smart - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

smart

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "smart" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
smart v. sızlamak
smart adj. zeki
smart adj. akıllı
General
smart v. acıtmak
smart v. acımak
smart v. ağrımak
smart v. yanmak
smart n. acıma
smart n. ağrı
smart n. elem
smart adj. yeni
smart adj. açıkgöz
smart adj. hızlı (bir şey)
smart adj. gösterişli
smart adj. becerikli
smart adj. keskin
smart adj. arsızca ve zeka dolu (bir şey)
smart adj. kurnaz
smart adj. kabiliyetli
smart adj. zarif
smart adj. usta
smart adj. keder
smart adj. anasının gözü
smart adj. büyük
smart adj. acı (söz)
smart adj. kırıcı
smart adj. güzel
smart adj. canlı
smart adj. sert
smart adj. çok bilmiş
smart adj. kuvvetli
smart adj. harika
smart adj. önemli
smart adj. ukala
smart adj. kafası çalışan
smart adj. hoş
smart adj. incitici
smart adj. kuvvetli (bir şey)
smart adj. süslü
smart adj. şiddetli
smart adj. filinta gibi
smart adj. yakışıklı
smart adj. bitirim
smart adj. ustalık
smart adj. acı
smart adj. uyanık
smart adj. şık
Telecom
smart akıllı
Ottoman Turkish
smart müsteid

Bedeutungen, die der Begriff "smart" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 200 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
smart aleck n. bilmiş
General
act as if he/she was smart v. akıllı/zeki geçinmek
be a smart aleck v. bilgiçlik taslamak
take smart steps v. akıllı adımlar atmak
smart al·eck n. çok bilmiş
smart al·eck n. kendini bir şey sanan
smart alec n. çok bilmiş
smart aleck n. sivri akıllı
smart aleck n. ekabir
smart aleck n. bilgiç
smart aleck n. çok bilmiş
smart aleck n. kendini bir şey zanneden kimse
smart aleck n. ukala
smart answer n. arsızca cevap
smart arse n. ukala dümbeleği
smart board n. akıllı tahta
smart bomb n. akıllı bomba
smart casual n. şık rahat giyim
smart casual n. işyerine uygun rahat giyim
smart clothes n. akıllı giysiler
smart dress n. şık giysi
smart dress n. şık elbise
smart dress n. şık kıyafet
smart eraser n. akıllı silgi
smart factory n. akıllı fabrika
smart hand n. akıllı el
smart home application n. akıllı ev uygulaması
smart home system n. akıllı ev sistemi
smart home technology n. akıllı ev teknolojisi
smart materials n. akıllı malzemeler
smart phone n. akıllı telefon
smart player n. akıllı oyuncu
smart power n. akıllı güç
smart puzzle n. akıllı bulmaca
smart stop n. akıllı durak
smart structures n. akıllı yapı
smart systems n. akıllı sistemler
the smart money n. akıllı para
both beautiful and smart adj. hem güzel hem akıllı
energy smart adj. enerji tasarruflu
smart alecky adj. sivri akıllı
smart-alecky adj. ukala
street smart adj. şehir yaşamında ayakta kalabilen
street smart adj. şehir standartlarında yaşayabilen
street smart adj. şehirli
street smart adj. şehir yaşamına uyum sağlamış
Phrasals
smart at something bir şeyin acısını çekmek
smart from something -den ağrımak/acımak
Proverb
it's easy to be smart after the fact tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
it's easy to be smart after the fact testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
it's easy to be smart after the fact teker kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
Colloquial
don't smart-mouth me bana bilmişlik taslama
look-smart çabuk ol!
look-smart acele et!
pretty smart epey zekice
say something smart akıllıca bir şey söyle
smart as a fox tilki kadar kurnaz
smart as a fox tilki gibi kurnaz
smart suit şık/modaya uygun takım elbise
Idioms
a smart alec bilmiş
a smart alec ukala
a smart alec kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip
a smart aleck bilmiş
a smart aleck kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip
a smart aleck ukala
a smart bomb akıllı bomba
a smart cookie uyanık
a smart cookie acar
a smart cookie kurnaz
a smart mouth ukalaca konuşan
as smart as a fox tilki gibi kurnaz
as smart as a whip cin gibi
get smart with someone birine ukalalık etmek
smart alec ukala
smart alec herşeyi bildiğini zanneden
smart aleck çok bilmiş
smart aleck kendini beğenmiş
smart aleck bilgiçlik taslayan
smart aleck zeki geçinen tip
smart aleck her şeyi bildiğine inanan insan
smart aleck ne oldum delisi
smart aleck ukala dümbeleği
smart aleck ukala
smart as a whip akıl küpü
smart as a whip cin gibi
smart as a whip çok akıllı
smart ass her şeyi bildiğini zanneden
smart ass burnu havada
smart ass ukala
smart guy ukala
smart mouth someone birine bilmişlik/ukalalık etmek
smart under something bir şeyin acısını çekmek
Speaking
don't be a smart ass ukalalık yapma
don't be a smart ass ukalalık etme
don't get smart with me bana bilgiçlik taslama
he sounds like a smart man akıllı bir adama benziyor
I am a smart person ben zeki biriyim
if you're smart you do what I do aklın varsa benim yaptığımı yaparsın
smart as well as beautiful güzel olduğu kadar akıllı da
you think you're so smart! zeki olduğunu mu sanıyorsun!
you're smart zekisin
you're too smart to do anything stupid aptalca bir şey yapmayacak kadar zekisin
Slang
be a smart-ass birine artistlik taslamak
don't be a smart ass with me bana ukalalık yapma
don't be a smart ass with me bana bilmişlik taslama
don't be a smart mouth with me bana bilmişlik taslama
don't be a smart mouth with me bana ukalalık yapma
google smart sorulan soruya ait bir bilgiyi o anda google'dan aratıp ancak daha önceden biliyormuş gibi davranan tip
play the smart-ass zeki geçinmek
play the smart-ass akıllı geçinmek
smart aleck bok yedi başı
smart aleck bilgiçlik taslayan
smart arse bok yedi başı
smart ass bilmiş
smart-arse ukala
smart-ass ukala
whip-smart hazır cevap
Trade/Economic
smart card hafızalı kart
smart card akıllı kart
smart casual yarı serbest iş kıyafeti
smart consumer akıllı tüketici
smart credit cards hafızalı kredi kartları
smart growth akıllı büyüme
smart packaging akıllı paketleme
smart packaging akıllı ambalaj
Law
smart money manevi zarar için verilen tazminat
smart money para cezası
Politics
smart bomb akıllı bomba
smart power akıllı güç
Technical
energy-smart design enerji akıllı tasarım
semi-smart yarı akıllı
smart battery driver akıllı pil sürücüsü
smart chip akıllı çip
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart grid akıllı şebeke
smart production akıllı üretim
smart security akıllı güvenlik
smart tool akıllı araç
smart valve akıllı valf
smart valve hafızalı valf
smart valve positioner akıllı valf konumlayıcısı
smart-distributed system akıllı dağıtılmış sistem
Computer
change 'straight quotes' to ‘smart quotes’ düz tırnakları akıllı tırnaklara çevir
disable smart quotes akıllı tırnakları devre dışı bırak
energy smart enerji tasarruflu
replace straight quotes with smart quotes düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir
smart battery akıllı pil
smart card authentication failure akıllı kart doğrulama hatası
smart card pin akıllı kart kişisel kimlik numarası pın
smart cards akıllı kartlar
smart cardssmart cards akıllı kartlar
smart dithering akıllı titreme
smart drive akıllı sürücü
smart key akıllı tuş
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnaklar
smart recovery akıllı kurtarma
smart tag akıllı etiket
smart tag file akıllı etiket dosyası
smart tag menu akıllı etiket menüsü
smart tags akıllı etiketler
smart toolbar akıllı araç çubuğu
straight quotes with ‘smart quotes’ düz tırnakları ‘akıllı tırnaklar’ ile
use smart carduse smart card akıllı kartımı kullan
use smart cut and paste akıllı kesme ve yapıştırma kullan
use smart cut and paste akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan
Informatics
smart antenna akıllı anten
smart battery akıllı pil
smart battery driver akıllı pil sürücüsü
smart card akıllı kart
smart card reader akıllı kart okuyucu
smart classroom elektronik sınıf
smart device akıllı aygıt
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart home akıllı ev
smart material akıllı malzeme
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnaklar
smart sensor akıllı algılayıcı
Telecom
smart card akıllı kart
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart label system akıllı etiket sistemi
smart tag akıllı etiket
smart terminal akıllı uçbirim
Electric
smart grid akıllı şebeke
Textile
smart casual şık spor
smart textile akıllı tekstil
Construction
smart building akıllı bina
Automotive
diesel smart module dizel akıllı modülü
load compartment fuse box/smart junction box yük bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu
passenger compartment fuse box/smart junction box yolcu bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu
Traffic
smart ticket akbil
smart ticket akıllı bilet
Medical
smart drugs akıllı ilaçlar
Agriculture
smart fertilizer akıllı gübre
Education
smart board akıllı tahta
Military
smart card akıllı kart
vector smart map vektör akıllı harita
British Slang
smart-arsed ukala