queue - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

queue

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "queue" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
queue v. kuyruğa girmek
queue n. kuyruk
queue n. sıra
General
queue v. düzenlemek
queue v. kuyruk olmak
queue v. sıra olmak
queue v. sıralamak
queue v. sıraya koymak
queue v. kuyruk oluşturmak
queue v. kuyruğa girmek
queue v. kuyruğa sokmak
queue n. insanların bir şey beklemek üzere oluşturduğu sıra
queue n. dizi
queue n. kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti
queue n. saç örgüsü
queue n. at kuyruğu
queue n. at kuyruğu şeklinde toplanmış saç
queue n. bekleyen kişiler
queue n. sıra
Technical
queue girmek
queue kuyruk
Computer
queue sıra
queue sıraya al
Informatics
queue kuyruk
Telecom
queue kuyruk

Bedeutungen, die der Begriff "queue" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 148 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
queue up v. sıra olmak
jump the queue v. kaynak yapmak
join the queue v. kuyruğa girmek
queue up v. kuyruğa girmek
queue up v. kuyruk olmak
stand in a queue v. kuyrukta beklemek
wait in queue v. kuyrukta beklemek
jump the queue v. hakkı yokken sırada bekleyenlerin önüne geçmek
jump the queue v. kuyruktakilerin önüne geçmek
wait in a queue v. kuyrukta beklemek
wait in the bank queue v. banka kuyruğunda beklemek
wait in a long queue v. uzun bir kuyrukta beklemek
take a queue number v. (bankada vb) sıra almak
wait in queue for voting v. oy kullanmak için kuyrukta beklemek
wait in queue for voting v. oy kullanmak için sırada beklemek
take a queue token v. sıra fişi almak
queue   n. saç örgüsü  
bread queue n. ekmek kuyruğu
queue token n. sıra fişi
in the queue adv. kuyrukta
Colloquial
line/queue jumping (kuyruk/sıra) kaynak yapma
Idioms
jump the queue kuyruğa kaynak yapmak
queue jumping (kuyruk/sıra) kaynak yapmak
queue up (for something) (brit) (bir şey için) kuyruğa girmek
queue up (for something) (brit) (bir şey için) sıraya girmek
Trade/Economic
jobless queue işsizler kervanı/ordusu
queue ticket dispenser sıramatik
Technical
queue discipline kuyruk disiplini
new input queue yeni girdi kuyruğu
input work queue girdi iş kuyruğu
pushdown queue aşağı itimli kuyruk
scheduler queue object programlayıcı kuyruk nesnesi
printer queue object yazıcı kuyruk nesnesi
printer queue yazıcı kuyruğu
print queue yazdırma kuyruğu
double ended queue iki uçtan erişimli kuyruk
task queue görev kuyruğu
queue-driven subsystem kuyruk-sürümlü alt sistem
work-in-progress queue işlenmekte olan işler kuyruğu
message queue information store message queue bilgi deposu
priority queue öncelikli kuyruk
queue ticket dispenser sıra numaratörü
Computer
show fax queue viewer faks kuyruk görüntüleyicisini göster
show fax queue faks sırasını göster
show fax queue faks kuyruğunu göster
show fax queue viewer faks kuyruğu görüntüleyicisini göster
queue management kuyruk yönetimi
total queue toplam sıra
work queue iş kuyruğu
remote queue uzak sıra
queue depth sıra derinliği
response queue yanıt sırası
queue information kuyruk bilgisi
queue holds kuyruk
queue name kuyruk adı
queue deleted sıra silindi
add queue driver kuyruk sürücüsü ekle
bytes in queue sıradaki toplam bayt miktarı
admin queue yönetim sırası
create queue sıra oluştur
create queue kuyruk yarat
data queue size veri kuyruk boyutu
delete queue driver kuyruk sürücüsünü sil
error printing queue job data kuyruk iş verisi yazdırma hatası
error reading from queue kuyruktan okuma hatası
fax queue faks sırası
fax queue on üzerinde faks sırası
hide fax queue viewer faks kuyruk görüntüleyicisini gizle
held in queue kuyrukta bekletiliyor
foreign queue yabancı sıra
find msmq queue msmq sırası bul
inbound queue gelen sıra
job queue iş kuyruğu
last in first out queue son giren ilk çıkar kuyruğu
local queue yerel sıra
message queue mesaj kuyruğu
message queue ileti kuyruğu
new queue yeni sıra
mqreport queue mqreport sırası
new queue yeni kuyruk
msmq queue msmq kuyruğu
network path or queue name ağ yolu veya kuyruk adı
mqtest queue mqtest sırası
msmq queue msmq sırası
print queue yazdırılacaklar kuyruğu
print queue yazdırma sırası
print queue yazdırılacaklar sırası
print queue yazıcı kuyruğu
print queue yazıcı sırası
private queue özel sıra
priority queue öncelikli kuyruk
open queue sıra aç
output queue çıkış kuyruğu
output work queue çıktı denetim kuyruğu
output queue çıktı kuyruğu
queue name sıra adı
public queue genel sıra
queue size sıraya alma boyutu
queue error kuyruk hatası
queue purged sıra temizlendi
queue file sıra dosyası
push down queue son giren ilk çıkar kuyruk
queue active kuyruk etkin
queue terminate kuyruğu temizle
queue discipline kuyruk düzencesi
queue file kuyruk dosyası
queue terminate kuyruğu yoket
queue messages iletileri sıraya at
queue held kuyruk durmuş
queue list kuyruk listesi
queue is full kuyruk dolu
queue length sıra uzunluğu
queue terminate kuyruğu yok et
queue details kuyruk ayrıntıları
task queue görev kuyruğu
double ended queue iki uçtan erişimli kuyruk
input work queue girdi iş kuyruğu
new input queue yeni girdi kuyruğu
pushdown queue aşağı itimli kuyruk
queue discipline kuyruk disiplini
pushdown queue son giren ilk çıkar kuyruk
queue-driven subsystem kuyruk’-sürümlü altsistem
push-down queue son giren ilk çıkar kuyruğu
queue management sıra yönetimi
Informatics
double-ended queue çift uçlu kuyruk
priority queue öncelik kuyruğu
output queue çıktı kuyruğu
transmit queue gönderme kuyruğu
print queue baskı kuyruğu
job queue iş kuyruğu
message queue mesaj kuyruğu
output job queue çıkış iş kuyruğu
print queue yazdırma kuyruğu
task queue görev kuyruğu
hold queue bekletilen iş kuyruğu
print queue yazıcı kuyruğu
output queue çıkış kuyruğu
input queue giriş kuyruğu
pushdown queue son giren ilk çıkar kuyruğu
Telecom
flushing out the queue kuyruk dışına atma
visible queue görünen kuyruk
invisible queue görünmez sıra
calls in queue sıradaki çağrılar
print queue çıktı kuyruğu
printer queue object yazıcı kuyruk nesnesi
rate queue kuyruk oranı
queue traffic kuyruk trafiği
Automotive
automated queue assistance otomatikleştirilmiş kuyruk yardımı