
artificial intelligence engineering n. yapay zeka mühendisliği
artificial lake n. yapma göl
artificial lake n. yapay göl
artificial language n. yapay dil
artificial languages n. yapay diller
artificial leather n. suni deri
artificial leather n. yapay deri
artificial leg n. takma bacak
artificial light n. yapay ışık
artificial light n. suni ışık
artificial light film n. yapay ışık filmi
artificial light film n. suni ışık filmi
artificial lighting n. yapay aydınlatma
artificial nails n. takma tırnak
artificial nails n. protez tırnak
artificial object n. yapay nesne
artificial object n. yapay obje
artificial person n. tüzelkişi
artificial planting n. yapay dikim
artificial pond n. yapay gölet
artificial respiration n. suni teneffüs
artificial rose n. yapay gül
artificial satellites n. yapay uydular
artificial satellites in telecommunication n. telekomünikasyonda yapay uydular
artificial silk n. suni ipek
artificial silk n. rayon
artificial smile n. sahte gülücük
artificial sweetener n. yapay tatlandırıcı
artificial teeth n. takma diş
artificial turf n. suni çim
artificial turf n. suni çim halı saha
artificial turf n. yapay çim
artificial word n. uydurma kelime
artificial eyed adj. camgöz
Trade/Economic
artificial capital suni sermaye
artificial person tüzel kişiliği şüpheli ortaklık
artificial person tüzelkişi
artificial person hükmü şahsiyet
artificial person tüzel kişi
artificial person hükmi şahıs
artificial transaction yapay işlem
Law
artificial entity tüzelkişi
artificial entity hükmi şahıs
artificial person hükmi şahıs
artificial person tüzel kişi
artificial person tüzelkişi
artificial presumption yasal karine
artificial presumption hukuki karine
Politics
artificial source yapay kaynak
Technical
artificial abrasives yapay aşındırıcılar
artificial age hardening yapay yaşlandırma sertleşmesi
artificial ageing yapay yaşlandırma
artificial ageing yapay yaşlanma
artificial ageing by long term exposure to elevated temperature uzun süre yüksek sıcaklığa maruz bırakılarak suni yaşlandırma
artificial aggregate suni agrega
artificial aggregate yapay agrega
artificial aging yapay yaşlandırma
artificial antenna suni anten
artificial antenna yapay anten
artificial atmosphere yapay atmosfer
artificial atmosphere suni atmosfer
artificial carbonate yapay karbonat
artificial cement yapay çimento
artificial climbing structure yapay tırmanma yapısı
artificial cryolite yapay kriyolit
artificial daylight yapay gün ışığı
artificial daylight suni gün ışığı
artificial draught suni çekme
artificial ear yapay kulak
artificial ear suni kulak
artificial earth satellite suni dünya uydusu
artificial edges yapay kenarlar
artificial element yapay element
artificial fiber yapay lif
artificial fiber sentetik lif
artificial foot yapay ayak
artificial gravity suni yer çekimi
artificial horizon suni ufuk
artificial horizon yapay ufuk
artificial illumination suni aydınlatma
artificial inoculation yapay aşılama
artificial intelligence yapay zeka
artificial joint yapay mafsal
artificial lake suni göl
artificial leather suni deri
artificial leather yapay deri
artificial light yapay ışık
artificial light suni ışık
artificial light yapay aydınlatma
artificial light shade boyamanın lamba ışığındaki nüansı
artificial light shade akşam nüansı
artificial light through glass camdan geçen suni ışık
artificial lighting suni aydınlatma
artificial line yapma hat
artificial line suni hat
artificial magnet suni mıknatıs
artificial magnet yapay mıknatıs
artificial moonlight suni ay ışığı
artificial neural nets yapay sinir ağları
artificial obstacle suni engel
artificial pollination yapay tozlaşma
artificial pollution test yapay kirlenme deneyi
artificial radiation yapay ışıma
artificial radioactivity yapay radyoaktivite
artificial radioactivity yapay ışınetkinlik
artificial radioactivity yapay ışımetkinlik
artificial radioactivity suni radyoaktivite
artificial radioactivity yapay radyoaktiflik
artificial rain suni yağmur
artificial reality sanal gerçeklik
artificial regeneration suni gençleştirme
artificial resin sentetik reçine
artificial resin yapay reçine
artificial resins yapay reçineler
artificial respiration suni solunum
artificial reverberation suni çınlama
artificial satellite yapay uydu
artificial seasoning yapay kurutma
artificial seasoning sınai kurulma
artificial seasoning fırınlama
artificial selection suni seleksiyon
artificial silk reyon
artificial silk suni ipek
artificial silk yapay ipek
artificial snow suni kar
artificial suede yapay süet
artificial suede suni süet
artificial traffic yapay trafik
artificial ventilation suni havalandırma
artificial ventilation yapay havalandırma
artificial ventilation for the protection of analyzer houses analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma
artificial vision bilgisayarla görme
artificial weathering yapay iklimleme
artificial-dried suni kurutulmuş
corrosion test in artificial atmosphere yapay atmosferde korozyon deneyi
diffuse natural daylight or artificial daylight yayılmış tabii veya suni gün ışığı
early stage cost estimation of buildings construction projects using artificial neural networks yapay si̇ni̇r ağları kullanarak i̇nşaat projeleri̇ni̇n ön mali̇yet tahmi̇ni̇
exposure of coatings to artificial weathering kaplamaların suni hava şartlarına maruz bırakılması
fuzzy-artificial immune recognition system bulanık-yapay bağışıklık tanıma sistemi
method of artificial ageing sun'i yaşlandırma metodu
resistance to artificial weathering suni hava şartlarına direnç
test method for the determination of the artificial weathering by uv-irradiation uv ışımayla yapay hava şartlarına maruz bırakma deney metodu
wide band type artificial ear geniş bantlı suni kulak
Computer
artificial intelligence yapay anlayış
artificial intelligence yapay zeka
artificial intelligence yapay us
artificial language yapay dil
artificial neural network yapay sinir ağı
artificial neural networks yapay sinir ağları
artificial reality sanal gerçeklik
artificial vision bilgisayarla görme
Informatics
artificial immune system algorithm yapay bağışıklık sistemi algoritması
multi-objective artificial physical optimization çok amaçlı yapay fiziksel optimizasyon
Telecom
artificial ear suni kulak
artificial ear yapay kulak
artificial intelligence yapay zeka
artificial line yapay iletim hattı
artificial satellite yapay uydu
artificial transmission line yapay iletim hattı
Mechanic
artificial aging suni yaşlanma
Textile
artificial fiber yapay lif
artificial fiber sentetik lif
artificial leather suni deri
artificial material yapay malzeme
artificial silk yapay ipek
artificial silk reyon
artificial silk suni ipek
artificial suede suni süet
artificial suede yapay süet
color fastness to artificial weathering yapay hava şartlarına karşı renk haslığı
colour fastness to artificial light yapay ışığa karşı renk haslığı
Construction
artificial aggregate yapay agrega
artificial cement suni çimento
artificial flags sunî malta taşları
artificial harbor mendirek
artificial marble suni mermer
artificial marble yapay mermer
artificial stone yapay taş
artificial stone suni taş
artificial stone block yapaytaş blok
artificial stone plaster yapaytaş sıva
Lighting
permanent supplementary artificial lighting sürekli tümler yapay aydınlatma
Aeronautic
artificial ageing suni yaşlandırma
artificial feel suni hissetme
artificial feel yapay duyu
artificial gravity suni çekim
artificial gravity yapay çekim
artificial horizon suni ufuk
Marine
aquaculture without artificial feeding yapay beslemesiz su ürünü
artificial aeration yapay havalandırma
artificial algae zone yapay alg bölgesi
artificial bank yapay set
artificial beach yapay kumsal
artificial beach nourishment yapay kumsal beslemesi
artificial coast yapay sahil
artificial concrete block yapay beton blok
artificial excavated works yapay kazı çalışmaları
artificial fish reef yapay balık resifi
artificial fishway yapay balıkçılık kanalı
artificial formation of seaweed bed deniz otlarının yapay oluşumu
artificial formation of tideland gel-git düzlüğünün yapay olarak oluşturulması
artificial grass yapay çimen
artificial harbor yapay liman
artificial harbour suni liman
artificial harbour yapay liman
artificial headland yapay burun
artificial island yapay ada
artificial island fishing port yapay ada balıkçı barınağı
artificial landscape yapay kara
artificial marsh yapay bataklık
artificial nourishment method suni doldurma yöntemi
artificial nourishment method yapay besleme yöntemi
artificial nourishment works yapay besleme çalışmaları
artificial recharge yapay yeniden doldurma
artificial reef works yapay resif çalışmaları
artificial seaweed yapay deniz otları
artificial surf zone yapay sörf bölgesi
artificial viscosity yapay akışmazlık
artificial waterside dinlenmeye yönelik yapay sahil
effect of artificial reef yapay resiflerin etkisi
floating artificial reef yüzer yapay resif
Medical
artificial cardiac pacing yapay kalp pili
artificial coma suni koma
artificial depot yapay taşıyıcı
artificial heart yapay kalp
artificial hibernation suni hibernasyon
artificial hibernation hibernasyon
artificial hyperventilation suni hipervantilasyon
artificial implants yapay implantlar
artificial insemination yapay döllenme
artificial kidney suni böbrek
artificial kidney yapay böbrek
artificial limb suni uzuv
artificial limb yapay uzuv
artificial limbs yapay uzuvlar
artificial limbs yapay kol ve bacaklar
artificial membranes yapay zarlar
artificial neural network yapay sinir ağı
artificial organs yapay organlar
artificial organs yapay uzuvlar
artificial pacemaker yapay pacemaker
artificial pupil suni gözbebeği
artificial respiration yapay solunum
artificial ventilation suni solunum
artificial vertebra yapay omur
preservative-free artificial tears koruyucusuz suni göz yaşı damlaları
utah total artificial heart utah tümden yapay kalbi
Psychology
artificial life yapay yaşam
Dentistry
artificial teeth takma diş
Pathology
artificial pneumothorax suni pnömotoraks
states associated with artificial menopause suni menapoz ile birlikte olan durumlar
Food Engineering
artificial neural network yapay sinir ağı
artificial sausage casing suni sosis kılıfı
artificial sausage casing yapay sosis kılıfı
artificial sausage casing suni sosis bağırsağı
artificial sweetener tatlandırıcı
Chemistry
artificial oils suni esanslar
artificial respiration yapay solunum
Biology
prosthetics and artificial organs protezler ve yapay organlar
Marine Biology
artificial bait yapay yem
artificial channel yapay kanal
artificial fertilization yapay dölleme
artificial fly sinek
artificial fly yapay sinek
artificial production yapay üretim
artificial reef yapay resif
artificial spawning ground yapay yumurtlama alanı
Zoology
artificial insemination yapay tohumlama
artificial swarm yapay oğul
Botanic
artificial cell suni hücre
artificial selection yapma seçim
Agriculture
artificial fertilizer suni gübre
artificial incubation suni kuluçka
artificial insemination suni tohumlama
artificial insemination yapay tohumlama
artificial insemination suni döllenme
artificial insemination station yapay tohumlama istasyonu
artificial manure suni gübre
artificial pasture suni mer'a
artificial pollination yapay tozlaşma
artificial pruning suni budama
artificial recharge suni besleme
artificial selection yapay seleksiyon
artificial selection suni seleksiyon
Breeding
artificial insemination of animals hayvanların suni tohumlanması
rules for mating and artificial insemination aşım ve sun'i tohumlama kuralları
Apiculture
artificial insemination yapay tohumlama
artificial queen-cell cup yapay ana arı yüksüğü
artificial swarm yapay oğul
Tobacco
artificial signal suni sinyal
Forestry
artificial bird nest suni kuş yuvası
Linguistics
artificial grammar yapay gramer
artificial intelligence yapay zeka
artificial language yapay dil
artificial language yapma dil
Environment
artificial cliff yapay şev
artificial earthquake yapay deprem
artificial earthquake explosion patlama sonucu yer sarsıntısı
artificial insemination suni tohumlama
artificial land form yapay arazi şekli
artificial nourishment of a coastal area yapay kıyı düzenlenmesi
artificial pollution test yapay kirlilik deneyi
artificial rain fall yapay yağmur yağışı
artificial soil yapay toprak
artificial wetland yapay sulan alan
Military
artificial concealment kamuflaj
artificial concealment suni gizleme
artificial feel system yapay duyum sistemi
artificial feel system yapay yük hissetme sistemi
artificial intelligency yapay istihbarat
artificial materials suni gizleme malzemesi
Photography
artificial eye suni göz