katı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

katıBedeutungen von dem Begriff "katı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
katı stiff adj.
katı strict adj.
katı solid adj.
katı hard adj.
katı firm adj.
katı stern adj.
General
katı starchy adj.
katı square adj.
katı uncompromising adj.
katı firm adj.
katı tough adj.
katı hard-line adj.
katı hard adj.
katı stricter adj.
katı hard-boiled adj.
katı inflexible adj.
katı emphatical adj.
katı adamant adj.
katı unpermissive adj.
katı steely adj.
katı substantial adj.
katı stark adj.
katı steel adj.
katı ironclad adj.
katı rocky adj.
katı toughminded adj.
katı nonindulgent adj.
katı wooden adj.
katı gruff adj.
katı thick adj.
katı grim adj.
katı obdurate adj.
katı indurate adj.
katı stringent adj.
katı sclerous adj.
katı callous adj.
katı insensitive adj.
katı austere adj.
katı unfeeling adj.
katı stony adj.
katı emphatic adj.
katı adamant on adj.
katı hard-and-fast adj.
Colloquial
katı hard-featured
Technical
katı stiff
katı strict
katı fixed
katı dry
katı hard
katı rigid
katı solid
katı substantial
katı severe
Construction
katı rigid
Marine
katı stern
Food Engineering
katı solid
Biology
katı gizzard
Zoology
katı gizzard
katı maw
katı crop
Latin
katı duro

Bedeutungen, die der Begriff "katı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çatı katı attic n.
katı cisim solid adj.
General
bebeğe katı mama vermeye başlamak start a baby on solid food v.
çökelmek (sıvının içindeki katı maddeler) settle v.
çökeltmek (sıvının içindeki katı maddeleri) settle v.
katı bir şekilde karşı olmak be strictly against v.
katı bir şekilde yönetmek rule with an iron hand v.
katı bir şekilde yönetmek rule with a rod of iron v.
katı bir şekilde yönetmek rule with an iron fist v.
katı bir tedbir almak take a firm action v.
katı durumdan gaz durumuna geçirmek sublimate v.
katı hale getirmek solidify v.
katı maddeyi sallamak shake something up v.
katı olmak harden v.
on katı yapmak decuple v.
sallamak (katı maddeleri) shake v.
(alışveriş merkezinde) yemek katı food court n.
alçak frekans katı low frequency stage n.
ana nakliyat katı main haulage level n.
apartman katı apartment n.
apartman katı storey n.
apartman katı flat n.
apartman katı story n.
asansör katı lift lobby n.
bahçe katı garden floor n.
bahçe katı apartman dairesi garden floor flat n.
beş düzlem yüzü olan katı bir şekil pentahedron n.
bina katı storey n.
bina katı story n.
binanın ikinci katı the second floor of the building n.
bir sayının çarpımı/katı product of a number n.
bodrum katı basement n.
bodrum katı basement floor n.
bodrum katı basement story n.
boya katı coat n.
çatı katı garret n.
çatı katı garret story n.
çatı katı cockloft n.
çatı katı penthouse n.
çatı katı dairesi penthouse apartment n.
çatı katı süiti penthouse suite n.
çatıarası katı attic floor n.
dört katı quadruple n.
evsel katı atık domestic solid waste n.
havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi precipitation n.
ilk boya katı first coat n.
ince püskürtme boya katı mist coat n.
kat (apartmanın katı) flights up n.
katı asıltı (donanımı) suspension n.
katı balçık clunch n.
katı disiplin strict discipline n.
katı diyet strict diet n.
katı duruş firm position n.
katı geometri solid geometry n.
katı hal fiziği solids state physics n.
katı hal fiziği solid state physics n.
katı kalplilik cold-heartedness n.
katı kalplilik obdurateness n.
katı kalplilik coldheartedness n.
katı kural strict rule n.
katı madde solid n.
katı maddeler solids n.
katı meteor lithometeor n.
katı parçacık particulate n.
katı roket yakıtı solid rocket fuel n.
katı sabun solid soap n.
katı sabunluk powdered-soap dispenser n.
katı sönümleme critical damping n.
katı söz harsh word n.
katı şeyler solids n.
katı tortu solid residue n.
katı tutum hard-line n.
katı tutum firm position n.
katı tutum obdurate stance n.
katı vejeteryan strict vegetarian n.
katı yağ (hamur yapımında kullanılan) shortening n.
katı yakıt solid propellant n.
katı yakıt solid fuel n.
katı yakıtlı güdümsüz roket zuni n.
katı yasalar strict laws n.
katı yiyecek solid food n.
katı yoğunluğu solid density n.
katı yumurta hard-boiled egg n.
katı yüreklilik ironness n.
katı yüreklilik hardness n.
kısmen zeminin altında bulunan bina katı semi-basement n.
manastırdan olan kimse katı ve kurallı cistercian n.
menfur şekilde katı kuralcı wowser n.
merdiven (iki katı birbirine bağlayan) stairway n.
merdiven (iki katı birbirine bağlayan) staircase n.
mutfak katı kitchen story n.
otoparkın beşinci katı fifth floor of the parking garage n.
otoparkın dördüncü katı fourth floor of the parking garage n.
otoparkın ikinci katı second floor of the parking garage n.
otoparkın üçüncü katı third floor of the parking garage n.
reçine (katı) rosin n.
sallama (katı maddeyi) shake n.
seçici katı besiyeri selective agar n.
sıkı/katı kanun strict law n.
tavanarası katı garret story n.
teras katı penthouse n.
tipik katı öğretmen typical stiff teacher n.
yatak odaları katı bedroom story n.
zemin katı ground floor n.
zemin katı first floor n.
ahlak konusunda çok katı davranan straitlaced adj.
beş katı quintuple adj.
beş katı fivefold adj.
bin katı thousandfold adj.
bin katı millifold adj.
bir buçuk katı one and a half adj.
bodrum katı barındırmayan basementless adj.
daha katı stricter adj.
daha katı stiffer adj.
dokuz katı ninefold adj.
en katı stiffest adj.
en katı strictest adj.
içinde katı parçalar bulunmayan (sıvı) smooth adj.
iki katı twofold adj.
iki katı dbl adj.
katı (ifade) strident adj.
katı cisim solid adj.
katı kalpli unfeeling adj.
katı kalpli cold-hearted adj.
katı kalpli coldhearted adj.
katı tutumlu hard-line adj.
katı yürekli heartless adj.
katı yürekli insensitive adj.
katı yürekli uncharitable adj.
katı yürekli hard-hearted adj.
katı yürekli callous adj.
katı yürekli cold-hearted adj.
katı yürekli obdurate adj.
katı yürekli unrelenting adj.
katı yürekli coldhearted adj.
katı yürekli hardhearted adj.
sekiz katı eight fold adj.
sekiz katı eightfold adj.
üç katı threefold adj.
yüreği katı obdurate adj.
yüreği katı obstinate adj.
yüz katı centuplicate adj.
10 katı ten times adv.
3 katı three times adv.
4 katı four times adv.
beş katı five times adv.
dört katı four times adv.
en katı haliyle in its strictest form adv.
en katı haliyle in its most rigid form adv.
en katı şekliyle in its strictest form adv.
en katı şekliyle in its most rigid form adv.
iki katı two times more adv.
iki katı double adv.
iki katı as much again adv.
iki katı two times adv.
iki katı twice adv.
in dört katı four times adv.
katı bir biçimde rigorously adv.
katı bir biçimde strictly adv.
katı bir şekilde rigorously adv.
katı bir şekilde adamantly adv.
katı yüreklilikle coldheartedly adv.
katı yüreklilikle cold-heartedly adv.
on katı ten times adv.
üç katı three times more adv.
üç katı three times adv.
yedi katı seven times (more) adv.
yirmi katı twenty times (more) adv.
9 katlı binanın 4. katı 4th floor of 9-story building
9 katlı binanın 4. katı 4th storey of 9-storey building
9 katlı binanın 4. katı 4th story of 9-story building
Phrasals
katı hale dönüşmek precipitate into something
Phrases
dört katı by a factor of four
iki katı double the amount of
Colloquial
cennetin yedinci katı abraham's bosom
cennetin yedinci katı bosom of abraham
katı bir karşıtlık a stark contrast
Idioms
bir şeyi yapma konusunda katı religious about doing something
birine sert/katı davranmak take a hard line with someone
çok katı olmak have a poker up one's ass
çok katı olmak have a corncob up one's ass
katı bir biçimde yönetmek rule somebody with an iron fist/hand
katı bir biçimde yönetmek rule somebody with a rod of iron
sert/katı bir tavır takınmak take a firm stand on something
Speaking
evimin iki katı var my house has two floors
kendine karşı bu kadar katı olma don't be too hard on yourself
Trade/Economic
bir buçuk katı time and a half
bodrum katı satış reyonu automatic basement
işçi katı shop floor
katı alış firm purchase
katı arbitraj hard arbitrage
katı atık miktarı solid waste amount
katı atıklar solid waste
katı cisim solid
katı disiplin strict discipline
katı döviz kuru hedeflemesi hard exchange-rate peg
katı politika rigid policy
katı rekabet fierce competition
katı rekabet stiff competition
katı uygulamalar rigid practices
katı yakıtlı pişirici solid fuel cooker
üç katı threefold
Law
katı kurallar black letter rules
Politics
katı bürokrasi strict bureaucracy
katı komünist rejim strict communist regime
Tourism
kumarhane katı casino floor
Technical
alçak frekans katı low frequency stage
alev kaynağına maruz kaldığında metalik olmayan katı malzemenin alevlenebilirliği flammability of solid non-metallic material when exposed to flame source
alkolde çözünmeyen katı madde alcohol-insoluble solid matter
altı düzlem yüzeyli katı şekil hexahedron
amorf katı noncrystalline solid
amorf katı amorphous solid
apartman katı story
apartman katı storey
ara frekans katı intermediate frequency stage
ara katı çözelti intermediate solid solution
ara yinelenim katı intermediate frequency stage
arayer atomlu katı çözelti interstitial solid solution
asılı katı maddeler suspended solids
askıdaki katı madde suspended solid
askıdaki katı maddeler suspended solids
aşırı doygun katı çözelti supersaturated solid solution
baskıların yenilebilir katı ve sıvı yağlara dayanıklılığı resistance of prints to edible oils and fats
biçimsiz katı noncrystalline solid
bodrum katı basement
bodrum katı basement floor
boya katı coat of paint
cam koparma katı top floor
çatı katı attic
çıkış katı output stage
çıkış katı final stage
çökebilen katı maddeler settleable solids
dağıtıcı katı feeder floor
dekoratif katı yakıt görünümlü gaz cihazları decorative fuel-effect gas appliances
doymuş katı çözelti saturated solid solution
düzenli katı çözelti ordered solid solution
düzensiz katı çözelti disordered solid solution
ekstrüzyonla çekilmiş katı dielektrik yalıtımlı güç kablosu extruded solid dielectric insulated power cable
ektrüzyonla çekilmiş katı yalıtımlı güç kablosu power cable with extruded solid insulation
esnek katı benzeri durum elastic solid-like state
florlu katı kavurma fluosolid roasting
flotasyon katı flotation level
flotasyon pompa katı flotation pump level
gaz-katı ayırımı gas-solid separation
gaz-katı ayırımı siklonu gas-solid separation cyclone
gaz-katı tepkimeleri gas-solid reactions
gevrek katı brittle solid
görünür katı yoğunluk apparent solid density
grafitli katı yağ graphite grease
güç katı power stage
güç kuvvetlendirici katı power-amplifier stage
havalandırma katı air level
hooke yasasına uyan katı hookean solid
ideal katı ideal solid
ikiden fazla katı maddenin oluşturduğu homojen karışım solid solution
katı artık residue
katı asıltı suspensoid
katı asıltı lithometeor
katı asıltı suspension
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compacting machine
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compactor
katı atık uzaklaştırma solid waste disposal
katı atık yakma makinesi solid waste burner
katı atıklar solid wastes
katı atıkları yok etme solid waste disposal
katı atıkların su ile çalkalanarak ekstraksiyon yöntemi method for shake extraction of solid waste with water
katı bileşenlerin birim ağırlığı unit weight of the solid constituents
katı birim ağırlık zero air voids unit weight
katı cam solid glass
katı camda veya vitrifiye emayedeki boncuklar beads in solid glass or vitreous enamel
katı cisim modellemesi solid modelling
katı cisimlere karşı koruma ingress protection
katı co2 dry ice
katı cüruf alma dry ash removal
katı çekinti solid shrinkage
katı çekmesi solid contraction
katı çökelimi solid precipitation
katı çökeltmeyle sertleştirilmiş precipitation hardened
katı çözelti solid solution
katı çözelti primary solid solution
katı çözelti sertleşmesi solid solution strengthening
katı çözelti sertleşmesi solid solution hardening
katı çözünürlük solid solubility
katı döküm solid casting
katı döküm case casting
katı dönücü rigid rotor
katı durum solid state
katı durum bağı solid-state bond
katı durum bağlanması solid-state bonding
katı durum bileşeni solid state component
katı durum dönüşümleri solid-state transformations
katı durum erimesi solid-state fusion
katı durum fiziği solid-state physics
katı durum sinterlemesi solid-state sintering
katı durumda yayınımlı bağlama solid-state diffusion bonding
katı elektrik yalıtım malzemesi solid electrical insulating material
katı elektrik yalıtım malzemesinin ateşlenebilirliği ignitability of solid electrical insulating material
katı elektriksel yalıtkan malzeme solid electrical insulating material
katı elektrolit solid electrolyte
katı elektrolit algılayıcılar solid electrolyte sensors
katı elektrolitli kondansatör kırmıkları solid electrolyte capacitors chips
katı elektrolitli sabit tantal Kondansatör fixed tantalum capacitors with solid electrolyte
katı evre solid phase
katı evre tepkimesi solid-phase reaction
katı evre yoğunlaşması solid-phase condensation
katı faz solid phase
katı faz özütleme ve türevlendirme solid phase extraction and derivatization
katı faz yoğuşması solid phase condensation
katı form solid phase
katı fosil yakıtlar solid mineral fuels
katı fosil yakıtlar solid fossil fuels
katı gereçler solid materials
katı gövde rigid body
katı hacim solid volume
katı hal solid state
katı hal fiziği büyüklük ve birimler quantities and units of solid state physics
katı hal fotodiyot dizileri solid state photodiode arrays
katı hal fotodiyotları solid state photodiodes
katı hal görüntü cihazı solid-state display device
katı hal gösterge cihazı solid-state display devices
katı hal maşeri solid-state maser
katı haldeki plastikler plastics in solid state/form
katı içeriği solid content
katı karbon ikioksit dry ice
katı karbonlama solid carburizing
katı karbonlayıcı solid carburizer
katı kaynaşması cohesion of solids
katı kıvamlı sıvı viscous liquid
katı kil lithomarge
katı kimyasallar solid chemicals
katı kireçli toprak marlite
katı köpük styrofoam
katı madde solid matter
katı madde taşınışımı solid matter transport
katı madde üzerine yapışma adhesion
katı madde yıkama yapısı sediment removing structures
katı maddeyi gaza çeviren cihaz gasifier
katı mineral yakıt solid mineral fuel
katı mineral yakıtlar solid mineral fuels
katı model solid model
katı mürekkep yoğunluğu solid ink density
katı oksit yakıt pilleri solid oxide fuel cells
katı olmayan nonrigid
katı olmayan fluid
katı olmayan elektrolit non-solid electrolyte
katı olmayan elektrolitli alüminyum elektrolitik kondansatör aluminum electrolytic capacitor with non-solid electrolyte
katı olmayan elektrolitli kondansatör capacitor with non-solid electrolyte
katı örtü solid covering
katı örtü özdeğı solid-covering substance
katı parçacık muhtevası solid particle content
katı parçacıklar soil particles
katı partikülleri filtre etmek filtrate solid particles
katı plastik köpük rigid plastic foam
katı roket sevkedici solid rocket propellant
katı rotor rigid rotor
katı sementasyon solid carburizing
katı sinterleme solid sintering
katı süspansiyon solid in suspension
katı süspansiyon solid suspension
katı taneciklerle kirlenme seviyesinin kodlama metodu method for coding level of contamination by solid particles
katı taneler soil particles
katı tasarım solid design
katı toplaklama solid sintering
katı ve katı olmayan elektrolitli aluminyum elektrolitik kondansatörler aluminum electrolytic capacitors with solid and non solid electrolyte
katı ve katı olmayan elektrolitli sabit tantal kondansatör fixed tantalum capacitor with non-solid and solid electrolyte
katı yağ grease
katı yağlama oil free lubrication
katı yağlayıcılar solid lubricants
katı yakıt solid fuel
katı yakıt yakan soba room heater fired by solid fuel
katı yakıt yakma cihazı solid fuel burning device
katı yakıt yakma ocağı solid fuel burning device
katı yakıtlı solid fuelled
katı yakıtlı ısıtıcı solid fuel-burning heater
katı yakıtlı roket solid-fuel rocket
katı yalıtım malzemesi solid insulation material
katı yalıtım malzemesi solid insulating material
katı yalıtım malzemesinin elektrik dayanımı electric strength of solid insulating material
katı yalıtkan malzeme solid insulating material
katı yalıtkan malzemeler solid insulating materials
katı yapılı bileşen solid-state component
katı yapılı bilgisayar solid-state computer
katı yapıştırıcı solid paste adhesive
katı yiyecek solid food
katı yüzeyin kritik yüzey gerilimi critical surface tension of solid surface
katı-faz ekstraksiyon metodu solid-phase extraction method
katı-katı eğrisi solvus
katran katı coat of tar
kesintisiz katı çözletili çizge continuous solid solubility diagram
kesintisiz katı çözünürlüğü continuous solid solubility
kesintisiz katı çözünürlük çizgesi continuous solid solubility diagram
kesme katı top floor
kısıtlı katı çözeltisi limited solid solution
kısıtlı katı çözünürlüğü limited solid solubility
kısıtlı katı çözünürlüklü çizge limited solid solubility diagram
kısıtsız katı çözünürlüğü unlimited solid solubility
kısmi katı çözünürlük partial solid solubility
konvansiyonel katı conventional solid
kristal katı crystalline solid
kristalin katı crystalline solid
kristalsiz katı noncrystalline solid
maden giriş katı cross
makas ana katı main leaf
nominal toplam katı madde yüzdesi nominal total solid matter percentage
orta katı kil medium-stiff clay
pastasız katı lehim non-fluxed solid solder
sabit kütleli katı constant mass solid
seçkisiz katı çözelti random solid solution
sekiz yüzeyli katı bir şekil octahedron
seramik katı çözeltiler ceramic solid solutions
servis katı mechanical floor
sıkıştırılmış havadaki katı parçacık derişimi solid particle concentration in compressed air
sıvı aerosoller ve katı parçacıklar liquid aerosols and solid particles
sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı liquid crystal and solid-state display device
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı ve katı kimyasal maddeler liquid and solid chemicals
sıvı-katı dönüşümleri liquidsolid transformations
sıvı-katı dönüşümü liquid-to-solid transformation
sıvı-katı tepkimeleri liquid solid reactions
suda çözünmeyen katı maddeler water insoluble solids
su-katı oranı water-solid ratio
su-katı oranı water solid ratio
sürücü katı driver stage
tam katı çözelti complete solid solution
tesisat katı mechanical floor
toplam askıda katı madde total suspended solid matter
toplam katı madde total solid matter
türbin işletme katı turbine operating floor
uçsal katı çözelti terminal solid solution
uçucu katı maddeler volatile solids
üç katı triple
üretan katı köpükleri urethane rigid foam
yağ katı oil layer
yarı katı semi-solid
yarı katı bitümlü madde semi-solid bituminous material
yarı katı bitümlü malzeme semi-solid bituminous material
yarı katı kaplama malzemeleri semi-solid coating materials
yedi yüzeyi olan bir katı şekil heptahedron
yemeklik sıvı ve katı yağlar edible oils and fats
yer değişimli katı çözelti substitutional solid solution
yeraltı katı cellar
yeraltı katı basement floor
yüksek frekans katı high-frequency stage
yüz katı centuple
zemin katı basement
zeminin katı bileşenleri solid constituents of soil
Computer
on katı indirilmek receive ten times more downloads v.
2 katı yakınlaştır zoom by 2
dört katı quadruple
ınkjet katı inkjet solid
iki katı hızda double speed
katı hal diski solid-state drive
katı hal diski solid state disk
katı kırpıcı hard limiter
Informatics
katı açı solid angle
katı durum solid state
katı kırpıcı hard limiter
Telecom
katı hal taraması solid-state scanning
katı hal veri deposu solid state data recorder
Electric
ara frekans katı intermediate frequency stage
ara yinelenim katı intermediate frequency stage
çıkış katı output stage
çıkış katı final stage
katı dieletrik yalıtımlı güç kablosu solid dielectric insulated power cable
katı hal elektroniği solid state electronics
katı tantal elektrolitli çip kondansatör solid tantalum electrolyte capacitor
sürücü katı driver stage
Textile
ipliğin katı maddeye sürtünme katsayısı friction coefficient of yarn to solid material
katı madde ile temas ve hareket halindeki iplik moving yarn in contact with a solid material
Construction
arayer katı eriyiği interstitial solid solution
bina katı story
bina katı storey
bodrum katı basement
çatı katı penthouse
çatı katı broken roof
çatı katı garret attic
çatı katı garret
çatı katı penceresi dormer window
düzenli katı çözelti ordered solid solution
giriş katı first floor
giriş katı ground floor
giriş katı basement
katı beton harsh concrete
katı beton karışımı harsh concrete mix
katı çözünürlük solid solubility
katı dolgu hardfill
katı içinden bir sıvı geçirme yoluyla ayrıştırma leaching
katı karışım harsh mixture
katı madde oranı solid content
katı tanelerin başka bir gaz veya sıvı ortamdaki çökelmeyen karışımı colloid
katı vulkanize malzeme solid vulcanized material
katı yakıtlı konut tipi kat kaloriferi residential independent boilers fired by solid fuel
parlatma katı glaze coat
sıyırma katı scratch coat
sıyırma katı pore sealer
tanecik katı halde particle
tesisat katı installation story
tesviyeli zemin üzerine giriş katı betonu ya da temel betonu slab on grade
yeralan katı eriyiği substituional solid solution