system - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

system

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"system" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 33 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
system i. sistem
General
system i. şebeke
system i.
system i. düzen
system i. usul
system i. sistem
system i. kaide
system i. dizge
system i. nizam
system i. vücut
system i. bünye
system i. katman
system i. plan
system i. düzenlilik
system i. yöntem
system i. rabıta
system i. yapı
system i. kural
system i. evren
system i. yol
system i. tertibat
Trade/Economic
system uyumlu ilişkilerin oluşturduğu karmaşık birim
system sistem
Technical
system dizge
system iletim şebekesi
system sistem
system plan
Construction
system düzen
Math
system sistem
Marine Biology
system dizgi
Linguistics
system sistem
system dizge
Wagering
system bahisçilerin kazanma şansını artırmak için kullandıkları methodlar

"system" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
janissary system i. yeniçerilik sistemi
janissary system i. yeniçeri sistemi
soil classification system i. zemin sınıflama sistemi
urinary system i. boşaltım sistemi
General
boost the immune system f. bağışıklık sistemini güçlendirmek
build a system f. sistem kurmak
conflict with the system f. düzenle çatışmak
create a system f. sistem oluşturmak
create a system f. sistem geliştirmek
defy the system f. düzene meydan okumak/baş kaldırmak
develop a system f. sistem oluşturmak
develop a system f. sistem geliştirmek
evolve a system f. sistem geliştirmek
form a system f. sistem oluşturmak
forward to the court system f. adliyeye sevk etmek
get something out of one's system f. bir şeyden hevesini almak
get something out of one's system f. vücudu bir şeyi atmak
get something out of one's system f. çok arzuladığı bir şeyi arzulamaz olmak
hack into a computer system f. bir bilgisayar sisteme hakkı olmadığı halde/izinsiz girmek
identify to the system f. sisteme tanımlamak
introduce to the system f. sisteme tanıtmak
maintain public confidence in the judicial system f. kamuoyunun hukuk sistemine olan güvenini sürdürmek
maintain public confidence in the judicial system f. halkın adalete olan güvenini boşa çıkarmamak
move into a system f. sisteme geçmek
record into the system f. sisteme kaydetmek
run someone through the system f. birini sistemde sorgulamak
run someone through the system f. birini sistemde aratmak
set up a system f. sistem kurmak
set up a system f. sistem oluşturmak
strengthen the immune system f. bağışıklık sistemini güçlendirmek
turn off someone's life-support system f. yaşam destek ünitesinin fişini çekmek
use a system f. sistem kullanmak
weaken the immune system f. bağışıklık sistemini zayıflatmak
a progressive school system i. ilerici bir okul sistemi
accident prevention system i. kaza önleme sistemi
administrative system i. yönetim sistemi
administrative system i. idari sistem
air conditioning system i. iklimleme sistemi
alarm system i. uyarı sistemi
alarm system i. alarm tertibatı
alarm system i. alarm sistemi
all inclusive system i. her şey dahil sistemi
all-air conditioning system i. havalı klima sistemi
animal identification system i. hayvan kimlik sistemi
antishoplifting system i. dükkanlarda vb. hırsızlığı önleme sistemi
appointment system i. randevu sistemi
appointment system i. randevulu sistem
atmospheric system i. atmosferik sistem
audio alarm system i. sesli uyarı sistemi
audio system i. ses sistemi
audit system i. denetim sistemi
author-date system i. yazar-tarih sistemi
authorization system i. yetkilendirme sistemi
automatic real-time mapping system i. gerçek zamanlı otomatik haritalama sistemi
automatic system i. otomatik sistem
autonomic nerve system i. otonom sinir sistemi
autonomous system i. özerk sistem
autonomous system i. otonom sistem
balance of the system i. sistemin dengesi
batch washing system i. toplu yıkama sistemi
belief system i. inanç sistemi
bell alarm system i. zilli uyarı sistemi
british system i. ingiliz sistemi
building security system i. bina güvenlik sistemi
built-in system i. gömülü sistem
burglar alarm system i. hırsız uyarısı sistemi
bus system i. veri yolu sistemi
cabinet system i. kabine sistemi
cadastral system i. kadastro sistemi
camera surveillance system i. kamera izleme sistemi
capitalist system i. kapitalist düzen
card entrance system i. kartlı giriş sistemi
card entry system i. kartlı giriş sistemi
card pass system i. kartlı geçiş sistemi
caste system i. kast sistemi
causal system i. nedensel sistem
central population administration system i. merkezi nüfus idaresi sistemi
central reservation system (crs) i. merkezi rezervasyon sistemi
circulatory system i. kan dolaşım sistemi
city information system i. kent bilgi sistemi
city information system i. şehir bilgi sistemi
clans and clan system i. klanlar ve klan sistemi
classification system i. sınıflandırma sistemi
closed circuit camera monitoring system i. kapalı devre kamera izleme sistemi
closed circuit camera system i. kapalı devre kamera sistemi
closed circuit camera system (cctv) i. kapalı devre kamera sistemi
closed circuit television system i. kapalı devre tv sistemi
closed circuit television system i. kapalı devre televizyon sistemi
columnar system i. sütun sistemi
comfort air conditioning system i. konfor amaçlı klima sistemi
commercial system i. ticari sistem
communication system i. iletişim sistemi
conflict resolution system i. uyuşmazlık çözüm sistemi
conservative system i. konservatif sistem
constitutional system of government i. koşullu yönetim
conventional justice system i. geleneksel adalet sistemi
cooling system i. soğutma tertibatı
corrupt system i. bozuk düzen
credit system i. kredi sistemi
critical system criteria i. kritik sistem kıstasları
critical system function i. sistemin yerine getirmesi şart olan işlemler
current system i. mevcut sistem
customer management system i. müşteri yönetim sistemi
decimal number system i. onlu sayı sistemi
decimal system i. ondalık sistem
defense system i. savunma sistemi
digestive system i. sindirim sistemi
discrete time system i. ayrık zamanlı dizge
dispute resolution system i. uyuşmazlık çözüm sistemi
distributed information system i. dağıtımlı bilişim dizgesi
distributed system i. dağıtımlı sistem
domestic hot water system i. evsel sıcaksu sistemi
drainage system i. (nehir/çay vb) iç su yolları
drainage system i. su yolları sistemi
drying system i. kurutma sistemi
early warning system i. erken uyarı sistemi
earthquake-resisting system i. depreme dayanıklı sistem
economic system i. ekonomik sistem
education system i. eğitim öğretim sistemi
electoral system i. seçim sistemi
electrical system i. elektrik sistemi
electronic proposal submission system i. elektronik teklif sunma sistemi
embedded system i. gömülü sistem
emergency alert system i. acil durum alarm sistemi
emergency broadcast system i. acil durum yayın sistemi
environmental management system i. çevre yönetim sistemi
established system i. kurulu sistem
established system i. kurulu düzen
euratom safeguards system i. euratom korunma sistemi
european monetary system i. avrupa para sistemi
existing system i. mevcut sistem
expert system i. uzman sistem
express delivery system i. acele posta sistemi
family system i. aile sistemi
famine early warning system i. kıtlığın önceden tahminine yarayan sistem
farmer register system i. çiftçi kayıt sistemi
farmers register system i. çiftçi kayıt sistemi
feudal system i. derebeylik sistemi
field fire system i. saha yangın sistemi
file system i. dosyalama sistemi
filing system i. dosyalama sistemi
financial system of social insurance i. sosyal sigortalar finansman yöntemi
fire alarm system i. yangın alarmı sistemi
fire alarm system i. yangın uyarısı sistemi
fire detection system i. yangın algılama sistemi
fire notification system i. yangın ihbar sistemi
fire system i. yangın sistemi
fire warning system i. yangın ihbar sistemi
flexible exchange rate system i. değişken kur sistemi
floating exchange rate system i. dalgalı kur sistemi
flood warning system i. sel uyarı sistemi
follower system i. takipçi sistemi
foster care system i. koruyucu aile bakım sistemi
foster care system i. koruyucu aile sistemi
gambling system i. kumar sistemi
gas system i. gaz sistemi
general information gathering system i. genel bilgi toplama sistemi
general structure of the turkish education system i. türk eğitim sisteminin genel yapısı
geographical information system i. coğrafi bilgi sistemi
geographical information system i. coğrafik bilgi sistemi
global positioning system i. küresel konum belirleme sistemi
global system for mobile communication i. mobil iletişimi için global sistem
global system for mobile communications i. mobil iletişimler için global sistem
hardware system i. bilgisayar
harmonized system code i. uyumlaştırılmış sistem kodu
hexadecimal number system i. onaltılık sayı sistemi
hidden system files i. gizli sistem dosyaları
high fidelity sound system i. hi-fi ses sistemi
highway system i. anayol sistemi
hindu-arabic system i. hint arap sayı sistemi
home cinema system i. ev sinema sistemi
home theater system i. ev sinema sistemi
hospital information system i. hastane bilişim sistemi
imperial system i. ingiliz ölçü birimi
in depth skill system i. derinlemesine yetenek sistemi
incident command system i. olay komuta sistemi
incident management system i. olay yönetim sistemi
inherent characteristic of a system i. sistemin özeğrisi
intercommunication system i. ulaşım sistemi
international monitoring system i. uluslararası izleme sistemi
international system of units i. uluslararası birimler sistemi
international-system of-units i. uluslararası birimler sistemi
intruder alarm system i. hırsız alarm sistemi
islamic insurance system i. islam tekafül sistemi
islamic social security system i. sosyal islam
islamic social security system i. islam sosyal güvenlik sistemi
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
judicial system i. hukuk sistemi
judicial system i. adalet sistemi
jury system i. jüri sistemi
laboratory work flow system i. laboratuvar iş akış sistemi
lean thinking system i. yalın düşünce sistemi
legal system i. yasal sistem
life-cycle system management model i. hayat çevrimi sistem yönetim modeli
limited system i. kısıtlı sistem
limited system i. sınırlı sistem
linear system i. lineer sistem
lubricating system i. yağlama sistemi
mains water system i. şebeke suyu sistemi
major subject heading system i. ana başlık sistemi
majority system i. çoğunluk sistemi
mandate system i. manda sistemi
man-system integration i. insan sistem bütünleşmesi
mass production system i. kütle üretim sistemi
master slave system i. uydu bilgisayar sistemi
mathematical system i. matematiksel sistem
measurement system i. ölçüm sistemi
membership system i. üyelik sistemi
merit system i. devlet memurluğunda başarıya göre atama ve terfi sistemi
metric system i. metrik sistem
metric system i. metre dizgesi
metric system i. metre sistemi
metrical system based on a count of syllables i. parmak hesabı
missile defense system i. füze savunma sistemi
mobile electronic system integration i. mobese
monitor system i. kamera sistemi
monitoring system i. izleme sistemi
multi-party system i. çok partililik
multi-party system i. çok partili sistem
municipal water system i. şehir suyu şebekesi
national accounting system i. milli hesap sistemi
neural system i. sinir sistemi
notary information system i. noter bilgi sistemi
note system i. not sistemi
number system i. sayı sistemi
numeration system i. numaralama sistemi
octal numbering system i. sekizli sayı sistemi
old-system i. eski sistem
one party system i. tek parti sistemi
open blood system i. açık dolaşım sistemi
open circulatory system i. açık dolaşım sistemi
open system i. açık düzge
operating system i. işletim sistemi
operation system i. çalıştırma yöntemi
operation system i. işletme yöntemi
order of the system i. sistem derecesi
organ system i. organ sistemi
ottoman social security system i. osmanlı sosyal güvenlik sistemi
parasympathetic nervous system i. parasempatik sinir sistemi
partnership system i. ortaklık sistemi
patent system i. patent sistemi
patrilineal descent system i. ataerkil soy sistemi
philosophical system i. felsefe dizgesi
phone system i. telefon sistemi
pier system i. payanda sistemi
political system i. siyasi düzen
positive air system i. pozitif hava sistemi
power system i. güç sistemi
pre-scheduled appointment system i. önceden programlanmış/belirlenmiş randevu sistemi
priority system i. öncelik sistemi
product coding system i. ürün kodlama sistemi
progressive tax system i. artan oranlı vergi sistemi
progressive tax system i. müterakki vergi sistemi
promotion system i. terfi sistemi
public address system i. hoparlör düzeni
public water system i. şehir suyu
public-address system i. halka açık yerledeki hoparlör sistemi
public-address system i. hoparlör sistemi (havaalanı alışveriş merkezi vb'nde)
punched card system i. delikli kart sistemi
pure binary numeration system i. kusursuz binary numaralama sistemi
quality management system conditions i. kalite yönetim sistemi şartları
quality management system terms i. kalite yönetim sistemi şartları
quality system elements i. kalite sistemi elemanları
quality system management i. kalite sistem yönetimi
quota system i. kota sistemi
rail system i. raylı sistem
railroad system i. demiryolu şebekesi
rating system i. değerlendirme sistemi
realizable system i. gerçeklenebilir sistem
recommendation system i. tavsiye sistemi
recommender system i. tavsiye sistemi
recreation system i. dinlenme sistemi
recycling water system i. su yeniden kazanımı sistemi
red and green system i. kırmızı yeşil sistemi
regime system i. rejim sistemi
regulatory system i. düzenleyici sistem
relational database management system i. ilişkisel veritabanı yönetimi
remote sensing system i. uzaktan algılama sistemi
reproduction system i. üreme sistemi
reproductive system i. üretken sistem
reservation system i. rezervasyon sistemi
river system i. akarsu şebekesi
river system i. akarsu ağı
road system i. yol ağı
road system i. yol şebekesi
safeguards system i. güvenlik sistemi
sanitary system i. sıhhi tesisat
sanitation system i. sıhhi tesisat
scandinavian airlines system i. iskandinav hava yolları sistemi
school system i. okul sistemi
second order system i. ikinci derece düzgeç
security surveillance system i. güvenlik izleme sistemi
security system i. güvenlik sistemi
self adaptive system i. özuyarlanan sistem
separate system i. ayrı sistem
servo-system i. anayol
servo-system i. servo sistem
servo-system i. otomatik
sewage system i. kanalizasyon sistemi
sewer system i. kanalizasyon sistemi
sewer system i. kanalizasyon
sewerage system i. kanalizasyon
shaky banking system i. zayıf bankacılık sistemi
shift system i. vardiya sistemi
slave to the system i. sistemin kölesi
sliding scale system i. eşelmobil sistemi
smart home system i. akıllı ev sistemi
social security system i. sosyal güvenlik sistemi
social security system with social contributions i. bismarck modeli
social security system with social contributions i. primli sosyal güvenlik sistemi
social security system with social contributions i. primli sistem
social security system with social contributions i. primli rejim
social security system without social contributions i. primsiz sistem
social security system without social contributions i. beveridge modeli
social security system without social contributions i. primsiz sosyal güvenlik sistemi
social system i. sosyal sistem
solar system i. güneş sistemi
sound system i. ses sistemi
sound system components i. ses sistemi bileşenleri
sound system equipment i. ses sistemi ekipmanı
sound system equipment i. ses sistemi cihazları
sound system equipment i. ses sistemi ekipmanları
source system i. kaynak dizge
source system norms i. kaynak-dizge normları
speaker system i. seslendirme sistemi
sprinkler system i. yangına karşı su serpme tesisatı
sprinkler system i. serpme sistemi
sprinkler system i. sulama sistemi
sprinkler system i. yağmurlama tesisatı
star system i. yıldız sistemi
stochastic system i. rasgele dizge
storage system i. depolama sistemi
storm water system i. yağmur suyu şebekesi
strengthened safeguards system i. güçlendirilmiş güvenlik tedbirleri sistemi
subway system i. metro sistemi
support system i. destek sistemi
surety system i. kefalet sistemi
surety system i. akile sistemi
surround system i. çepeçevre saran ses sistemi
sweating system i. sömürü düzeni
system analysis i. sistem analizi
system and control i. sistem ve kontrol
system auditors i. siste denetçileri
system certifiers i. sistem belgelendiricileri
system clock i. sistem saati
system command i. sistem komutu
system components i. sistem öğeleri
system consultants i. sistem danışmanları
system design i. sistem tasarımı
system difference i. sistem farkı
system efficiency i. sistem verimi
system elements i. sistem öğeleri
system error i. sistem hatası
system identification i. sistem tanımlaması
system level i. sistem düzeyi
system monitoring centre i. sistem gözleme merkezi
system of education i. eğitim sistemi
system of education i. maarif
system of exploitation i. sömürü düzeni
system of government i. rejim
system of social insurance i. sosyal sigorta sistemi
system of social security i. sosyal güvenlik sistemi
system of values i. değerler sistemi
system operation i. sistem çalışması
system player i. sistem oyuncusu
system safety i. sistem güvenliği
system safety engineering i. sistem güvenlik mühendisliği
system theory i. sistem teorisi
system-kitchen i. komple hazır mutfak
target system i. erek dizge
target system norms i. erek-dizge normları
taxi hailing system i. taksi çağırma/çevirme sistemi
telecommunication system i. haberleşme sistemi
telephone system i. telefon sistemi
television system i. televizyon sistemi
tense system i. germe sistemi
test system i. test sistemi
the cooperative system i. kooperatifçilik
the man of system i. sistem adamı
the metric system i. metrik sistem
the metric system i. metre sistemi
the solar system i. güneş sistemi
the system i. organizma
the system i. sistem
the system i. kurulu düzen
the system of education i. eğitim sistemi
theological system i. ilahiyat sistemi
third party certification system i. üçüncü taraf belgelendirme sistemi
threat-detection system i. tehdit tespit sistemi
trace/track management system i. iz yönetim sistemi
traditional justice system i. geleneksel adalet sistemi
trail management system i. iz yönetim sistemi
tramway system i. tramvay sistemi
transit system i. toplu taşıma sistemi
transmission system i. gönderim sistemi
transportation system i. taşıma sistemi
treatment system i. tedavi sistemi
turkish land registry and cadastre information system i. tapu ve kadastro bilgi sistemi
turkish social security system i. türk sosyal güvenlik sistemi
two party system i. iki partili sistem
two-chamber system i. çift meclis sistemi
urban information system i. şehir bilgi sistemi
urban information system i. kent bilgi sistemi
utility system i. fenni ve sıhhi tesisat şebekesi
value system i. değerlendirme sistemi
vehicle identification system i. araç tanıma sistemi
vehicle tracking and security system i. araç takip ve güvenlik sistemleri
vehicle tracking system i. araç takip sistemi
versatile system i. çok yönlü sistem
video surveillance system i. güvenlik kamera sistemi
vowel system i. sesli harf sistemi
warehousing system i. antrepo sistemi
warning system i. uyarı sistemi
washing system i. yıkama sistemi
waste water treatment system i. atık su arıtma sistemi
water management system i. su kaynakları yönetimi
water system i. sulama sistemi
water vascular system i. vasküler sistem
weapon system i. silah sistemi
weapons system i. silah sistemi
weighted system i. ağırlık sistemi
world system i. dünya sistemi
zoned system i. bölgelenmiş sistem
system-induced s. sistem kaynaklı
Phrases
with a system yöntemli
work permit system çalışma izni sistemi
Idioms
beat the system düzeni/sistemi kendi çıkarına kullanmak
buck the system sistemle mücadele etmek
Speaking
get it out of your system aklından/kafandan çıkar
get it out of your system kurtul artık şundan
we have a system here burada bir sistemimiz var
you got that out of your system? hevesinizi aldınız mı?
you have to follow that system bu sisteme ayak uydurmak zorundasınız
Trade/Economic
accounting system muhasebe sistemi
accreditation system akreditasyon sistemi
accrual system tahakkuk sistemi
adjustable peg exchange rate system ayarlanabilir sabit kur sistemi
adjustable peg system ayarlanabilir sabit kur sistemi
administered vertical marketing system yönetimli dikey pazarlama sistemi
agrarian system mülkiyet ve yönetim modeli
agrarian system tarıma dayalı bir toplumda toprak dağılımı
amex option switching system amerika'da opsiyon tekliflerini alıcı veya satıcıya ulaştıran otomasyon sistemi
analytic system analitik sistem
applicant tracking system başvuru sahibi izleme sistemi
applicant tracking system başvuru sahibi takip sistemi
applied monetary system uygulamalı para sistemi
auction system açık artırma sistemi
audit information system denetim bilgi sistemi
audit system teftiş sistemi
audit system denetim sistemi
automated storage and retrieval system otomatik depolama ve çekme sistemi
autonomous tariff system otonom tarife sistemi
autonomous tariff system serbest tarife sistemi
autonomous tariff system özerk tarife sistemi
autonomous tariff system otonom gümrük tarifesi sistemi
banderole system bandrol usulü
banderole system bandrol sistemi
banking system bankacılık sistemi
banking system banka sistemi
basing point system satış fiyatının başlangıç noktasındaki fiyata göre hesaplanması sistemi
basing-point system temel nokta fiyatlama yöntemi
bimetalism system çift madenli para sistemi
bimetalism system altın ve gümüş çift madene dayalı para sistemi
binary number system ikili rakam sistemi
board of governors of the federal reserve system abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul
board of governors of the federal reserve system federal rezerv sistemi yöneticiler kurulu
bookkeeping system muhasebe sistemi
bretton woods system bretton woods sistemi
bretton woods system bretton woods para sistemi
budget system bütçe sistemi
budgetary system bütçe sistemi
budget-neutral system girdi ve çıktıların eşit olduğu bütçe sistemi
business information system iş bilişim sistemi
business process management system iş süreci yönetim sistemi
business system yönetimsel sistem
cambridge algebra system cambridge cebir sistemi
card payment system kartlı ödeme sistemi
category-management system ürün kategorisi yönetimi sistemi
category-management system yüklenicinin tüm tahvilleri satamaması durumunda tahvil ihracının iptal edilmesi
central billing system merkezi faturalandırma sistemi
certification bodies operating quality system certification kalite sistem belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları
certification bodies operating quality system certification kalite sistem belgelendirmesi işlemlerini yürüten belgelendirme mercileri
certification mark system belgeleme işaret sistemi
certified quality assurance system belgelendirilmiş kalite güvence sistemi
change management system değişiklik yönetim sistemi
classical system of corporation tax kurumlar vergisi klasik sistemi
clean exchange rate system hiç müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi
clear fluctuation system müdahale edilmeyen dalgalanma sistemi
clearing house interbank payment system merkezi new york'ta bulunan gelişmiş bir bilgisayarlı denkleştirme sistemi
clearing system kliring yöntemi
closed political system kapalı siyasal sistem
columnar system kolonlu sistem
columnar system sütun sistemi
commercial banking system ticari bankacılık sistemi
compensation and liability information system tazminat ve sorumluluk bilgi sistemi
competitive system rekabetçi sistem
complete system of equations tam denklemler sistemi
conformity assessment system uygunluk değerlendirme sistemi
consumer oriented system müşteri odaklı sistem
contemporaneous reserve accounting system cari haftanın rezerv muhasebe sistemi