mobile - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

mobile

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"mobile" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 45 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
mobile s. mobil
mobile s. gezici
mobile s. seyyar
mobile s. hareketli
General
mobile i. dengede hareket düzeni
mobile i. cep tel
mobile i. cep telefonu
mobile i. bebek dönencesi
mobile i. dönence
mobile s. akışkan
mobile s. kolay değişen (çehre)
mobile s. değişken (fikir)
mobile s. devinimli
mobile s. yer değiştirebilen
mobile s. taşınabilir
mobile s. hareket eden
mobile s. oynak
mobile s. devingen
mobile s. gezgin
Trade/Economic
mobile oynak
mobile değişken
Technical
mobile gezer
mobile portatif
mobile müteharrik
mobile seyyar
mobile hareket eden gezici
Computer
mobile devingen
mobile gezgin
mobile araç
mobile hareketli
mobile yeni site
mobile cep
Informatics
mobile telsiz bağlantılı
mobile gezgin
mobile hareketli
mobile gezici
Physics
mobile devinimli
Chemistry
mobile müteharrik
mobile seyyar
Biochemistry
mobile devingen
Marine Biology
mobile gezici
Places
mobile alabama eyaletinde şehir
Military
mobile seyyar (ordu)
mobile seyyar
mobile çevik

"mobile" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 431 sonuç

İngilizce Türkçe
General
top up one's mobile phone f. kontör yüklemek
not answer one’s mobile f. cep telefonuna cevap vermemek
call from mobile phone f. cepten aramak
mobile home i. bir yere kalıcı olarak park edilen ve konut olarak kullanılan büyük karavan
mobile home i. karavan
mobile striking force i. çevik güç
mobile robots i. mobil robotlar
mobile home i. dinlence taşıtı
mobile communications systems i. değişken iletişim sistemleri
global system for mobile communications i. mobil iletişimler için global sistem
mobile home i. mobil ev
mobile communication systems i. mobil iletişim sistemleri
mobile support team i. hareketli destek ekibi
mobile laboratory i. seyyar laboratuvar
mobisode (mobile episode) i. cep telefonuna yüklenip izlenen televizyon dizisi bölümü
mobile display booth i. seyyar teşhir standı
snow mobile i. kar aracı
snow mobile i. küçük kar arabası
mobile satellite i. mobil uydu
mobile bank i. yürüyen banka
mobile home i. gezerev
public land mobile network i. kamusal kara gezgin ağı
mobile library i. seyyar kütüphane
mobile field hospital i. seyyar sahra hastanesi
mobile video camera i. hareketli kamera
mobile phone operators i. cep telefonu operatörleri
global system for mobile communication i. mobil iletişimi için global sistem
book mobile i. seyyar kütüphane
book mobile i. seyyar kitaplık
mobile systems i. mobil sistemler
mobile electronic system integration i. mobese
mobile phone technology i. cep telefonu teknolojisi
mobile world i. mobil dünya
mobile garbage bin i. tekerlekli çöp kutusu/konteyneri
mobile killing squad i. seyyar ölüm mangası
mobile killing unit i. seyyar ölüm mangası
doublewide mobile home i. çift üniteli mobil/taşınabilir ev
singlewide mobile home i. tek üniteli mobil/taşınabilir ev
double-wide mobile home i. çift üniteli mobil/taşınabilir ev
single-wide mobile home i. tek üniteli mobil/taşınabilir ev
mobile toilet i. seyyar tuvalet
mobile device i. mobil cihaz
t-mobile compatible sim card i. t-mobile uyumlu sim kartı
mobile phone line i. cep telefonu hattı
mobile device i. mobil aygıt
baby mobile i. bebek dönencesi
baby mobile i. dönence
cot mobile i. dönence
cot mobile i. bebek dönencesi
mobile line i. mobil hat
upwardly mobile s. gelişen
upwardly mobile s. yükselen
mobile-first s. mobil cihazları önceleyen
accelerated mobile pages hızlandırılmış mobil sayfaları
Speaking
your mobile number cep numaran
your mobile number cep numaranız
i tried to call your mobile but it's off seni cepten aramayı denedim ama kapalıydı
please call me on my mobile lütfen beni cepten arayın
please call me on my mobile lütfen beni cebimden arayın
give me your mobile bana cep telefonunu ver
turn off your mobile and focus on your studying cep telefonunu kapa ve çalışmana odaklan
switch your mobile phone off cep telefonunuzu kapatın
turn your mobile phone off cep telefonunuzu kapatın
how many mobile phones did you buy? kaç tane cep telefonu satın aldınız?
how many mobile phones did you buy? kaç tane cep telefonu satın aldın?
Trade/Economic
mobile banking mobil bankacılık
mobile tradesman seyyar esnaf
young upwardly mobile professionals (yumpies) potansiyel vadeden profesyoneller
downwardly mobile professionals (domos/dumpies) kariyer şansı kalmamış profesyoneller
mobile content business mobil içerik sektörü
Politics
mobile center for investigating disappeared persons kayıp kişileri araştırma gezici merkezi
committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
international mobile satellite organization uluslararası mobil uydu örgütü
Institutes
mobile service provider businessmen's association mobil servis sağlayıcı iş adamları derneği (mobilsad)
Media
mobile unit program nakil aracı
Advertising
mobile advertising mobil reklamcılık
mobile marketing mobil pazarlama
mobile content mobil içerik
mobile ad mobil reklam
Technical
mobile crane mobil reyn
mobile field oven seyyar sahra fırını
mobile recording unit röportaj arabası
mobile control room yayın aracı
mobile crane gezer vinç
outlet for mobile telephone araç telefonu prizi
mobile belt conveyor gezici bant konveyor
mobile booth for simultaneous interpretation simültane tercüme için taşınabilir kabin
mobile sprinkler system seyyar yağmurlama sistemi
mobile recording unit seyyar kayıt birimi
mobile telephone mobil telefon
mobile control room naklen yayın aracı
mobile booth taşınabilir kabin
mobile shop seyyar tamirhane
mobile bed hareketli yatak
mobile infusion stand hareketli infüzyon taşıyıcı
universal mobile telecommunications system evrensel mobil telekomünikasyon sistemi
universal mobile telecommunication system evrensel mobil haberleşme sistemi
Mobile eye-wash station mobil göz yıkama istasyonu
semi-mobile yarı hareketli
mobile crane mobil vinçler
mobile phone araç telefonu
mobile mixer gezer karıştırıcı
mobile radio gezgin radyo
mobile crane seyyar vinç
mobile radio station gezgin radyo istasyonu
mobile antenna gezgin anten
mobile radio mobil radyo
handheld mobile terminal el terminali
mobile foam system hareketli köpük sistemi
mobile-type measuring instrument mobil tip ölçüm cihazı
mobile waste container seyyar çöp kabı
mobile power unit mobil güç ünitesi
perpetuum mobile sürgit devinim
perpetuum mobile devamlı hareket
perpetuum mobile devridaim
mobile fire extinguisher seyyar yangın söndürücü
perpetuum mobile sürekli devinim
mobile waste containers seyyar çöp kapları
mobile services gezici servisler
mobile microscope gezer mikroskop
mobile fire extinguishers taşınabilir yangın söndürücüler
mobile crane yürür vinç
manufactured as mobile or portable elde taşınabilen veya seyyar olmak üzere imal edilmiş
mobile tanker seyyar tanker
land mobile service yeryüzü seyyar hizmeti
mobile browsing mobil tarama
mobile home taşınabilir ev
high-speed circuit switched data multi-slot mobile station çok slotlu yüksek hızlı devre anahtarlamalı seyyar veri istasyonu
mobile extinguisher seyyar yangın söndürücü
mobile transformer mobil trafo
mobile transformer seyyar trafo
internet-enabled mobile phone internet özellikli cep telefonu
internet-enabled mobile phone internet bağlantılı cep telefonu
internet-enabled mobile phone internet erişimli cep telefonu
mobile lattice boom hydraulic crane kafes bomlu hidrolik mobil vinç
hydraulic mobile crane hidrolik mobil vinç
satellite mobile air earth stations uydu mobil hava yer istasyonları
human aware mobile robot insan farkındalığı olan hareketli robot
Computer
cellular mobile radio gözesel gezgin radyo
mobile envelope hareketli zarf
mobile catalog hareketli katalog
mobile phone cep telefonu
mobile sidebar hareketli kenar çubuğu
mobile number cep telefonu numarası
mobile radio gezgin radyo
mobile computer taşınabilir bilgisayar
mobile antenna gezgin anten
mobile masthead hareketli künye
mobile refund hareketli iade
mobile calendar hareketli takvim
mobile radio station gezgin radyo istasyonu
mobile web site hareketli web sitesi
mobile quote hareketli fiyat teklifi
mobile invoice hareketli fatura
mobile radio mobil radyo
public land mobile network kamusal kara gezgin ağı
public land mobile network kamusal kara gezgin şebekesi
mobile app telefon uygulaması
Informatics
global mobile communication system küresel gezgin iletişim sistemi
mobile computing gezgin bilgi işleme
mobile station hareketli istasyon
mobile communication system gezgin iletişim sistemi
mobile equipment gezgin teçhizat
mobile computing telsiz bilgi işleme
mobile telecommunications carrier mobil tele-iletişim kuruluşu
mobile station gezer istasyon
mobile-only internet user interneti mobil cihazlarda kullanan kullanıcı
mobile-only internet user sadece cep telefonundan internet/mobil internet kullanan kullanıcı
Telecom
mobile station mobil istasyon
mobile country code mobil ülke kodu
gsm (global system for mobile communications) küresel mobil iletişim
universal mobile telecommunications system cep telefonları evrensel ölçekte kullanılabilmesini sağlayacak olan yeni geliştirilen yüksek kapasiteli sistem
mobile services gezici hizmetler
mobile network code mobil şebeke kodu
global system for mobile communications mobil iletişim için küresel sistem
mobile network service mobil şebeke hizmeti
universal mobile telecommunications system evrensel mobil iletişim sistemi
mobile services gezici servisler
mobile terminated mobilde sonlanan
global system for mobile communications küresel hareketli haberleşme cihazı
multi-slot mobile stations çok-kanallı mobil istasyonlar
land mobile services kara mobil hizmetleri
narrowband advanced mobile phone system darbantlı gelişmiş mobil telefon sistemi
class A mobile station A sınıfı mobil istasyon
nordic mobile telefone araç telefonu sistemi
narrowband advanced mobile phone service dar bant ileri mobil telefon hizmeti
dual mode mobile station çift kipli mobil istasyon
open mobile alliance açık mobil platform
maritime mobile service identities deniz mobil hizmet tanımlamaları
mobile application part mobil uygulama bölümü
specialised mobile radio özelleştirilmiş mobil telsiz
international mobile group identity uluslararası mobil grup kimliği
mobile speed sensitive handover mobil hız hassasiyet geçişi
mobile access hunting mobil erişim arama
global mobile communication system küresel mobil iletişim sistemi
mobile station roaming number mobil istasyon dolaşım numarası
global mobile personal communications by satellite uydu üzerinden küresel mobil kişisel haberleşme sistemleri
mobile communication service provider mobil haberleşme hizmet sağlayıcısı
future public land mobile telecommunication system geleceğin kamu karasal mobil telekomünikasyon sistemi
control mobile attenuation code mobil zayıflatma kod denetimi
mobile radio mobil radyo
mobile automatic telephone system mobil otomatik telefon sistemi
mobile virtual network operator mobil sanal şebeke işletmecisi
inmarsat mobile satellite service inmarsat mobil uydu hizmeti
voice mobile attenuation code sesli mobil zayıflatma kodu
visited public land mobile networks ziyaret edilen kamu karasal mobil şebekeleri
digital advanced mobile phone system sayısal gelişmiş mobil telefon sistemi
enhanced specialised mobile radio geliştirilmiş özel mobil telsiz
mobile telecommunications carrier mobil telekomünikasyon taşıyıcısı
mobile controlled handover mobil denetimli geçiş
group speciale mobile GSM standartlarını oluşturmak için kurulan grup
private mobile radio özel mobil telsiz
mobile network operator mobil şebeke operatörü
operator mobile exchange işletmeci mobil santralı
mobile terminated mobil sonlandırmalı
radiolocation mobile station radyo ile konum belirleme mobil istasyonu
enhanced specialised mobile radio gelişmiş özel mobil telsiz
mobile arrival timer mobil varış zamanlayıcısı
nordic mobile telephone kuzey ülkeleri için mobil telefon
infrared mobile communication kızılötesi mobil iletişim
universal mobile telecommunications system evrensel mobil telekomünikasyon sistemi
fixed to mobile call sabitten mobil telefonu arama
mobile assisted channel allocation mobil destekli kanal tahsisi
mobile station access point acquisition mobil istasyon erişim noktasında veri elde etme
aeronautical mobile satellite system hava mobil uydu sistemi
special mobile group özel mobil grubu
mobile assisted handoff mobil yardımlı hücreler arası aktarım
international mobile subscription identity uluslararası mobil abone kimliği
mobile communication system mobil iletişim sistemi
temporary mobile subscriber identity geçici mobil abone kimliği
international mobile user identity uluslararası mobil kullanıcı kimliği
mobile allocation index mobil tahsis dizini
mobile station identification number mobil istasyon kimlik numarası
advanced mobile phone service ileri mobil telefon hizmeti
private access mobile radio özel erişimli mobil telsiz
mobile switching center mobil anahtarlama merkezi
mobile payment mobil ödeme
improved mobile telephone service gelişmiş mobil telefon hizmeti
national mobile station identity ulusal mobil istasyon kimlik numarası
land mobile service kara mobil hizmeti
mobile switching network mobil anahtarlama şebekesi
mobile virtual private network mobil  sanal özel şebeke
unlicenced mobile alliance lisanssız mobil sistemler ittifakı
mobile experts group mobil uzmanları grubu
mobile ID number mobil kimlik numarası
mobile node mobil düğüm noktası
mobile switching center gateway mobil anahtarlama merkez kapısı
global system for mobile communications küresel mobil haberleşme sistemi
trunk private mobile radio trank özel mobil telsiz
fixed mobile convergence sabit mobil yakınsaması
bandit mobile yasaklanmış mobil telefonu
mobile digital trunked radio system mobil sayısal trank telsiz sistemi
international mobile telecommunication 2000 uluslararası mobil telekomünikasyon 2000
group speciale mobile özel mobil grubu
mobile handoff order timer mobil hücreler arası geçiş talep zamanlayıcısı
advanced mobile phone system ileri mobil telefon sistemi
mobile telephone switching office mobil telefon anahtarlama ofisi
mobile host mobil sunucu
customised application for mobile enhanced logic mobil geliştirilmiş mantık için kişiselleştirilmiş uygulamalar
mobile communication system mobil haberleşme sistemi
mobile media mode mobil ortam kipi
mobile earth station mobil yer istasyonu
public land mobile network kamu kara mobil şebekesi
aeronautical mobile service hava mobil hizmeti
mobile originated mobil merkezli
mobile originating call mobil çıkışlı çağrı
international mobile equipment identity uluslararası mobil ekipman kimliği
international mobile equipment identity uluslararası mobil donanım kimliği
low-data rate land mobile satellite earth station düşük veri hızlı karasal hareketli uydu yer istasyonu
multi-carrier mobile station çoklu-taşıyıcılı mobil istasyon
private land mobile radio özel kara mobil radyo
mobile station seyyar istasyon
land mobile service kara seyyar hizmeti
mobile termination rates (mtr) mobil çağrı sonlandırma ücretleri
mobile termination rates (mtr) mobil sonlandırma ücreti
mobile communication seyyar haberleşme
mobile post office gezici postane
mobile virtual network operator mobil sanal ağ işletmecisi
mobile number portability mobil numara taşınabilirliği
prepaid mobile phone kontörlü telefon
prepaid mobile phone kontörlü cep telefonu
slide mobile phone kızaklı cep telefonu
flip mobile phone kapaklı cep telefonu
Television
mobile control room naklen yayın aracı
mobile control room yaym aracı
mobile recording unit röportaj arabası
mobile recording unit seyyar kayıt birimi
mobile control room yayın aracı
mobile tv mobil televizyon
mobile television mobil televizyon
mobile television taşınabilir televizyon
mobile tv taşınabilir televizyon
Construction
mobile concrete pump mobil beton pompası
mobile field office mobil şantiye
mobile crusher gezer kırıcı
mobile crane mobil vinç
self-propelled mobile crane kendinden tahrikli hareketli vinç
mobile concrete mixer mobil beton karıştırıcı
mobile road construction machinery mobil yol inşaat makineleri
mobile road construction machinery gezer yol inşaat makineleri
mobile elevating work platforms yükseltilebilen seyyar iş platformları
mobile cranes gezer vinçler
mobile harbour crane mobil liman vinci
mobile harbor crane mobil liman vinci
mobile elevating work platform yükseltilebilen seyyar iş platformu
mobile elevating work platform yükseltilebilen mobil çalışma platformu
Furniture
cot mobile karyola dönencesi
Automotive
mobile crane hareketli vinç
non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makineler
mobile crane hareketli vinç
global system for mobile communications küresel mobil iletişim düzeni
mobile body repair lift seyyar kaporta tamir lifti
mobile column lift seyyar sütunlu lift
mobile dust extraction unit seyyar toz emme birimi
mobile navigation assistant mobil navigasyon aleti
mobile phone mobil telefon
mobile home taşınabilir ev
mobile air conditioning society taşınabilir klima birliği
Traffic
mobile inspection station seyyar muayene istasyonu
Aeronautic
aeronautical mobile service havacılık seyyar telekomünikasyon servisi
aeronautical mobile service seyyar havacılık hizmeti
aeronautical mobile station seyyar havacılık istasyon
aeronautical mobile satellite service havacılık mobil uydu hizmeti
Marine
mobile crane seyyar vinç
mobile scaffold yürür iskele
maritime mobile transmitters and receivers mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar
Mining
mobile extracting machine hareketli/mobil kazı makinesi
mobile machine working underground yeraltında çalışan hareketli makine
mobile machines working underground yer altında çalışan hareketli makineler
Medical
mobile surgical hospital seyyar cerrahi hastane
mobile hospital seyyar hastane
mobile phase hareketli faz
mobile phase mobil faz
mobile kidney mobil böbrek
mobile dialysis machine taşınabilir diyaliz makinesi
mobile health care service gezici sağlık hizmeti
mobile-bearing hareketli taşıyıcı
mobile right ventricle thrombus mobil sağ ventrikül trombüsü
Food Engineering
mobile phase devingen faz
mobile phase mobil faz
mobile phase hareketli faz
Physics
mobile liquids akışkan sıvılar
Chemistry
mobile mass spectrometer seyyar kütle spekrometresi
mobile dislocation devingen dislokasyon
Biochemistry
mobile phase devingen evre
Marine Biology
mobile phase devingen evre
mobile fishing gear hareketli av aracı
Botanic
mobile anther titrek başçık
mobile anther hareketli başçık
mobile ring hareketli halka
Agriculture
mobile belt conveyor taşınabilir bant konveyör
Education
mobile education mobil cihazlar ile yapılan eğitim
Linguistics
mobile stress değişken vurgu
Environment
limited mobile shelter kısıtlı seyyar sığınak
mobile home gezerev
measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler
mobile teaching taşımalı eğitim
Geography
mobile source hareketli kaynak
Geology
mobile belt devingen kuşak
mobile belt hareketli bölge
Places
mobile city teksas eyaletinde şehir
Military
air-mobile force uçar birlik kuvveti
semi-mobile yarı seyyar
semi-mobile artillery yarı seyyar topçu
semi-mobile evacuation hospital yarı seyyar tahliye hastanesi
air-mobile patrol uçar birlik keşif kolu
air-mobile support party uçar birlik destek grubu
semi-mobile unit yarı seyyar birlik
air-mobile operation uçar birlik harekatı
mobile unit motorlu birlik
mobile radar mobil radar
mobile gendarmerie mobil jandarma
mobile radar complexes mobil radar kompleksleri
mobile ammunition evaluation and reconditioning unit motorlu mühimmat değerlendirme ve yenileme birliği
mobile direction finding system mobil kestirme sistemi
mobile van mobil van
mobile unit mekanize birlik
joint mobile communications centre müşterek seyyar muhabere merkezi
mobile fire team motorize ateş timi
mobile tactical light vehicle mobil taktik hafif araç
mobile rapcon systems mobil rapcon sistemleri
mobile tactical high energy laser mobil taktik yüksek enerji lazeri
mobile mine mobil mayın
mobile mid-range ballistic missile orta menzilli seyyar balistik füze
mobile armament seyyar silahlar
mobile surgical unit seyyar cerrahi birlik
mobile supply point seyyar ikmal noktası
mobile assault bridge seyyar hücum köprüsü
air-mobile dissemination system seyyar dağıtım sistemi
mobile depot seyyar depo
mobile disinfector seyyar etüv
telemetring mobile station seyyar telemetre istasyonu
mobile port seyyar liman
mobile hospital seyyar hastane
mobile seacoast artillery seyyar kıyı topçusu
mobile training team seyyar eğitim timi
mobile training assistance seyyar eğitim yardımı
mobile training detachment seyyar eğitim müfrezesi
mobile scaffold seyyar iskele
mobile support group seyyar destek grubu
mobile training seyyar eğitim
mobile missile seyyar füze
mobile defense seyyar savunma
mobile army surgical hospital ordu seyyar cerrahi hastanesi
air-mobile dissemination system seyyar yayım sistemi
mobile radar seyyar radar
mobile antiaircraft artillery seyyar uçaksavar topçusu
mobile defence oynak savunma
mobile scaffold mechanism seyyar iskele mekanizması
mobile training unit seyyar eğitim takımı
mobile artillery seyyar topçu
mobile erector-launcher seyyar balistik füze fırlatıcısı
mobile obstacle detachment çevik engel müfrezesi
mobile strategic striking force çevik stratejik vurucu kuvvet
mobile striking force çevik vurucu kuvvet
emergency mobile forces çevik emniyet kuvvetleri
mobile air movements team çevik hava harekat timi
mobile force çevik kuvvet
mobile assault bridge çabuk köprü
mobile unit çevik birlik
mobile hostile weapon locating radar düşman silahlarının yerini tespit eden seyyar radar
advanced mobile phone system gelişmiş mobil telefon sistemi
air-mobile dissemination system hoparlör çağrıları yapmak amacıyla kurulan yayım
mobile radar system gezici radar sistemi
mobile target simulator hareketli hedef simülatörü
mobile mine hareketli mayın
group special mobile grup özel mobili
mobile warfare hareket harbi
mobile army surgical hospital askeri seyyar cerrahi hastane
mobile brigade command hareketli tugay komutanlığı
Latin
mobile vulgus (the fickle crowd) kararsız kalabalık