yanlış - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

yanlışBedeutungen von dem Begriff "yanlış" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 70 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yanlış mistake n.
yanlış error n.
yanlış incorrect adj.
yanlış wrong adj.
yanlış false adj.
General
yanlış fault n.
yanlış trip n.
yanlış lapse n.
yanlış lapsus n.
yanlış slipup n.
yanlış slip-up n.
yanlış fallacy n.
yanlış error n.
yanlış fluff n.
yanlış failure n.
yanlış beam n.
yanlış inaccuracy n.
yanlış erroneous n.
yanlış corrigendum n.
yanlış bug n.
yanlış oversight n.
yanlış miscue n.
yanlış mistake n.
yanlış blunder n.
yanlış wrongous adj.
yanlış mistaken adj.
yanlış sham adj.
yanlış awry adj.
yanlış garbled adj.
yanlış wrongheaded adj.
yanlış off the beam adj.
yanlış bad adj.
yanlış inadvisable adj.
yanlış wry adj.
yanlış ill-judged adj.
yanlış uncalled-for adj.
yanlış ill-advised adj.
yanlış inaccurate adj.
yanlış uncorrect adj.
yanlış fallacious adj.
yanlış errant adj.
yanlış unfaithful adj.
yanlış misleading adj.
yanlış off adj.
yanlış untrue adj.
yanlış inexact adj.
yanlış wrong adj.
yanlış improper adj.
yanlış amiss adv.
yanlış wrongly adv.
yanlış caco- pref..
Colloquial
yanlış off base
Idioms
yanlış off beam
yanlış at fault
yanlış dead cat on the line
yanlış off the mark
Slang
yanlış all wet
yanlış screwup
Trade/Economic
yanlış non-genuine
Law
yanlış lapse
Technical
yanlış wrong
yanlış spurious
yanlış error
Computer
yanlış bug
Medical
yanlış mis-
Sport
yanlış incorrect
Music
yanlış amiss
British Slang
yanlış boob
yanlış bloomer
yanlış booboo

Bedeutungen, die der Begriff "yanlış" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yanlış anlamak misunderstand v.
yanlış yere koymak misplace v.
yanlış yönlendirmek mislead v.
yanlış anlama misunderstanding n.
General
(bir hipotezin) yanlış olduğunu göstermek disconfirm v.
(bir işi) yanlış yapmak muck up v.
...dan yanlış dersler çıkarmak learn the wrong lessons from v.
adresi yanlış yazmak misaddress v.
bile bile yanlış bir şekilde tanıtmak misrepresent v.
bir şeyi yanlış anlamak get something wrong v.
birini yanlış bir şey yaparken yakalamak nab v.
birini yanlış düşüncesinden vazgeçirmek disabuse v.
birinin sözünü yanlış tekrarlamak misquote v.
birinin yanlış bilgisini düzeltmek set someone right v.
birisini yanlış tanımak think wrong about someone v.
doğru ya da yanlış mı diye düşünmeden hareket etmek make no bones about v.
doğru ya da yanlış mı diye düşünmeden hareket etmek make no bones of v.
harflerini yanlış söylemek misspell v.
herhangi bir yanlış görmemek see no wrong v.
imlasını yanlış yazmak misspell v.
insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek amacıyla durum ile ilgili doğruları açıklamak set the record straight v.
insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek amacıyla durum ile ilgili gerçekleri dile getirmek put the record straight v.
itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak contest v.
okurken veya söylerken yanlış yapmak stumble v.
olası yanlış anlaşılmaları önlemek için açıklama yapmak set the record straight v.
şaşırmak (karıştırmak veya yanlış yapmak anlamında) make a mistake v.
tahmini yanlış çıkmak miss the mark v.
yanlış adamı vurmak shoot the wrong man v.
yanlış adım atmak put a foot wrong v.
yanlış adlandırmak miscall v.
yanlış adres yazmak misaddress v.
yanlış adrese göndermek misdirect v.
yanlış aktarmak misquote v.
yanlış alarm vermek declare a false emergency v.
yanlış algılamak misperceive v.
yanlış algılanmak be misperceived v.
yanlış anlamak get the wrong sow by the ear v.
yanlış anlamak take amiss v.
yanlış anlamak take a word in the wrong sense v.
yanlış anlamak get one's wires v.
yanlış anlamak misapprehend v.
yanlış anlamak be at cross-purposes v.
yanlış anlamak misconceive v.
yanlış anlamak mistake v.
yanlış anlamak misjudge v.
yanlış anlamak misconstrue v.
yanlış anlamak misinterpret v.
yanlış anlamak get somebody wrong v.
yanlış anlamak (birini) get someone wrong v.
yanlış anlamayı düzeltmek correct a misunderstanding v.
yanlış anlamlar yüklemek misinterpret v.
yanlış anlaşılmak be misunderstood v.
yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek cause misunderstanding v.
yanlış anlaşılmaya sebep olmak cause misunderstanding v.
yanlış anlaşılmaya yol açmak cause misunderstanding v.
yanlış anlaşılmış olmak be misunderstood v.
yanlış anlatmak misrepresent v.
yanlış anlatmak mistell v.
yanlış aramak misdial v.
yanlış ayarlamak misalign v.
yanlış ayarlamak misregulate v.
yanlış basmak misprint v.
yanlış başlık veya isim vermek mistitle v.
yanlış beslemek misfeed v.
yanlış bilgi vermek misinform v.
yanlış bilgi vermek give somebody the bum steer v.
yanlış bilgilendirmek mislead v.
yanlış bilgilendirmek misinform v.
yanlış bilmek misknow v.
yanlış bilmek have the wrong information about something v.
yanlış bir düşünceden kurtarmak disillusion v.
yanlış bir kararı veya başarısızlığı düşünüp durmak saw sawdust v.
yanlış bir şekilde anlatmak garble v.
yanlış bir şekilde nakletmek garble v.
yanlış bir şey söylemek say something wrong v.
yanlış bir şey yapmak do wrong v.
yanlış bir şeyi dilemek veya istemek miswant v.
yanlış bir yöntemle yapmak (bir işi) mishandle v.
yanlış bulmak find something wrong v.
yanlış bulmak find fault with v.
yanlış cezaevine düşmek end up in the wrong prison v.
yanlış cinsiyetlendirmek misgender v.
yanlış çevirmek mistranslate v.
yanlış çevirmek misdial v.
yanlış dağıtmak misdeal v.
yanlış davranmak get out of line v.
yanlış değer biçmek misvalue v.
yanlış değerlendirmek misvalue v.
yanlış değerlendirmek misjudge v.
yanlış değerlendirmek misevaluate v.
yanlış derecelendirmek misgrade v.
yanlış dosyalamak misfile v.
yanlış duymak hear incorrectly v.
yanlış duymak mishear v.
yanlış düşünmek think wrong v.
yanlış düşünmek misthink v.
yanlış düşünmek think wrongly v.
yanlış düşünmek think different v.
yanlış düşürmek misdial v.
yanlış düşürmek get the wrong number v.
yanlış düşürmek (telefon numarası) call the wrong number v.
yanlış düşürmek (telefon numarası) dial the wrong number v.
yanlış düzenlemek misregulate v.
yanlış ellere düşmek get/fall in the wrong hands v.
yanlış etiketlendirmek mislabel v.
yanlış fırlatmak miscast v.
yanlış fikir edinmek misjudge v.
yanlış görmemek see no wrong v.
yanlış haber vermek misinform v.
yanlış hatırlamak misremember v.
yanlış hatırlamak remember wrong v.
yanlış hecelemek misspell v.
yanlış hesaba para göndermek transfer money into wrong account v.
yanlış hesap etmek miscount v.
yanlış hesap etmek miscalculate v.
yanlış hesaplamak misreckone v.
yanlış hesaplamak miscount v.
yanlış hesaplamak make an error in calculation v.
yanlış hesaplamak miscalculate v.
yanlış hitap etmek misaddress v.
yanlış hüküm vermek misdeem v.
yanlış hüküm vermek misjudge v.
yanlış ifade etmek misstate v.
yanlış insanlarla takılmak hang with the wrong people v.
yanlış isimle çağırmak misname v.
yanlış işitmek misheard v.
yanlış işitmek mishear v.
yanlış işitmek hear incorrectly v.
yanlış ithamda bulunmak accuse wrongly v.
yanlış izlenim bırakmak leave a wrong impression v.
yanlış kanıda olmak labor under a misconception v.
yanlış kapı çalmak bark up the wrong tree v.
yanlış kapıyı çalmak bark up the wrong tree v.
yanlış karar vermek (hakem) miscall v.
yanlış kavramak misconceive v.
yanlış kimseye güvenmek misplace one's confidence v.
yanlış kişiye sormak ask the wrong person v.
yanlış kişiyi suçlamak bark up the wrong tree v.
yanlış konuşmak talk with a lisp v.
yanlış konuşmak misspeak v.
yanlış kullanmak misapply v.
yanlış kullanmak misuse v.
yanlış manalar yüklemek misinterpret v.
yanlış nitelemek mischaracterize v.
yanlış nitelemek mischaracterise v.
yanlış numara çevirmek dial the wrong number v.
yanlış numara çevirmek misdial v.
yanlış okumak misread v.
yanlış olduğunu göstermek disconfirm v.
yanlış olduğunu göstermek give the lie to v.
yanlış olduğunu göstermek explode v.
yanlış olduğunu ispatlamak disconfirm v.
yanlış olduğunu kanıtlamak disprove v.
yanlış olmak err v.
yanlış olmak be misguided v.
yanlış olmak be wrong v.
yanlış öğrenmek learn wrongly v.
yanlış öğrenmek mislearn v.
yanlış öğüt veya bilgi vermek misadvise v.
yanlış ölçmek mismeasure v.
yanlış rol dağıtımı yapmak miscast v.
yanlış rol vermek miscast v.
yanlış rotada uçmak fly in the wrong course v.
yanlış rotada uçmak fly in the wrong direction v.
yanlış saymak miscount v.
yanlış saymak misreckon v.
yanlış saymak consider wrong v.
yanlış sınıflandırmak misclassify v.
yanlış sınıflandırmak misgrade v.
yanlış sinyal göndermek send wrong signal v.
yanlış söylemek mispronounce v.
yanlış sunmak misrepresent v.
yanlış tanı koymak misdiagnose v.
yanlış tanımak think wrong about someone v.
yanlış tanımlamak misidentify v.
yanlış tanıtmak misrepresent v.
yanlış tarafa gitmek go the wrong way v.
yanlış tarafa gitmek go the wrong direction v.
yanlış tarih koymak assign the wrong date to v.
yanlış tarih koymak misdate v.
yanlış tarihlendirmek misdate v.
yanlış tasarlamak design incorrectly v.
yanlış tasarlamak misdesign v.
yanlış tasarlamak design wrong v.
yanlış telaffuz etmek mispronounce v.
yanlış tercüme etmek mistranslate v.
yanlış teşhis koymak misdiagnose v.
yanlış uygulamak misapply v.
yanlış yapmak slip up v.
yanlış yapmak misdo v.
yanlış yapmak trip up v.
yanlış yapmak go astray v.
yanlış yapmak make a mistake v.
yanlış yapmak trip v.
yanlış yapmak go wrong v.
yanlış yapmamak do no wrong v.
yanlış yazmak misspell v.
yanlış yerde kullanmak misuse v.
yanlış yere göndermek misdirect v.
yanlış yere götürülmek miscarry v.
yanlış yere koymak mislay v.
yanlış yerlerde heyecan aramak look for excitement in wrong places v.
yanlış yerleştirmek misplace v.
yanlış yol göstermek misguide v.
yanlış yol göstermek misdirect v.
yanlış yola sapmak yaw v.
yanlış yola saptırmak misguide v.
yanlış yola saptırmak pervert v.
yanlış yola saptırmak yaw v.
yanlış yola sevk etmek mislead v.
yanlış yola sevk etmek betray v.
yanlış yola yönlendirmek juke v.
yanlış yolda olmak be on the wrong track v.
yanlış yolda olmak lose one's bearings v.
yanlış yoldan götürmek mislead v.
yanlış yorumlamak misconceive v.
yanlış yorumlamak wrench v.
yanlış yorumlamak misconstrue v.
yanlış yorumlamak misread v.
yanlış yorumlamak warp v.
yanlış yorumlamak misinterpret v.
yanlış yön göstermek misdirect v.
yanlış yöne gitmek go the wrong direction v.
yanlış yöne gitmek go the wrong way v.
yanlış yönlendirilmek be misled v.
yanlış yönlendirilmek be misdirected v.
yanlış yönlendirmek misguide v.
yanlış yönlendirmek misdirect v.
yanlış yönlendirmek direct incorrectly v.
yanlış yönlendirmek undirect v.
yanlış yönlendirmek misguidance v.
yanlış yönlendirmek lead astray v.
yanlış yönlendirmek misinstruct v.
(bir hipotezin) yanlış olduğunu gösterme disconfirmation n.
ahlaka dayanarak alınan kararlarda yapılan yanlış ethical lapse n.
basit bir yanlış anlama a simple misunderstanding n.
basit bir yanlış anlaşılma a simple misunderstanding n.
bile bile yanlış bir biçimde tanıtma misrepresentation n.
bile bile yanlış bir şekilde tanıtma misrepresentation n.
bir kimsenin kendi kabiliyetlerinin kasti olarak yanlış kullanması self-abuse n.
dilin yanlış kullanılması barbarism n.
doğal/şüphe uyandırmayan yanlış anlama genuine misunderstanding n.
doğru ve yanlış anlayışı sense of right and wrong n.
doğru yanlış tipi sorular true-false questions n.
gerçeğin yanlış beyan olunması simulation n.
golfte yanlış yapılan atış sonrası kopan çimen parçası divot n.
gramer yönünden yanlış cümle grammatically incorrect sentence n.
herkesin bildiği yanlış mumpsimus n.
iki anlamlı bir kelime yüzünden kolaylıkla yanlış anlaşılan bir cümle garden path sentence n.
kasten yanlış haber verme disinformation n.
kavramın inandırıcılığını artırmak amacıyla bilimsel dilin yanlış biçimde kullanılması fruitloopery n.
kestirme ancak yanlış çözüm quick fix n.
sözü yanlış kullanma catachresis n.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama butt dialing n.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama pocket dialing n.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama pocket-calling n.
ufak yanlış slip n.
yalan yanlış erroneous n.
yanlış (söz/yazı) lapse n.
yanlış ad misnomer n.
yanlış adım misstep n.
yanlış adım false step n.
yanlış adlandırma misnomer n.
yanlış adlandırma misattribution n.
yanlış adres wrong address n.
yanlış aktarma misquotation n.
yanlış alarm nuisance alarm n.
yanlış algılama/belirleme misdetection n.
yanlış alıntılama misquotation n.
yanlış anlam wrong meaning n.
yanlış anlama misconstruction n.
yanlış anlama cross-purposes n.
yanlış anlama mistaking n.
yanlış anlama misapprehension n.
yanlış anlama miscomprehension n.
yanlış anlama miscommunication n.
yanlış anlama misperception n.
yanlış anlama misconception n.
yanlış anlaşılma misunderstanding n.
yanlış anlatma mistelling n.
yanlış arkadaş false friend n.
yanlış atık misattribution n.
yanlış ayarlama misadjustment n.
yanlış ayarlama misconfiguration n.
yanlış besleme misfeed n.
yanlış beslenme malnourishment n.
yanlış betimleme misrepresentation n.
yanlış beyan false pretence n.
yanlış beyan false declaration n.
yanlış beyan mispresentation n.
yanlış bilgi wrong information n.
yanlış bilgi misinformation n.
yanlış bilgi veren kimse misinformant n.
yanlış bilgi veren kimse misinformer n.
yanlış bilgi verme disinformation n.
yanlış bilgilendiren kimse misinformer n.
yanlış bilgilendiren kimse misinformant n.
yanlış bilgilendirme misinformation n.
yanlış bilinç false consciousness n.
yanlış bir izlenim a false impression n.
yanlış cevap wrong answer n.
yanlış çalışma misoperation n.
yanlış çeviri mistranslation n.
yanlış dağıtma misdeal n.
yanlış davranış false step n.
yanlış değerlendirme misevaluation n.
yanlış delik wrong hole n.
yanlış derecelendirme misgrading n.
yanlış dilek miswanting n.
yanlış doğru cetveli corrigenda n.
yanlış doğru cetveli erratum n.
yanlış doğru tablosu corrigenda n.
yanlış duyulması sonucunda farklı şekilde anlaşılan bir şarkı sözü veya şiir mısrasındaki kelime veya kelime öbeği mondegreen n.
yanlış düşünce fallacies n.
yanlış düşünce fallacy n.
yanlış düşünce false notion n.
yanlış düşünce twisted mind n.
yanlış düşünceler misconceptions n.
yanlış fikir fallacy n.
yanlış fikir misconception n.
yanlış görüş illusion n.
yanlış haber misinformation n.
yanlış hatırlama misremembering n.
yanlış hatırlama remembering incorrectly n.
yanlış heceleyen misspeller n.
yanlış hesap miscalculation n.
yanlış hesap miscount n.
yanlış hesap wrong calculation n.
yanlış hesaplama miscalculation n.
yanlış hüküm misjudgement n.
yanlış hüküm misjudgment n.
yanlış ifade misstatement n.
yanlış inanç false belief n.
yanlış inanç fallacy n.
yanlış inanç misbelief n.
yanlış inanç veya doktrin cacodoxy n.
yanlış inançlar wrong beliefs n.
yanlış inanış fallacy n.
yanlış isim kullanma misnomer n.
yanlış istek miswanting n.
yanlış işareti x n.
yanlış işleme misfunction n.
yanlış izlenim wrong impression n.
yanlış izlenim false impression n.
yanlış kanı misconception n.
yanlış kanılar misconceptions n.
yanlış karar wrong decision n.
yanlış kavram misconception n.
yanlış kavrama misconception n.
yanlış kaydetme misregistration n.
yanlış kayıt wrong entry n.
yanlış kayıt erroneous entry n.
yanlış kullanım abusage n.
yanlış kullanım misusage n.
yanlış kullanım miss-use n.
yanlış kullanım false use n.
yanlış kullanma misapplication n.
yanlış kullanma misuse n.
yanlış kullanma impropriety n.
yanlış kullanma wrong use n.
yanlış kullanma abusion n.
yanlış mantık fallacy n.
yanlış markalama misbranding n.
yanlış nota false note n.
yanlış numara wrong number n.
yanlış okuma misreading n.
yanlış olduğunu gösterme disconfirmation n.
yanlış olduğunu ispatlama disconfirmation n.
yanlış olduğunu kanıtlama rebuttal n.
yanlış olma falsity n.
yanlış olmama right n.
yanlış olmasına rağmen genel anlamda kabul gören şey factoid n.
yanlış oyun misplay n.
yanlış ölçü short weight n.
yanlış ölçüm mismeasurement n.
yanlış öncül false premise n.
yanlış plan incorrect plan n.
yanlış satır wrong line n.
yanlış sayma miscount n.
yanlış sergileme wrong exposition n.
yanlış sergileme misexposition n.
yanlış sınıflama misclassification n.
yanlış sınıflandırma misgrading n.
yanlış söyleniş mispronunciation n.
yanlış söyleyiş mispronunciation n.
yanlış sütun wrong column n.
yanlış tahmin misestimation n.
yanlış tamir misrepair n.
yanlış tanıma misrecognition n.
yanlış tanıtma misrepresentation n.
yanlış tasnif misclassification n.
yanlış tedavi malpractise n.
yanlış tedavi malpractice n.
yanlış tekrarlama misquotation n.
yanlış telaffuz cacology n.
yanlış telaffuz lisp n.
yanlış telaffuz mispronunciation n.
yanlış telefon numarası wrong numbet n.
yanlış temenni miswanting n.
yanlış tercüme mistranslation n.
yanlış teşhir wrong exposition n.
yanlış teşhir misexposition n.
yanlış tutum wrong attitude n.
yanlış uygulama misapplication n.
yanlış uygulama wrong use n.
yanlış uygulamalar improper practices n.
yanlış varsayım wrong assumption n.
yanlış varsayım false assumption n.
yanlış veya argo kelimelerle konuşma cacology n.
yanlış veya yanıltıcı bir şekilde bir şeyi karakterize etme eylemi mischaracterization n.
yanlış vurgu misplaced emphasis n.
yanlış vuruş yapma (bilardo) miscue n.
yanlış ya da yanıltıcı bir dış görünüş gloss n.
yanlış yapma olasılığı possibility of making a mistake n.
yanlış yapmamaya özen gösterme accuracy n.
yanlış yazmak miswrite n.
yanlış yer tutma misplacement n.
yanlış yere sevketme miscarriage n.
yanlış yerleştirme misplacement n.
yanlış yola sapma estraying n.
yanlış yola sapmış olma misguidedness n.
yanlış yola saptırma perversion of n.
yanlış yorum misconception n.
yanlış yorum misinterpretation n.
yanlış yorumlama misinterpretation n.
yanlış yorumlama misconstruction n.
yanlış yorumlamalar misinterpretations n.
yanlış yönlendirme misdirection n.
yanlış zaman wrong time n.
yanlış/hatalı uygulama misimplementation n.
ahlaki yönden neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen moralistic adj.
başvurulması yanlış olan wrong adj.
çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı) grievous adj.
daha yanlış wronger adj.
doğru veya yanlış true or false adj.
en yanlış wrongest adj.
görünüşte doğru ancak gerçekte yanlış olan specious adj.
gramer olarak yanlış grammatically incorrect adj.
tamamen yanlış completely wrong adj.
tamamen yanlış totally false adj.
yalan yanlış full of mistakes adj.
yalan yanlış very inaccurate adj.
yalan yanlış full of mistakes even fabrications adj.
yanlış (fikir/plan) misguided adj.
yanlış (ölçü) off adj.
yanlış aksettirilmiş misinterpreted adj.
yanlış anlaşılabilir mistakable adj.
yanlış anlaşılan misunderstood adj.
yanlış anlaşılmaz unmistakeable adj.
yanlış anlaşılmaz unmistakable adj.
yanlış anlaşılmış miscomprehended adj.
yanlış anlaşılmış misconceived adj.
yanlış anlaşılmış misinterpreted adj.
yanlış ayarlanmış miscalibrated adj.
yanlış ayarlanmış misadjusted adj.
yanlış beslenmiş malnourished adj.
yanlış bilgilendirilmiş misinformed adj.
yanlış bir fikirde direnen wrongheaded adj.
yanlış bir fikre inatla bağlı olan wrongheaded adj.
yanlış dağıtılan misdealt adj.
yanlış dağıtılmış misdealt adj.
yanlış dolu (metin) corrupt adj.
yanlış düşünen off beam adj.
yanlış düşünülmüş ill-judged adj.
yanlış düşünülmüş ill-conceived adj.
yanlış etkilendirilmiş mislabeled adj.
yanlış etkilendirilmiş mislabelled adj.
yanlış etkilendirilmiş misbranded adj.
yanlış fikirlere dayanan fallacious adj.
yanlış hecelenmiş misspelt adj.
yanlış hesaplanmış ill-calculated adj.
yanlış hesaplanmış miscalculated adj.
yanlış ifade edilmiş misinterpreted adj.
yanlış kalibre edilmiş miscalibrated adj.
yanlış markalanmış misbranded adj.
yanlış olduğu ispatlanmış disproven adj.
yanlış olduğunu gösteren disconfirmatory adj.
yanlış olduğunu ispatlayan disconfirmatory adj.
yanlış olmayan right adj.
yanlış sınıflandırılmış misclassified adj.
yanlış tanı konulan misdiagnosed adj.
yanlış tanı konulmuş misdiagnosed adj.
yanlış tanıtılabilir distortable adj.
yanlış tarihlenmiş anachronistic adj.
yanlış tasarlanmış ill-judged adj.
yanlış temsil edilmiş misrepresented adj.
yanlış yapmamaya özen gösteren accurate adj.
yanlış yaratılmış miscreated adj.
yanlış yazılmış misspelled adj.
yanlış yazılmış mistyped adj.
yanlış yerde olan heterotopous adj.
yanlış yola götüren misleading adj.
yanlış yola sapmış astray adj.
yanlış yola saptırıcı misguiding adj.
yanlış yola saptırılmış misguided adj.
yanlış yola saptırılmış ill-guided adj.
yanlış yola sevkeden misleading adj.
yanlış yolda off base adj.
yanlış yolda off the beam adj.
yanlış yorumlama misconstrual adj.