kararlı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kararlıBedeutungen von dem Begriff "kararlı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 51 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kararlı decided adj.
kararlı determined adj.
kararlı decisive adj.
kararlı stable adj.
General
kararlı hell bent adj.
kararlı undeterred adj.
kararlı set adj.
kararlı pertinacious adj.
kararlı unfaltering adj.
kararlı firm adj.
kararlı constant adj.
kararlı decreed adj.
kararlı hardcore adj.
kararlı inflexible adj.
kararlı bent adj.
kararlı intent adj.
kararlı resolute adj.
kararlı unbending adj.
kararlı immovable adj.
kararlı steadfast adj.
kararlı dogged adj.
kararlı settled adj.
kararlı professional adj.
kararlı resolved adj.
kararlı resolute about adj.
kararlı unyielding adj.
kararlı adamant on adj.
kararlı steady adj.
kararlı flat-footed adj.
kararlı high-pressure adj.
kararlı hard-core adj.
kararlı single-minded adj.
kararlı single-hearted adj.
kararlı strong-willed adj.
kararlı single-eyed adj.
kararlı strong-minded adj.
kararlı unflinching adj.
kararlı tenacious adj.
kararlı singleminded adj.
kararlı determined adj.
kararlı driven adj.
kararlı strong hearted adj.
kararlı even adj.
Informal
kararlı moxie
Trade/Economic
kararlı fixed
Politics
kararlı decisive
Technical
kararlı resolute
kararlı stationary
Construction
kararlı stable
Marine
kararlı stationary solution
Meteorology
kararlı stable

Bedeutungen, die der Begriff "kararlı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 162 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bir şeyi yapmada kararlı olmak be decisive in v.
kararlı olmak be intent on v.
kararlı olmak know one's own mind v.
kararlı olmak be determined to v.
kararlı olmak intend v.
kararlı olmak be bent on v.
son derece kararlı olmak be adamant on v.
kararlı görünmek look determined v.
kararlı görünmek seem determined v.
kararlı görünmek appear determined v.
bir şeyi yapmaya kararlı olmak be intent on doing something v.
kararlı bir adım atmak take a firm action v.
çabuk ve kararlı davranmak take time by the forelock v.
yarı kararlı faz metastable phase n.
yarı kararlı karbür metastable carbide n.
azimli/kararlı kişi determined person n.
iki kararlı bistable adj.
son derece kararlı adamant adj.
çok güçlü ve kararlı (kimse) as tough as nails adj.
son derece kararlı adamant on adj.
kararlı olmayan nonstable adj.
düşüncesinde kararlı strong-minded adj.
kararlı ve azimli steeled adj.
kararlı (özellikle siyasi konularda) rock-ribbed adj.
kararlı olarak immovably adv.
kararlı bir biçimde inflexibly adv.
kararlı olarak resolutely adv.
kararlı bir biçimde decisively adv.
kararlı bir biçimde overwhelmingly adv.
kararlı bir şekilde single-mindedly adv.
kararlı bir şekilde singlemindedly adv.
kararlı bir şekilde stalwartly adv.
kararlı bir şekilde decidedly adv.
kararlı bir şekilde determinedly adv.
kararlı bir şekilde distinctly adv.
Phrasals
kararlı olmak bent on
kararlı olmak bent upon
bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek press ahead
'da azimli/kararlı olmak persevere with something
daha inatçı veya kararlı olmak double down
Phrases
istediğini her koşul altında yapmaya kararlı do-or-die
Colloquial
yüze takınılan kararlı ifade game face
Idioms
kararlı olmak put one's foot down
çok kararlı bound and determined
çok azimli ve kararlı bound and determined
inatçı ve kararlı kimse tough cookie
çok kararlı olmak be bound and determined
kazanmaya/yenmeye kararlı out to win
kararlı olduğunu göster square your shoulders
(bir konuda) kararlı/inatçı bir duruş sergilemek take a firm stand on something
bir şeyi yapmaya daha kararlı ve güçlü bir şekilde devam etmek power on through something
bir şeyi yapmaya daha kararlı ve güçlü bir şekilde devam etmek power through something
Trade/Economic
kararlı denge stable equilibrium
Politics
kararlı seçmen decisive voter
Technical
koşulsuz kararlı unconditionally stable
kararlı geri beslemeli kuvvetlendirici stabilized feedback amplifier
kararlı durum stable state
az kararlı grafik low resolution graphics
iki kararlı devre bistable circuit
kararlı akarsu stable stream
kararlı sistem stable system
kararlı denge equilibrium stable
kararlı hal steady state
kararlı doğrusal sistem stable linear system
kararlı istikamet düzeni balanced rudder
mutlak kararlı dizge absolutely stable system
tek kararlı monostable
yüksek kararlı grafik high-resolution graphics
yarı iki kararlı devre quasi-bistable circuit
yarı kararlı durum metastable state
kararlı akış steady flow
kararlı durum ivmesi steady state acceleration
kararlı çalışma şartları steady-state conditions
kararlı durum şartları steady-state conditions
ısıl yalıtımının kararlı durum ısıl iletim özellikleri steady-state thermal transmission properties of thermal insulation
tek kararlı multivibratör monostable multivibrator
çift kararlı multivibratör bistable multivibrator
kararlı akımın ölçülmesi measurement of steady flow
kararlı akımın ölçülmesi için izleyici seyreltme metotları tracer dilution methods for the measurement of steady flow
kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold
kararlı durum ivmesi steady-state acceleration
müsaade edilebilir maksimum kararlı basınç maximum permissible settled pressure
küçük ölçekli kararlı hal deneyi small-scale steady-state test
kararlı ivme steady-state acceleration
kararlı durum ısı transfer özellikleri steady-state heat transfer properties
kararlı durum ısı iletim özellikleri steady-state thermal transmission properties
kararlı halde ısıl direncinin belirlenmesi determination of steady-state thermal resistance
kararlı hal ısı aktarımı steady-state heat transfer
kararlı halde ısıl direnç steady-state thermal resistance
kararlı durum ivmelenme steady state acceleration
kararlı bir devirde çalıştırılan operating at a steady speed point
kararlı iklim constant climate
yarı kararlı quasi-steady
mutlak kararlı sistem absolutely stable system
Computer
kararlı doğrusal dizge stable linear system
kararlı dizge stable system
koşullu kararlı dizge conditionally stable system
ucu ucuna kararlı sistem limitedly or marginally stable system
ucu ucuna kararlı dizge limitedly or marginally stable system
mutlak kararlı dizge absolutely stable system
az kararlı grafik low resolution graphics
Informatics
kararlı doğrusal sistem stable linear system
kararlı güç kaynağı regulated power supply
kararlı geribesleme stabilized feedback
kararlı kılınabilir stabilizable
kararlı kılınmış frekans regulated frequency
kararlı sistem stable system
kararlı durum stable state
Telecom
koşulsuz kararlı unconditionally stable
davranışı kararlı hale getirilmiş uydu altitude stabilized satelite
yüksekliği kararlı hale getirilmiş uydu attitude stabilized satellite
kararlı konumlu uydu attitude-stabilized satellite
kararlı durum hatası steady-state error
Electric
iki kararlı devre bistable circuit
iki kararlı devre flip-flop
Construction
yarı kararlı metastable
itriya ile kararlı duruma getirilmiş zirkonya ytrria stabilized zirconia
kararlı duruma getirmek stabilization
kararlı duruma getirmek stabilisation
Automotive
kararlı hal akımı steady state current
Aeronautic
kararlı durumdan sapma disturbance
kararlı istikamet düzeni balanced rudder
Marine
kararlı nokta stationary point
kararlı sirkülasyon stationary circulation
Medical
kararlı durum konsantrasyonu steady state concentration
kararlı durum steady state
yarı kararlı metastable
kararlı durum maruziyeti steady-state exposure
kararlı durum şartları steady-state conditions
kararlı angina pektoris stable angina pectoris
Food Engineering
kararlı koşullar steady state
ısıl kararlı thermostable
kararlı denge stable equilibrium
yarı kararlı denge meta-stable equilibrium
kararlı karbon izotop oranı stable carbon isotope ratio
kararlı oksijen izotop oranı stable oxygen isotope ratio
kararlı hidrojen izotop oranı stable hydrogen isotope ratio
Statistics
genelleştirilmiş kararlı yasa generalised stable law
kararlı yasa stable law
kararlı durum stable state
kararlı süreç stable process
kararlı pasretian dağılımları stable paretian distributions
kararlı dağılım stable distribution
Physics
kararlı hal steady state
kararlı dalga standing wave
kararlı çizgi stationary line
kararlı hat steady state
kararlı hal potansiyeli steady-state potential
kararlı durum steady-state
kararlı izotop stable isotope
Chemistry
yarı kararlı durum metastable state
kararlı-hal steady-state
ile kararlı hale getirilmek be stabilized with
itriyum oksitle kararlı hale getirilmiş tetragonal zirkonyum oksit yttria-stabilized tetragonal zirconia
Astronomy
kararlı evren stationary universe
Environment
kararlı akış şartları altında toz yatağın hava geçirgenliğinin ölçülmesi measurement of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions
akiferdeki kararlı ve kararsız akım steady and unsteady flow in the aquifer
Geography
kararlı akış steady flow
Meteorology
kararlı sınır tabakası stable boundary layer
kararlı çekirdek stable core
kararlı cephe stationary front
Military
sürekli ve kararlı durum steady state