dizi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dizi"dizi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 62 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
dizi series i.
dizi row i.
dizi string i.
dizi sequence i.
General
dizi tier i.
dizi round i.
dizi course i.
dizi rope i.
dizi queue i.
dizi consecution i.
dizi train i.
dizi paradigm i.
dizi procession i.
dizi cycle i.
dizi battery i.
dizi cluster i.
dizi set i.
dizi kit i.
dizi array i.
dizi chain i.
dizi succession i.
dizi series i.
dizi row i.
dizi serial i.
dizi line i.
dizi rank i.
dizi file i.
dizi batch i.
dizi order i.
dizi lineup i.
dizi range i.
dizi string i.
dizi line-up i.
dizi tail i.
Trade/Economic
dizi progression
dizi range
Law
dizi array
Technical
dizi sequence
dizi series
dizi row
dizi strip
dizi file
dizi array
dizi frequency
dizi string
dizi order
Computer
dizi string
dizi thread
Construction
dizi ply
Automotive
dizi line
Medical
dizi row
Math
dizi progression
dizi sequence progression
Biology
dizi batch
Biochemistry
dizi strand
Marine Biology
dizi light chain
Tobacco
dizi stack
Linguistics
dizi paradigm
dizi string
dizi sequence
Music
dizi scale
dizi gamut

"dizi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 273 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir dizi delik açmak perforate f.
bir dizi önlem almak take precautions f.
dizi seyretmek watch a tv series f.
bir dizi tek gecelik aşk yaşamak run through a series of one-night stands f.
bir dizi etkinlik yapmak conduct a series of activities f.
bir dizi etkinlik gerçekleştirmek conduct a series of activities f.
birine bir dizi soru sormak ask somene a series of questions f.
bir dizi operasyon geçirmek have a series of surgeries f.
bir dizi ameliyat geçirmek have a series of surgeries f.
bir dizi operasyon geçirmek have a series of operations f.
bir dizi ameliyat geçirmek have a series of operations f.
dizi film çekmek shoot a tv series f.
dizi çekmek shoot a tv series f.
dizi izlemek watch a tv show f.
dizi izlemek watch a tv series f.
uçtan uca dizi gamut i.
enine dizi broadside array i.
dizi film serial i.
dizi halinde yayınlanan karikatür cartoon i.
dizi (üst üste dizilmiş şeylerde) tier i.
bir dizi delikten biri perforation i.
belirli bir dizi dua the rosary i.
alt dizi lower rank i.
dizi başlık running head i.
yer dizi lambaları footlights i.
geometrik dizi geometric progression i.
inancı pekiştirmek ve yaymak için düzenlenen bir dizi toplantı revival i.
kordon görevli veya araçlardan oluşan dizi cordon i.
dizi bölümü (tv) episode i.
pembe dizi soap opera i.
bir dizi delik açma perforation i.
eskiden süvarilerin giydiği dizi aşan çizme jackboots i.
azalan dizi decreasing sequence i.
azalan dizi descending sequence i.
dizi film series i.
dizi film television series i.
dizi film tv series i.
yerli dizi domestic tv series i.
sıralı dizi consecutive order i.
art arda dizi consecutive order i.
rüyada olduğu gibi bir dizi tutarsız hayal phantasmagoria i.
armonik dizi harmonic progression i.
bir dizi küçük talihsizlik a series of minor mishaps i.
bir dizi sağlık problemi a series of health problems i.
bir dizi sağlık sorunu a series of health problems i.
bir dizi kas kasılması a series of muscle contractions i.
çizgi dizi cartoon i.
bir dizi basit talimat a simple set of instructions i.
yabancı dizi foreign tv series i.
dizi film soap opera i.
dizi oyuncusu television series actor i.
dizi oyuncusu television series actress i.
bir dizi a range of s.
dizi bollaşmış kneed s.
birbirini takip eden bir dizi (şey) succession of s.
bir dizi ... a series of s.
bir dizi an array of s.
bir dizi a series of s.
bir dizi stream of s.
pembe dizi özelliğinde soap-operatic s.
art arda izlenebilir (dizi bölümü) bingeable s.
bir dizi şeklinde in a sequence zf.
bir dizi a whole range of
Colloquial
bir dizi şok a series of shocks
bir dizi aksilik a chapter of accidents
Idioms
bir dizi şanslı olay string of good luck
bir dizi şanslı olay streak of good luck
bir dizi şanssızlık streak of bad luck
bir dizi şanssızlık string of bad luck
bir dizi kazalar silsilesi halini almak be a chapter of accidents
bir dizi talihsizlikler be a chapter of accidents
bir dizi talihsizlik string of bad luck
bir dizi talihsizlik streak of bad luck
bir dizi talihsizlik yaşamak have a run of bad luck
bir dizi şanssızlık yaşamak have a run of bad luck
bir dizi şanslı olay lucky streak
babasının dizi dibinde at one's father's feet
tavşanların yaşadığı bir dizi yeraltı tüneli rabbit warren
Trade/Economic
sıfır veya negatif işareti taşıyan bir dizi değişme run
amerika'da belirli eğitime ve mesleki koşullara sahip ulusal muhasebeciler birliği'nin düzenlediği bir dizi sınavları geçmiş olan muhasebeci certified management accountant
her bir elemanın bir önceki ve sonraki elemandan farkının hep aynı olduğu dizi arithmetic progression
bir dizi birbirinden ilgisiz mallar üreten ve satan firmalardan oluşan büyük şirket conglomerate
harmonik dizi harmonic progression
dizi pusulası list of contents
Politics
bir dizi temel atma töreni a series of groundbreaking ceremonies
Media
dizi halinde yayımlama serialization
dizi yayın serials
dizi halinde yayımlama serialisation
sürekli dizi regular show
Technical
tek noktadan tuturulmuş bir ip üzerinde kurulmuş, bir blokta bir dizi kasnak ve ağırlığın bağlı olduğu hareketli bir blokta başka bir setten oluşan bir makara kombinasyonu taglia i.
eğitici dizi training sequence
elektrokimyasal dizi electrochemical series
dizi öğesi array element
harmonik dizi harmonic progression
çok boyutlu dizi multidimensional array
dizi denetimi sequence check
dizi anahtarı order key
ikil dizi bit serial
ardışık dizi sequential array
dizi elemanı array element
elektrostatik dizi electrostatic series
karmaşık dizi complex sequence
dizi yayınlamak (tv) serialize
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
yalancı rastgele dizi pseudorandom sequence
dizi devreler series circuits
dizinlenmiş dizi indexed array
a türü dizi a type serial
dizi kovalı kazıcı bucket excavator
elektrokimyasal dizi electromotive series
tek boyutlu dizi one-dimensional array
harf ve rakamlardan oluşan dizi alphanumerics
iraksak dizi divergent sequence
dizi sırası stretcher course
dizi başı file leader
düzensiz dizi jagged array
ışınetkin dizi radioactive series
ıraksak dizi divergent series
uyumlu dizi harmonic progression
ssd eğrisi dizi knee of ttt curve
görüngesel dizi spectral series
eş örütlü dizi isomorphous series
eşartanlı dizi arithmetical progression
elektromotif dizi electromotive series
yalın dizi elemantary series
galvanik dizi galvanic series
sayısal dizi numericalseries
dizi kalıp follow die
dizi bağlama series connection
dizi kalıp tandem die
dizi boncuk chaplet
dizi dizgesi series system
dizi hadde tandem mill
alt dizi subarray
fazlı dizi radar phased array radar
fotovoltaik dizi photovoltaic array
dizi parametre kümesi sequence parameter set
dizi yayınlamak (tv) serialise
Computer
ayıklanan dizi sort sequence
dizi değişkeni string variable
dizi seçenekleri string option
dizilim dizi string
birim dizi numarası volume serial number
satır_tanımlı_dizi row_def_array
sözde rastgele dizi pseudo random sequence
sıralı dizi consecutive order
güvenli dizi safe array
dizi adı series name
dizi değeri geçerli değil array value is not valid
dizi temizle clear series
geçerli dizi current array
yakınsak dizi convergent sequence
dizi düzenle edit array
ıraksak dizi divergent sequence
formül dizi formula array
sonsuz dizi infinite sequence
sonsuz dizi infinite series
dizi saklayıcı index register
çok sütunlu dizi multiple column array
sözde rastgele dizi pseudorandom sequence
çok boyutlu dizi multidimensional array
ikil dizi bit serial
dizi elemanı array element
dizi öğesi array element
dizinlenmiş dizi indexed array
dizi anahtarı order key
yalancı rasgele dizi pseudorandom sequence
iki boyutlu dizi two-dimensional array
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
dizi değişkenler(i) string variables
birbirleriyle uyumlu çalışan bir dizi yazılım uygulaması toolchain
bir sonraki dizi nextseqnum
Informatics
dikgen dizi orthogonal sequence
özyineli dizi recurrent sequence
Telecom
merceksi dizi lenticular array
birleşik ikinci dizi composite second order
yansıtıcı dizi anteni reflective array antenna
Electric
elektrostatik dizi electrostatic series
Television
en heyecanlı yerinde kesilen dizi film cliffhanger
heyecanlı dizi cliffhanger
heyecanlı dizi film cliffhanger
en heyecanlı yerinde kesilen dizi film cliff-hanger
heyecanlı dizi cliff-hanger
heyecanlı dizi film cliff-hanger
Textile
tek dizi single row
çift dizi double row
Construction
sıra dizi array
galvanik dizi galvanic series
Railway
çoklu dizi multiple unit
dizi teşkili istasyonu marshalling depot
dizi teşkili istasyonu sorting station
dizi yapma istasyonu marshalling depot
dizi teşkili set composition
dizi yapma istasyonu sorting station
Marine
kapatıldığında gemiyi bir dizi ayrı kompartımana bölen ağır kapılar watertight doors
geminin gövdesi üzerinde teknenin güvenlikle yüklenebildiği bir dizi çizgi plimsoll line
sıra dizi range
Medical
bir tek veya bir dizi kasılışı convulsion
Food Engineering
kademeli dizi cascade
Math
geometrik dizi geometric sequence
gerçel dizi real sequence
artan dizi increasing sequence
ortonormal dizi othonormal sequence
reel dizi real sequence
yineli dizi iterative sequence
birim dikey dizi orthonormal sequence
sınırlı dizi bounded sequence
yakınsak dizi convergent séquence
dizi uzayı sequence space
aritmetik dizi arithmetic sequence
eşartanlı dizi arithmetic progression
monoton artan dizi monotone increasing sequence
eşartanlı dizi arithmetic sequence
sınırsız dizi unbounded sequence
ortogonal dizi orthogonal sequence
monoton azalan dizi monotone decreasing sequence
aritmetik dizi arithmetical progression
eşçarpanlı dizi geometric sequence
aritmetik dizi arithmetic progression
karmaşık dizi complex sequence
azalan dizi decreasing sequence
ıraksak dizi divergent sequence
ikikatlı dizi double sequence
sonlu dizi finite sequence
eşçarpanlı dizi geometric progression
geometrik dizi geometric progression
uyumlu dizi harmonic sequence
armonik dizi harmonic sequence
armonik dizi harmonic progression
uyumlu dizi harmonic progression
sonsuz dizi infinite sequence
tekrarlı dizi iterative sequence
yinelemeli dizi iterative sequence
alt merkezi dizi lower central series
alt özeksel dizi lower central series
trigonometrik dizi trigonometric series
gerçek dizi real sequence
aralıklı dizi sparse array
geometrik dizi geometrical progression
harmonik dizi harmonic progression
yakınsak olmayan dizi divergent sequence
ayrık dizi sequence of discrete
ayrık dizi discrete sequence
düzgen dizi invariant series
(geometrik) dizi toplamı progression sum
dizi cebiri sequence algebra
Statistics
dizi veya kuyruk problemi queuing problem
dizi veya kuyruk kuramı queuing theory
aritmetik dizi arithmetic series
aritmetik dizi arithmetical progression
aritmetik dizi arithmetic sequence
iki sonuçlu dizi binary sequence
Physics
izoelektronik dizi isoelectronic sequence
Chemistry
elektrokimyasal dizi electrochemical series
liyotropik dizi lyotropic series
Biology
rehber dizi antisense strand
yolcu dizi sense strand
dna dizi analizi dna sequence analysis
Marine Biology
yeğni dizi light chain
Linguistics
kapalı dizi closed set
sınırlı dizi closed set
açık uçlu dizi open set
ikincil dizi subset
alt dizi substring
ikincil dizi ilkesi subset principle
Military
dizi bombardıman train bombing
kademeli dizi düzeni javelin formation
boş dizi blank file
Sport
bir dizi atak ve karşı atak yapan her iki eskrimcinin de puan alamaması durumu tac-au-tac
Music
inici dizi descending scale
diyatonik dizi diatonic scale
Cinema
başrol (film, dizi) lead role
dram ve komedi karışımı dizi veya film dramedy