sert - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sertBedeutungen von dem Begriff "sert" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 175 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
sert stern adj.
sert solid adj.
sert harsh adj.
sert severe adj.
sert acrimonious adj.
sert rigid adj.
sert rough adj.
sert stiff adj.
sert hard adj.
sert firm adj.
General
sert acerb adj.
sert lenten adj.
sert spartan adj.
sert scathing adj.
sert inelastic adj.
sert heady adj.
sert rigorous adj.
sert short adj.
sert steely adj.
sert leather adj.
sert obdurate adj.
sert stony adj.
sert adamant adj.
sert generous adj.
sert smart adj.
sert harder adj.
sert brusk adj.
sert intemperate adj.
sert shortspoken adj.
sert peppery adj.
sert bad adj.
sert coriaceous adj.
sert unrelenting adj.
sert flinty adj.
sert crabbed adj.
sert heavy adj.
sert tart adj.
sert keen adj.
sert stubborn adj.
sert stark adj.
sert trenchant adj.
sert grim adj.
sert disagreeable adj.
sert cutting adj.
sert rude adj.
sert brutal adj.
sert piercing adj.
sert abrupt adj.
sert granitic adj.
sert hot adj.
sert hardline adj.
sert surly adj.
sert scleroid adj.
sert bossy adj.
sert uncompromising adj.
sert exact adj.
sert uncharitable adj.
sert scabrous adj.
sert starched adj.
sert pointed adj.
sert ungentle adj.
sert biting adj.
sert dry adj.
sert gruff adj.
sert inflexible adj.
sert crusty adj.
sert exacting adj.
sert brusque adj.
sert pungent adj.
sert sound adj.
sert spiky adj.
sert ironclad adj.
sert vehement adj.
sert inclement adj.
sert starchy adj.
sert shrewd adj.
sert drastic adj.
sert high adj.
sert forbidding adj.
sert granite adj.
sert sharp adj.
sert sclerous adj.
sert bristly adj.
sert acrid adj.
sert vicious adj.
sert unkind adj.
sert impetuous adj.
sert rugged adj.
sert gusty adj.
sert ungenerous adj.
sert unsparing adj.
sert austere adj.
sert bitter adj.
sert driving adj.
sert hardening adj.
sert fierce adj.
sert astringent adj.
sert indurate adj.
sert caustic adj.
sert spanking adj.
sert dour adj.
sert unyielding adj.
sert pronounced adj.
sert furious adj.
sert incompressible adj.
sert fiery adj.
sert ill adj.
sert unbending adj.
sert iron adj.
sert nappy adj.
sert tough adj.
sert heavy handed adj.
sert strict adj.
sert hard adj.
sert strong adj.
sert rough adj.
sert nonindulgent adj.
sert unpermissive adj.
sert grum adj.
sert hardcase adj.
sert boisterous adj.
sert repressive adj.
sert firm adj.
sert hot-headed adj.
sert hard-line adj.
sert hard-set adj.
sert hard-and-fast adj.
sert hard-bitten adj.
sert ill-natured adj.
sert cast-iron adj.
sert hard-hitting adj.
sert get-tough adj.
sert sharp-set adj.
sert short-spoken adj.
sert self-sufficient adj.
sert horny adj.
sert incisive adj.
sert curt adj.
sert stiff adj.
sert turbulent adj.
sert wild adj.
sert violent adj.
sert blistering adj.
sert stringent adj.
sert cutthroat adj.
sert rabious adj.
sert adstringent adj.
sert rapeful [obsolete] adj.
sert champ [dialect] adj.
sert teugh [scottish] adj.
sert tight adj.
sert sclero- pref.
Colloquial
sert hard-featured
Slang
sert ruff
sert tuff
Technical
sert tough
sert ironbound
sert harsh
sert firm
sert hard
sert severe
sert violent
sert strict
sert stringent
Textile
sert noggen adj.
Construction
sert aggressive
Automotive
sert stiff
Marine
sert stern
Tobacco
sert strong
Linguistics
sert aspirated
sert hard
sert fortis
Geology
sert competent
Latin
sert duro
sert atrox

Bedeutungen, die der Begriff "sert" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
sert cevap vermek retort v.
sert bir çekiş/burma wrench n.
sert vuruş bash n.
General
sert ve ani çıkış yapmak lash out at v.
sert vurmak whack v.
müsamaha etmekten vazgeçip sert davranmaya başlamak crack down on v.
sert karşılık vermek talk back to v.
sert vurmak smash v.
sert bir şekilde çekmek wrench v.
sert oynamak hack v.
şap diye ses çıkarmak (sert bir rüzgarda dalgalanan bayrak gibi) snap v.
çok sert vurmak slug v.
sert darbelerle vurmak batter v.
sert vurmak wallop v.
çok sert vurmak slug  v.
sert eleştiri yapmak pan v.
sert bir dille uyarmak put one's foot down v.
sert bir dille eleştirmek wade into v.
sert bir şekilde vurmak smite v.
sert sert bakmak scowl v.
sert sert bakmak glare at v.
sert bir dille eleştirmek flay v.
sert bir dille uyarmak put your foot down v.
sert vurmak slug v.
sert bir dille eleştirmek chew up v.
daha sert hale getirmek make harder v.
sert bir dille eleştirmek wade in v.
sert esmek bluster v.
sert davranmak rough up v.
itmek (sert bir şekilde) shove v.
sert esmek sweep v.
sert vurmak slog v.
sert davranmak whale v.
sert davranmak take a hard line with v.
sert konuşmak speak harshly v.
sert davranmak handle without gloves v.
sert önlemler almak crack down v.
sert önlemler almak take severe measures v.
daha sert kullanımlara dayanacak şekilde tasarlamak ruggedize v.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlamak ruggedize v.
sert eleştirilerde bulunmak criticize harshly v.
sert bir şekilde uyarmak warn sternly v.
sert esmek (rüzgar) bluster v.
sert bakarak korkutmak browbeat v.
sert lehimlemek braze v.
sert yanıt vermek retort v.
yol vb'yi sert bir madde ile kaplamak surface v.
sert biçimde eleştirmek give harsh criticism v.
sert biçimde eleştirmek criticize severely v.
sert biçimde eleştirmek criticise severely v.
sert önlemler almak take stringent precautions v.
sert çocuğu oynamak play the tough guy v.
(öğrencilere/sınıfa karşı) sert olmak get tough with the class v.
(öğrencilere/sınıfa) sert davranmak get tough with the class v.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlamak ruggedise v.
daha sert kullanımlara dayanacak şekilde tasarlamak ruggedise v.
sert bir eleştiriyle yorum yapmak animadvert (about/on/upon) v.
sert yanıt vermek regest v.
sert bir sesle telaffuz etmek throat v.
sert bir dille yermek thwack v.
kafaya sert bir darbeyle yaşamına son vermek knock in the head v.
çok sert eleştirmek tomahawk v.
sert tanecik solid particle n.
sert içki hard drink n.
sert eleştiri rap n.
sert içki heady drink n.
sert cam hard glass n.
şiddetli ve sert rüzgar tempest n.
sert yumruk ya da darbe slug  n.
sert kabuk scutcheon n.
beklenmedik şekilde yapılan sert konuşma ascent n.
sert sert bakan scowler n.
sert eleştiri pan n.
sert cevap retort n.
elma şarabından damıtılmış sert bir konyak türü applejack n.
sert yönetici driver n.
sert kimse unkind person n.
sert amir disciplinarian n.
sert iniş bumpy landing n.
sert konuşma philippic n.
sert zemin firm soil n.
sert tabaka hardpan n.
sert tenkit philippic n.
sert yanıt riposte n.
sert vuruş slog n.
çok sert efsanevi bir taş adamant n.
sert buğday buckwheat n.
sert davranma punishment n.
sert amir martinet n.
sert rüzgar gale n.
ayı gibi kaba ve sert bearishness n.
sert vuruş swipe n.
sert eleştiri diatribe n.
sert çekirdekli meyve drupe n.
sert ve kayalı yokuş escarpment n.
sert davranış unkind treatment n.
sert çevre şartları harsh environment conditions n.
sert yumruk roundhouse n.
sert ve kalitesiz içki firewater n.
sert kereste hardwood n.
sert rüzgar williwaw n.
sert içkinin üzerine içilen hafif içecek chaser n.
sert vuruş slug n.
sert cevap sharp answer n.
sert kabuklu yemişler nuts n.
sert içki strong drink n.
yeşil sert isveç peyniri sapsago n.
sert içki liquor n.
sert materyal clinker n.
kaza ve sert bir hareket durumunda yolcuları içinde oturdukları taşıtların koltuklarında tutan aygıt seat belt n.
sert yüzey (kağıt) tooth n.
sert tartışma polemic n.
sert içki short drink n.
sert dil strong language n.
sert içki aqua vitae n.
sert yumruk slug n.
sert içki schnaps n.
sert tırnaklı solidungulate n.
sert yumruklarla dövme whanging n.
sert kuştüyü quill n.
sert bir bakış hard look n.
güney amerika'da and dağları'ndan atlas okyanusu'na doğru esen sert, soğuk rüzgar pampero n.
sert eleştiri flak n.
rüzgarın ani ve sert esmesi gust n.
sert içki spirits n.
sert esen rüzgar stiff breeze n.
beyzbolda sert atış line drive n.
kerestesi sert ağaç hardwood n.
sert sözler trenchant words n.
sert olmama tenderness n.
sert ağaç hardwood n.
sert darbe wallop n.
kabuk (sert) shell n.
iki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses crepitation n.
sert içki tipple n.
sert yumruk slog n.
sert cevap rejoinder n.
yuvarlak ve sert gaita parçaları scybala n.
sert darbe slogging n.
sert kıl setae n.
sporcuların alt bacak kısmını korumak için yapılmış sert koruyucu shinguard n.
sert kıl setal n.
sert konuşma tirade n.
sert önlemler rigorous measures n.
sert politika rigid policy n.
sert önlemler rigid measures n.
sert yüz ifadesi torvous n.
büyük ve sert bir tür ingiliz şekerlemesi gobstopper n.
sert ağaçlar hardwoods n.
sert malzemeler hard materials n.
sert tepki harsh response n.
sert tepki strong reaction n.
sert bira stout n.
sert eleştiri censure n.
sert iklim harsh climate n.
sert iklim extreme climate n.
sert iklim inhospitable climate n.
sert iklim severe climate n.
sert kil till n.
sert içki aqua vitae n.
sert hava asperity n.
sert güney rüzgarı buster n.
sert kıl bristle n.
sert yanıt retort n.
sert mısır flint corn n.
elma şarabından damıtılmış sert bir konyak türü apple-jack n.
vücuda vurulan sert yumruk body-blow n.
sert üslupla yazılmış mektup strongly-worded letter n.
böceklerde sert üst kanat wing-case n.
sert sabun hard soap n.
sert su hard water n.
sert eleştri diatribe n.
sert kabuklu yemiş nut n.
sert damarlı ağaç summerwood n.
kemiğin sert ve düz yüzeyi tabula n.
sert kahve strong coffee n.
sert eleştiri severe criticism n.
sert eleştiri aristarchy n.
sert eleştiri strong criticism n.
sert eleştiri harsh criticism n.
sert eleştiri sharp criticism n.
sert eleştiri strident criticism n.
sert eleştiri heavy criticism n.
sert eleştiri serious criticism n.
sert eleştiri bitter criticism n.
sert eleştiri fierce criticism n.
sert eleştiri trenchant criticism n.
sert içki belt n.
sert uyuşturucu hard drug n.
sert kucaklama bear hug n.
sert önlemler stringent measures n.
sert önlemler strict measures n.
kaba, sert ve kıllı adam gorilla n.
sorgum pekmezinden yapılan sert bir likör kaoliang n.
sorgum pekmezinden yapılan sert bir likör gaoliang n.
sorgum pekmezinden yapılan sert bir likör kaoliang jiu n.
sorgum pekmezinden yapılan sert bir likör sorghum liquor n.
sorgumun mayalanması ile yapılan sert bir likör kaoliang n.
sorgumun mayalanması ile yapılan sert bir likör gaoliang n.
sorgumun mayalanması ile yapılan sert bir likör sorghum liquor n.
sorgumun mayalanması ile yapılan sert bir likör kaoliang jiu n.
sert bir obje a hard object n.
sert bir cisim a hard object n.
sert içki john barleycorn n.
sert içki booze n.
sert içki hard liquor n.
sert içki grog n.
sert ceza severe penalty n.
sert hava şartları severe weather conditions n.
sert iklim şartları severe climatic conditions n.
sert iklim şartları harsh climate conditions n.
sert iklim koşulları harsh climatic conditions n.
sert iklim koşulları harsh climate conditions n.
sert hava koşulları harsh weather conditions n.
sert hava koşulları severe weather conditions n.
sert hava şartları harsh weather conditions n.
sert iklim koşulları severe climatic conditions n.
sert iklim şartları harsh climatic conditions n.
sert iklim şartları severe climate conditions n.
sert iklim koşulları severe climate conditions n.
sert muhalefet strong opposition n.
sert yüzeylerin temizlenmesi cleaning of hard surfaces n.
sert yüzeyler hard surfaces n.
şiddetli/ağır/sert hava şartları extreme weather conditions n.
sert soğuk bitter cold n.
sert dokulu saç coarse-textured hair n.
sert uyarı stern warning n.
sert tepki brutal response n.
sert rüzgarlar blustering winds n.
sert adım sesi clump n.
elmastan sonraki en sert mineral corundum n.
kısa kuyruklu sert tüylü bir tür güney amerika kemirgeni cavy n.
sert/zalim/huysuz kimse meanie n.
sert banyo havlusu turkish towel n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clopping n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clip-clop n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clumping n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clunking n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clop n.
atın ayaklarını sert zemine vurduğunda çıkan ses clippety-clop n.
sert ve acımasız tip meany n.
sert ve acımasız tip meanie n.
sert dalış giysisi hard-hat suit n.
sert fırça bristle brush n.
sert fırça bristle n.
sert/kaba çim rough grass n.
sert buğday hard wheat n.
sert müzakereci tough negotiator n.
sert eleştiri vitriol n.
meyve veya sebzenin iki ucundaki sert kısımlarını kesip atmak (yeşil fasulye vs) top and tail n.
sert doku solid tissue n.
ayva ve armut gibi meyvelerin etli kısımlarındaki sert tanecikler calculary n.
fırça tüyü yapımında kullanılan sert bitkisel bir lif tampico fiber n.
sert dillilik acrimoniousness n.
pelin otu ile farklı bitkileri karıştırarak üretilen yeşil renkte sert bir içki absinthe n.
pelin otu ile farklı bitkileri karıştırarak üretilen yeşil renkte sert bir içki absinth n.
sert yanıt regest [obsolete] n.
genellikle yemek pişirme ve donyağı yapımında kullanılan sığır ve koyun gibi hayvanların böbreklerinin etrafında bulunan yağlı sert dokular suet n.
sert yaklaşım hard-line approach n.
sert bir ingiliz şekerlemesi jawbreaker n.
sert tenkit nip n.
sert eleştiri nip n.
sert istiridye toplayıcısı quahogger n.
sert kimse tiger n.
etiket ve bilet yollamakta kullanılan sert karton tough check n.
kadar sert as firm as adj.
sert tırnaklı soliped adj.
sert bir tabaka teşkil etmiş encrusted adj.
sert esen sweeping adj.
sert (söz) strong adj.
sert (vuruş/itiş) sharp adj.
sert (bir şey) stiff adj.
sert olmayan (et, meyve vb) tender adj.
sert (ifade) strident adj.
sert olmayan free and easy adj.
en sert hardest adj.
sert (rüzgar) cutting adj.
yeterince sert firm enough adj.
kadar sert as tough as adj.
sert (içki) short adj.
sert (rüzgar) high adj.
sert (bakış/yüz) stern adj.
kadar sert as hard as adj.
sert bakan scowling adj.
sert kıllı setaceous adj.
sert (kimse) stern adj.
sert yüzeyli hard surfaced adj.
sert (kösele vb) tough adj.
sert (söz) hard adj.
sert tırnak soliped adj.
sert (içki) hard adj.
daha sert harder adj.
sert (içki) strong adj.
sert rüzgarlı blustery adj.
sert ve odunumsu meyve veren bitki xylocarpous adj.
ahlak kurallarını çiğneyenleri sert bir dille eleştiren straitlaced adj.
sert (içki) heady adj.
yuvarlak ve sert gaita parçaları scybalous adj.
daha sert shrewder adj.
en sert sharpest adj.
sert darbe yemiş slugged adj.
sert kıla benzeyen setiform adj.
daha sert severer adj.
sert kıllı setiferous adj.
üzerinde sert kıllar bulunan setiferous adj.
sert kıl şeklinde setiform adj.
en sert severest adj.
aşırı sert extremely hard adj.
sert (baba vb) unpermissive adj.
sert kabuklu hardshell adj.
daha sert kullanımlara dayanacak şekilde tasarlanmış ruggedized adj.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ruggedized adj.
çok sert adamant adj.
elmas gibi sert ve parlak adamantine adj.
sert (söz) curt adj.
sert telli hard-wired adj.
sert üslupla yazılmış strongly-worded adj.
sert görünümlü tough-looking adj.
(hava) sert inclement adj.
kısa ve sert konuşan curt adj.
çok sert as hard as a nail adj.
sert olan shrewdest adj.
kaya gibi sert rocky adj.
çok sert extra hard adj.
sert bakışlı po-faced adj.
sert-vurgulu hard-indicating adj.
sert/iyi pişmiş hard-baked adj.
sert (esme) blustering adj.
sert (kösele gibi) rubbery adj.
sert kapak/cilt (kitap) hardcover adj.
sert kapak/cilt (kitap) hardback adj.
sert kapaklı/ciltli (kitap) hardbacked adj.
sert kapak/cilt (kitap) hardbacked adj.
sert kapak/cilt (kitap) hardbound adj.
sert kapaklı/ciltli (kitap) hardbound adj.
sert kapaklı/ciltli (kitap) hardcover adj.
sert kapaklı/ciltli (kitap) hardback adj.
daha sert kullanımlara dayanacak şekilde tasarlanmış ruggedised adj.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ruggedised adj.
sert görünüşlü rough-looking adj.
aşırı sert adamantean adj.
sert (ilişki) raw adj.
sert (soğuk) nipping adj.
sert kabuklu tough-skinned adj.
sert bir halde acrimoniously adv.
sert bir biçimde strictly adv.
sert bir biçimde intemperately adv.
sert bir biçimde sternly adv.
sert bir biçimde drastically adv.
sert biçimde harshly adv.
sert bir biçimde austerely adv.
sert bir biçimde severely adv.
sert ve kısa olarak abruptly adv.
sert bakarak scowlingly adv.
sert bir şekilde harshly adv.
sert kıl gibi setaceously adv.
sert bir biçimde (rüzgar) cuttingly adv.
sert/sıkı bir şekilde smartly adv.
sert şekilde drastically adv.
sert bir biçimde rigorously adv.
sert bir şekilde rigorously adv.
sert bir şekilde acutely adv.
sert dille acrimoniously adv.
Phrasals
sert cevap vermek throw back v.
sert cevap vermek turn on v.
(ani ve sert) tepki göstermek/vermek lash out
Phrases
tatlı sert kindly but firmly
tatlı sert kind but firm
Proverb
sert sözle insan incinmez hard words break no bones
erkek çocuklar sert olur boys will be boys
yüksekten uçanın düşüşü sert olur the bigger they come, the harder they fall
Colloquial
sert muamele a raw deal n.
(mecazen) sert tokat a smack in the face n.
(mecazen) sert tokat a smack in the eye n.
sert bir biçimde with a heavy hand
sert biçimde azarlamak be all over
sert bir şeyle vurmak hit it with something hard
sert bir kahveye ihtiyacı olmak need a strong cup of coffee
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get the wind knocked out of
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get winded
Idioms
sert kayaya çarpmak catch a tartar v.
sert davranmak handle without mittens v.
sert sert bakmak bend the brow v.
sert oynamak take the body v.
(birisini) sert biçimde eleştirmek give (one) both barrels v.
sert kıllı fanila hair shirt n.
sert bir dille eleştirme/yerme a lick with the rough side of the tongue n.
sert muamele a rough deal n.
kısa ama sert ceza a short, sharp shock [brit] n.
(mecazen) sert tokat smack in the face n.
çok sert bone-crunching adj.
sert ve açık bir şekilde in no uncertain terms
kaya gibi sert as hard as a rock
kaya gibi sert as steady as a rock
kaya gibi sert steady as a rock
sert önlemler almak break a butterfly on a wheel
gereğinden daha sert davranmak break a butterfly on a wheel
sert bir dille eleştirilmek get the rough edge of someone's tongue
sert bir dille eleştirmek give rough edge of one's tongue
sert bir dille eleştirmek give the rough edge of one's tongue
sert bir dille eleştirilmek have the rough edge of someone's tongue
sert kayaya çatmak meet one's match
çok sert vurmak knock into the middle of next week
sert bir darbe indirmek knock into the middle of next week
sert biçimde eleştirmek pull to pieces
birine sert davranmak ve güçlük çıkarmak give someone a hard time
sert bir dille uyarmak get one's ears pinned back
ayağını sert bir cisime çarpmak stub one's toe against something
ayağını sert bir cisime çarpmak stub one's toe on something
çok sert olmak have a corncob up one's ass
çok sert olmak have a poker up one's ass
sert sözler high words
(sert bir sözden vb. sonra) ortamı yumuşatmak take the sting out of something
sert bir dille eleştirmek criticize someone with both barrels
sert biçimde eleştirmek criticize someone with both barrels
sert uyarı a rap on the knuckles
sert uyarı a rap over the knuckles
sert uyarı a rap across the knuckles
çok sert as tough as old shoe leather
çok sert as tough as an old boot
sert tartışmalar blood-and-guts arguments
sert bir kayaya çarpmak have a tiger by the tail
sert bir kayaya çarpmak have a bear by the tail
sert bir kayaya çarpmak have got a tiger by the tail
kazık gibi sert as stiff as a board
birisine sert davranmak be tough on someone
sert bir manevra yapmak turn on a dime
birisine sert davranmak get tough on someone
birisine sert davranmak act tough on someone
sert oynamak play hardball
sert oynamak play tough
sert davranmak use a firm hand
birilerine karşı sert olmak get tough with someone
birine sert davranmak get tough with someone
birini sert biçimde azarlamak give someone hail columbia
birine sert sert bakmak glare down on someone
çok sert harder than the back of god's head
kaya/taş gibi sert as hard as stone
birine sert/katı davranmak take a hard line with someone
daha sert bir tavır almak take a tougher line
daha sert bir tavır takınmak take a tougher line
birdenbire sert bir şekilde durmak come to a crashing halt
çok sert fren yapmak stand on the brakes
(kopmayacak/yenmeyecek kadar) sert as tough as old boots
(kopmayacak/yenmeyecek kadar) sert as tough as shoe leather
sert/çetin mücadele rat race
taş gibi sert as hard as stone
kaya gibi sert as solid as a rock
sert/katı bir tavır takınmak take a firm stand on something
sert konuşmak talk tough
sert/haşin huy veya karakter mean streak
birinin yanlışını sert bir şekilde düzeltmek tell them where the dog died
ağır/sert darbe piledriver
sert kayaya çarpmak run into rough weather
sert kayaya çarpmak hit rough weather
sert davranmamak go light on
Speaking
sana sert davrandım i have been hard on you
biraz sert biriydi he was kind of austere
daha sert ovala rub it harder
dün rüzgar sert esti the wind blew hard yesterday
Slang
sert alkollü içki tanglefoot [usa] n.
sert içki nippitato [obsolete] n.
sert içki blotto n.
aşırı/çok sert hard as a motherfucker adj.
sert içki forty
sert çocuk badass
çok sert as hard as a nail
sert çocuk plug-ugly
sert çocuk tough guy
sert çocuk tuff guy
sert adam bimbo
sert davranmak hard ass somebody
sert sarılmış sigara buck horn
sert çocuğu oynayan ceza evine yeni düşmüş acemi mahkum gunsel
sert çocuğu oynayan ceza evine yeni düşmüş acemi mahkum gunslinger
sert/güçlü mahkum hardrock
sert mahkum toosh hog
bu bir hayli sert bir mal this is some pretty serious stuff
sert kişi bad ass
Trade/Economic
sert paralı kredi hard loan
sert önlemler rigid measures
sert önlemler rigorous measures
sert para hard currency
sert başlangıç solid start
sert rekabet fierce competition
güne sert bir düşüşle başlamak start the day with a sharp fall
sert düşüş sharp fall
sert düşüş hard landing
fed'in para politikası ile ilgili olarak belirlediği sert tutum hawkish
sert tedbirler almaktan kaçınan politika microprudential policy
sert tedbirler alan politika macroprudential policy
Law
kanun sert de olsa kanundur dura lex
Politics
sert önlemler almak için güç kullanılması nuclear option n.
sert çekirdek hard core
sert ağaç tozları hardwood dust
sert güç hard power
Technical
sert protein albuminoid n.
sert, biçimlendirilebilir ve ısıya dayanıklı özellikte, nikel ve krom içeren bir dökme demir alaşımı nicrosilal n.
çanak, çömlek ve bina yapımında kullanılan yarı pişirilmiş, su geçirmez, sert kil terracotta n.
bileyi taşının sert yüzeyi tooth n.