değişmez - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

değişmezBedeutungen von dem Begriff "değişmez" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 66 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
değişmez unchanging adj.
değişmez unchangeable adj.
değişmez invariable adj.
değişmez constant adj.
değişmez stable adj.
General
değişmez changelessness n.
değişmez permanent adj.
değişmez literal adj.
değişmez entrenched adj.
değişmez frozen adj.
değişmez immutable adj.
değişmez immovable adj.
değişmez unswerving adj.
değişmez unwavering adj.
değişmez changeless adj.
değişmez irrevocable adj.
değişmez pat adj.
değişmez equable adj.
değişmez steadfast adj.
değişmez stable adj.
değişmez set adj.
değişmez unalterable adj.
değişmez static adj.
değişmez rigid adj.
değişmez incommutable adj.
değişmez inalterable adj.
değişmez regular adj.
değişmez unvarying adj.
değişmez fast adj.
değişmez settled adj.
değişmez fixed adj.
değişmez firm adj.
değişmez flat adj.
değişmez unvariable adj.
değişmez hard-and-fast adj.
değişmez flat-footed adj.
değişmez one-note adj.
değişmez decided adj.
değişmez declared adj.
değişmez uniform adj.
değişmez abiding adj.
değişmez sworn adj.
değişmez standing adj.
değişmez unaltered adj.
değişmez strong adj.
değişmez unmutable adj.
değişmez cast iron adj.
değişmez permanently adv.
Colloquial
değişmez hard and fast
değişmez die hard
Idioms
değişmez dyed-in-the-wool
Trade/Economic
değişmez stationary
değişmez settled
değişmez invariable
değişmez fixed
Technical
değişmez lump sum
değişmez constant
değişmez cut-and-dried
değişmez steady
değişmez strict
değişmez ınvariable
değişmez invariant
Statistics
değişmez invariant
Chemistry
değişmez invariant
Marine Biology
değişmez constat
Linguistics
değişmez constant

Bedeutungen, die der Begriff "değişmez" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 176 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
doğrusal zamanlı değişmez sistemler linear time invariant systems n.
değişmez ölçümler invariant measures n.
değişmez strateji constant strategy n.
değişmez sıcaklık constant temperature n.
değişmez değer invariant n.
parçalı değişmez sinyal piecewise constant signal n.
sabit/değişmez inanç firm belief n.
değişmez adetlere bağlı in a rut adv.
değişmez bir biçimde inalterably adv.
değişmez bir şekilde unswervingly adv.
değişmez bir şekilde incommutably adv.
Phrases
hayatımızın değişmez bir parçası indispensable part of our lives
Colloquial
insanlar değişmez people don't change
Idioms
artık sonuç değişmez all over but the shouting
artık sonuç değişmez all over bar the shouting
artık sonuç değişmez it's all over bar the shouting
bir şeyi kalıcı/değişmez kılmak carve something in stone
cevap değişmez pat will come the reply
Trade/Economic
değişmez giderler fixed charges
değişmez bütçe fixed budget
değişmez amortisman fixed depreciation
değişmez gelir fixed income
değişmez fiyat fixed price
değişmez ödeme constant payment
toplam değişmez bedelli lump sum
değişmez sermaye fixed capital
değişmez lehtar klozu irrevocable beneficiary clause
değişmez kıymetler fixed assets
genel değişmez giderler permanent general expenses
yönetim kararıyla oluşan değişmez maliyetler programmed cost
değişmez oranlı amortisman straight-line method of depreciation
değişmez oranlı amortisman straight-line depreciation
değişmez sermaye constant capital
Law
değişmez kar irrevocable benefit
anayasanın değişmez maddeleri non-amendable articles of the constitution
Politics
değişmez ülke sınırları fixed territorial borders
Technical
değişmez su düzeyi permanent water level
değişmez çevrim fixed cycle
değişmez biçimli dizelge fixed format list
değişmez alan fixed field
değişmez kafa fixed head
değişmez alan constant area
değişmez biçimli liste fixed format list
değişmez nokta gösterim sistemi fixed point representation system
değişmez sözcük uzunluğu fixed tfjord length
bloklanmamış değişmez uzunlukta kayıtlar unblocked fixed records
değişmez programlı bilgisayar wired program computer
değişmez çevrimli işlem fixed cycle operation
değişmez bellek fixed storage
değişmez akım constant current
değişmez bir biçimde steadily
değişmez salınım fixed cycle
değişmez yerleşimli kütük fixed placement file
değişmez biçimli kütük fixed format file
değişmez yük constant load
değişmez nokta gösterimi fixed point representation
değişmez taban gösterimi fixed radix notation
değişmez rotalama fixed routing
değişmez öbek uzunluğu fixed block length
değişmez program bilgisayarı fixed program computer
değişmez yönlendirme fixed routing
değişmez öbekli kayıtlar fixed blocked records
değişmez basınç düzenleyicisi constant pressure regulator
değişmez basınç düzenleyicisi constant pressure governor
değişmez katsayı constant
değişmez hacim düzenleyicisi constant volume governor
değişmez uzunluklu kayıt fixed-length record
değişmez sayı çeki fixed-count check
değişmez uzunluklu alan fixed-length field
değişmez uzunluk işlemi fixed-length operation
değişmez zaman paylaşım sistemi round-robin system
değişmez ismarlama düzeni fixed order system
değişmez nokta algoritması fixed point algorithm
doğrusal zamanda değişmez linear time invariant
jeofizik değişmez geophysical constant
değişmez basınçlandırma ölçümü uniform measurement of the pressurization
değişmez maliyet fixed cost
değişmez oylum constant volume
değişmez hız steady rate
değişmez yeğinlik constant intensity
değişmez düzlem invariant plane
değişmez düzlem gerinimi invariant plane strain
değişmez yöney invariant vector
değişmez nokta invariant point
değişmez sıcaklık kabı thermostat
değişmez beslemeli taşlama fixed-feed grinding
değişmez basınç constant pressure
değişmez hızlı sürünme steady-rate creep
değişmez sıcaklık constant temperature
değişmez uyum invariant match
değişmez tepkime invariant reaction
değişmez ağırlık besleyicisi constant- weight feeder
değişmez yoğunluklu pirometre constant intensity pyrometer
değişmez konumlu kaynaklama fixed position welding
değişmez denge invariant equilibrium
değişmez oran steady rate
değişmez derişim constant concentration
değişmez gerilimli dağlama potentiostatic etching
örgü değişmez bozunumu lattice invariant deformation
Computer
değişmez disk hard disk
değişmez aralıklı yazıtipi fixed spaced font
değişmez noktalı fixed point
yeri değişmez para birimi simgesi fixed currency symbol
değişmez sütun sonu hard column break
değişmez sayfa sonu hard page break
değişmez sistem yazıtipi fixed system font
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değişmez saklama alanı fixed storage
değişmez nokta gösterim fixed point representation
doğrusal zamanda değişmez linear time invariant
parçalı değişmez sinyal piecewise constant signal
sayısal değişmez numeric constant
değişmez programlı bilgisayar wired program computer
değişmez alan constant area
değişmez çıktı birimi dead zone unit
değişmez salınım fixed cycle
değişmez taban gösterimi fixed radix notation
değişmez kafa fixed head
değişmez alan fixed field
değişmez rotalama fixed routing
değişmez program bilgisayarı fixed program computer
değişmez yerleşimli kütük fixed placement file
değişmez öbekli kayıtlar fixed blocked records
değişmez çevrim fixed cycle
değişmez biçimli kütük fixed format file
değişmez biçimli liste fixed format list
değişmez nokta gösterim sistemi fixed point representation system
değişmez çevrimli işlem fixed cycle operation
değişmez nokta gösterimi fixed point representation
değişmez bellek fixed storage
değişmez sözcük uzunluğu fixed word length
değişmez biçimli dizelge fixed format list
değişmez yönlendirme fixed routing
değişmez öbek uzunluğu fixed block length
bloklanmamış değişmez uzunlukta kayıtlar unblocked fixed records
değişmez boylu karakter fixed-height character
kayan noktalı değişmez floating-point constant
Informatics
işlevi değişmez uçbirim fixed-function terminal
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değişmez biçemli fixed format
değişmez yönlendirme deterministic routing
Telecom
değişmez kanun immutable law
değişmez optik zayıflatıcı fixed attenuator
hattaki değişmez zayıflatıcı inline fixed attenuator
değişmez ışık zayıflatıcı fixed attenuator
Electric
değişmez akım constant current
değişmez akımlı trafo constant current transformer
Construction
değişmez sınır fixed boundary
Automotive
değişmez ses örneklemesi constant volume sampling
değişmez hatveli yay uniformly-pitch spring
Food Engineering
değişmez ısılı adiabatic
Math
değişmez altgrup invariant subgroup
topolojik değişmez topological property
değişmez nicelik constant
topolojik değişmez topological invariant
değişmez altöbek invariant subgroup
değişmez alt öbek invariant subgroup
değişmez altuzay invariant subspace
Statistics
değişmez en küçük risk uniformly minimum risk
değişmez en güçlü sınama uniformly most powerful test
değişmez yansız tahmin edici uniformly unbiased estimator
yarı-değişmez half-invariant
değişmez en iyi sabit risk tahmin edicisi uniformly best constant risk estimator
değişmez örnek fixed sample
değişmez daha iyi karar işlevi uniformly better decision function
değişmez en küçük doğruluk uniformly most accurate
yarı-değişmez semi-invariant
Physics
değişmez denge static equilibrium
Biology
değişmez doku permanent tissue
Social Sciences
yarı değişmez denge quasi-stationary equilibrium
Linguistics
değişmez sözcük dizilişi fixed word order
değişmez sözcük invariable word
Geography
değişmez düzeyli yeraltı suyu attached groundwater
Cinema
değişmez odaklı mercek fixed focus lens
değişmez odak fixed focus
değişmez çekim static shot