firma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

firmaBedeutungen von dem Begriff "firma" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Latin
firma çiftlik

Bedeutungen von dem Begriff "firma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 21 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
firma firm n.
firma company n.
General
firma company n.
firma concern n.
firma enterprise n.
firma business n.
firma establishment n.
firma firm n.
Trade/Economic
firma business
firma corporation
firma production unit
firma business firm
firma business corporation
firma business organization
firma economic unit
firma firm
firma house
firma establishment
firma company
Technical
firma firm
Automotive
firma firm

Bedeutungen, die der Begriff "firma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 253 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
firma kurmak incorporate v.
firma kurmak accorporate v.
ruhsatlı firma licenced/licensed firm n.
ana firma parent company n.
firma yetkilisi company official n.
firma yetkilisi company executive n.
mal sağlayan firma supplier n.
radyo, televizyon programının veya bir sanat faaliyetinin maliyetini karşılayan firma sponsor n.
firma standı firm stand n.
üretici firma producing company n.
ruhsatlı firma licenced firm n.
firma adı company name n.
firma bilgisi tradename n.
firma ismi tradename n.
köklü firma white shoe firm n.
aracı firma intermediary firm n.
lider üretici (firma) top producer n.
küçük ölçekli firma small company n.
firma politikası company policy n.
yüklenici firma contractor company n.
ortak firma partner company n.
lider firma leading company n.
yerli firma local firm n.
firma çalışanı company employee n.
tanıdık firma familiar firm n.
tanıdık firma known firm n.
tanıdık firma known company n.
tanıdık firma familiar company n.
tanıdık firma an associate company n.
ithalatçı firma importer company n.
yapımcı firma işareti manufacturer's mark n.
yapımcı firma plaketi manufacturer's name plate n.
bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleşmesi merger n.
mezkur firma the above named firm n.
mezkur firma the above mentioned firm n.
yukarıda zikredilen firma the above-named firm n.
yukarıda zikredilen firma the above mentioned firm n.
sağlam firma well established firm n.
tedarik eden kimse/firma supplier n.
ücretli firma/şirket avukatı fee-earner n.
halıfleks (bir firma adı) wall to wall carpet n.
uluslararası firma international firm/company n.
her iki firma both companies/firms n.
her iki firma both of the companies/firms n.
yüksek ücretli bir firma a high-paying firm n.
firma/şirket yetkilisi executive of company n.
firma dergisi in-house magazine n.
firma dergisi employee magazine n.
firma dergisi house journal n.
firma dergisi house organ n.
firma dergisi in-house publication n.
firma dergisi plant paper n.
firma dergisi shop paper n.
askeri bıçaklar üreten bir firma ka-bar n.
yetkili firma authorized company n.
izolasyon ve lambri olarak kullanılan yapı levhaları üreten bir firma celotex™ n.
firma içi interoffice adj.
Phrases
adı geçen firma the above named firm n.
adı geçen firma the above mentioned firm n.
Trade/Economic
firma kurmak accorporate v.
elde edilen firma acquiree n.
bayi stoklarını finanse etmek veya tüketiciye kredi kullandırmak için üretici firma tarafından oluşturulan finans şirketi captive finance company n.
pazarı çeşitli ürün ve uygun fiyatla domine eden kişi ya da firma category killer n.
firma dışından kaynaklanan işçi başarısını etkileyen koşullar macro motivation
ihaleye giren firma bidding company
diğer firmalar için gıda ürünleri üreten ve paketleyen taşeron firma contract packer
bilgisayar malzemeleri tedarikçisi polonya menşeli bir firma elbox
bir firmayı toplam mal varlığı ve borçlarıyla kendine katan firma acquirer
tekelci firma classical monopolist
ihtisas sahibi firma expert company
malın sevkedildiği firma ya da kişi consignee
firma değeri firm value
firma değeri goodwill
ticari ismini ve markasını kullandıran ana firma franchiser
döviz alıcısı ile satıcısı arasında aracılık yaparak anlaşmalarını sağlamaya çalışan ancak anlaşmaya kendisi taraf olmayan kişi veya firma foreign exchange broker
lider konum (firma vb) leading position
benzer ürün üreten iki firma arasındaki birleşme horizontal merger
firma riski nonsystematic risk
devralınan firma acquired firm
firma kültürü corporate culture
hükümetin firma davranışlarını düzenlemeye yönelik olarak koyduğu kural ve ilkeler regulation
belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, danışmanlık ve eğitim konularında hizmet veren uluslararası bir firma bureau veritas
firma dışından görevlendirilen işçi outside labor
firma haline dönüşen ev işletmeciliği business incubator
firma içi fıyatlama intracompany pricing
firma profili company profile
önder firma dominant firm
belli endüstrideki bir firmanın farklı endüstrideki bir başka firma ile birleşmesi conglomerate merger
firma satış sözleşmeleri firm sales contract
tek kişinin sahip olduğu firma individual enterprise
daha önceden hiçbir firma tarafından satılmayan malın icadı major innovation
taşıyıcı firma carrier
mavna işleten firma lighterage firm
komisyoncu firma brokerage firm
bir bedel karşılığında edinilen firma değeri goodwill
gerektiğinde kullanılmak üzere firma içinde ofis ayırma hoteling
toptancı firma wholesale house
dağıtılan malların mülkiyetini hiçbir zaman üzerine almadan malın devrini sağlayan firma agent middleman
yanlış idare edilmiş (firma vb) misconducted
tam rekabetçi firma perfectly competitive firm
firma sosyal sorumluluğu corporate social responsibility
düşük maliyetli firma low cost firm
piyasaya hakim firma veya devlet tarafından tespit edilmiş fiyat computed price
bir ekonomideki tüm firma ve endüstrileri kapsayacak biçimde envanterlerin toplam değeri aptitude test
firma tescil belgesi company’s certificate of incorporation
sanayiye dağıtım yapan firma industrial distributors
firma markası company trademark
barometre firma barometric firm
fiyat kabullenen durumundaki firma factor price taker
toptancı firma wholesale firm
taşıyıcı firma forwarder
devralıcı (firma) acquirer
göreceli düşük masraflarla endüstriye girilebildiği durumlarda endüstrideki firma sayısı ne olursa olsun rekabetçi sonuçlara yaklaşılacağını savunan teori theory of contestable markets
ferdi firma individual enterprise
tanınmış prestij sahibi firma blue chip company
firma tescil belgesi firm registration document
firma teorisi theory of the firm
piyasadaki önemli ya da kilit rol oynayan firma key player
aldığı ya da sattığı miktarı değiştirerek bir mal veya hizmetin fiyatını etkileyebilen kişi ya da firma price maker
firma içi intracompany
firma belgelendirilmesi company certification
çok şubeli firma multiple firm
firma unvanı style of the firm
firma damgası business stamp
ticari firma business concern
ticari firma business firm
taşıyıcı firma carriers
güçlü firma strong company
güçlü firma strong firm
firma mülkiyetinde in the ownership of the company
alıcı firma buyer
alıcı firma purchaser
diğer firmalar için gıda ürünleri üreten ve paketleyen taşeron firma co-packer
firma hakkında bilgi sağlama amacına yönelik olarak iki bilanço veya kar-zarar tablosunun karşılaştırılması financial ratio
firma dergisi house organ
rakip firma rival firm
firma kurmak incorporate
yapımcı firma işaretleri kiss marks
adı geçen firma the said firm
firma adı name of the firm
firma temsilcisi company representative
bağımsız firma independent firm
firma ünvanı company title
firma ünvanı title of the company
tedarikçi firma supplier
firma yetkilisi a company official
firma yetkilisi company executive
ticari senetler üzerine komisyonculuk yapan firma commercial paper house
menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi account representative
menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi customer's broker
menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi account executive
menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi customer's man
menkul kıymetler borsasında kayıtlı firma temsilcisi registered representative
firma bilgilerini ürün etiketi üzerine basmak imprint
fayda kamu hizmetiyle görevli firma utility
aynı firma altında under the same firm
firma ismi firm name
firma adı firm name
firma birleşmesi merger
temsili firma representative firm
başka bir eyalette de kuruluş hakkı bulunan firma tramp corporation
faaliyetlerine ara vermiş firma nonoperating company
firma açmak set up a firm
firma açmak establish a company
firma kurmak establish a company
firma kurmak set up a firm
firma açmak establish a firm
firma kurmak establish a firm
işçi yönetimli firma labor managed firm
yabancı firma foreign company
firma logosu company logo
yabancı firma foreign firm
dağıtıcı firma distributor company
firma sorumlusu company executive
teklif veren firma bidder
firma teklifleri company proposals
firma devri transfer of the company
firma devri transfer of firm
firma tanıtım yazısı company introduction letter
firma devri transfer of company
firma sahibi company owner
danışman firma consulting firm
tedarik eden firma supply house
tedarikçi firma supply house
kurumsal firma corporate company
kurumsal firma corporate firm
firma kurucusu company founder
firma kurucusu company's founder
firma tanımı company description
teklif sahibi firma bidder company
ihaleye giren firma bidder company
ihalede teklif veren firma bidder company
firma rezervasyon mesajı firm booking message
firma tarihçesi history of the company
firma tarihçesi history of the firm
kota edilmiş firma listed company
rakip firma rival company
firma bağlantıları company connections
firma bağlantıları company contacts
gönderen firma sender company
fabrika düzeyindeki işleri başka firmalara yaptıran (firma) fabless
firma temsili representation of a firm
imalatçı ve ihracatçı firma manufacturing and exporting company
lisansör firma licensing firm
gereken hamleleri hızla yapan firma fast follower
kardeş firma sister company
dış kaynak kullanan firma/şirket outsourcer
dıştan/dışarıdan tedarik eden firma outsourcer
firmadaki/firma içi üretim derinliği in-house production depth
talebi yapan kişi veya alıcı firma requisitioner
reklam için dağıtılan firma logolu veya sloganlı kep/şapka trucker hat
reklam için dağıtılan firma logolu veya sloganlı kep/şapka gimme cap
hakim firma flagship company
hakim firma holding company
müteahhit firma contractor firm
cep telefonları için ekran koruma yüzeyi üreten firma clear-coat
firma bilgileri company details
firma bilgileri company information
firma çekirdek veri formu company core data sheet
müteahhit firma contracting firm
müteahhit firma contracting company
hakim firma controlling company
baskın firma dominant firm
yerleşik firma avantajı incumbent advantage
firma ziyareti corporate travel
faaliyetlerini kredi kullanarak karşılayan firma levered firm
orta ölçekli (firma) mid-tier (business)
Law
bir şirketin aktifleri üzerinde firma sahibinin sahip olduğu hakları gösteren belge certificate of beneficial interest
firma teklifi firm offers
Politics
kar amaçlı firma profit making company
ülke temsilcisi/taşıyıcı firma country representative/freight forwarder
finansal firma financial firm
Tourism
paket turlar düzenleyen firma tour operator
profesyonel firma professional firm
Technical
ücret karşılığı yolcu veya yük taşıyan kişi veya firma common carrier
yapımcı firma builder
damıtıcı firma distiller
imalatçı firma manufacturer
üretici firma tarafından yayınlanan bilgi service bulletin
satıcı firma vendor
orta ölçekli (firma) middle tier
Computer
internet üzerinden telefon iletişimi sağlayan firma vonage
internet üzerinden satış yapan firma dot com company
internet üzerinden satış yapan firma dot com
firma tanıtımı company profile
Informatics
firma ağı enterprise network
Telecom
anahtarlamasız şebeke hizmetleri satıcısı firma switchless reseller
anahtarlamalı şebeke hizmetleri satıcısı firma switched reseller
firma ağı enterprise network
firma kayıt numarası company registration number
rakip teşebbüs/firma competing undertaking
Electric
firma kaşesi company seal
Cinema
filmleri farklı ana renklere eşzamanlı maruz bıraktıktan sonra üst üste bindirmek suretiyle renklendirme yapan firma technicolor® n.