tasfiye - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tasfiyeBedeutungen von dem Begriff "tasfiye" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 43 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tasfiye liquidation n.
General
tasfiye settlement n.
tasfiye discharge n.
tasfiye winding up n.
tasfiye refining n.
tasfiye demobilisation n.
tasfiye combout n.
tasfiye treatment n.
tasfiye demobilization n.
tasfiye liquidating n.
tasfiye rectification n.
tasfiye refinement n.
tasfiye purge n.
tasfiye clearance n.
tasfiye purification n.
tasfiye dissolution n.
tasfiye elimination n.
tasfiye cleanup n.
tasfiye close-out n.
tasfiye takeout n.
tasfiye house-cleaning n.
tasfiye doing away with n.
Trade/Economic
tasfiye divestment
tasfiye elimination of employees
tasfiye dissolution
tasfiye liquidation (of a firm)
tasfiye insolvency
tasfiye pay off
tasfiye settlement
tasfiye winding-up
tasfiye liquidation
tasfiye discharge
Law
tasfiye liquidation
tasfiye liquidation
tasfiye elimination
tasfiye dissolution
tasfiye winding up
Politics
tasfiye purge
tasfiye clearance
Insurance
tasfiye winding up
Technical
tasfiye purification
Environment
tasfiye disposal
Military
tasfiye settlement

Bedeutungen, die der Begriff "tasfiye" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 232 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tasfiye etmek liquidate v.
General
bir yeri tasfiye etmek clear off v.
külçe fırınında tasfiye etmek puddle v.
tasfiye edilmek be liquidated v.
tasfiye edilmek be wound up v.
tasfiye edilmek go into liquidation v.
tasfiye etmek clear up v.
tasfiye etmek close out v.
tasfiye etmek dissolve v.
tasfiye etmek wind up v.
tasfiye etmek clarify v.
tasfiye etmek elutriate v.
tasfiye etmek reduce v.
tasfiye etmek rectify v.
tasfiye etmek rarefy v.
tasfiye etmek try out v.
tasfiye etmek refine v.
tasfiye etmek pay up v.
tasfiye etmek houseclean v.
tasfiye etmek purify v.
tasfiye etmek defecate v.
tasfiye etmek depurate v.
tasfiye etmek sell off v.
tasfiye etmek discharge v.
tasfiye etmek defaecate v.
tasfiye etmek (metal) revive v.
tasfiye aygıtı water filter n.
tasfiye aygıtı water conditioner n.
tasfiye memuru liquidator n.
tasfiye memuru adjuster n.
tasfiye satışı clearance n.
tasfiye satışı going-out-of-business sale n.
tasfiye satışı liquidation sale n.
tasfiye satışı closing sale n.
tasfiye tesisi water-treatment plant n.
tasfiye tesisi sewage-treatment plant n.
tasfiye edilmiş sold off adj.
Trade/Economic
(resmi) tasfiye görevlisi insolvency practitioner
alelade tasfiye ordinary liquidation
bankalar tasfiye fonu bank liability fund
bankalar tasfiye fonu bank liquidation fund
bir hesabın tamamıyla tasfiye edilmesi full settlement of an account
borcu tasfiye etme ve ibra etme settle and discharge
borç tasfiye çizelgesi debt liquidation schedule
cebri tasfiye compulsory liquidation
geçici tasfiye memuru interim receiver
gelecek tasfiye succeeding account
gönüllü tasfiye voluntary winding up
gönüllü tasfiye voluntary liquidation
hissedarlarının belirli bir miktara kadar şirketin tasfiye açığını garanti etmekle yükümlü olduğu şirket company limited by guarantee
iflas masası gibi bir işlemin tasfiye edilmesi administration of assets
iflas, aciz, tasfiye, ödeme planı, mahkeme planı, moratoryum ve kayyımlığa ilişkin yasalar bankruptcy, insolvency, liquidation, reorganisation, court schemes, moratoria, administration
ihtiyari tasfiye voluntary liquidation
işlem konusu işin gelirleriyle tasfiye edilen primi self-liquidating premium
kendi kendine tasfiye self liquidation
kendi kendine tasfiye eden self liquidating
kendi kendini tasfiye eden prim self-liquidating premium
kendi-kendini tasfiye self-liquidating
kısmi tasfiye partial liquidation
ödenmemiş veya tasfiye edilmemiş borç undischarged debt
örtülü tasfiye constructive dissolution
resmi tasfiye liquidation
resmi tasfiye memuru official receiver
satılarak tasfiye liquidation by sale
şirket birleşmesi amacı ile uygulanan tasfiye işlemleri amalgamation
şirket tasfiye memuru receiver
şirketi tasfiye etmek wind up a company
tahakkuk ve tasfiye bilançosu statement of realization and liquidation
tahakkuk ve tasfiye durumu statement of realization and liquidation
tasfiye benzeri işlemler dissolution
tasfiye benzeri işlemler liquidation
tasfiye beyannamesi liquidation return
tasfiye bilançosu balance sheet for liquidation purposes
tasfiye bilançosu liquidation balance sheet
tasfiye borcu reserve liability
tasfiye borçları reserve liabilities
tasfiye değeri break-up value
tasfiye değeri forced sale value
tasfiye değeri liquidating value
tasfiye değeri liquidation value
tasfiye dönemi period of dissolution
tasfiye dönemi liquidation period
tasfiye durumunda in liquidation
tasfiye eden liquidating
tasfiye edilecek eşya goods to be disposed
tasfiye edilen şirkete ait mallarının ortaklar arasında bölünmesi liquidating dividend
tasfiye edilmekte olan in liquidation
tasfiye edilmemiş unliquidated
tasfiye edilmemiş borç unliquidated obligation
tasfiye edilmemiş hesap outstanding account
tasfiye edilmiş refined
tasfiye edilmiş hesap settled account
tasfiye envanteri liquidation inventory
tasfiye etme defaecation
tasfiye etme elimination
tasfiye etme defecation
tasfiye etme liquidation
tasfiye etme dissolution
tasfiye etmek sell off
tasfiye etmek close down
tasfiye etmek eliminate
tasfiye etmek discharge
tasfiye etmek do away with
tasfiye etmek liquidate (a firm/a security)
tasfiye etmek refine
tasfiye etmek liquidate
tasfiye etmek eliminate (employees)
tasfiye fiyatı settlement price
tasfiye fiyatı realization price
tasfiye gitmek fold up
tasfiye görevlisi liquidator
tasfiye günü settlement day
tasfiye hakları liquidation rights
tasfiye halinde in liquidation
tasfiye halinde daha öncelikli alacaklı grupların ardından gelen borçlar subordinated debt
tasfiye halinde ortaklık ilişkileri winding-up partnership affairs
tasfiye halindeki şirket corporation in receivership
tasfiye haline girmek get into liquidation
tasfiye harcı liquidation fee
tasfiye hesabı liquidation account
tasfiye hesabı settlement account
tasfiye hesabı realization account
tasfiye işlemleri liquidation process
tasfiye işlemleri liquidation procedures
tasfiye kararı liquidation decision
tasfiye karı liquidation profit
tasfiye kurulu liquidation board
tasfiye kurulu liquidation committee
tasfiye memuru receiver
tasfiye memuru insolvency practitioner
tasfiye memuru liquidating agent
tasfiye memuru administrator
tasfiye memuru liquidator
tasfiye memuru equity receiver
tasfiye memuru tarafından düzenlenen senet receiver's certificate
tasfiye odası settling room
tasfiye olmamış unliquidated
tasfiye olmamış borç unliquidated encumbrance
tasfiye olmamış borçlar unliquidated encumbrance
tasfiye olunmuş zarar ve ziyan liquidated damages
tasfiye ödeme günü settling day
tasfiye planı liquidation plans
tasfiye satışı clearance
tasfiye satışı clearance sale
tasfiye satışı selling off
tasfiye satışı liquidation sale
tasfiye satışı inventory-clearance sale
tasfiye sonrası bilançosu final account in winding up
tasfiye sonrası kalan net mevcutlar surplus assets
tasfiye sonucu ortaklara dağıtılan tutar liquidation dividend
tasfiye sonucunda tasfiye karlarından ortaklara verilen pay liquidating dividend
tasfiye tarihi settlement date
tasfiye temettüsu liquidating dividend
tasfiye temettüsü liquidation dividend
tasfiye temettüsü tasfiye durumunda olan bir firmada malların ortaklar arasında dağıtılması liquidating dividend
tasfiye temettüü liquidating dividend
tasfiye tesisi refinery facility
tasfiye ve fesih liquidation and dissolution
toptan tasfiye full settlement
zımni tasfiye constructive dissolution
zorunlu tasfiye compulsory liquidation
zorunlu tasfiye obligatory insurance
zorunlu tasfiye involuntary liquidation
zorunlu tasfiye compulsory winding up
Law
adli tasfiye legal liquidation
adli tasfiye insolvency proceedings
adli tasfiye winding-up up liquidation
adli tasfiye kanunları insolvency laws
cebri tasfiye compulsory liquidation
iflas usulü ile tasfiye liquidation in bankruptcy
ihtiyari tasfiye voluntary liquidation
mahkeme kararı ile tasfiye judicial liquidation
mahkeme tarafından atanan tasfiye görevlisi official receiver
mahkemece tasfiye winding-up up the court
resmi tasfiye official liquidation
resmi tasfiye memurları official liquidator
resmi tasfiye memurları official receivers
tasfiye edilmiş olan liquidated
tasfiye etme elimination
tasfiye etmek liquidate
tasfiye görevi receivership
tasfiye halinde in liquidation
tasfiye halinde bulunma receivership
tasfiye halinde olma receivership
tasfiye işleminin çabuk sonlandırılması için için çıkarılan mahkeme kararı administration order
tasfiye kanunları insolvency laws
tasfiye kararı administration order
tasfiye kıymeti liquidation value
tasfiye memuru liquidator
tasfiye memuru trustee in bankruptcy
tasfiye memuru conservator
tasfiye memuru liquidator
tasfiye memuru administratrix
tasfiye memuru administrator
tereke tasfiye memur personal representative
terekeyi tasfiye eden tarafın verdiği kefaletname administration bond
yasal tasfiye judicial liquidation
Politics
(bir grubu) tasfiye etmek disband
tasfiye etmek purge
tasfiye süreci run off
usulüne uygun tasfiye orderly closure
Institutes
tasfiye dairesi başkanlığı department of liquidation
tasfiye hizmetleri genel müdürlüğü directorate general of liquidation
Insurance
sigortacının hasarları tasfiye etmekle yetkili temsilcisi settling agent
tasfiye edilmemiş hasar outstanding claim
Technical
kimyasal tasfiye chemical disposal
primer tasfiye primary treatment
su tasfiye cihazı purification unit
su tasfiye tesisi water purification plant
tasfiye edilmemiş akaryakıt crude oil
tasfiye edilmiş katran refined tar
tasfiye etme refining
tasfiye etmek cohobate
tasfiye fırını refining furnace
tasfiye maddesi clarifying agent
tasfiye ocağı smelter
yağ tasfiye cihazı oil purifier
yağ tasfiye ekipmanı oil purification equipment
yağ tasfiye ekipmanı oil treatment equipment
yağ tasfiye tesisi oil purification station
yağ tasfiye tesisi oil purification plant
yağ tasfiye tesisi oil conditioning station
yağın tasfiye edilmesi oil reconditioning
Computer
tasfiye satışı clearance sale
Telecom
tasfiye değeri break up value
Mining
potada tasfiye etmek cupel
Medical
tasfiye ve tutma purge and trap
Environment
birleşik tasfiye codisposal
işleme, depolama ve tasfiye treatment, storage and disposal
yıkayarak tasfiye ekutriation
Geology
aynı-anda tasfiye codisposal
Military
kantin maddeleri tasfiye merkezi distribution centre