range - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

range

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"range" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 135 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
range i. silsile
range i. sıra (dağ/tepe)
range i. çeşitlilik
range i. menzil
range i. aralık (yaş vb)
range i. mesafe (görüş/atış)
range i. seri (ürün vb)
General
range f. boyunca gitmek
range f. tarafına çevirmek
range f. turlamak
range f. bulunmak (bir yerde)
range f. yayılmak
range f. doğrultmak
range f. dizmek
range f. sınıflandırmak
range f. sıralı olmak
range f. akıp gitmek
range f. olmak
range f. sıra halinde olmak
range f. gezinmek
range f. dizilmek
range f. dağılmak
range f. menzilini bulmak
range f. yetişmek (bir yerde)
range f. ayarlamak
range f. otlatmak
range f. gezmek
range f. düzeltmek
range f. sıralamak
range f. erimi olmak
range f. uzanmak
range f. katılmak
range f. erişmek
range f. dolaşmak
range f. (sahil) boyunca seyretmek
range f. safında bulunmak
range f. ... ile ... arasında değişkenlik göstermek
range f. kapsamak
range f. uzanıp gitmek
range f. sınıfında bulunmak
range f. tasnif etmek
range f. içermek
range f. amaçsızca dolaşmak
range f. gezinmek
range f. (bazı sınırlar arasında) değişmek
range f. (belirli değerler arasında) değişiklik göstermek
range i. aralığı
range i. istatistik dağılım
range i. atım
range i. düzen
range i. fırın (yemek pişirmeye yarayan üstü ocaklı)
range i. dağılım genişliği
range i. sınır
range i. alan (bitki veya hayvanın doğal olarak yetiştiği)
range i. poligon
range i. uzaklık
range i. mera
range i. atış alanı
range i. alanlar (bitki veya hayvanın doğal olarak yetiştiği)
range i. açık alan
range i. atış uzaklığı
range i. ocak
range i. otlak
range i. kapsam
range i. gidim
range i. saha
range i. çeşit
range i. erim
range i. sıra
range i. sınıf
range i. yayılma alanı
range i. alan
range i. alt üst sınır
range i. aralık
range i. hare
range i. dağ silsilesi
range i. dizi
range i. ara
range i. bölge
range i. yelpaze
range i. kuzine/mutfak sobası/fırınlı ocak
range i. erişim
range i. çekim
range i. kapsama (alanı)
range i. yetişme bölgesi
range i. yetiştiği bölge
range i. rütbe
range i. mertebe
range i. mevki
range i. derece
range i. kademe
range i. uzaklık
range i. tesir sahası
range i. etki alanı
range i. fırınlı ocak
Colloquial
range sürtmek
Trade/Economic
range geminin coğrafi yönden işletme bölgesi
range dizi
range değişebilme alanı
range değişmenin alt ve üst sınırları
range dağılım
range bölge
range sınıf
range gemi faaliyet alanı
range değişim aralığı
range tahsis edilmiş sefer bölgesi
range mıntıka
range (ürün/hizmet vb) yelpaze
Technical
range seviye
range menzil
range aralık
Computer
range seri
range yayılma aralığı
range alt ve üst sınırlar arası
Construction
range erim menzil
Marine
range sıra dizi
Psychology
range aralık
Food Engineering
range dağılım aralığı
range aralık
Math
range görüntü kümesi
range değer kümesi
Statistics
range dağılım
range sıralamak
range dizmek
range açıklık
range genişlik
Agriculture
range tabii mera
Environment
range yayılım alanı
Geography
range iki nirengi noktası arasındaki yatay mesafe
Military
range nişan almak
range menzil
range seyir sığası
range hareket sığası
Sport
range atış yeri
range poligon

"range" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
range hood (us) i. davlumbaz
General
range far f. geniş kapsamlı olmak
range up f. üst seviyeye genişlemek
range up f. üst limitlere yükselmek
shoot a weapon at close range f. yakın mesafeden ateş etmek
(shoot a weapon) at close range f. yakın mesafeden ateş etmek
range between f. aralığında seyretmek
get out of range f. erim dışına çıkmak
get out of range f. menzil dışına çıkmak
be out of one's price range f. ödeyebileceği fiyatın üzerinde olmak
firing range i. poligon
long range radar i. uzun menzilli radar
range land i. hayvan otlatılan arazi
shooting range i. atış poligonu
age range i. yaş aralığı
mountain range i. dağ sırası
mid range i. orta değer
cattle range i. otlak
short range i. kısa aralık
rifle range i. poligon
shooting range i. poligon
medium range aircraft i. orta menzilli uçak
test range i. deney alanı
target range i. poligon
range of mountains i. sıradağ
price range i. fiyat dağılımı
close range target i. kısa menzil hedefi
product range i. ürün yelpazesi
firing range i. atış alanı
cattle range i. sığır otlağı
target range i. hedef menzili
range pole i. jalon
mountain range i. sıradağ
rifle range i. menzil
age range i. yaş dilimi
golf range i. golf sahası
range of application i. uygulama bölgesi
rifle range i. atış alanı
temperature range i. sıcaklık aralığı
voice range i. ses erimi
firing range i. atış yeri
mountain range i. dağ silsilesi
long range forecast i. uzun süreli hava tahmini
slant range i. iki nokta arasındaki eğik mesafe
target range i. atış yeri
range land i. çiftlik arazisi
fall range i. güzlek
visibility range i. görüş mesafesi
product range i. ürün çeşitliliği
total range i. toplam aralık
full range i. tam alan
arc range i. ark mesafesi
intensity range i. yoğunluk aralığı
target heart rate range i. hedef kalp hızı seviyesi
target heart rate range i. hedef kalp hızı oranı
target heart rate range i. hedef kalp hızı aralığı
operating range i. işletme bölgesi
daily range i. günlük değişim
range of mountains i. dağ silsilesi
long-range plan i. uzun vadeli plan
range of awareness i. bilinç düzlemi
range of samples i. örnek koleksiyonu
range of mountains i. sıra dağlar
range over a wide field i. geniş alana yayılma
destruction range i. tahribat alanı
range of colors i. renk yelpazesi
range pole i. gözetleme direği
cooking range i. ocak
gas range i. gazlı ocak
a wide range of colours i. geniş renk yelpazesi
a full range of services i. çok çeşitli/kapsamlı hizmetler
a full range of services i. her çeşit/türlü hizmet
meter range i. metre aralığı
range of vision i. görüş mesafesi
rifle range i. tüfek poligonu
target range i. atış poligonu
mountain range i. sıradağlar
accurate range i. etkili menzil
artillery range i. atış alanı
shooting range i. atış menzili
middle range theory i. orta boy kuram
theories of middle range i. orta boy teoriler
middle range theories i. orta boy teoriler
middle range theory i. orta boy teori
kitchen range i. kuzine/mutfak sobası/fırınlı ocak
mid-range hotel i. orta sınıf otel
range cooker i. fırın
long-range impact i. uzun vadeli etki
narrow range i. dar aralık
height range i. boy aralığı
wide range of subjects i. geniş konu yelpazesi
confidence range i. güven aralığı
a range of s. bir dizi
wide range of s. geniş yelpazeli
wide range of s. çok miktarda
wide range of s. geniş bir yelpazede
wide range of s. çeşitli sayıda
wide range of s. çok sayıda
wide range of s. çok çeşitli
wide range (of) s. geniş yelpaze
a wide range of s. çok sayıda
a wide range of s. çok çeşitli
a wide range of s. çok kapsamlı
long-range s. uzun menzilli
long-range s. uzun menzilli (top)
short-range s. kısa vadeli
short-range s. kısa menzil
mid-range s. orta seviyede olan
short-range s. kısa dönemli
short-range s. kısa mesafe
out of range s. erimin dışında
close-range s. yakın mesafe
close-range s. yakın
a broad range of s. geniş bir
top of the range s. sınıfının en iyisi
a broad range of s. geniş bir yelpazede farklı
range-raised s. otlakta yetişmiş/yetiştirilmiş
a diverse range of s. çok çeşitli
a wide range of s. geniş kapsamlı
a wide range of s. geniş kapsamlı
a wide range of s. çok kapsamlı
at close range zf. yakın mesafeden
at close range zf. yakından
in the range of zf. aralığında
at point-blank range zf. çok kısa mesafeden
over a range of ed. belirli bir aralığın üzerinde
between the range of ed. aralığında
within range of ed. mesafesinde
a whole range of bir dizi
a whole range of bir çok
Phrasals
range from something to something arasında dağılım göstermek/değişmek
range over something (araziye/alana/bölgeye) yayılmak
Phrases
the samples range from bad to excellent örnekler kötü ile mükemmel arasında değişiyor
within the range arasında
within the range of vision görüş mesafesinde
within range (of something) (bir şeyin) menzilinde
over the range aralığında
Idioms
get within range of erim içinde olmak
get within range of menzile girmek
be shot at point-blank range çok kısa mesafeden vurulmak
bring something within a range normal sınıra getirmek
bring something within a range normal sınırları arasına getirmek
Speaking
that's outside my range o benim bilgi alanım dışında
all at once l encountered a dog at close range karşıma birden köpek çıktı
Slang
range runners görevi yerleri temizlemek ve çöpleri atmak olan mahkumlar
Trade/Economic
long range uzun dönemli
classical range klasik alan
salary range maaşların arasında değişme gösterdiği alt ve üst sınırlar
process instance range süreç başlangıç aralığı
range forwards aralık forwardları
range advertising ürün çeşidi reklamları
salary range maaş yelpazesi
price range fiyat değişebilirliği alanı
range binary option ikili aralık opsiyonu
intermediate range ara bölge
price range fiyat marjı
product range ürün çeşidi
short range kısa vade
price range fiyat aralığı
keynesian range keynesçil aralık
working range çalışma erimi
measuring range ölçme aralığı
wide range çok çeşitli
range of prices fiyat değişim sınırı
target range hedef sınırı
long-range marketing plan uzun vadeli pazarlama planı
salary range maaş dizisi
salary range maaş silsilesi
range of services hizmet yelpazesi
range of services offered hizmet yelpazesi
service range hizmet yelpazesi
wide range of service geniş hizmet ağı
full range of prices tüm fiyatlar
range of goods mal çeşidi
rate range en yüksek ücret ile en düşük ücret arasındaki fark
rate range ücretler arasındaki fark
a complete range tam seri
wide product range geniş ürün yelpazesi
wide range of product geniş ürün yelpazesi
product range ürün gamı
long-range uzun vadeli
range-bound belirli bir aralıkta seyreden (hisse senedi vb)
large product range geniş ürün gamı
range of products ürün çeşidi
product range ürün yelpazesi
range of products ürün yelpazesi
income range gelir aralığı
production range üretim gamı
interquartile range kartiller arası bölge
range of products ürün çeşitleri
range selling birçok kanaldan satış
range selling aynı anda çeşitli kanallar kullanılarak yapılan satış
range selling çoklu satış
price range fiyat aralığı
full range of leadership tam kapsamlı liderlik
full range of leadership çok faktörlü liderlik
Politics
range of politics politika bölgesi
convention on long-range transboundary air pollution uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği kongresi
Technical
range image erim imgesi
range camera derinlik ölçen kamera
chlorination dosage range klorlama doz aralığı
range of frequencies tekerrür aralığı
indication range gösterge sahası
measuring range ölçü alanı
range of tension çekme bölgesi
range inhibitor vites sıra geciktiricisi
measuring range ölçüm aralığı
range resolution uzaklık çözünürlüğü
speed range devir düzeyi
range gear housing priz direk dişli yuvası
wide temperature range geniş sıcaklık aralığı
range of validity geçerlilik bölgesi
suppressed zero range sıfırsız erim
reading range okuma aralığı
adjustment range ayarlama sahası
range of frequencies yinelenme aralığı
error range hata menzili
adjustable current range ayarlanabilir akım seviyesi
high low range hızlı seriden yavaş seriye
cruising range seyir mesafesi
measuring range ölçüm alanı
invalid shared memory range geçersiz paylaşımlı bellek aralığı
range independence değer aralığı bağımsızlığı
upper range limit erimin üst sınırı
range of application uygulama alanı
solidification range katılaşma alanı
transmission range transmiston aralığı
range of grade tane grubu
daily range günlük değişim
critical range kritik bölge
range/splitter type means vites serisi
plasticity range plastiklik bölgesi
control range kontrol aralığı
operating range çalıştırma aralığı
split/range yarım vites/yavaş seri vites
audio range işitilebilir sıklık erimi
plastic range plastik bölge
high range hızlı seri
electric range elektrik ocağı
range of application tatbik sahası
range of pressure basınç bölgesi
range measurement uzaklık ölçümü
low range yavaş seri
range of application tatbik bölgesi
common mode voltage range ortak mod gerilim bölgesi
intermediate range ballistic missile orta mesafeli balistik füze
frequency range frekans menzili
range independence menzil bağımsızlığı
contrast range kontrast erimi
range cylinder priz direk
ultrasonic range finder uzaklıkölçer
low radio frequency range düşük radyofrekans bölgesi
operating range işletme aralığı
low range gears düşük vites serisi
range of frequencies frekans aralığı
ultrasonic range finder sesötesi erimölçer
mean range ortalama aralık
boiling range distribution kaynama sıcaklığı aralığı dağılımı
radar range finder radyo telemetre
temperature range sıcaklık aralığı
automatic range measurement otomatik uzaklık ölçümü
critical range kritik bole
critical range değişim bölgesi
control range kontrol erimi
cooling range soğutma aralığı
contrast range kontrast aralığı
contrast range sertlik aralığı
correction range düzeltme erimi
forging range dövme aralığı
pressure range basınç bölgesi
dynamic range dinamik erim
elastic range esneme bölgesi
working range çalışma sınırı
red heat range kızıl sıcaklık aralığı
long-range uzun dönem
high-low range section yüksek düşük vites kısmı
high-range hızlı vites serisi
low-range yavaş vites serisi
common-mode voltage range ortak mod gerilim bölgesi
splitter/range yarım vites-yavaş/seri vites
the range-change type seri tipi
range-bearing display uzaklık-kerteriz ekranı
range/splitter type means yavaş-hızlı vites
semi-range yarı-aralık
short-range modem kısa erimli modem
short-range kısa menzilli
measuring range ölçme erimi
power range güç bölgesi
long range uzun menzilli
setting range ayar aralığı
elevated zero range sıfırlı erim
jet range püskürtme mesafesi
scale range ölçek erimi
detection range hissetme alanı
range of a variable değişkenin erimi
medium range orta menzilli
travel range hareket alanı
adjustment range ayar aralığı
long range uzun erimli
normal visual range normal görüş alanı
nominal range arana erimi
normal range of use olağan kullanım erimi
operating range işletme bölgesi
range height indicator (radar) menzil yükseklik göstergesi
range pole jalon
range resolution erim çözünürlüğü
range pole gözlem çubuğu
range camera erim kamerası
range-rod jalon
range measurement erim ölçümü
range of a function işlevin değer kümesi
radio range radyo renç
range rod jalon
range finder telemetre
range finder uzaklıkölçer
range image uzaklık imgesi
safe range güvenli bölge
transformation range dönüşüm aralığı
wide dynamic range geniş dinamik alan
destillation range damıtma aralığı
frequency range frekans aralığı
range dispersion diagram uzunluğuna dağılma dikdörtgeni
range gearing vites sistemi
horizontal range yatay mesafe
range column chart seri sütunlu grafik
range column chart seri sütun grafiği
stereoscopic range finder stereoskopik telemetre
stereo range finder stereo telemetre
plastic range esneme haddi
range sensing erim değerlendirimi
range pole hizalama çubuğu
logarithmic range scale logaritmik mesafe skalası
medium-range air permeance orta derecede hava geçirgenliği
concentration range derişim aralığı
radio range finder telsiz telemetre
radar range radarın erimi
range hood aspiratör
supplementary range designation ilave seri gösterimi
range of colours renk aralıkları
coarse range kaba aralık
range of maximum capacities for basic models ana modeller için en büyük kapasitelerin aralığı
indoor visibility range iç mekanda görünürlük alanı
maximum range maksimum menzil
allowable range izin verilen aralık
within the range of fineness stated in -de belirtilen ayar aralığındaki
acoustic frequency range akustik frekans aralığı
exhaustion range depletion tükenim aralığı
annealing range tavlama aralığı
sintering range topaklaştırma sıcaklık aralığı
softening range yumuşama aralığı
loading range yükleme aralığı
long range order parameter uzun erimli düzen katsayısı
scan range tarama aralığı
long range order uzun erimli düzen
plating range kaplama aralığı
long range order interaction uzun erimli düzen etkileşimi
black heat range kara ısı aralığı
long range uzun erim
solidification range katılaşma aralığı
glassy range camsı aralık
impurity range katışkı aralığı
rubbery range kauçuksu aralık
stress range gerilim aralığı
brittle temperature range gevreklik sıcaklık aralığı
melting range erime aralığı
range finder erim bulucu
vitrification range camlaşma aralığı
endurance range dayanıklılık aralığı
transformation range camlaşma sıcaklık aralığı
fatigue range yorulma aralığı
plastic range yoğruk bozundurma aralığı
diameter range çap aralığı
theoretical distance range teorik mesafe aralığı
critical range kritik aralık
stress-intensity range gerilim yeğinlik aralığı
elastic range esnek erim
martensite range martensit aralığı
bright range parlaklık aralığı
elastic range esnek aralık
firing range fırınlama aralığı
maturing range bekletme aralığı
exhaustion range boşalım aralığı
viscous range akmazlık aralığı
viscous range ağdalılık aralığı
size range büyüklük aralığı
sample range numune aralığı
infrared spectral range kızılötesi spektrum aralığı
short range devices kısa menzilli cihazlar
light microscopy method in the visible spectral range görünür spektral bölgede ışık mikroskopi metodu
working range çalışma aralığı
freezing range donma aralığı
lighting range aydınlatma mesafesi
short-range order kısa erim düzeni
short range kısa erim
short range order kısa erimli düzen
short range navigation (shoran) kısa erimli güdüm
sensitivity and range setting hassasiyet ve aralık ayarı
load-carrying range yük taşıma aralığı
frequency band/range frekans bandı
within the ambient temperature range -20 c to +60 c -20 c ile +60 c arasındaki çevre sıcaklığında
used in a wide range of applications bir çok uygulamada kullanılan
household range hood ev tipi mutfak aspiratörü
frequency range frekans sınırı
medium-range protection zone orta mesafeli koruma alanı
discontinuity of contacts in the microsecond range mikrosaniye aralığında kontak kesikliliği
microsecond range mikrosaniye aralığı
range of measurement ölçme aralığı
medium range air permeance orta derecede hava geçirgenliği
short range device kısa erişimli cihaz
low range mass concentration of dust tozun düşük aralıktaki kütle derişimi
green range yeşil aralığı
pressure range basınç aralığı
regulating range ayar aralığı
size range boyut aralığı
range of indication gösterge aralığı
range of stress gerilme aralığı
range of loading yükleme aralığı
load range yük aralığı
power range güç aralığı
operating range çalışma aralığı
range of volume fractions hacim kesri aralığı
speed range hız aralığı
range of application uygulama aralığı
range of speed regulation hız reglaj aralığı
total range of controller output toplam reglaj aralığı
speed regulation range hız ayar aralığı
partial load range kısmi yük aralığı
range selector ölçme aralığı seçici anahtarı
range of adjustment reglaj aralığı
range selector ölçme aralığı seçicisi
range of regulation reglaj aralığı
measuring range ölçü aralığı
measuring range switch ölçü aralığı seçme anahtarı
range of control reglaj aralığı
supersonic frequency range ses üstü frekans aralığı
width range genişlik aralığı
threshold stress intensity factor range eşik gerilme şiddeti faktörü aralığı
dedicated short-range communication tahsisli kısa mesafeli haberleşme
target range hedef aralık
entire range tam menzil
measurements in the radio frequency range radyo frekans aralığındaki ölçmeler
fixed range sabit aralık
range of motion hareket alanı
constant speed range sabit hız aralığı
linear range doğrusal aralık
Computer
set date range tarih aralığını ayarla
specified measuring range belirlenmiş ölçme erimi
set range aralık belirle
specified working range belirlenmiş ölçme erimi
time range zaman aralığı
subscript out of range alt simge, olması gereken aralıkta değil
input/output range giriş/çıkış aralığı
i/o range g/ç aralığı
unlock range aralığın kilidini aç
ultrasonic range finder sesötesi uzaklıkölçer
unprotect range aralığın korumasını kaldır
wide range geniş aralık
upper lower range limit erim üst alt sınırı
viewable range görüntülenebilir aralık
upper lower range value erim üst alt değeri
view range görüntüleme aralığı
range title aralık başlığı
rpt date range rapor tarih aralığı
second range ikinci aralık
row range satır aralığı
out of range kapsamdışı
select range aralık seç
add port range bağlantı noktası aralığı ekle
automatic range measurement otomatik uzaklık ölçümü
add label range etiket aralığı ekle
all pages in range aralıktaki tüm sayfalar
cell range hücre aralığı
axis range eksen yayılma alanı
cell range hücre erimi
cell range göze erimi
cell range göze aralığı
column range sütun aralığı
criteria range ölçüt aralığı
control range kontrol erimi
com range com aralığı
com port range com bağlantı noktası aralığı
control range denetim erimi
correction range düzeltme erimi
data range veri aralığı
device in range aralıktaki aygıt
date range tarih aralığı
dynamic range dinamik erim
erase range aralığı sil
equal number of items in each range of her değer aralığında eşit öğe sayılarıyla
elevated zero range sıfırlı erim ölçme aleti
equal spread of values in each range her aralıktaki değerlerin eşit dağılımıyla
export range verme aralığı
goto range git aralığı
first range ilk aralık
frequency range frekans erimi
input range girdi aralığı
in range aralık içinde
label range etiket aralığı
invalid range geçersiz aralık
intranet range ıntranet aralığı