düzenlemek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

düzenlemekBedeutungen von dem Begriff "düzenlemek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 110 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
düzenlemek hold v.
düzenlemek put in order v.
düzenlemek regulate v.
düzenlemek organize v.
düzenlemek arrange v.
düzenlemek organise v.
düzenlemek edit v.
General
düzenlemek put up v.
düzenlemek coordinate v.
düzenlemek manage v.
düzenlemek design v.
düzenlemek get things square v.
düzenlemek methodize v.
düzenlemek scheme v.
düzenlemek install v.
düzenlemek prepare v.
düzenlemek plan v.
düzenlemek forge v.
düzenlemek set up v.
düzenlemek unclutter v.
düzenlemek orchestrate v.
düzenlemek work v.
düzenlemek compose v.
düzenlemek mount v.
düzenlemek lay out v.
düzenlemek make up v.
düzenlemek impose v.
düzenlemek frame v.
düzenlemek set out v.
düzenlemek purge v.
düzenlemek work one’s way up v.
düzenlemek embody v.
düzenlemek dispose v.
düzenlemek execute v.
düzenlemek grade v.
düzenlemek distribute v.
düzenlemek make v.
düzenlemek queue v.
düzenlemek set v.
düzenlemek array v.
düzenlemek draw v.
düzenlemek spruce v.
düzenlemek form v.
düzenlemek order v.
düzenlemek accommodate v.
düzenlemek stage v.
düzenlemek line up v.
düzenlemek dress v.
düzenlemek construct v.
düzenlemek promote v.
düzenlemek string v.
düzenlemek draw up v.
düzenlemek structure v.
düzenlemek whack up v.
düzenlemek do v.
düzenlemek get v.
düzenlemek engineer v.
düzenlemek collocate v.
düzenlemek shape v.
düzenlemek digest v.
düzenlemek reorganize v.
düzenlemek designate v.
düzenlemek get up v.
düzenlemek do out v.
düzenlemek devise v.
düzenlemek work up v.
düzenlemek codify v.
düzenlemek give v.
düzenlemek make out v.
düzenlemek regularize v.
düzenlemek write out v.
düzenlemek arrange v.
düzenlemek edit v.
düzenlemek neaten v.
düzenlemek write up v.
düzenlemek appoint v.
düzenlemek clear up v.
düzenlemek control v.
düzenlemek fit up v.
düzenlemek fix v.
düzenlemek collate v.
düzenlemek concoct v.
düzenlemek fix up v.
düzenlemek fix with v.
düzenlemek regularise v.
düzenlemek methodise v.
düzenlemek reorganise v.
düzenlemek curate v.
düzenlemek reduce v.
Phrasals
düzenlemek get up
düzenlemek pull something together
düzenlemek edit out
Idioms
düzenlemek whack up
düzenlemek lick into shape
düzenlemek bring all together
Trade/Economic
düzenlemek make out
düzenlemek co-ordinate
düzenlemek draw
düzenlemek issue
Law
düzenlemek issue
düzenlemek embody
düzenlemek set right
düzenlemek settle
Technical
düzenlemek regularize
düzenlemek format
düzenlemek fix
düzenlemek regulate
düzenlemek clear up
düzenlemek regularise
Textile
düzenlemek arrange

Bedeutungen, die der Begriff "düzenlemek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 296 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yeniden düzenlemek reorganize v.
yeniden düzenlemek reorganise v.
General
anket düzenlemek take a poll v.
ihtiyaca göre düzenlemek customize v.
saldırı düzenlemek attack v.
gruplar halinde düzenlemek arrange into groups v.
çalışmasını düzenlemek regulate v.
akılda düzenlemek arrange in the mind v.
tekrar düzenlemek redeploy v.
yeniden düzenlemek redeploy v.
yeniden düzenlemek reorganise v.
düzenlemek (bir plan vb'ni) work out v.
adına düzenlemek draw up in someone's name v.
planlayıp düzenlemek engineer v.
bilanço düzenlemek make up a balance sheet v.
yeniden düzenlemek readjust v.
sahte evrak düzenlemek forge a document v.
yeniden düzenlemek reconvert v.
yeniden düzenlemek reconstruct v.
yeniden düzenlemek recompose v.
bahçe düzenlemek landscape v.
basın toplantısı düzenlemek hold a press conference v.
indeks düzenlemek index v.
yeniden düzenlemek reform v.
yarışma düzenlemek organize a contest v.
düzenlemek (toplantı) hold v.
yarışma düzenlemek organize a competition v.
işleyişini düzenlemek regulate v.
yeniden düzenlemek reconstitute v.
yeniden düzenlemek redraw v.
sistemli bir biçimde düzenlemek schematize v.
gizlice düzenlemek stage manage v.
düzenlemek (toplantı) arrange v.
hiyerarşik biçimde düzenlemek hierarchize v.
hiyerarşik biçimde düzenlemek hierarchise v.
yeniden düzenlemek restructure v.
baskın düzenlemek make a surprise attack v.
baskın düzenlemek make a sudden attack v.
baskın düzenlemek raid v.
baskın düzenlemek make a foray v.
baskın düzenlemek make a raid on v.
baskın düzenlemek conduct a raid v.
baskın düzenlemek carry out a raid v.
adına fatura düzenlemek issue an invoice on behalf of v.
iç içe düzenlemek nest v.
yeniden düzenlemek rearrange v.
uygun biçimde düzenlemek fix up v.
adına düzenlemek organize for (someone) v.
mukavele düzenlemek draw up a contract v.
mukavele düzenlemek draw up an agreement v.
sözleşme düzenlemek draw up an agreement v.
sözleşme düzenlemek draw up a contract v.
parti düzenlemek lay on party v.
eğlence düzenlemek lay on entertainment v.
belge düzenlemek draw up a document v.
belge düzenlemek draft a document v.
belge düzenlemek prepare a document v.
liste düzenlemek make a list v.
liste düzenlemek compile a list v.
ayin düzenlemek hold a religious ceremony v.
liste düzenlemek draw up a list v.
yarışma düzenlemek run a contest v.
yarışma düzenlemek have a contest v.
yarışma düzenlemek hold a contest v.
maddeler halinde düzenlemek itemize v.
maddeler halinde düzenlemek itemise v.
fuar düzenlemek organize a fair v.
sefer düzenlemek organize an expedition v.
sefer düzenlemek launch an expedition v.
sefer düzenlemek embark on an expedition v.
sefer düzenlemek mount an expedition v.
ayrı ayrı katmanlar halinde düzenlemek stratify v.
operasyon düzenlemek perform an operation v.
katalog düzenlemek compile catalog v.
evrak düzenlemek draft document v.
operasyon düzenlemek mount an operation v.
operasyon düzenlemek carry out an operation v.
operasyon düzenlemek begin an operation v.
çek düzenlemek make out a check v.
evrak düzenlemek prepare document v.
operasyon düzenlemek undertake an operation v.
evrak düzenlemek draw up document v.
operasyon düzenlemek launch an operation v.
yasa düzenlemek enact a law v.
yarışma düzenlemek stage a competition v.
yarışma düzenlemek hold a competition v.
yasa düzenlemek prepare a law v.
resepsiyon düzenlemek organize a reception v.
çift çift düzenlemek pair v.
etkinlik düzenlemek organize an activity v.
etkinlik düzenlemek organize an event v.
yeniden düzenlemek redispose v.
tekrar düzenlemek redispose v.
sipariş düzenlemek prepare an order v.
seminer düzenlemek conduct a seminar v.
seminer düzenlemek organize a seminar v.
seminer düzenlemek hold a seminar v.
rapor düzenlemek draw up a report v.
rapor düzenlemek compile a report v.
derleyip düzenlemek collate v.
parti düzenlemek throw a party v.
parti düzenlemek organize a party v.
parti düzenlemek hold a party v.
tören düzenlemek conduct a ceremony v.
rapor düzenlemek prepare a report v.
tören düzenlemek perform a ceremony v.
tören düzenlemek hold a ceremony v.
ihale düzenlemek make a tender v.
tur düzenlemek organize a tour v.
akla uygun olarak düzenlemek rationalize v.
kermes düzenlemek organize a fair v.
kermes düzenlemek hold a kermis (fair) v.
kampanya düzenlemek organize a campaign v.
(yazı) düzenlemek edit v.
önceden düzenlemek prearrange v.
eş zamanlı operasyon düzenlemek organize simultaneous operations v.
bahçeyi düzenlemek landscape v.
araziyi düzenlemek landscape v.
içice düzenlemek nest v.
gösteri düzenlemek protest v.
gösteri düzenlemek organise a protest v.
gösteri düzenlemek demonstrate v.
gösteri düzenlemek gather to protest v.
gösteri düzenlemek hold a demonstration v.
gösteri düzenlemek stage a demonstration v.
gösteri düzenlemek organize a demonstration v.
(toplantı vb) düzenlemek hold v.
yeniden düzenlemek reformulate v.
işleri daha etkili çözebilmek için faaliyetlerini daha iyi düzenlemek get your act together v.
beyanname düzenlemek make out a declaration v.
müzayede düzenlemek hold an auction v.
gezi düzenlemek arrange an excursion v.
odayı düzenlemek do a room v.
gezi düzenlemek organize an excursion v.
yanlış düzenlemek misregulate v.
gezi düzenlemek organize a tour v.
senet düzenlemek draw up a deed v.
fatura düzenlemek make out an invoice v.
şenlik düzenlemek organize a festival v.
şenlik düzenlemek set up a festival v.
festival düzenlemek organize a festival v.
festival düzenlemek set up a festival v.
komplo düzenlemek organise a conspiracy against v.
komplo düzenlemek plot against v.
komplo düzenlemek organize a conspiracy against v.
eylem düzenlemek hold a demonstration v.
eylem düzenlemek organise a demonstration v.
eylem düzenlemek stage a demonstration v.
eylem düzenlemek organize a demonstration v.
(evi vb) düzenlemek declutter v.
gösteri düzenlemek organise a demonstration v.
öğle yemeği düzenlemek hold a lunch v.
eğitim düzenlemek organize training v.
eğitim düzenlemek arrange training v.
toplantı düzenlemek assemble a meeting v.
bir toplantı düzenlemek assemble a meeting v.
bir toplantı düzenlemek organise a meeting v.
bir toplantı düzenlemek organize a meeting v.
tur düzenlemek arrange a tour v.
saldırı düzenlemek organize an attack v.
saldırı düzenlemek organise an attack v.
entrika düzenlemek conspire against someone v.
entrika düzenlemek plot against someone v.
entrika düzenlemek scheme against someone v.
sergi düzenlemek organize an exhibition v.
entrika düzenlemek machinate v.
bir metni düzenlemek edit v.
bir metni düzenlemek redact v.
sahte senet düzenlemek counterfeit a bill v.
sahte senet düzenlemek forge a bond v.
sahte senet düzenlemek forge a note/bill v.
yeni baştan düzenlemek overmake v.
aşı kampanyası düzenlemek organize a vaccination campaign v.
cenaze töreni düzenlemek/işlerini düzenlemek make the arrangements v.
imzalı ve mühürlenmiş bir şekilde düzenlemek (belge) execute under hand or under seal v.
(şarkıyı) yeniden düzenlemek remix v.
adına fatura düzenlemek issue an invoice in the name of v.
baskın düzenlemek launch raid v.
sisteme göre düzenlemek systematise v.
seçim yapmak/düzenlemek hold an election v.
suikast düzenlemek assassinate v.
kronolojik olarak düzenlemek chronologize v.
trafiği düzenlemek regulate the traffic v.
yeniden düzenlemek reorganize v.
sistemli bir biçimde düzenlemek schematise v.
ihtiyaca göre düzenlemek customise v.
akla uygun olarak düzenlemek rationalise v.
kronolojik olarak düzenlemek chronologise v.
balo düzenlemek throw a ballroom party v.
basın toplantısı düzenlemek hold a news conference v.
senet düzenlemek draw a bill v.
yarışma düzenlemek hold/stage a competition v.
yarışma düzenlemek have/hold/run a contest v.
(beyin için) kendini yeniden yapılandırmak/düzenlemek/şekillendirmek rewire v.
kanun düzenlemek make a law v.
kanun düzenlemek prepare a law v.
tekrar düzenlemek rearrange v.
festival düzenlemek hold a festival v.
festival düzenlemek arrange a festival v.
azaltarak düzenlemek downregulate v.
kurs düzenlemek hold a (training) course v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
düzenlemek (belge) set v.
tekrar düzenlemek reengineer v.
yeniden planlayıp düzenlemek reengineer v.
toplantı düzenlemek hold a meeting n.
Phrasals
fesat düzenlemek conspire against
-e karşı gösteri düzenlemek demonstrate against
için gösteri düzenlemek demonstrate for
bir şey için entrika düzenlemek scheme for
bir şey için entrika düzenlemek plot for
bir şeyi düzeltmek/düzenlemek spiff something up
Colloquial
parti düzenlemek have open house
Idioms
yürüyüş düzenlemek walk out
büyük bir ağırlama töreni düzenlemek kill the fatted calf
işlerini düzenlemek set one's house in order
işlerini düzenlemek put one's house in order
işleri düzenlemek get one's ducks in a row
işleri düzenlemek have one's ducks in a row
işleri düzenlemek have ducks in a row
büyük bir elveda partisi düzenlemek have a big send-off
büyük bir elveda partisi düzenlemek give someone a big send-off
parti düzenlemek throw a party
birisi için bir parti vermek/düzenlemek throw a party for someone
komplo düzenlemek plot against
komplo düzenlemek make a scheme against
Slang
sahte belge düzenlemek pencil whipped
Trade/Economic
fatura düzenlemek invoice
fatura düzenlemek to draw up an invoice
abd'de menkul değer işlemlerini düzenlemek için çıkartılan ilk yasalar blue sky laws
fatura düzenlemek make out an invoice
fatura düzenlemek draw up an invoice
poliçe düzenlemek issue a policy
vardiya düzenlemek arrange shifts
adına poliçe düzenlemek issue a policy to
bir işi planlayıp başarı ile yürütmek, yönetmek, düzenlemek mastermind
talep seviyesini düzenlemek regulate the level of demand
anlaşma düzenlemek make an arrangement
bilanço düzenlemek make up a balance sheet
çizgili çek düzenlemek cross a cheque
poliçe düzenlemek make a promissory note
vergi beyannamesi düzenlemek make a return
konşimento düzenlemek make a bill of lading
bir poliçe düzenlemek make a bill of exchange
makbuz düzenlemek make out a receipt
senet düzenlemek issue a bill
tutanak düzenlemek make an official report
sermayenin yapısını yeniden düzenlemek recapitalize
sermayenin yapısını yeniden düzenlemek recapitalise
bilanço düzenlemek make the balance
bilanço düzenlemek draw the balance
eğitim kursu düzenlemek organize a (training) course
eğitim kursu düzenlemek hold a (training) course
Law
sahte evrak düzenlemek forge a paper
gerekli belgeleri düzenlemek prepare pertinent documents
sahte evrak düzenlemek counterfeit
sahte evrak düzenlemek forge
sahte belge düzenlemek fabricate a document
sahte belge düzenlemek forge a document
kanunla düzenlemek enact
düzenlemek (belge) issue
Politics
suikast düzenlemek plot
konferans düzenlemek hold the conference
istisnai kıymetle beyan düzenlemek issuing a declaration under exceptional value
merasim düzenlemek perform a ceremony
tören düzenlemek hold a ceremony
tören düzenlemek conduct a ceremony
tören düzenlemek perform a ceremony
merasim düzenlemek conduct a ceremony
merasim düzenlemek hold a ceremony
sabotaj düzenlemek stage sabotage
sabotaj düzenlemek sabotage
Insurance
poliçe düzenlemek issue a policy to
Technical
bir sisteme göre düzenlemek systemize
önceden düzenlemek prearrange
yeniden düzenlemek reorder
yelkenleri rüzgara göre düzenlemek trim
yeniden düzenlemek rejig
bir sisteme göre düzenlemek systemise
Computer
spam yaparken gönderici adresini mailin gerçek bir kişiden gittiğine inandıracak şekilde düzenlemek address spoofing
mail adresini mailin gerçek bir kişiden gittiğine inandıracak şekilde düzenlemek spoof
bağlantı düzenlemek link edit
düzenlemek için grafiği çift tıklatın double-click chart to edit
anket düzenlemek organize a poll
Construction
su seviyesini yükseltmek ya da akışını düzenlemek için akarsu üstünde kurulan set weir
Military
tatbikat düzenlemek perform a military exercise
tatbikat düzenlemek maneuver
kara harekatı düzenlemek mount a land assault
kara harekatı düzenlemek lead a land assault
kara harekatı düzenlemek carry out a land assault
kara harekatı düzenlemek launch ground operation
kara harekatı düzenlemek launch ground incursion into
kara harekatı düzenlemek launch into a land assault
kara harekatı düzenlemek make a land assault
kara harekatı düzenlemek stage a land assault
tatbikat düzenlemek manoeuvre