false - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

false

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "false" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
false adj. takma
false adj. düzmece
false adj. yanlış
false adj. sahte
General
false adj. yalancı
false adj. hain
false adj. suni
false adj. numaradan
false adj. yalan
false adj. göstermelik
false adj. hakikatsiz
false adj. yalandan yapılan
false adj. asılsız
false adj. haksız
false adj. yapmacık
false adj. hileli
false adj. taklit
false adj. uydurma
false adj. iki yüzlü
false adj. vefasız
false adv. yalancıktan
false adv. yanlış olarak
false adv. yalandan
Media
false asparagas
Music
false falso
Ottoman Turkish
false kalp

Bedeutungen, die der Begriff "false" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 386 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
bear false witness against someone v. yalancı şahitlik etmek
cause a false labor v. yalancı sancılara sebep olmak
declare a false emergency v. yanlış alarm vermek
false pretence v. kendini olduğundan farklı göstermek
false pretence v. kendini farklı göstermek
give false testimony v. yalancı şahitlik etmek
have the false pretention of something v. zannına kapılmak
lull someone into a false sense of security v. birine sahte bir güven duygusu vermek
make a false statement v. yalan beyanda bulunmak
make false v. hata yapmak
make false statements v. yalan beyanlarda bulunmak
nourish false hopes v. gerçekleşemeyecek umutlar beslemek
play a false note v. falso yapmak
play false v. hilekarlık etmek
play false v. ihanet etmek
play smb false v. ihanet etmek
play somebody false v. aldatmak
play somebody false v. ihanet etmek
play someone false v. birini aldatmak
play someone false v. birine oyun oynamak
sail under false colors v. olduğundan başka türlü görünmek
shed false tears v. sahte gözyaşı dökmek
turn up false v. fos çıkmak
turn up false v. foslamak
a false impression n. yanlış bir izlenim
false agenda n. suni gündem
false agenda n. yapay gündem
false assumption n. yanlış varsayım
false assumption n. hatalı varsayım
false beard n. takma sakal
false belief n. yanlış inanç
false bottom n. gizli bölme
false consciousness n. yanlış bilinç
false consensus bias n. asılsız mutabakat yanlılığı
false declaration n. sahte beyan
false declaration n. yanlış beyan
false decoration n. yaldız
false drop n. hatalı bilgi
false drop n. sahte bilgi
false eyelashes n. takma kirpik
false face n. maske
false facts n. doğru bilinen yanlışlar
false friend n. çeldirici ifade
false friend n. yanlış arkadaş
false friend n. vefasız arkadaş
false god n. sahte tanrı
false hair n. takma saç
false hope n. boş beklenti
false impression n. yanlış izlenim
false imprisonment n. haksız tutuklama
false imprisonment n. haksız tutukluluk
false lash n. takma kirpik
false legend n. sahte efsane
false locust n. aksalkım
false messiah n. sahte mesih
false nails n. takma tırnak
false nails n. protez tırnak
false name n. takma isim
false nose n. takma burun
false note n. hatalı görünen bir durum
false note n. yanlış nota
false note n. falso
false notion n. yanlış düşünce
false notion n. yanılgı
false notion n. yanılsama
false oath n. yalan yere yemin
false oath n. yalan yemin
false origin n. itibari başlangıç
false passport n. sahte pasaport
false pelvis n. büyük pelvis
false positive reaction n. yalancı pozitif reaksiyon
false premise n. yanlış öncül
false premise n. hatalı öncül
false pretence n. sahte iddia
false pretence n. yanlış beyan
false pretence n. sahte beyan
false pretences n. sahtekarlık
false pretense n. sahte beyan
false pretense n. sahte iddia
false pretenses n. sahtekarlık
false pride n. boş gurur
false promise of marriage n. evlenme vaadiyle kandırma
false prophet n. sahte peygamber
false sense of success n. aldatıcı/yanıltıcı başarı duygusu
false statement n. yalan beyan
false step n. yanlış davranış
false step n. falso
false step n. hata
false step n. yanlış adım
false tears n. sahte gözyaşı
false tears n. sahte gözyaşları
false teeth n. takma dişler
false teeth n. takma diş
false testimony n. yalancı şahitlik
false use n. hatalı kullanım
false use n. yanlış kullanım
false wall n. yalancı duvar
false witness n. yalancı şahit
method of false position n. yanılma yöntemi
true-false questions n. doğru yanlış tipi sorular
false-hearted adj. sadakatsiz
false-hearted adj. hain
totally false adj. tamamen yanlış
true or false adj. doğru veya yanlış
in a false position adv. sahte bir vaziyette
under false colors adv. sahte bir kimlikle
Colloquial
a false dawn başta umut veren ama sonra hayal kırıklığı yaratan bir şey/durum
a false start yanlış başlangıç
create a false impression ters izlenim yaratmak
create a false impression yanlış intiba uyandırmak
create a false impression yanlış izlenim uyandırmak
create a false impression yanlış izlenim yaratmak
create a false impression yanlış izlenim vermek
false anger boş yere öfke
false anger yersiz öfke
false move yanlış hareket
give a false impressions yanlış izlenim vermek
give a false impressions yanlış intiba uyandırmak
give a false impressions yanlış izlenim yaratmak
give a false impressions ters izlenim yaratmak
give a false impressions yanlış izlenim uyandırmak
one false move yanlış hareket
painting a false picture göz boyama
Idioms
a false alarm yanlış alarm
a false alarm yanlış uyarı
a false economy kötü yatırım
a false economy yanlış/hatalı tasarruf
give a false colour to yalan haber vermek
give a false colour to haberi yanlış vermek
give a false colour to yanlış bilgi vermek
give false hope boş yere ümitlendirmek
give false hope boş yere umut vermek
give somebody a false sense of security birine sahte bir güven duygusu vermek
ring false yanlış gelmek
ring false inandırıcı gelmemek
sail under false colors olduğundan farklı göstermek
sail under false colors kuzu postuna bürünmek
sail under false colours olduğundan farklı göstermek
under false colors yapmacık olarak
under false colors olduğundan farklı göstererek
under false colors sahte bir kimlikle
under false colours olduğundan farklı göstererek
under false colours sahte bir kimlikle
under false colours yapmacık olarak
under false pretences göz boyayarak
under false pretences farklı bir kimlikle
under false pretences başkasını oynayarak
under false pretences rol yaparak
Speaking
which of the following is false about tony? tony hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Trade/Economic
fallacy of false cause yanlış neden hatası
false balance sheet sahte bilanço
false certification mark sahte belgelendirme işareti
false coin sahte para
false documents sahte evrak
false invoice sahte fatura
false money sahte para
false representation gerçeği saptırma
false representation yanlış beyan/temsil
false rumour trading yanlış bilgiler yayarak haksız kazanç sağlamak
false tax return yanlış vergi iadesi
false trade mark sahte ticaret markası
Law
bearing false witness yalancı şahitlik
bearing false witness yalan beyan
bearing false witness yalan yere yemin
encouraging accomplices to make false statement şerikleri yalan beyana teşvik etme
encouraging witnesses to make false statements şahitleri yalan beyana teşvik etme
false accusation suç tasnii
false accusation and deceiving official authorities suç tasnii ve resmi mercileri iğfal
false charge asılsız suçlama
false charge asılsız iddia
false charge asılsız itham
false deals sahte işlemler
false deals düzmece işlemler
false deals danışıklı işlemler
false display tekellüf
false document sahte varaka
false evidence hakikat hilafı şahitlik
false evidence sahte delil
false evidence yalancı tanıklık
false evidence uydurma delil
false imprisonment hürriyeti tahdit
false imprisonment kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
false information about companies or co-operatives şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
false jewelry yalancı ziynet eşyası
false jewelry taklit mücevherat
false oath yalan yere yemin
false pretences yanlış beyanat
false pretences yanlış beyan
false publication yanlış ilan
false statement yalan beyan
false statement yalan beyanat
false swearing yalan yere yemin
false testimony yalan şahitlik
false witness yalancı tanık
false witness yalan yere yemin eden
false witness yalancı şahit
felony of false accusation suç tasnii cürmü
felony of false swearing yalan yere yemin cürmü
make false statement yalan beyanda bulunmak
perjury and false swearing yalancı şahitlik ve yalan yere yemin etme
Politics
false document sahte belge
false flag yanıltma harekatı
false flag rakip istihbarat örgütü personelinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği yaklaşım
false flag sahte bayrak
false money sahte para
Media
false news asparagas haber
Technical
false acceptance hatalı kabul
false acceptance yanlış kabul
false acceptance rate yanlış kabul oranı
false alarm error yanlış alarm hatası
false alarm error birinci tür hata
false bottom çifte taban
false bottom gizli dip
false bottom sahte taban
false bottom sahte dip
false bottom yalancı takoz
false brinelling yalancı çukurcuklar
false brinelling yatak çiziklenmesi
false ceiling asma tavan
false colour sahte renk
false colour film sahte renkli film
false course sahte rota
false course yalancı rota
false door sağır kapı
false error sahte hata
false floor yükseltilmiş döşeme
false grill temizleme ızgarası
false indication yanıltıcı belirti
false parallax zahiri paralaks
false reject rate yanlış ret oranı
false rejection hatalı reddetme
false rejection yanlış reddetme
false retrieval yanlış bilgi elde etme
false rib yarım kaburga
false set erken katılaşma
false set yalancı priz
false tenon eğreti zıvana
false topaz sahte yakut
false twist sahte büküm
false twist yalancı büküm
false wiring yanlış bağlama
false-pile kazık başlığı
true-false test doğru-yanlış sınavı
Computer
compare false karşılaştırma yanlış
compare false karşılaştır yanlış
false alarm error yanlış alarm hatası
false drop hatalı bilgi
false drop sahte bilgi
false error sahte hata
false retrieval yanlış bilgi elde etme
false value yanlış değer
true/false doğru/yanlış
value if false yanlışlık değeri
Informatics
false alarm error yanlış alarm hatası
false negative yanlış red hatası
false negative ikinci tür hata
Telecom
false colors effect sahte renk etkisi
Textile
false twist yalancı büküm
false twist sahte büküm
false twisting machine yalancı büküm makinesi
false twisting machine sahte büküm makinesi
false velvet yalancı kadife
Construction
false ceiling asma tavan
false ceiling yalancı tavan
false floor üst döşeme
false floor yalancı döşeme
false floor yükseltilmiş döşeme
false front takma cephe
false joint yalancı derz
false joint sahte derz
false pile yalancı kazık
false rafter saçak merteği
false roof sahte çatı
false set yalancı priz
Aeronautic
false lift anormal ek kaldırma gücü
false plot hatalı görüntü
false rib on kenar atkısı
false spar ara lonjeron
false take-off hatalı kalkış
false track hatalı iz
Marine
false keel kuntra omurga
false keel kontra omurga
Mining
false chrysolite sahte krizolit
false lapis sahte lapis
false topaz sarı yakut
false topaz topaz
Medical
false aneurysm yalancı anevrizma
false clubfoot ayakların içe basması
false clubfoot ayakların içe dönük olması
false cords larinksin yalancı kordları
false enarthrosis psödoenartroz
false negative rate yalancı negatiflik oranı
false positive rate yalancı pozitiflik oranı
false positivity yalancı pozitiflik
false rib göğüs kemiğine birleşmeyan kaburga
false teeth takma diş
false therapy yanlış tedavi
false transmitter yanlış transmitter
false treatment yanlış tedavi
false vocal cord yalancı vokal kordlar
false vocal fold yalancı vokal kordlar
false-negative rate yalancı negatiflik oranı
false-positive rate yalancı pozitiflik oranı
ventricular false tendons ventrikül yalancı bantları
Psychology
false alarm yanlış alarm
false belief tasks yanlış inanç testleri
false consensus bias sözde konsensüs yanlılığı
false memory sahte anı
false memory syndrome sahte anı sendromu
false negative yanlış negatif
false positive yanlış pozitif
false recognition yanlış tanıma
false self sahte benlik
false self hatalı benlik
false uniqueness sözde eşsizlik
Pathology
false croup yalancı krup
false labor yalancı doğum
false labour yalancı doğum
Optics
false negative yanlış negatif
false positive yanlış pozitif
Math
method of false position yanılma yöntemi
rule of false position yanlış konum kuralı
Biology
false fruit çiçeğin yumurtalığı yerine karpellerinin dışındaki dokudan oluşan meyve
false fruit yalancı meyve
Marine Biology
bicoloured false moray yalancı mıgrı
false annulus yalancı halka
false annulus sahte halka
false bottom sahte taban
false bottom yalancı taban
false egg sahte yumurta
false egg yalancı yumurta
false shovelnose sturgeon amu darya mersin balığı
Zoology
false hoof bakanak
Botanic
false banana habeş muzu
false barley pisipisi otu
false bittersweet yaban yasemini
false dogwood tespih ağacı
false dogwood tespih çalısı
false dogwood çin leylağı
false hellebore keklik gözü
false hellebore keklik otu
false hellebore avcıotu
false oat alaca saz
false saffron papağanyemi
false saffron yalancı safran
false sarsaparilla yabani saparna
false sarsaparilla vahşi saparna
false sarsaparilla yaban saparnası
false tissue yalancı doku
sweet false chamomile alman-mayıs papatyası
Apiculture
false locust yalancı akasya
Linguistics
false beginner eksik başlangıçlı öğrenci
false cognate yanıltıcı eş asıllı
false cognate yanlış kökteş
false congnate yanıltıcı eşdeş
false equivalence yalancı eşdeğerlik
false equivalents yalancı eşdeğerler
false equivalents diller/lehçeler arasında aynı yazılıma sahip olup farklı anlama gelen yanıltıcı kelimeler
false friend aynı gibi görünen ancak farklı anlamları olan ayrı dillerdeki iki kelime
false friends (ayrı iki dilde) telaffuzları benzer fakat farklı anlamlara sahip sözcükler
true false item doğru yanlış madde
true false item doğru-yanlış maddesi
Religious
worship the false idols sahte idollere/putlara tapmak
Philosophy
false choice yanlış ikilem
false choice yanlış seçim
false consciousness bilinçsizlik
false correlative yanlış ikilem
false correlative yanlış seçim
false dichotomy yanlış seçim
false dichotomy yanlış ikilem
false dilemma yanlış ikilem
false dilemma yanlış seçim
Meteorology
false cirrus sahte sirrus
false cirrus yalancı saçakbulut
false cirrus yalancı sirrus
Geology
false cleavage aldatıcı dilinim
Military
false horizon yalancı ufuk
false oath yalan yere yemin
false ogive balistik külah
false ogive rüzgar külahı
false ogive rüzgar kalkanı
Sport
false attack hatalı hücum
false start yanlış çıkış
Music
having a false note falsolu
sing false yanlış okumak
Ottoman Turkish
false dawn fecrikazip