firm - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

firm

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "firm" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 69 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
firm n. firma
firm adj. sıkı
firm adj. sert
firm adj. sabit
firm adj. katı
General
firm v. istikrara kavuşmak (fiyatlar)
firm v. sağlamlaşmak
firm v. pekişmek
firm v. yükselmeye başlamak
firm v. sağlamlaştırmak
firm v. pekiştirmek
firm v. donmak (jöle pelte çikolata vb)
firm n. ortaklık
firm n. metin
firm n. ekip
firm n. ticarethane
firm n. firma
firm n. şirket
firm adj. bükülmez
firm adj. kararlı
firm adj. kesin
firm adj. son
firm adj. donmuş (jöle/pelte vb)
firm adj. belirli
firm adj. pek
firm adj. metanetli
firm adj. sarsılmaz
firm adj. kaymayan
firm adj. dayanıklı
firm adj. katı
firm adj. kolayca hareket etmeyen
firm adj. berk
firm adj. emin
firm adj. sallanmayan
firm adj. sabit
firm adj. değişmeyen
firm adj. kati
firm adj. muhkem
firm adj. düzgün olarak devam eden
firm adj. değişmez
firm adj. sağlam
firm adj. sert
firm adj. dönmez
firm adv. sıkıca
Colloquial
firm ayak takımı
firm taraftar/holigan grubu
firm güruh
firm çete
Trade/Economic
firm müessese
firm önemli şekilde yükselmeyen veya düşmeyen (fiyatlar)
firm fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi/tahvil vb)
firm firma
firm işletme
firm kati mukavele
Technical
firm güvenilir
firm basınç altında kolayca baş eğmeyen
firm kuruluş
firm tok
firm solit
firm sert
firm şirket
firm sağlam
firm sıkı
firm firma
Computer
firm güçlü
Automotive
firm sıkı
firm firma
Aeronautic
firm şirketi sıkı
Ottoman Turkish
firm müstekar

Bedeutungen, die der Begriff "firm" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 316 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
stand firm v. sabit durmak
stand firm v. teslim olmamak
stand firm v. fikrinden vazgeçmemek
stand firm v. kararından caymamak
make firm v. sağlamlaştırmak
make firm v. tespit etmek
stand firm v. inancından vazgeçmemek
stand firm v. pes etmemek
firm up v. sağlama bağlamak
stand firm v. taviz vermemek
stand firm v. ödün vermemek
take firm steps forward v. emin adımlarla ilerlemek
hold firm v. sıkı durmak
stand firm v. geri çekilmemek
become firm v. sağlamlaşmak
(for a firm) to go into liquidation v. tasfiyeye gitmek
leave a firm v. bir firmadan çıkmak
get firm v. istikrar bulmak
not get/receive a firm answer v. net bir cevap almamak
not get/receive a firm answer v. net bir yanıt almamak
firm up v. kesinleştirmek
take a firm action v. katı bir tedbir almak
take a firm action v. kararlı bir adım atmak
take firm steps forward v. emin adımlarla yürümek
hold firm v. sağlam durmak
licenced firm n. ruhsatlı firma
consulting firm n. danışmanlık şirketi
real estate firm n. emlak firması
manufacturing firm n. sanayi firması
licenced/licensed firm n. ruhsatlı firma
commercial firm n. ticaret firması
service firm n. servis şirketi
import firm n. ithalat firması
manufacturing firm n. sanayii firması
car body firm n. otomobil karoser firması
publishing firm n. yayımcılık firması
firm soil n. sert zemin
catering firm n. yiyecek içecek firması
firm stand n. firma standı
forwarding firm n. nakliyat firması
publishing firm n. yayınevi
consulting firm n. danışmanlık firması
professional firm n. uzmanlık firması
securities firm n. hisse senedi komisyoncusu şirket
family firm n. aile firması
transfer of the seat of a firm n. bir firmanın merkezinin yer değiştirmesi
firm intention n. azim
investment banking firm n. emisyon firması
engineering firm n. mühendislik firması
export firm n. ihracat firması
public relations firm n. halkla ilişkiler firması
law firm n. avukatlık ofisi
white shoe firm n. köklü şirket
white shoe firm n. köklü firma
intermediary firm n. aracı firma
professional service firm n. profesyonel hizmet firması
catering firm n. yemek firması
local firm n. yerli firma
firm steps n. emin adımlar
known firm n. tanıdık firma
familiar firm n. tanıdık şirket
known firm n. tanıdık şirket
familiar firm n. tanıdık firma
house furnishing-firm n. ev dekorasyon firması
real-estate firm n. emlak firması
the above-named firm n. yukarıda zikredilen firma
the above mentioned firm n. yukarıda zikredilen firma
the above mentioned firm n. mezkur firma
the above named firm n. mezkur firma
well established firm n. sağlam müessese
well established firm n. sağlam firma
firm step n. sağlam adım
firm step n. emin adım
my firm conviction n. benim kesin kanım
my firm conviction n. benim kesin inancım
international firm/company n. uluslararası firma
a high-paying firm n. yüksek ücretli bir firma
firm belief n. sarsılmaz inanç
firm belief n. sabit/değişmez inanç
removal firm n. evden eve nakliyat şirketi
removal firm n. evden eve nakliye şirketi
removal firm n. evden eve nakliyat firması
removal firm n. evden eve nakliye firması
firm date n. kesin tarih
firm handshake n. sıkı el sıkışma
firm handshake n. sıkı tokalaşma
insurance firm n. sigorta şirketi
firm position n. katı tutum
firm position n. katı duruş
firm skin n. sıkı cilt
very firm adj. çok sağlam
as firm as adj. kadar sert
firm enough adj. yeterince sert
not having a firm basis or foundation adj. sağlam temellere dayanmayan
Phrases
the above named firm n. adı geçen firma
the above mentioned firm n. adı geçen firma
kind but firm tatlı sert
Colloquial
fat and firm (meat) buz gibi
keep a firm grip sıkı denetim altında bulundurmak
Idioms
have a firm hand on the tiller v. durumu kontrol altında tutmak
on a firm footing sağlam temelli
on a firm footing sağlam
on a firm footing sıkı tabanlı
on a firm footing temeli sağlam
on a firm footing sağlam bazlı
need a firm hand disipline ihtiyacı olmak
keep a firm grip on someone birini sıkı denetim altında tutmak
use a firm hand sıkı bir idare sergilemek
exercise a firm hand demir yumrukla yönetmek
have a firm hand on the tiller olayların gidişatına hakim olmak
exercise a firm hand sıkı bir idare sergilemek
have a firm hand on the tiller kontrolü elde tutmak/bulundurmak
use a firm hand demir yumrukla yönetmek
use a firm hand sert davranmak
take a firm grip on someone biri üzerinde hakimiyet kurmak
take a firm grip on someone birini sıkı kontrol altına almak
take a firm grip on someone birini sımsıkı yakalamak/tutmak/kavramak
keep a firm grip on someone birini yakın markajına almak
keep a firm grip on someone birini yakın markaja almak
put a firm stamp on (tartışmasız) onayını vermek/almak
put a firm stamp on bir yere/olaya damgasını vurmak
take a firm stand on something geri adım atmamak
take a firm stand on something (bir konuda) kararlı/inatçı bir duruş sergilemek
take a firm stand on something tutumundan vazgeçmemek
take a firm stand on something sert/katı bir tavır takınmak
take a firm stand on something duruşunu inatla sürdürmek/devam ettirmek
firm jaw çenesi kuvvetli
firm jaw çenebaz
firm jaw lafı bol
Trade/Economic
business firm firma
accounting firm muhasebe şirketi
barometric firm barometre firma
industrial firm sanayi firması
firm quotas bağlayıcı fiyat teklifi
wholesale firm toptancı firma
firm quotes for a variety of currencies çok çeşitli para birimleri için sabit teklifler
demand function faced by a firm firmanın karşılaştığı talep fonksiyonu
low cost firm düşük maliyetli firma
perfectly competitive firm tam rekabetçi firma
business firm ticari işletme
firm commitment kesin yükümlülük
business firm ticarethane
firm sales contract işletme satış sözleşmeleri
brokerage firm aracılık şirketi
firm quotas fiyat teklifi
theory of the firm firma teorisi
firm registration document firma tescil belgesi
firm price sabit fiyat
business firm kar amacıyla ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluş
firm order kesin sipariş
brokerage firm broker
firm price kat'i fiyat
firm contract bağlayıcı sözleşme
business firm ekonomik işletme
acquired firm devralınan firma
firm commitment kesin ipotek taahhüdü
firm offer kesin teküf
firm sales contract kesin satış sözleşmesi
lighterage firm mavna işleten firma
firm offer kesin teklif
brokerage firm komisyoncu firma
firm value firma değeri
business firm şirket
firm sales contract firma satış sözleşmeleri
firm commitment bağlayıcı ipotek taahhüdü
brokerage firm aracılık firması
dominant firm önder firma
firm commitment tam bağlılık
business firm işletme
multiple firm çok şubeli firma
firm contract kesin sözleşme
firm underwriting doğrudan aracılık yüklenimi
style of the firm firma unvanı
firm management işletme yönetimi
firm policy kati poliçe
firm sale kesin satış
firm price kesin fiyat
firm offer kesin öneri
business firm ticari firma
firm price kati fiyat
firm purchase katı alış
strong firm güçlü firma
strong firm güçlü şirket
intermediary firm aracı kurum
intermediary firm aracı kuruluş
liquidation (of a firm) tasfiye
liquidate (a firm/a security) tasfiye etmek
independent auditing firm bağımsız denetim şirketi
independent auditing firm bağımsız denetim kuruluşu
firm name ticaret unvanı
four-firm concentration ratio dört firmaya yığılma oranı
shipping firm deniz nakliyat firması
private firm özel kurum
rival firm rakip firma
the said firm adı geçen firma
name of the firm firma adı
name of the firm müessese adı
architecture firm mimarlık firması
tobacco firm tütün şirketi
leave firm on hand kesin olarak emre hazır bulundurmak
tobacco firm tütün firması
independent firm bağımsız firma
firm value işletme değeri
head of a firm patron
firm order kati sigorta talimatı
firm order kati sipariş
parent firm ana şirket
under the same firm aynı firma altında
firm purchase kesin alım
firm purchase kesin alış
firm name firma adı
firm name firma ismi
firm contract kati sözleşme
firm policy kesin işletme siyaseti
representative firm temsili firma
set up a firm firma açmak
establish a firm firma açmak
set up a firm firma kurmak
establish a firm firma kurmak
labor managed firm işçi yönetimli firma
labor managed firm özyönetim şirket
foreign firm yabancı firma
transfer of firm şirketin devri
transfer of firm firmanın devri
transfer of firm şirket devri
transfer of firm firma devri
consulting firm danışman firma
corporate firm kurumsal firma
corporate firm kurumsal şirket
portfolio management firm portföy yönetim firması
portfolio management firm portföy yönetim şirketi
firm booking message firma rezervasyon mesajı
history of the firm şirket tarihçesi
history of the firm firma tarihçesi
firm sales contract kati satış sözleşmesi
rival firm rakip işletme
rival firm rakip kurum
rival firm rakip kuruluş
rival firm rakip şirket
communication technology firm iletişim teknolojisi firması
free zone firm serbest bölge firması
free zone firm serbest bölge şirketi
service-firm-sponsored retail franchising firmanın farklı ürün gruplarındaki müşterilerine birbirinden bağımsız bayiler aracılığıyla hizmet verdiği sistem
transnational firm ulusaşırı şirket
transnational firm uluslar-ötesi şirket
transnational firm devletaşırı şirket
a japanese firm japon firması
a japanese firm japon şirketi
an american firm amerikan firması
an american firm amerikan şirketi
air conditioning company/firm iklimlendirme şirketi
air conditioning company/firm iklimlendirme firması
venture firm risk sermayesi şirketi
venture firm girişim sermayesi firması
venture capital firm risk sermayesi şirketi
venture capital firm girişim sermayesi firması
venture capital firm girişim şirketi
venture firm girişim şirketi
representation of a firm firma temsili
mining company/firm maden firması
insurance firm sigorta şirketi
insurance firm sigorta firması
licensing firm lisansör firma
a firm hand sıkı denetim/kontrol
accounting firm muhasebe firması
at the request of the firm firmanın talebi üzerine
state owned firm devlet firması
contractor firm müteahhit firma
audit firm denetim firması
external audit firm dış denetim firması
external audit firm dış denetim şirketi
architectural firm mimarlık ofisi
architectural firm mimarlık firması
contracting firm müteahhit şirket
contracting firm müteahhit firma
environmental consulting firm çevre danışmanlık firması
environmental consulting firm çevre danışmanlık şirketi
dominant firm baskın firma
firm purchase kesin alış
levered firm faaliyetlerini kredi kullanarak karşılayan firma
Law
firm law şirketler hukuku
law firm avukatlık bürosu
continuation of firm name ticaret unvanının devamı
firm offers firma teklifi
retirement of a partner from a firm ortağın şirketten çekilmesi
Politics
transfer of the seat of a company or firm bir şirketin ya da firmanın merkezin yer değiştirmesi
investment firm yatırım şirketi
financial firm finansal firma
Insurance
firm order sigorta emri
firm policy kesin poliçe
Tourism
professional firm profesyonel firma
Advertising
publishing firm yayınevi
publishing firm yayıncı
Technical
firm capacity sabit kapasite
firm energy sabit enerji
firm up sağlamlaştırmak
firm up pekiştirmek
firm handle tok tutum
firm stratum dayanıklı tabaka
firm-price sabit fiyat
firm-price contract sabit fiyatla mukavele
firm handle dolgun tutum
Computer
firm touch güçlü dokunuş
Textile
firm handle tok tutum
firm handle dolgun tutum
Construction
firm soil sağlam zemin
firm ground sağlam zemin
firm soil sert zemin
firm soil sıkı zemin
firm ground sert zemin
Dentistry
have a firm consistency sert kıvamlı olmak
have a firm consistency sert bir kıvama sahip olmak
Gastronomy
semi-firm cheese yarı sert peynir
Geology
firm rock sıkı kayaç
firm rock sağlam kayaç
Military
military consulting firm askeri danışmanlık firması