course - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

course

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "course" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 71 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
course n. kurs
course n. izlenen yol
course n. rota
General
course v. koşmak
course v. köpekle kovalamak (av)
course v. sürgün avına çıkmak
course v. akmak
course v. köpeklerle kovalamak
course v. dökülmek
course v. koşturmak
course v. köpekle kovalamak
course v. hızla akmak
course v. av peşinden koşmak
course v. av sürmek
course v. kovalamak
course n. plan
course n. süreç
course n. terazi
course n. dizi
course n. mecra
course n. gidiş
course n. tabak
course n. ders
course n. servis
course n. kulvar
course n. sıralama
course n. bir aracın gitmekte olduğu yön
course n. pist
course n. cihet
course n. kur
course n. akış
course n. golf sahası
course n. seyir
course n. kap
course n. kurs (dersler dizisi)
course n. gidişat
course n. yemek
course n. istikamet
course n. yön
course n. yol
course n. tabaka
course n. sıra
course n. rota
course n. alan
course n. katman
course n. saha
course n. seri
course n. cereyan
course n. yarış
course n. güzergah
Trade/Economic
course yön
course istikamet
Technical
course gemi rotası
course ileriye doğru hareket
course kurs
course güzergah
course yol
Mechanic
course kalın
course kaba
Automotive
course yarış pisti
course güzergah
Aeronautic
course tasarlanmış iz
course baş
course uçuş yolu
Marine
course rota
course izlenen yol
course seyir
Medical
course regl
course adet görme
Sport
course parkur
course koşu yeri

Sens de "course" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
course of events n. gidişat
of course adv. elbette
General
go on a course v. staj görmek
change course v. dümen kırmak
find a middle course v. orta yol bulmak
stay the course v. yarışın veya zor bir olayın sonuna kadar dayanmak
pass a course v. ders geçmek
change one's course v. yönünü değiştirmek
fail the course v. dersten kalmak
take its course v. olacağına varmak
go on a training course v. staj görmek
take a course in v. kurs almak
show the right course v. doğru yolu göstermek
enrol on a course v. kursa kaydolmak
join a course v. kursa katılmak
change one's course v. yol değiştirmek
be accepted onto the course v. kursa kabul edilmek
teach course v. kurs vermek
sign up for a course v. kursa kaydolmak
occur in the course of time v. zamanla oluşmak
take course v. yön almak
suggest a course of action v. fikir vermek
complete the course v. kursu bitirmek
attend a course v. kursa katılmak
enrol on a course v. kursa katılmak
sign up for a course v. kursa katılmak
enroll on a course v. kursa yazılmak
change the course of history v. tarihin yönünü değiştirmek
change the course of history v. tarihin akışını değiştirmek
sign up for a course v. kursa yazılmak
complete the course v. kursu tamamlamak
change the course of history v. tarihin gidişatını değiştirmek
run its course v. doğal akışını sürdürmek
run its course v. yolunda gitmek
run its course v. normal seyrini izlemek (hastalık)
ensure that globalization takes a humane course v. küreselleşmenin insancıl bir mecraya girmesini sağlamak
ensure that globalization takes a humane course v. küreselleşmenin insancıl bir seyir izlemesini sağlamak
follow a fluctuating course v. dalgalı bir seyir izlemek
stay on course v. yolunda olmak
stay on course v. rotasından şaşmamak
stay on course v. rotasında olmak
set a course for v. strateji belirlemek
set a course for v. yol haritası belirlemek
start the training course v. eğitim kursuna başlamak
start the training course v. kursa başlamak
set a course v. rota/yol belirlemek
go to the golf course v. golf kursuna gitmek
change course v. rota değiştirmek
enroll someone for a course v. birini bir kursa yazdırmak
enroll oneself for a course v. bir kursa yazılmak
enroll in a course v. bir kursa yazılmak
enroll oneself for a course v. bir kursa kaydolmak
enroll in a course v. bir kursa kaydolmak
enroll someone in a course v. birini bir kursa yazdırmak
enroll someone in a course v. birini bir kursa kaydetmek
enroll someone for a course v. birini bir kursa kaydetmek
pervert the course of justice v. adaleti yanıltmak
attend a course v. kursa gitmek
go to a course v. kursa gitmek
be thousand miles off course v. rotadan binlerce mil uzakta olmak
ensure that globalization takes a humane course v. kültürümüzün insanca ilerlemesini sağlamak
fly in the wrong course v. yanlış rotada uçmak
take course v. ders almak
take course v. kurs almak/görmek
change the course of the ship v. geminin rotasını değiştirmek
pass the course v. dersi geçmek
hold a (training) course v. kurs düzenlemek
take guitar course v. gitar kursuna gitmek
a course in morals n. ahlak dersi
correspondence course n. mektupla öğretim
line of course n. rota çizgisi
matter of course n. tabii bir şey
course of treatment n. kür
civil course n. roma hukuku
elective course n. seçimlik ders
magnetic course n. manyetik rota
refresher course n. takviye kursu
course of events n. cereyan
golf course n. golf sahası
course line n. rota çizgisi
matter of course n. olağan iş
course of action n. davranış biçimi
change of course n. rota değişimi
matter of course n. işin doğal gidişine
person attending a course n. kursiyer
course of education n. eğitim planı
training course n. staj
course of lectures n. konferans serisi
a course of treatment at a spa n. kaplıca tedavisi
course of action n. hareket biçimi
diploma course n. diploma kursu
course of flight n. uçuş rotası
golf course n. golf alanı
course for nursing at home n. evde yaşlı bakım kursu
course of advertisement n. reklam mecrası
course fee n. kurs ücreti
vocational course n. meslek kursu
diving course n. dalış kursu
driving course n. sürücü kursu
the course of life n. yaşam süreci
the course of life n. ömür süreci
apprenticeship course n. çıraklık kursu
language course n. dil kursu
course of proceeding n. sürecin gidişatı
course of proceeding n. sürecin işleyişi
water course n. nehir yolu
three-course meal n. üç kap yemek (başlangıç, ana yemek, tatlı vb)
time course n. süreç
course of action n. belirli bir konuda amaca ulaşmak için yapılması gereken işler bütünü
course of action n. eylem planı
course of action n. yol haritası
golf course n. golf kursu
compulsory course n. zorunlu ders
nine-hole golf course n. dokuz delikli golf sahası
course code n. ders kodu
course of conduct n. davranış biçimi
creative writing course n. yaratıcı yazma kursu
remedial driving course n. iyileştirici/düzeltici/geliştirici sürücü kursu
intense course n. yoğun kurs
quran course n. kuran kursu
out-of-course n. üniversitede okul uzatma
out-of-course n. rötar yapmış tren
english course n. ingilizce kursu
course completion certificate n. kurs bitirme belgesi
bird course n. (kanada) eğitim kurumunda kolay olduğu düşünülen ders
grammar course n. dil bilgisi kursu
cooking course n. yemek kursu
open a course n. ders açmak
additional course fee n. ek ders ücreti
one course n. tek ders
single course n. tek ders
proper course of action n. doğru hareket tarzı
proper course of action n. uygun hareket tarzı
proper course of action in disasters n. afetlerde doğru hareket tarzı
course leader n. kurs eğitmeni
painting course n. resim kursu
the course of the day n. günün seyri
the course of the day n. günün akışı
design course n. tasarım kursu
german course n. almanca dersi
sewing course n. dikiş kursu
guitar course n. gitar kursu
jewelry design course n. takı tasarımı kursu
jewelry design course n. takı tasarım kursu
the course of history n. tarihin akışı
race course n. yarış pisti
race course n. genelde dairesel veya elips şeklindeki bir yarışın düzenlendiği yol
race course n. yarış parkuru
race course n. yarış güzergahı
race course n. yarış yolu
over the course of adj. boyunca
in the course of time adv. vaktin geçmesiyle
of course adv. elbet
of course adv. şüphesiz
in the course of time adv. zamanla
in short course adv. kısaca
of course adv. tabii
in the ordinary course of things adv. normal olarak
of course adv. kuşkusuz
in due course of adv. esnasında
in the ordinary course of things adv. usulen
in due course adv. sırası gelince
in the course of events adv. zamanla
of course adv. tabii ki elbette
of course adv. elbette
in due course adv. zamanla
of course adv. hayhay
in the course of events adv. sonuçta zamanla
in the course of events adv. sonuçta
in due course adv. zamanı gelince
in full course adv. bütün hızıyla
in due course adv. vakti gelince
of course adv. kuşkusuz ki
in the course of time adv. zaman içerisinde
of course adv. tabi istersen
in the course of time adv. geçen zaman içinde
in due course adv. zamanında
in the course of time adv. zamanında
unless of course adv. velev ki
of course adv. bittabi
over the course of many years adv. yıllardır
over the course of many years adv. yıllar boyunca
of course adv. tabii ki
in the course of prep. seyrinde
in the course of prep. boyunca
in the course of prep. esnasında
in the course of prep. sırasında
in course of prep. sırasında
over the course of prep. sırasında
in the course of prep. süresi boyunca
of course not! interj. ne münasebet
Phrasals
course through v. -den akmak
Phrases
in course of devam etmekte
as a matter of course gayet tabii olarak
in course of yapılmakta
due course of time zamanı gelince
due course of time vakti saati gelince
as a matter of course doğal olarak
there was no course open to me but to benim için maktan başka yapacak bir şey yoktu
as a matter of course görev gereği
as a matter of course görev icabı
as a matter of course işin gereği
as a matter of course elbette ki
as a matter of course gayet tabii
as a matter of course kendiliğinden
as a matter of course işin doğası gereği
over the course of süresince
you of course sen tabii ki
in due course bilmünasebe
in the course of time zamanın akışı içinde
the best course of action en doğru yol
Proverb
course of true love never did run smooth gerçek aşkın yolu engebelidir
nature will take its course su akar yolunu bulur
Colloquial
par for the course bunun olması normal
in the course of süresince
in the course of boyunca
of course elbette
of course tabii ki
in the course of sırasında
matter of course kaçınılmaz sonuç
matter of course kaçınılmaz son
matter of course belli sonuç
in due course sırası gelince
in due course vakti gelince
in due course zamanı gelince
par for the course beklenen (olumsuz bir şey için)
par for the course olağan (olumsuz bir şey için)
par for the course beklendiği gibi
par for the course normal
par for the course beklenenden farklı değil
par for the course ortalama
par for the course umulandan farklı değil
in the course of event olayın gidişatında
in the course of event olay esnasında
in the course of event olayın gelişimi sırasında
in the course of event olay vuku bulurken
in due course sırası geldiğinde
in due course zamanı geldiğinde
of course not tabii ki hayır
during the course of the trial dava süresince
in due course vaktinde/zamanında
in the course of time vaktinde/zamanında
Idioms
crash course n. yoğun kurs
crash course n. hızlandırılmış/yoğun ders programı
course of events işin gidişi
course of events işin gidişatı
course of events olayların gelişimi
in due course zaman içinde
course of events olayların akışı
in due course zamanı gelince
change course yön değiştirmek
course of events olayların gidişatı
in due course zamanla
take its course yolunda gitmek
run its course yolunda gitmek
take its course seyrini izlemek
run its course seyrini izlemek
stay the course rayında gitmek
stay the course yolunda ilerlemek
adopt a course of action belirli bir hedef saptamak
adopt a course of action karar almak
adopt a course of action amaç saptamak
be on a collision course ciddi bir anlaşmazlık içinde olmak
be on a collision course ihtilaf halinde olmak
stay the course plana sadık kalmak
steer a middle course bir orta yol tutturmak
steer a middle course bir ara yol bulmak
be on course plandan sapmamak
stay on course plandan sapmamak
stay on course rotasında olmak
run its course doğal akışını sürdürmek
be off course yoldan/rotadan sapmak
be off course plandan sapmak
get on course plandan sapmamak
be off course yoldan/rotadan çıkmak
get on course yolunda olmak
be on course yolunda olmak
be on course rotasında olmak
drift off course yoldan/rotadan sapmak
drift off course plandan sapmak
get off course yoldan/rotadan çıkmak
run its course normal seyrini izlemek
get off course plandan sapmak
get on course rotasında olmak
stay on course yolunda olmak
get off course yoldan/rotadan sapmak
drift off course yoldan/rotadan çıkmak
take its course normal seyrini izlemek (hastalık)
take its course doğal akışını sürdürmek
be on course to do something (bir şeyi) gerçekleştirme/yapma yolunda olmak
be on course for something (bir şeyi) gerçekleştirme/yapma yolunda olmak
be on course for something bir işi başarmaya/yapmaya doğru gitmek
be on course to do something bir işi başarmaya/yapmaya doğru gitmek
on course to win kazanma yolunda
on course doğru rotada
keep to one's course yolundan şaşmamak
maintain one's course yolundan şaşmamak
allow nature to take its course doğal akışına bırakmak
Speaking
you of course sen tabii
you of course tabii ki sen
of course I will tabii ki yaparım
let nature take its course her şey olacağına varsın
let nature take its course olayları akışına bırak
let nature take its course doğal akışına bırak
how's the course going? kurs nasıl gidiyor?
what will you serve for a main course? ana yemek olarak ne servis edeceksiniz?
yes of course elbette
of course, i have a few friends here, but i don't have a true friend tabi ki, burada birkaç arkadaşım var, ancak gerçek bir arkadaşım yok
keep the course rotada seyret
I went to the course today bugün kursa gittim
Trade/Economic
vocational course meslek edindirme kursu
ordinary course of business olağan iş alanı
ordinary course of business olağan iş süreci
course of affairs işlerin seyri
in the ordinary course of business işlerin normal seyri çerçevesinde
payments on account and tangible assets in course of construction verilen avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar
ordinary course of business işin olağan gidişatı
course of exchange kambiyo rayici
course of business işlerin seyri
commercial course ticari kur
water course nehir yolu
ordinary course olağan gidişat
holder in due course bir ticari senedin gerçek hamili
course of the loss zararın oluş biçimi
course of trade ticari gidişat
commercial course ticari kurs
course of business iş faaliyetlerinin gidişatı
in due course of time zamanında
in due course of time vaktinde
technical course teknik kursu
technical course mesleki kurs
career development course meslek gelişim kursu
in-company training course kurum içi eğitim kursu
course of economy ekonominin gidişatı
job orientation course işe uyum dersi
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
organize a (training) course kurs düzenlenmek
organize a (training) course eğitim kursu düzenlemek
training course eğitim kursu
hold a (training) course kurs düzenlenmek
hold a (training) course eğitim kursu düzenlemek
vocational drawing course mesleki çizim dersi
Law
due course of law ülke kanunlarının gereğince
due course of law yasalar gereğince
perverting the course of justice adaleti engelleme
perverting the course of justice adaleti yanıltma
pervert the course of justice adaleti yanıltmak
course of dealing sözleşmede tarafların kararlaştırmış oldukları önceki benzer şartları uygulayarak anlaşılmayan veya yorumlanması gereken hususları açıklığa kavuşturmaları
Technical
zigzag course zikzak doğrultu
aggregate course agrega tabakası
racking course kaplama attı malzemesi
surface course yüzey tabakası
asphalt base course asfalt altı temel tabakası
wearing course aşınma tabakası
levelling course tesviye tabakası
course and speed calculator rota ve hız hesaplayıcısı
binder course binder tabakası
course correction rota düzeltmesi
water course akarsu
surface course üst katman
water course anasuyolu
wearing course aşınma katmanı
stabilized base course stabilize edilmiş temel tabakası
racking course kaplama altı gereci
antproof course karıncalara karşı dayanıklı kat
water course suyolu
asphalt surface course asfalt satıh kaplaması
regulating course düzeltme tabakası
surface course yüzey katmanı
base course material temel tabakası gereci
base course temel tabakası
bedding course yatak harcı
base course taban sırası
binder course bağlayıcı tabaka
bonder course bağlantı sırası
bonder course kuşak
course indicator rota göstergesi
magnetic course manyetik rota
waterproofing course sugeçirmezlik tabakası
oversailing course çıkıntılı sıra
frost-proof course dondan koruyan tabaka
dog's-tooth course kirpi sırası
sub-base course temel altı
sub-base course alt temel
single-course tek tabakalı
false course yalancı rota
false course sahte rota
header course bağ sırası
off course signal rotadan sapma sinyali
off course correction rota düzeltme
type rating course uçak tip kursu
type rating course tip kursu
course line harita da uçulacak yolu gösteren hat
starting course ilk sıra
stretcher course boyuna sıra
stretcher course dizi sırası
discontinued course fasılalı kurs
drip course damlalık taşı
Computer
course indicator rota göstergesi
Telecom
back course ters yayın
Textile
rug weaving course kilim dokuma kursu
Construction
asphalt base course asfalt temel tabakası
wearing course aşınmaz yüzey
asphalt surface course asfalt satıh tabakası
damp course rutubet yalıtım tabakası
base course temel tabakası
asphalt leveling course asfalt düzeltme tabakası
barge course çatının çıkıntılı kısmı
asphalt surface course asfalt aşınma tabakası
asphalt base course asfalt temel
brick course tuğla dizisi
brickwork course tuğla sırası
brickwork course tuğla kuşak
damp-proof course rutubet geçirmez tabaka
damp-proof course buhar tutucu
one-course concrete pavement tek tabaka beton kaplama
two-course concrete pavement iki tabakalı beton kaplama
levelling course düzleme sırası
clay masonry damp proof course units kil kagir su yalıtım tabakası birimleri
Automotive
closed course kapalı oval pist
course clerk pist yazmanı
Traffic
binder course binder tabakası
base course temel tabakası
asphalt surface course asfalt yüzey tabakası
wearing course aşınma tabakası
adjustment course düzeltme tabakası
correction course düzeltme tabakası
Railway
flange course buden yolu
Aeronautic
course of approach yaklaşma rotası
front course sector ön hareket kısmı
course error rota hatası
course line rota hattı
great circle course büyük daire rotası
course sector rota sektörü
in course guidance orta güdüm
course determination yön saptaması
course deviation rota sapması
back course ters yayın
course line computer rota hattı bilgisayarı
course triangle rota üçgeni
course of arrival varış rotası
course recorder rota kayıt aygıtı
collision course interception çarpışma rotasıyla önleme
collision course çarpışma rotası
desired course istenen yön
localizer course lokaliler hattı
course of flight uçuş rotası
course determination rota tayini
course correction rota düzeltmesi
course and speed calculator rota ve hız hesaplayıcısı
course line rota çizgisi
gyroscopic course indicator jiroskopik rota göstergesi
line of course rota çizgisi
off-course correction rota düzeltmesi
on-course line rota çizgisi
on-course signal rota çizgisi sinyali
on-course yol hat üzerinde
off-course signal rotadan sapma sinyali
course light seyrüsefer ışığı
true course hakiki pusula başı
localizer course lokalizer hattı
on-course yol hattı üzerinde
final approach course son yaklaşma hattı
off course yol dışı
approved basic training course onaylı temel eğitim kursu
basic training course for aircraft maintenance personnel hava aracı bakım personeli için temel eğitim kursu
Marine
course alternation rota değiştirme
lay a course dar kanallarda geçişi sağlamakta kullanılan gemi bağlama yerleri
longitudinal course boylamsal güzergah
water course su akıntısı
shape a course yönünü belirleyip yola koyulmak
set the course rotayı belirlemek
alter the course rotayı değiştirmek
alter course rota değiştirmek
sailing course yelken seyri
course selection rota seçimi
Medical
course of disease hastalığın seyri
clinical course klinik seyir
course of chemotherapy kemoterapi uygulaması
have progressive course ilerleyici bir seyir izlemek
favorably alter the course of disease hastalığın seyrini olumlu anlamda etkilemek
the course of disease hastalık seyri
the course of disease hastalığın seyri
course of dementia demansın seyri
disease with a chronic course kronik seyirli hastalık
benign course benign seyirli
problems during the course of a disease hastalığın seyri boyunca görülen sorunlar
course of a hematologic disease hematolojik hastalığın seyri
a serious clinical course ciddi bir klinik seyir
severe clinical course ağır klinik seyir
have a fulminant course fulminan seyir göstermek
asymptomatic course asemptomatik seyir
have aggressive nature and fatal course agresif ve fatal seyirli olmak
natural course doğal seyir
course of illness hastalığın gidişatı
show a fatal course fatal/ölümcül seyretmek
course with remissions and exacerbations remisyon ve alevlenmelerle seyretmek
nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of hypothyroidism hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma
with a fluctuating course dalgalı seyir gösteren