hatalı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

hatalıBedeutungen von dem Begriff "hatalı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 37 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
hatalı failure n.
hatalı erroneous n.
hatalı faulty adj.
hatalı at fault adj.
hatalı fallacious adj.
hatalı incorrect adj.
hatalı inexact adj.
hatalı delinquent adj.
hatalı illegitimate adj.
hatalı wry adj.
hatalı mistaken adj.
hatalı defective adj.
hatalı amiss adj.
hatalı bad adj.
hatalı wrong adj.
hatalı erring adj.
hatalı imperfect adj.
hatalı errant adj.
hatalı faultier adj.
hatalı inaccurate adj.
hatalı wet adj.
hatalı improper adj.
hatalı unsound adj.
hatalı off-track adj.
hatalı solecistic adj.
hatalı mis pref.
Colloquial
hatalı off base
Idioms
hatalı at fault
Slang
hatalı blooey
hatalı all wet
Trade/Economic
hatalı defective
Law
hatalı negligent
Technical
hatalı wrong
hatalı faulty
hatalı imperfect
hatalı defective
Medical
hatalı mis-

Bedeutungen, die der Begriff "hatalı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 232 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
gerçek dışı/hatalı rapor vermek misreport v.
hatalı davranmak do wrong v.
hatalı davranmak behave wrongly v.
hatalı davranmak get out of line v.
hatalı dosyalamak misfile v.
hatalı gelmek seem faulty v.
hatalı gelmek sound faulty v.
hatalı gelmek find faulty v.
hatalı gelmek find erroneous v.
hatalı gelmek seem erroneous v.
hatalı kullanmak misuse v.
hatalı nitelemek mischaracterize v.
hatalı nitelemek mischaracterise v.
hatalı olmak be wrong v.
hatalı olmak be erroneous v.
hatalı olmak be defective v.
hatalı olmak be faulty v.
hatalı sınıflamak misgrade v.
hatalı tarih atmak misdate v.
kendini hatalı hissedecek şekilde birini manipüle etmek/yönlendirmek gaslight v.
hatalı araç kullanma vehicle misuse n.
hatalı atıf misattribution n.
hatalı bilgi wrong information n.
hatalı bilgi false drop n.
hatalı çalışma misoperation n.
hatalı davranış misconduct n.
hatalı doz mis-dosage n.
hatalı doz wrong dosage n.
hatalı doz wrong dose n.
hatalı giriş faulty input n.
hatalı giriş erroneous input n.
hatalı görünen bir durum false note n.
hatalı heceleyen misspeller n.
hatalı ifade edilme misexpression n.
hatalı işçilik faulty workmanship n.
hatalı işlem incorrect operation n.
hatalı işleme malfunctioning n.
hatalı kavramsallaştırma misconceptualization n.
hatalı kayıt irregular entry n.
hatalı kayıt misentry n.
hatalı kullanım false use n.
hatalı kullanım wrong use n.
hatalı kullanım miss-use n.
hatalı kullanım misuse n.
hatalı kullanım abusage n.
hatalı mantık/mantık hatası logical fallacy n.
hatalı olma being wrong n.
hatalı olma faultiness n.
hatalı oluş inaccuracy n.
hatalı operasyon maloperation n.
hatalı oyun foul play n.
hatalı öncül false premise n.
hatalı özellik misfeature n.
hatalı sınıflama misgrading n.
hatalı sollama improperly passing n.
hatalı telaffuz cacology n.
hatalı tespit misdetection n.
hatalı uygulamalar corrupt practices n.
hatalı varsayım false assumption n.
hatalı varsayım wrong assumption n.
hatalı yapım misconstruction n.
hukuken hatalı legally faulty n.
makine hatalı çalışma zamanı machine spoilt work time n.
yanlış/hatalı uygulama misimplementation n.
daha hatalı faultier adj.
dikkatsizlik yüzünden hatalı (bir şey) slovenly adj.
en hatalı faultiest adj.
gramer olarak hatalı grammatically incorrect adj.
hatalı ayarlanmış misadjusted adj.
hatalı basılmış misprinted adj.
hatalı işleyen malfunctioning adj.
hatalı kullanılmış misused adj.
hatalı olabilir fallible adj.
hatalı yazılmış poorly written adj.
hukuken hatalı legally wrong adj.
kronolojik anlamda hatalı anachronistic adj.
kronolojik olarak hatalı anachronous adj.
tarih sırası olarak hatalı anachronous adj.
hatalı bir biçimde erroneously adv.
hatalı bir biçimde inexactly adv.
hatalı bir şekilde faultily adv.
hatalı bir şekilde delinquently adv.
hatalı bir şekilde wrongly adv.
hatalı bir tarzda faultily adv.
hatalı olarak wryly adv.
hatalı olarak illegitimately adv.
hatalı olarak erroneously adv.
hatalı olarak faultily adv.
hatalı olarak defectively adv.
hatalı olarak errantly adv.
hatalı olarak amiss adv.
hatalı olarak incorrectly adv.
Idioms
erken/hatalı çıkış yapmak jump the gun
erken/hatalı çıkış yapmak beat the gun
hatalı bir söz etmek lay an egg
hatalı olmak be in the wrong
kabahatli/hatalı olduğunu düşünmemek make no apologies
yanlış/hatalı tasarruf a false economy
Speaking
bu paket hatalı adrese teslim edilmiş this package was delivered to the wrong address
Slang
hatalı kimse lemon
hatalı ürün lemon
tamamen hatalı all wet
Trade/Economic
bir parti malda bulunmasına izin verilen hatalı mal oranı lot tolerance percent defective
hatalı giriş erroneous entry
hatalı kayıt irregular entry
hatalı malzeme faulty material
hatalı teslim misdelivery
hatalı teslimat misdelivery
hatalı uygulamalar improper practices
hatalı üretim/imalat defective manufacturing
hatalı ürün faulty product
hatalı ürün defective product
hatalı yönetim mismanagement
hatalı, kusurlu ve eksik faulty, defective and deficient
Law
eşit derece kusurlu/hatalı equally at fault
geçersiz/hatalı olduğunu gösteren disconfirming
hatalı dilekçe petition in error
hatalı karar mischarge
hatalı karar voidable judgment
hatalı karar misjudgment
hatalı karar vermek misjudge
hatalı yargılama mistrial
hatalı yargılama erroneous trial
Technical
hatalı biçim bad format
hatalı birleşmiş misincorporated
hatalı birleştirme misincorporation
hatalı boyama off-shade dyeing
hatalı çalışma malfunction
hatalı çubuk defective bar
hatalı davranım erroneous behaviour
hatalı değer incorrect value
hatalı dekor kesme dim letters
hatalı iletim conduction by defect
hatalı kabul false acceptance
hatalı ölçüm imprecision
hatalı ölçüm faulty measurement
hatalı ölçüm erroneous measurement
hatalı reddetme false rejection
hatalı renk offshade
hatalı sonuç misleading
hatalı şema incorrect schema
hatalı üst taraf tozlaması fault powdering top side
hatalı veya düzgün olmayan şekil pseudomorph
hatalı/yanlış kalibrasyon miscalibration
işlemci hatalı kesilme processor error interrupt
makine hatalı çalışma zamanı machine-spoilt work time
yanlış/hatalı kablaj faulty cabling
yanlış/hatalı kablaj faulty wiring
yanlış/hatalı kablolama faulty wiring
yanlış/hatalı kablolama faulty cabling
Computer
eksik veya hatalı bilgi incomplete or incorrect information
hatalı adres bad address
hatalı ağ geçidi bad gateway
hatalı anahtar bad key
hatalı arama bad seek
hatalı aygıt adı bad device name
hatalı bilgi false drop
hatalı değer bad value
hatalı değer illegal value
hatalı dos sürümü incorrect dos version
hatalı dosya adı bad file name
hatalı dosya modu bad file mode
hatalı dosya türü wrong file type
hatalı dosyalama misfiling
hatalı gereç bad instrument
hatalı hecelenen hyphenation
hatalı hedef bad destination
hatalı imza bad signature
hatalı istek bad request
hatalı karakterin yerine gelen karakter substitute character
hatalı karma bad hash
hatalı kurallar rules in error
hatalı numara bad number
hatalı okuma bad read
hatalı oluşturulmuş guıd malformed guid
hatalı önek bad prefix
hatalı paketler bad packets
hatalı parametre bad parameter
hatalı seçenek bad option
hatalı şifre wrong password
hatalı şifreleme bad encryption
hatalı uıd bad uid
hatalı uzunluk bad length
hatalı veri bad data
hatalı yedekleme yolu bad backup path
hatalı yol incorrect path
hatalı yol bad path
iletide hatalı işaretçi bad pointer in message
işlemci hatalı kesilme processor error interrupt
kullanıcı adı veya şifre hatalı user name or password wrong
kullanıcı adı veya şifre hatalı username or password wrong
Telecom
hatalı aktarılmış blok misdelivered block
hatalı giriş inline validation (error)
Electric
hatalı iletim conduction by defect
Textile
hatalı boyama offshade dyeing
hatalı dikiş faulty seam
Construction
hatalı üretim scrap
hatalı yapım faulty construction
Traffic
hatalı taşıt errant vehicle
Aeronautic
hatalı dalga error wave
hatalı görüntü false plot
hatalı iz false track
hatalı kalkış false take-off
Medical
hatalı emilim mal
hatalı femoral tünel misplaced femoral tunnel
hatalı hekimlik sanatı veya uygulaması malpractise
hatalı hekimlik sanatı veya uygulaması malpractice
hatalı ilaç veya radyoterapi uygulama misadministration
hatalı olaylar never events
Psychology
hatalı benlik false self
hatalı resim testi picture anomalies test
Statistics
hatalı birim defective unit
Tobacco
hatalı etiket merkezleme improper label registration
sigaraya damganın hatalı vuruluşu sonucu oluşan arıza tape mark
Forestry
gövdeye çok yakın, hiç budak bırakmadan yapılan hatalı kesim flush cut
Linguistics
bir gramer hatasından kaçınmak üzere hatalı bir şekilde yazılmış bir ifadenin doğru biçim yerine kullanılması hypercorrection
Military
araçların hatalı kullanımı vehicle abuse
hatalı araç kullanma vehicle misuse
hatalı doldurmak misfeed
hatalı dolduruş misfeeding
hatalı yaklaşma missed approach
Sport
golf sopasını yere çarptırarak yapılan hatalı vuruş sclaff
hatalı hücum false attack
hatalı pas slop pass
hatalı top sürme double dribble
Basketball
hatalı yürüme traveling violation
hatalı yürüme violation
Football
hatalı pas misplaced pass
Volleyball
hatalı oyuncu değişikliği improper substitution
hatalı pozisyon position fault
Numismatic
hatalı basılmış demir para koleksiyonu cherrypicking
hatalı basılmış demir para koleksiyonu cherrypick