dizi - Turkish English Dictionary
History

diziMeanings of "dizi" in English Turkish Dictionary : 65 result(s)

Turkish English
Common Usage
dizi series n.
dizi row n.
dizi string n.
dizi sequence n.
General
dizi tier n.
dizi round n.
dizi course n.
dizi rope n.
dizi queue n.
dizi consecution n.
dizi train n.
dizi paradigm n.
dizi procession n.
dizi cycle n.
dizi battery n.
dizi cluster n.
dizi set n.
dizi kit n.
dizi array n.
dizi chain n.
dizi succession n.
dizi series n.
dizi row n.
dizi serial n.
dizi line n.
dizi rank n.
dizi file n.
dizi batch n.
dizi order n.
dizi lineup n.
dizi range n.
dizi string n.
dizi line-up n.
dizi tail n.
dizi rake n.
dizi register n.
Trade/Economic
dizi progression
dizi range
Law
dizi array
Technical
dizi sequence
dizi series
dizi row
dizi strip
dizi file
dizi array
dizi frequency
dizi string
dizi order
Computer
dizi string
dizi thread
Construction
dizi ply
Automotive
dizi line
Medical
dizi row
Math
dizi progression
dizi sequence progression
Biology
dizi batch
Biochemistry
dizi strand
Marine Biology
dizi light chain
Tobacco
dizi stack
Linguistics
dizi paradigm
dizi string
dizi sequence
Music
dizi rank n.
dizi gamut
dizi scale

Meanings of "dizi" with other terms in English Turkish Dictionary : 311 result(s)

Turkish English
General
bir dizi delik açmak perforate v.
bir dizi önlem almak take precautions v.
dizi seyretmek watch a tv series v.
bir dizi tek gecelik aşk yaşamak run through a series of one-night stands v.
bir dizi etkinlik yapmak conduct a series of activities v.
bir dizi etkinlik gerçekleştirmek conduct a series of activities v.
birine bir dizi soru sormak ask somene a series of questions v.
bir dizi ameliyat geçirmek have a series of operations v.
bir dizi operasyon geçirmek have a series of surgeries v.
bir dizi ameliyat geçirmek have a series of surgeries v.
bir dizi operasyon geçirmek have a series of operations v.
dizi çekmek shoot a tv series v.
dizi film çekmek shoot a tv series v.
dizi izlemek watch a tv series v.
dizi izlemek watch a tv show v.
bir dizi delikten biri perforation n.
belirli bir dizi dua the rosary n.
azalan dizi descending sequence n.
uçtan uca dizi gamut n.
inancı pekiştirmek ve yaymak için düzenlenen bir dizi toplantı revival n.
kordon görevli veya araçlardan oluşan dizi cordon n.
dizi başlık running head n.
yer dizi lambaları footlights n.
dizi (üst üste dizilmiş şeylerde) tier n.
dizi bölümü (tv) episode n.
bir dizi delik açma perforation n.
pembe dizi soap opera n.
dizi film serial n.
dizi halinde yayınlanan karikatür cartoon n.
geometrik dizi geometric progression n.
enine dizi broadside array n.
alt dizi lower rank n.
azalan dizi decreasing sequence n.
eskiden süvarilerin giydiği dizi aşan çizme jackboots n.
dizi film television series n.
dizi film series n.
dizi film tv series n.
yerli dizi domestic tv series n.
sıralı dizi consecutive order n.
art arda dizi consecutive order n.
rüyada olduğu gibi bir dizi tutarsız hayal phantasmagoria n.
armonik dizi harmonic progression n.
bir dizi küçük talihsizlik a series of minor mishaps n.
bir dizi sağlık problemi a series of health problems n.
bir dizi sağlık sorunu a series of health problems n.
bir dizi kas kasılması a series of muscle contractions n.
çizgi dizi cartoon n.
bir dizi basit talimat a simple set of instructions n.
yabancı dizi foreign tv series n.
dizi film soap opera n.
dizi oyuncusu television series actor n.
dizi oyuncusu television series actress n.
bir dizi insan cavalcade n.
bir dizi olayın oluşturduğu bölüm chapter n.
kolye gibi birbirine zincirleme bağlanmış bir dizi benzer şey necklace n.
birbirini takip eden bir dizi (şey) succession of adj.
bir dizi a range of adj.
dizi bollaşmış kneed adj.
bir dizi ... a series of adj.
bir dizi an array of adj.
bir dizi a series of adj.
bir dizi stream of adj.
pembe dizi özelliğinde soap-operatic adj.
art arda izlenebilir (dizi bölümü) bingeable adj.
bir dizi şeklinde in a sequence adv.
bir dizi a whole range of
Colloquial
bir dizi şok a series of shocks
bir dizi aksilik a chapter of accidents
Idioms
bir dizi şanslı olay streak of good luck
bir dizi şanslı olay string of good luck
bir dizi şanssızlık string of bad luck
bir dizi şanssızlık streak of bad luck
bir dizi talihsizlikler be a chapter of accidents
bir dizi kazalar silsilesi halini almak be a chapter of accidents
bir dizi talihsizlik streak of bad luck
bir dizi talihsizlik string of bad luck
bir dizi şanssızlık yaşamak have a run of bad luck
bir dizi talihsizlik yaşamak have a run of bad luck
bir dizi şanslı olay lucky streak
babasının dizi dibinde at one's father's feet
tavşanların yaşadığı bir dizi yeraltı tüneli rabbit warren
(dizi/program yayını) tatile girmek go on hiatus
Trade/Economic
amerika'da belirli eğitime ve mesleki koşullara sahip ulusal muhasebeciler birliği'nin düzenlediği bir dizi sınavları geçmiş olan muhasebeci certified management accountant
her bir elemanın bir önceki ve sonraki elemandan farkının hep aynı olduğu dizi arithmetic progression
sıfır veya negatif işareti taşıyan bir dizi değişme run
bir dizi birbirinden ilgisiz mallar üreten ve satan firmalardan oluşan büyük şirket conglomerate
harmonik dizi harmonic progression
dizi pusulası list of contents
Politics
bir dizi temel atma töreni a series of groundbreaking ceremonies
Media
dizi yayın serials
dizi halinde yayımlama serialization
dizi halinde yayımlama serialisation
sürekli dizi regular show
Technical
tek noktadan tuturulmuş bir ip üzerinde kurulmuş, bir blokta bir dizi kasnak ve ağırlığın bağlı olduğu hareketli bir blokta başka bir setten oluşan bir makara kombinasyonu taglia n.
bir dizi halka şeklinde bağlanma catenation n.
makine tahrik kayışının uçlarını birleştirmek için kullanılan ince deriden kayış veya bir dizi metal kelepçe lacing n.
cam üzerine çizilen ve mikroskobun gücünü test etmek için kullanılan farklı yakınlıktaki bir dizi ince çizgi nobert's lines n.
dizi devreler series circuits
karmaşık dizi complex sequence
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
yalancı rastgele dizi pseudorandom sequence
çok boyutlu dizi multidimensional array
dizi denetimi sequence check
elektrokimyasal dizi electrochemical series
dizi anahtarı order key
eğitici dizi training sequence
dizi öğesi array element
harmonik dizi harmonic progression
dizinlenmiş dizi indexed array
dizi yayınlamak (tv) serialize
dizi elemanı array element
elektrostatik dizi electrostatic series
ikil dizi bit serial
ardışık dizi sequential array
a türü dizi a type serial
dizi kovalı kazıcı bucket excavator
elektrokimyasal dizi electromotive series
tek boyutlu dizi one-dimensional array
harf ve rakamlardan oluşan dizi alphanumerics
iraksak dizi divergent sequence
dizi sırası stretcher course
dizi başı file leader
düzensiz dizi jagged array
ışınetkin dizi radioactive series
ıraksak dizi divergent series
ssd eğrisi dizi knee of ttt curve
uyumlu dizi harmonic progression
görüngesel dizi spectral series
eş örütlü dizi isomorphous series
eşartanlı dizi arithmetical progression
elektromotif dizi electromotive series
yalın dizi elemantary series
galvanik dizi galvanic series
sayısal dizi numericalseries
dizi kalıp tandem die
dizi bağlama series connection
dizi hadde tandem mill
dizi dizgesi series system
dizi boncuk chaplet
dizi kalıp follow die
alt dizi subarray
fazlı dizi radar phased array radar
fotovoltaik dizi photovoltaic array
dizi parametre kümesi sequence parameter set
dizi yayınlamak (tv) serialise
Computer
ayıklanan dizi sort sequence
dizi değişkeni string variable
dizi seçenekleri string option
dizilim dizi string
birim dizi numarası volume serial number
satır_tanımlı_dizi row_def_array
sözde rastgele dizi pseudo random sequence
güvenli dizi safe array
sıralı dizi consecutive order
dizi adı series name
dizi değeri geçerli değil array value is not valid
dizi temizle clear series
geçerli dizi current array
yakınsak dizi convergent sequence
ıraksak dizi divergent sequence
dizi düzenle edit array
formül dizi formula array
sonsuz dizi infinite sequence
sonsuz dizi infinite series
dizi saklayıcı index register
çok sütunlu dizi multiple column array
sözde rastgele dizi pseudorandom sequence
çok boyutlu dizi multidimensional array
ikil dizi bit serial
dizi elemanı array element
dizi öğesi array element
dizinlenmiş dizi indexed array
dizi anahtarı order key
yalancı rasgele dizi pseudorandom sequence
iki boyutlu dizi two-dimensional array
sözde rasgele dizi pseudo random sequence
dizi değişkenler(i) string variables
birbirleriyle uyumlu çalışan bir dizi yazılım uygulaması toolchain
bir sonraki dizi nextseqnum
Informatics
dikgen dizi orthogonal sequence
özyineli dizi recurrent sequence
Telecom
birbirleriyle telefonla iletişim kurmaya çalışan iki kişi tarafından yapılan bir dizi başarısız çağrı telephone tag n.
merceksi dizi lenticular array
birleşik ikinci dizi composite second order
yansıtıcı dizi anteni reflective array antenna
Electric
elektrostatik dizi electrostatic series
Mechanic
(bir dizi makine operasyonunu) tekrar yürütmek recycle v.
Television
heyecanlı dizi cliffhanger
heyecanlı dizi film cliffhanger
en heyecanlı yerinde kesilen dizi film cliffhanger
heyecanlı dizi cliff-hanger
heyecanlı dizi film cliff-hanger
en heyecanlı yerinde kesilen dizi film cliff-hanger
Textile
tekstil işleme için oluşturulan bir dizi seri veya paralel iplik örgü chain n.
tek dizi single row
çift dizi double row
Architecture
panjur sırtlarına çıtaları desteklemek için bağlanan bir dizi çapraz kayış ladder n.
çerçeveli tonozlu çatı yapısı oluşturmak üzere kesişen diyagonal çizgilerden oluşan bir dizi ahşap, metal veya beton eleman lamella n.
büyük çivi başlarını andıran bir dizi ufak piramit dizisinden oluşan süsleme nail-headed molding n.
büyük çivi başlarını andıran bir dizi ufak piramit dizisinden oluşan süsleme nail-head n.
büyük çivi başlarını andıran bir dizi ufak piramit dizisinden oluşan (süsleme) nail-headed adj.
Construction
dizi odalı apartman dairesi railroad apartment n.
dizi odalı apartman dairesi railroad flat n.
dizi odalı apartman dairesi shotgun house n.
bir dizi bağlı demir çubuktan oluşan bağlantı chain tie n.
sıra dizi array
galvanik dizi galvanic series
Railway
çoklu dizi multiple unit
dizi teşkili istasyonu marshalling depot
dizi teşkili istasyonu sorting station
dizi teşkili set composition
dizi yapma istasyonu sorting station
dizi yapma istasyonu marshalling depot
Marine
sıra dizi range
geminin gövdesi üzerinde teknenin güvenlikle yüklenebildiği bir dizi çizgi plimsoll line
kapatıldığında gemiyi bir dizi ayrı kompartımana bölen ağır kapılar watertight doors
Medical
bir tek veya bir dizi kasılışı convulsion
Food Engineering
kademeli dizi cascade
Math
kaotik sistemin çeşitli başlangıç koşulları için gelişmeye meyilli olduğu bir dizi sayısal değer chaotic attractor n.
eskiden çarpma ve bölme işlemlerinde kullanılan bir dizi derecelendirilmiş çubuktan oluşan abaküs napier's bones n.
eskiden çarpma ve bölme işlemlerinde kullanılan bir dizi derecelendirilmiş çubuktan oluşan abaküs napier's rods n.
her bir terimi aynı matematiksel işlem tekrarlanarak üretilen (dizi) recursive adj.
artmayan (fonksiyon, dizi) nonincreasing adj.
eşartanlı dizi arithmetic progression
eşçarpanlı dizi geometric sequence
gerçel dizi real sequence
geometrik dizi geometric sequence
yineli dizi iterative sequence
birim dikey dizi orthonormal sequence
sınırsız dizi unbounded sequence
monoton artan dizi monotone increasing sequence
eşartanlı dizi arithmetic sequence
monoton azalan dizi monotone decreasing sequence
ortogonal dizi orthogonal sequence
aritmetik dizi arithmetical progression
aritmetik dizi arithmetic progression
dizi uzayı sequence space
yakınsak dizi convergent séquence
aritmetik dizi arithmetic sequence
sınırlı dizi bounded sequence
reel dizi real sequence
artan dizi increasing sequence
ortonormal dizi othonormal sequence
karmaşık dizi complex sequence
azalan dizi decreasing sequence
ıraksak dizi divergent sequence
ikikatlı dizi double sequence
sonlu dizi finite sequence
geometrik dizi geometric progression
eşçarpanlı dizi geometric progression
uyumlu dizi harmonic sequence
uyumlu dizi harmonic progression
armonik dizi harmonic progression
armonik dizi harmonic sequence
sonsuz dizi infinite sequence
tekrarlı dizi iterative sequence
yinelemeli dizi iterative sequence
alt merkezi dizi lower central series
alt özeksel dizi lower central series
trigonometrik dizi trigonometric series
gerçek dizi real sequence
aralıklı dizi sparse array
geometrik dizi geometrical progression
harmonik dizi harmonic progression
yakınsak olmayan dizi divergent sequence
ayrık dizi sequence of discrete
ayrık dizi discrete sequence
düzgen dizi invariant series
(geometrik) dizi toplamı progression sum
dizi cebiri sequence algebra
Statistics
her özelliğin rastgele belirlendiği bir dizi değişiklikten oluşan stokastik süreç random walk n.
dizi veya kuyruk problemi queuing problem
dizi veya kuyruk kuramı queuing theory
aritmetik dizi arithmetic sequence
aritmetik dizi arithmetical progression
aritmetik dizi arithmetic series
iki sonuçlu dizi binary sequence
Physics
izoelektronik dizi isoelectronic sequence
Chemistry
düşük molekül ağırlıklı bir dizi madde elde etmek için zincir aktarım ajanı ile polimerleşme telomerization n.
düşük molekül ağırlıklı bir dizi madde elde etmek için zincir aktarım ajanı ile polimerleşme telomerisation n.
elektrokimyasal dizi electrochemical series
liyotropik dizi lyotropic series
Biology
bir dizi halka şeklinde bağlanmak catenate v.
fotosentez esnasında glukozun karbondioksitten sentezlendiği bir dizi reaksiyon calvin cycle n.
bir dizi halka veya zincir şeklinde oluşmuş catenate adj.
bir dizi halka veya zincir şeklinde oluşmuş catenulate adj.
rehber dizi antisense strand
yolcu dizi sense strand
dna dizi analizi dna sequence analysis
Marine Biology
yeğni dizi light chain
Linguistics
kapalı dizi closed set
sınırlı dizi closed set
açık uçlu dizi open set
ikincil dizi subset
alt dizi substring
ikincil dizi ilkesi subset principle
History
ingiliz gemilerinin ingiltere ve kolonilerine mal taşımasını sınırlandıran bir dizi yasa navigation acts n.
Religious
hinduizm'de iç temizliğinden öz disipline kadar değişen bir dizi uygulama tapas n.
Meteorology
bilim adamları tarafından sinoptik manyetik, meteorolojik veya diğer fiziki gözlemleri yapmak için belirlenen bir dizi özel günden her biri term day n.
Military
dizi bombardıman train bombing
kademeli dizi düzeni javelin formation
boş dizi blank file
Sport
bilardoda masa kenarına bitişik üç topun bulunduğu, özellikle köşeye yakın olan bir veya bir dizi karambol nursery n.
bir dizi atak ve karşı atak yapan her iki eskrimcinin de puan alamaması durumu tac-au-tac
Art
balede değişen ayaklarla bir dizi hızlı dönüş yapma chaînés n.
Music
inici dizi descending scale
diyatonik dizi diatonic scale
Cinema
dizi, film vs için oyuncu temini sağlayan amerikan kast ajansı central casting ™ n.
başrol (film, dizi) lead role
dram ve komedi karışımı dizi veya film dramedy
Engineering
bir dizi deneme yardımıyla mekanik cihazın doğru olarak ayarlanmasına olanak sağlayan yöntem tentation n.