smart - Turkish English Dictionary
History

smart

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "smart" in Turkish English Dictionary : 49 result(s)

English Turkish
Common Usage
smart v. sızlamak
smart adj. akıllı
smart adj. zeki
General
smart v. acıtmak
smart v. ağrımak
smart v. yanmak
smart v. acımak
smart n. acıma
smart n. ağrı
smart n. elem
smart adj. arsızca ve zeka dolu (bir şey)
smart adj. kurnaz
smart adj. yeni
smart adj. açıkgöz
smart adj. hızlı (bir şey)
smart adj. gösterişli
smart adj. kabiliyetli
smart adj. zarif
smart adj. usta
smart adj. keder
smart adj. kırıcı
smart adj. güzel
smart adj. canlı
smart adj. sert
smart adj. ukala
smart adj. kafası çalışan
smart adj. kuvvetli
smart adj. harika
smart adj. önemli
smart adj. anasının gözü
smart adj. büyük
smart adj. acı (söz)
smart adj. incitici
smart adj. kuvvetli (bir şey)
smart adj. süslü
smart adj. hoş
smart adj. becerikli
smart adj. keskin
smart adj. şiddetli
smart adj. filinta gibi
smart adj. yakışıklı
smart adj. bitirim
smart adj. ustalık
smart adj. acı
smart adj. uyanık
smart adj. şık
smart adj. çok bilmiş
Telecom
smart akıllı
Ottoman Turkish
smart müsteid

Meanings of "smart" with other terms in English Turkish Dictionary : 215 result(s)

English Turkish
Common Usage
smart aleck n. bilmiş
General
be a smart aleck v. bilgiçlik taslamak
take smart steps v. akıllı adımlar atmak
act as if he/she was smart v. akıllı/zeki geçinmek
smart aleck n. kendini bir şey zanneden kimse
smart al·eck n. çok bilmiş
smart answer n. arsızca cevap
smart al·eck n. kendini bir şey sanan
smart aleck n. ukala
smart aleck n. bilgiç
smart alec n. çok bilmiş
smart aleck n. ekabir
smart aleck n. sivri akıllı
smart arse n. ukala dümbeleği
smart aleck n. çok bilmiş
smart puzzle n. akıllı bulmaca
smart materials n. akıllı malzemeler
smart structures n. akıllı yapı
smart casual n. şık rahat giyim
smart casual n. işyerine uygun rahat giyim
smart hand n. akıllı el
smart home system n. akıllı ev sistemi
smart bomb n. akıllı bomba
smart phone n. akıllı telefon
smart dress n. şık kıyafet
smart dress n. şık elbise
smart dress n. şık giysi
smart power n. akıllı güç
smart home technology n. akıllı ev teknolojisi
smart systems n. akıllı sistemler
the smart money n. akıllı para
smart clothes n. akıllı giysiler
smart board n. akıllı tahta
smart stop n. akıllı durak
smart eraser n. akıllı silgi
smart player n. akıllı oyuncu
smart home application n. akıllı ev uygulaması
smart factory n. akıllı fabrika
smart alecky adj. sivri akıllı
street smart adj. şehirli
street smart adj. şehir yaşamında ayakta kalabilen
street smart adj. şehir yaşamına uyum sağlamış
energy smart adj. enerji tasarruflu
smart-alecky adj. ukala
both beautiful and smart adj. hem güzel hem akıllı
street smart adj. şehir standartlarında yaşayabilen
Phrasals
smart from something -den ağrımak/acımak
smart at something bir şeyin acısını çekmek
Proverb
it's easy to be smart after the fact teker kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
it's easy to be smart after the fact tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
it's easy to be smart after the fact testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
Colloquial
look-smart acele et!
look-smart çabuk ol!
smart as a fox tilki kadar kurnaz
smart as a fox tilki gibi kurnaz
pretty smart epey zekice
say something smart akıllıca bir şey söyle
smart suit şık/modaya uygun takım elbise
don't smart-mouth me bana bilmişlik taslama
book smart okul hayatında/teorik bilgi konusunda başarılı olup, profesyonel meslek hayatında ya da gündelik hayatta aynı başarıyı yakalayamayan kişi
Idioms
smart ass burnu havada
smart ass her şeyi bildiğini zanneden
smart ass ukala
smart alec ukala
smart alec herşeyi bildiğini zanneden
as smart as a fox tilki gibi kurnaz
smart aleck çok bilmiş
smart aleck ukala dümbeleği
smart aleck her şeyi bildiğine inanan insan
smart aleck bilgiçlik taslayan
smart aleck ne oldum delisi
smart aleck zeki geçinen tip
smart aleck ukala
smart aleck kendini beğenmiş
a smart cookie uyanık
a smart cookie acar
a smart cookie kurnaz
smart as a whip çok akıllı
smart as a whip akıl küpü
a smart alec bilmiş
a smart aleck kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip
a smart aleck bilmiş
a smart alec kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip
a smart alec ukala
a smart aleck ukala
a smart bomb akıllı bomba
smart guy ukala
get smart with someone birine ukalalık etmek
a smart mouth ukalaca konuşan
smart mouth someone birine bilmişlik/ukalalık etmek
smart under something bir şeyin acısını çekmek
as smart as a whip cin gibi
smart as a whip cin gibi
(one) smart apple çok zeki/akıllı biri
Speaking
smart as well as beautiful güzel olduğu kadar akıllı da
he sounds like a smart man akıllı bir adama benziyor
don't get smart with me bana bilgiçlik taslama
don't be a smart ass ukalalık etme
don't be a smart ass ukalalık yapma
you think you're so smart! zeki olduğunu mu sanıyorsun!
you're too smart to do anything stupid aptalca bir şey yapmayacak kadar zekisin
if you're smart you do what I do aklın varsa benim yaptığımı yaparsın
you're smart zekisin
I am a smart person ben zeki biriyim
Slang
smart aleck bok yedi başı
smart aleck bilgiçlik taslayan
smart arse bok yedi başı
smart ass bilmiş
smart-ass ukala
smart-arse ukala
don't be a smart ass with me bana bilmişlik taslama
don't be a smart mouth with me bana ukalalık yapma
don't be a smart mouth with me bana bilmişlik taslama
don't be a smart ass with me bana ukalalık yapma
be a smart-ass birine artistlik taslamak
whip-smart hazır cevap
play the smart-ass zeki geçinmek
play the smart-ass akıllı geçinmek
google smart sorulan soruya ait bir bilgiyi o anda google'dan aratıp ancak daha önceden biliyormuş gibi davranan tip
Trade/Economic
smart card akıllı kart
smart card hafızalı kart
smart credit cards hafızalı kredi kartları
smart casual yarı serbest iş kıyafeti
smart consumer akıllı tüketici
smart growth akıllı büyüme
smart packaging akıllı paketleme
smart packaging akıllı ambalaj
smart contract akıllı sözleşme
Law
smart money manevi zarar için verilen tazminat
smart money para cezası
Politics
smart bomb akıllı bomba
smart power akıllı güç
Technical
smart battery driver akıllı pil sürücüsü
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart chip akıllı çip
smart production akıllı üretim
smart-distributed system akıllı dağıtılmış sistem
smart grid akıllı şebeke
smart security akıllı güvenlik
smart tool akıllı araç
smart valve positioner akıllı valf konumlayıcısı
energy-smart design enerji akıllı tasarım
semi-smart yarı akıllı
smart valve hafızalı valf
smart valve akıllı valf
smart glass/privacy glass opaklaşabilen akıllı cam
Computer
smart tag menu akıllı etiket menüsü
smart quotes akıllı tırnaklar
smart tag akıllı etiket
smart cardssmart cards akıllı kartlar
smart battery akıllı pil
smart card pin akıllı kart kişisel kimlik numarası pın
smart card authentication failure akıllı kart doğrulama hatası
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart tag file akıllı etiket dosyası
smart cards akıllı kartlar
smart recovery akıllı kurtarma
smart dithering akıllı titreme
smart tags akıllı etiketler
straight quotes with ‘smart quotes’ düz tırnakları ‘akıllı tırnaklar’ ile
smart drive akıllı sürücü
use smart cut and paste akıllı kesme ve yapıştırma kullan
use smart carduse smart card akıllı kartımı kullan
use smart cut and paste akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan
replace straight quotes with smart quotes düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir
change 'straight quotes' to ‘smart quotes’ düz tırnakları akıllı tırnaklara çevir
disable smart quotes akıllı tırnakları devre dışı bırak
energy smart enerji tasarruflu
smart key akıllı tuş
smart toolbar akıllı araç çubuğu
Informatics
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnaklar
smart home akıllı ev
smart card akıllı kart
smart battery akıllı pil
smart device akıllı aygıt
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart material akıllı malzeme
smart card reader akıllı kart okuyucu
smart sensor akıllı algılayıcı
smart battery driver akıllı pil sürücüsü
smart antenna akıllı anten
smart classroom elektronik sınıf
Telecom
smart terminal akıllı uçbirim
smart label system akıllı etiket sistemi
smart gateway akıllı ağ geçidi
smart card akıllı kart
smart tag akıllı etiket
Electric
smart grid akıllı şebeke
Textile
smart textile akıllı tekstil
smart casual şık spor
Construction
smart building akıllı bina
Automotive
diesel smart module dizel akıllı modülü
load compartment fuse box/smart junction box yük bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu
passenger compartment fuse box/smart junction box yolcu bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu
smart battery charger akıllı akü şarj aleti
smart key system akıllı anahtar düzeni
smart junction box akıllı bağlantı kutusu
smart glass akıllı cam
smart belt akıllı emniyet kemeri
smart access akıllı giriş
smart card akıllı kart
smart motorway akıllı otoyol
smart parking brake akıllı park freni
smart parking brake akıllı park freni
smart variable valve timing akıllı değişken supap zamanlama
Traffic
smart ticket akbil
smart ticket akıllı bilet
Medical
smart drugs akıllı ilaçlar
Agriculture
smart fertilizer akıllı gübre
Education
smart board akıllı tahta
Military
vector smart map vektör akıllı harita
smart card akıllı kart
British Slang
smart-arsed ukala