course - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

course

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"course" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 71 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
course i. kurs
course i. izlenen yol
course i. rota
General
course f. koşmak
course f. köpekle kovalamak (av)
course f. sürgün avına çıkmak
course f. akmak
course f. köpeklerle kovalamak
course f. dökülmek
course f. koşturmak
course f. köpekle kovalamak
course f. hızla akmak
course f. av peşinden koşmak
course f. av sürmek
course f. kovalamak
course i. plan
course i. süreç
course i. terazi
course i. dizi
course i. mecra
course i. gidiş
course i. tabak
course i. ders
course i. servis
course i. kulvar
course i. sıralama
course i. bir aracın gitmekte olduğu yön
course i. pist
course i. cihet
course i. kur
course i. akış
course i. golf sahası
course i. seyir
course i. kap
course i. kurs (dersler dizisi)
course i. gidişat
course i. yemek
course i. istikamet
course i. yön
course i. yol
course i. tabaka
course i. sıra
course i. rota
course i. alan
course i. katman
course i. saha
course i. seri
course i. cereyan
course i. yarış
course i. güzergah
Trade/Economic
course yön
course istikamet
Technical
course gemi rotası
course ileriye doğru hareket
course kurs
course güzergah
course yol
Mechanic
course kalın
course kaba
Automotive
course yarış pisti
course güzergah
Aeronautic
course tasarlanmış iz
course baş
course uçuş yolu
Marine
course rota
course izlenen yol
course seyir
Medical
course regl
course adet görme
Sport
course parkur
course koşu yeri

"course" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
course of events i. gidişat
of course zf. elbette
General
find a middle course f. orta yol bulmak
fail the course f. dersten kalmak
stay the course f. yarışın veya zor bir olayın sonuna kadar dayanmak
pass a course f. ders geçmek
change one's course f. yönünü değiştirmek
go on a training course f. staj görmek
take its course f. olacağına varmak
change course f. dümen kırmak
go on a course f. staj görmek
take a course in f. kurs almak
show the right course f. doğru yolu göstermek
change one's course f. yol değiştirmek
be accepted onto the course f. kursa kabul edilmek
enrol on a course f. kursa kaydolmak
join a course f. kursa katılmak
occur in the course of time f. zamanla oluşmak
teach course f. kurs vermek
sign up for a course f. kursa kaydolmak
take course f. yön almak
suggest a course of action f. fikir vermek
enrol on a course f. kursa katılmak
sign up for a course f. kursa katılmak
complete the course f. kursu bitirmek
attend a course f. kursa katılmak
change the course of history f. tarihin akışını değiştirmek
change the course of history f. tarihin yönünü değiştirmek
enroll on a course f. kursa yazılmak
sign up for a course f. kursa yazılmak
complete the course f. kursu tamamlamak
change the course of history f. tarihin gidişatını değiştirmek
run its course f. yolunda gitmek
run its course f. normal seyrini izlemek (hastalık)
run its course f. doğal akışını sürdürmek
ensure that globalization takes a humane course f. küreselleşmenin insancıl bir mecraya girmesini sağlamak
ensure that globalization takes a humane course f. küreselleşmenin insancıl bir seyir izlemesini sağlamak
follow a fluctuating course f. dalgalı bir seyir izlemek
stay on course f. rotasından şaşmamak
stay on course f. rotasında olmak
stay on course f. yolunda olmak
set a course for f. strateji belirlemek
set a course for f. yol haritası belirlemek
start the training course f. eğitim kursuna başlamak
start the training course f. kursa başlamak
set a course f. rota/yol belirlemek
go to the golf course f. golf kursuna gitmek
change course f. rota değiştirmek
enroll someone for a course f. birini bir kursa yazdırmak
enroll in a course f. bir kursa kaydolmak
enroll someone in a course f. birini bir kursa yazdırmak
enroll in a course f. bir kursa yazılmak
enroll oneself for a course f. bir kursa yazılmak
enroll someone in a course f. birini bir kursa kaydetmek
enroll oneself for a course f. bir kursa kaydolmak
enroll someone for a course f. birini bir kursa kaydetmek
pervert the course of justice f. adaleti yanıltmak
attend a course f. kursa gitmek
go to a course f. kursa gitmek
be thousand miles off course f. rotadan binlerce mil uzakta olmak
ensure that globalization takes a humane course f. kültürümüzün insanca ilerlemesini sağlamak
fly in the wrong course f. yanlış rotada uçmak
take course f. ders almak
take course f. kurs almak/görmek
change the course of the ship f. geminin rotasını değiştirmek
pass the course f. dersi geçmek
hold a (training) course f. kurs düzenlemek
take guitar course f. gitar kursuna gitmek
a course in morals i. ahlak dersi
golf course i. golf sahası
course line i. rota çizgisi
matter of course i. olağan iş
magnetic course i. manyetik rota
change of course i. rota değişimi
matter of course i. işin doğal gidişine
matter of course i. tabii bir şey
person attending a course i. kursiyer
civil course i. roma hukuku
course of education i. eğitim planı
course of treatment i. kür
line of course i. rota çizgisi
correspondence course i. mektupla öğretim
training course i. staj
course of lectures i. konferans serisi
a course of treatment at a spa i. kaplıca tedavisi
course of action i. hareket biçimi
diploma course i. diploma kursu
course of flight i. uçuş rotası
course of action i. davranış biçimi
course for nursing at home i. evde yaşlı bakım kursu
golf course i. golf alanı
elective course i. seçimlik ders
refresher course i. takviye kursu
course of events i. cereyan
course of advertisement i. reklam mecrası
course fee i. kurs ücreti
vocational course i. meslek kursu
diving course i. dalış kursu
driving course i. sürücü kursu
the course of life i. ömür süreci
the course of life i. yaşam süreci
apprenticeship course i. çıraklık kursu
language course i. dil kursu
course of proceeding i. sürecin gidişatı
course of proceeding i. sürecin işleyişi
water course i. nehir yolu
three-course meal i. üç kap yemek (başlangıç, ana yemek, tatlı vb)
time course i. süreç
course of action i. belirli bir konuda amaca ulaşmak için yapılması gereken işler bütünü
course of action i. yol haritası
course of action i. eylem planı
golf course i. golf kursu
compulsory course i. zorunlu ders
nine-hole golf course i. dokuz delikli golf sahası
course code i. ders kodu
course of conduct i. davranış biçimi
creative writing course i. yaratıcı yazma kursu
remedial driving course i. iyileştirici/düzeltici/geliştirici sürücü kursu
intense course i. yoğun kurs
quran course i. kuran kursu
out-of-course i. rötar yapmış tren
out-of-course i. üniversitede okul uzatma
english course i. ingilizce kursu
course completion certificate i. kurs bitirme belgesi
bird course i. (kanada) eğitim kurumunda kolay olduğu düşünülen ders
grammar course i. dil bilgisi kursu
cooking course i. yemek kursu
open a course i. ders açmak
additional course fee i. ek ders ücreti
single course i. tek ders
one course i. tek ders
proper course of action in disasters i. afetlerde doğru hareket tarzı
proper course of action i. doğru hareket tarzı
proper course of action i. uygun hareket tarzı
course leader i. kurs eğitmeni
painting course i. resim kursu
the course of the day i. günün akışı
the course of the day i. günün seyri
design course i. tasarım kursu
german course i. almanca dersi
sewing course i. dikiş kursu
guitar course i. gitar kursu
jewelry design course i. takı tasarımı kursu
jewelry design course i. takı tasarım kursu
the course of history i. tarihin akışı
race course i. yarış pisti
race course i. genelde dairesel veya elips şeklindeki bir yarışın düzenlendiği yol
race course i. yarış parkuru
race course i. yarış güzergahı
race course i. yarış yolu
over the course of s. boyunca
in the course of time zf. vaktin geçmesiyle
in due course of zf. esnasında
of course zf. kuşkusuz
in the course of events zf. sonuçta zamanla
in the course of events zf. sonuçta
in due course zf. zamanı gelince
in full course zf. bütün hızıyla
of course zf. hayhay
in the ordinary course of things zf. normal olarak
in the course of time zf. zamanla
of course zf. kuşkusuz ki
of course zf. şüphesiz
in short course zf. kısaca
of course zf. tabii
of course zf. tabii ki elbette
of course zf. elbette
in the ordinary course of things zf. usulen
in due course zf. zamanla
in the course of events zf. zamanla
in due course zf. sırası gelince
of course zf. elbet
in due course zf. vakti gelince
in the course of time zf. zaman içerisinde
of course zf. tabi istersen
in the course of time zf. geçen zaman içinde
in the course of time zf. zamanında
in due course zf. zamanında
unless of course zf. velev ki
of course zf. bittabi
over the course of many years zf. yıllardır
over the course of many years zf. yıllar boyunca
of course zf. tabii ki
in course of ed. sırasında
in the course of ed. esnasında
in the course of ed. sırasında
in the course of ed. seyrinde
in the course of ed. boyunca
over the course of ed. sırasında
in the course of ed. süresi boyunca
of course not! ünl. ne münasebet
Phrasals
course through f. -den akmak
Phrases
in course of devam etmekte
due course of time vakti saati gelince
in course of yapılmakta
as a matter of course gayet tabii olarak
there was no course open to me but to benim için maktan başka yapacak bir şey yoktu
as a matter of course doğal olarak
due course of time zamanı gelince
as a matter of course görev icabı
as a matter of course görev gereği
as a matter of course işin gereği
as a matter of course elbette ki
as a matter of course gayet tabii
as a matter of course kendiliğinden
as a matter of course işin doğası gereği
over the course of süresince
you of course sen tabii ki
in due course bilmünasebe
in the course of time zamanın akışı içinde
the best course of action en doğru yol
Proverb
course of true love never did run smooth gerçek aşkın yolu engebelidir
nature will take its course su akar yolunu bulur
Colloquial
par for the course bunun olması normal
in the course of boyunca
in the course of sırasında
of course tabii ki
in the course of süresince
of course elbette
matter of course kaçınılmaz son
matter of course belli sonuç
matter of course kaçınılmaz sonuç
in due course sırası gelince
in due course zamanı gelince
in due course vakti gelince
par for the course beklenen (olumsuz bir şey için)
par for the course olağan (olumsuz bir şey için)
par for the course ortalama
par for the course normal
par for the course beklenenden farklı değil
par for the course beklendiği gibi
par for the course umulandan farklı değil
in the course of event olay esnasında
in the course of event olay vuku bulurken
in the course of event olayın gidişatında
in the course of event olayın gelişimi sırasında
in due course zamanı geldiğinde
in due course sırası geldiğinde
of course not tabii ki hayır
during the course of the trial dava süresince
in due course vaktinde/zamanında
in the course of time vaktinde/zamanında
Idioms
crash course i. yoğun kurs
crash course i. hızlandırılmış/yoğun ders programı
course of events işin gidişi
course of events işin gidişatı
course of events olayların gelişimi
course of events olayların gidişatı
change course yön değiştirmek
in due course zaman içinde
in due course zamanı gelince
course of events olayların akışı
in due course zamanla
take its course yolunda gitmek
run its course yolunda gitmek
take its course seyrini izlemek
run its course seyrini izlemek
stay the course rayında gitmek
stay the course yolunda ilerlemek
adopt a course of action belirli bir hedef saptamak
adopt a course of action amaç saptamak
adopt a course of action karar almak
be on a collision course ihtilaf halinde olmak
be on a collision course ciddi bir anlaşmazlık içinde olmak
stay the course plana sadık kalmak
steer a middle course bir ara yol bulmak
steer a middle course bir orta yol tutturmak
be on course rotasında olmak
run its course doğal akışını sürdürmek
be on course plandan sapmamak
stay on course rotasında olmak
drift off course yoldan/rotadan çıkmak
get on course plandan sapmamak
be off course yoldan/rotadan çıkmak
drift off course yoldan/rotadan sapmak
drift off course plandan sapmak
get on course rotasında olmak
run its course normal seyrini izlemek
get off course plandan sapmak
be on course yolunda olmak
get off course yoldan/rotadan sapmak
stay on course yolunda olmak
get on course yolunda olmak
get off course yoldan/rotadan çıkmak
be off course yoldan/rotadan sapmak
stay on course plandan sapmamak
take its course doğal akışını sürdürmek
take its course normal seyrini izlemek (hastalık)
be off course plandan sapmak
be on course to do something (bir şeyi) gerçekleştirme/yapma yolunda olmak
be on course for something (bir şeyi) gerçekleştirme/yapma yolunda olmak
be on course for something bir işi başarmaya/yapmaya doğru gitmek
be on course to do something bir işi başarmaya/yapmaya doğru gitmek
on course to win kazanma yolunda
on course doğru rotada
keep to one's course yolundan şaşmamak
maintain one's course yolundan şaşmamak
allow nature to take its course doğal akışına bırakmak
Speaking
you of course sen tabii
you of course tabii ki sen
of course I will tabii ki yaparım
let nature take its course her şey olacağına varsın
let nature take its course olayları akışına bırak
let nature take its course doğal akışına bırak
how's the course going? kurs nasıl gidiyor?
what will you serve for a main course? ana yemek olarak ne servis edeceksiniz?
yes of course elbette
of course, i have a few friends here, but i don't have a true friend tabi ki, burada birkaç arkadaşım var, ancak gerçek bir arkadaşım yok
keep the course rotada seyret
I went to the course today bugün kursa gittim
Trade/Economic
vocational course meslek edindirme kursu
ordinary course of business olağan iş alanı
in the ordinary course of business işlerin normal seyri çerçevesinde
ordinary course of business olağan iş süreci
course of affairs işlerin seyri
payments on account and tangible assets in course of construction verilen avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar
ordinary course of business işin olağan gidişatı
course of exchange kambiyo rayici
course of business işlerin seyri
water course nehir yolu
commercial course ticari kur
ordinary course olağan gidişat
holder in due course bir ticari senedin gerçek hamili
course of the loss zararın oluş biçimi
course of business iş faaliyetlerinin gidişatı
course of trade ticari gidişat
commercial course ticari kurs
in due course of time zamanında
in due course of time vaktinde
technical course mesleki kurs
technical course teknik kursu
career development course meslek gelişim kursu
in-company training course kurum içi eğitim kursu
course of economy ekonominin gidişatı
job orientation course işe uyum dersi
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
organize a (training) course kurs düzenlenmek
organize a (training) course eğitim kursu düzenlemek
training course eğitim kursu
hold a (training) course kurs düzenlenmek
hold a (training) course eğitim kursu düzenlemek
vocational drawing course mesleki çizim dersi
Law
due course of law ülke kanunlarının gereğince
due course of law yasalar gereğince
perverting the course of justice adaleti yanıltma
perverting the course of justice adaleti engelleme
pervert the course of justice adaleti yanıltmak
course of dealing sözleşmede tarafların kararlaştırmış oldukları önceki benzer şartları uygulayarak anlaşılmayan veya yorumlanması gereken hususları açıklığa kavuşturmaları
Technical
binder course binder tabakası
water course akarsu
course correction rota düzeltmesi
antproof course karıncalara karşı dayanıklı kat
surface course yüzey katmanı
regulating course düzeltme tabakası
aggregate course agrega tabakası
water course anasuyolu
racking course kaplama altı gereci
wearing course aşınma katmanı
stabilized base course stabilize edilmiş temel tabakası
water course suyolu
asphalt surface course asfalt satıh kaplaması
surface course üst katman
racking course kaplama attı malzemesi
zigzag course zikzak doğrultu
surface course yüzey tabakası
asphalt base course asfalt altı temel tabakası
wearing course aşınma tabakası
levelling course tesviye tabakası
course and speed calculator rota ve hız hesaplayıcısı
base course taban sırası
base course temel tabakası
bedding course yatak harcı
base course material temel tabakası gereci
binder course bağlayıcı tabaka
bonder course bağlantı sırası
bonder course kuşak
course indicator rota göstergesi
magnetic course manyetik rota
waterproofing course sugeçirmezlik tabakası
oversailing course çıkıntılı sıra
dog's-tooth course kirpi sırası
frost-proof course dondan koruyan tabaka
sub-base course alt temel
single-course tek tabakalı
sub-base course temel altı
false course sahte rota
false course yalancı rota
header course bağ sırası
off course signal rotadan sapma sinyali
off course correction rota düzeltme
type rating course uçak tip kursu
course line harita da uçulacak yolu gösteren hat
type rating course tip kursu
starting course ilk sıra
stretcher course boyuna sıra
stretcher course dizi sırası
discontinued course fasılalı kurs
drip course damlalık taşı
Computer
course indicator rota göstergesi
Telecom
back course ters yayın
Textile
rug weaving course kilim dokuma kursu
Construction
base course temel tabakası
asphalt surface course asfalt satıh tabakası
damp course rutubet yalıtım tabakası
asphalt base course asfalt temel tabakası
wearing course aşınmaz yüzey
asphalt leveling course asfalt düzeltme tabakası
barge course çatının çıkıntılı kısmı
asphalt base course asfalt temel
asphalt surface course asfalt aşınma tabakası
brick course tuğla dizisi
brickwork course tuğla sırası
brickwork course tuğla kuşak
damp-proof course rutubet geçirmez tabaka
damp-proof course buhar tutucu
one-course concrete pavement tek tabaka beton kaplama
two-course concrete pavement iki tabakalı beton kaplama
levelling course düzleme sırası
clay masonry damp proof course units kil kagir su yalıtım tabakası birimleri
Automotive
closed course kapalı oval pist
course clerk pist yazmanı
Traffic
correction course düzeltme tabakası
binder course binder tabakası
base course temel tabakası
asphalt surface course asfalt yüzey tabakası
wearing course aşınma tabakası
adjustment course düzeltme tabakası
Railway
flange course buden yolu
Aeronautic
course line rota hattı
front course sector ön hareket kısmı
course determination yön saptaması
back course ters yayın
collision course interception çarpışma rotasıyla önleme
desired course istenen yön
localizer course lokaliler hattı
great circle course büyük daire rotası
course sector rota sektörü
in course guidance orta güdüm
collision course çarpışma rotası
course recorder rota kayıt aygıtı
course line computer rota hattı bilgisayarı
course triangle rota üçgeni
course of arrival varış rotası
course error rota hatası
course deviation rota sapması
course of approach yaklaşma rotası
course and speed calculator rota ve hız hesaplayıcısı
course of flight uçuş rotası
course determination rota tayini
course correction rota düzeltmesi
course line rota çizgisi
gyroscopic course indicator jiroskopik rota göstergesi
line of course rota çizgisi
off-course signal rotadan sapma sinyali
off-course correction rota düzeltmesi
on-course signal rota çizgisi sinyali
on-course line rota çizgisi
on-course yol hat üzerinde
course light seyrüsefer ışığı
true course hakiki pusula başı
off course yol dışı
on-course yol hattı üzerinde
final approach course son yaklaşma hattı
approved basic training course onaylı temel eğitim kursu
localizer course lokalizer hattı
basic training course for aircraft maintenance personnel hava aracı bakım personeli için temel eğitim kursu
Marine
water course su akıntısı
course alternation rota değiştirme
lay a course dar kanallarda geçişi sağlamakta kullanılan gemi bağlama yerleri
longitudinal course boylamsal güzergah
shape a course yönünü belirleyip yola koyulmak
set the course rotayı belirlemek
alter the course rotayı değiştirmek
alter course rota değiştirmek
sailing course yelken seyri
course selection rota seçimi
Medical
course of disease hastalığın seyri
clinical course klinik seyir
course of chemotherapy kemoterapi uygulaması
have progressive course ilerleyici bir seyir izlemek
favorably alter the course of disease hastalığın seyrini olumlu anlamda etkilemek
the course of disease hastalık seyri
the course of disease hastalığın seyri
course of dementia demansın seyri
disease with a chronic course kronik seyirli hastalık
benign course benign seyirli
problems during the course of a disease hastalığın seyri boyunca görülen sorunlar
course of a hematologic disease hematolojik hastalığın seyri
a serious clinical course ciddi bir klinik seyir
severe clinical course ağır klinik seyir
have a fulminant course fulminan seyir göstermek
asymptomatic course asemptomatik seyir
have aggressive nature and fatal course agresif ve fatal seyirli olmak
natural course doğal seyir
course of illness hastalığın gidişatı
show a fatal course fatal/ölümcül seyretmek
course with remissions and exacerbations remisyon ve alevlenmelerle seyretmek
nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of hypothyroidism hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma
with a fluctuating course dalgalı seyir gösteren