device - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

device

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"device" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 47 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
device i. cihaz
device i. alet
General
device i. nişan
device i. yol
device i. arma
device i. nisan
device i. resim
device i. hile
device i. icat
device i. ongun
device i. desise
device i. plan
device i. istek
device i. yöntem
device i. oyun
device i. eğilim
device i. araç
device i. işaret
device i. makine
device i. aygıt
device i. donanım
device i. aparat
device i. buluş
device i. hüner
device i. alet
Trade/Economic
device i. aygıt
device i. cihaz
device i. proje
device i. tedbir
Law
device i. çare
device i. tedbir
Technical
device i. alet
device i. aparat
device i. aygıt
device i. cihaz
device i. işleyiş
device i. mekanizma
device i. tertibat
Automotive
device i. aygıt
Medical
device i. malzeme
Biochemistry
device i. düzenek
Linguistics
device i. düzenek
Military
device i. aparat
device i. arma
device i. nişan
device i. plan
device i. tertip

"device" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
wear a recording device f. (üzerinde) dinleme cihazı olmak
intrauterine device i. rahimiçi araç
breathing device i. nefes alma cihazı
incendiary device i. yanmayı başlatan her hangi bir araç
lettering device i. yazı yazma aleti
paper readable without optical device i. optik aygıt kullanılmadan okunabilen kağıt
storage device i. depolama cihazı
mechanical device i. mekanik araç
capture device i. kuzuluk
radiological dispersal device i. kirli bomba
safety device i. emniyet tertibatı
training device i. eğitim cihazı
measuring device i. ölçü aleti
telecommunications device for the deaf i. duyma özürlüler için haberleşme cihazı
decompression device i. dekompresör
remote control device i. kumanda aygıtı
scale device i. tartı aleti
electronic device i. elektronik cihaz
phone device i. telefon aygıtı
electrical device i. elektrikli aygıt
electromechanical device i. elektromekanik aygıt
electrical device i. elektriksel aygıt
bugging device i. casus dinleme cihazı
bugging device i. böcek
manner of running ( of a certain device) i. çalıma şekli
purifying device i. arıtma cihazı
medical device i. tıbbi cihaz
alarm device i. uyarı aygıtı
venting device i. hava tahliye vanası
sensing device i. algılama aygıtı
panic exit device i. acil çıkış kapısı kolu
panic exit device bolt i. tehlike çıkış kapısı açma kolu
dummy device i. kukla aygıt
fire alarm device i. yangın alarmı aygıtı
video recording device i. video kayıt cihazı
extension device i. uzatma
extension device i. uzar düzenek
physical device i. fiziksel aygıt
safety device i. güvenlik aygıtı
safety device i. emniyet mekanizması
safety device i. emniyet sağlayıcı düzenek
doomsday device i. amerikan güreşinde yapılan bir hareket
personal flotation device i. can yeleği
liquid level indicating device i. sıvı seviyesini gösteren cihaz
computing device i. bilgisayar
control device i. kumanda aygıtı
mobile device i. mobil cihaz
technological device i. teknolojik alet
mobile device i. mobil aygıt
manual device i. el aleti
ascender device i. (dağcılık) çıkış aleti
tracking device i. (araç) takip cihazı
tracking device i. takip cihazı
tracking device i. izleme cihazı
literary device i. yazım tekniği
literary device i. yazım tekniği
buoyancy control device (bcd) i. yüzerlik kontrol ceketi (ykc)
holding device i. bir şeyi tutmak için kullanılan cihaz
device dependent s. aygıta bağımlı
point-device s. mükemmel
point-device s. tamı tamına doğru
point-device s. kılı kırk yaran
Phrases
bring your own device expr. kendi cihazını getir
Colloquial
detonate the explosive device that was strapped to him f. üzerine bantlanmış patlayıcı cihazı patlatmak
Trade/Economic
rationing device i. dağıtma aracı
financing device i. finansman aracı
pharmaceutical and medical device company i. ilaç ve tıbbi cihaz şirketi
rationing device i. tahsis aracı
Law
ignition interlock device i. alkolmetre
breath alcohol ignition interlock device i. alkolmetre
improvised explosive device (ied) i. el yapımı bomba (eyb)
improvised explosive device (ied) i. el yapımı patlayıcı (eyp)
gaming device i. kumar aleti
Politics
political device i. politik araç
political device i. siyasal araç
political device i. siyasi araç
Media
mass communication device i. kitle iletişim cihazı
Technical
tdd (telecommunications device for the deaf) i. işitme engelliler için iletişim cihazı
residual current device i. kaçak akım rölesi
rcd (residual current device) i. kaçak akım rölesi
ignition device i. ateşleme tertibatı
flame control device i. alev kontrol cihazı
surge protection device i. ani artıştan koruma cihazı
rear locking device i. arka tespit tertibatı
device fonts i. aygıt yazı tipleri
device-selection check i. aygıt seçim çeki
ignition safety device i. ateşleme emniyeti
adjustment device i. ayar tertibatı
tuning of a device i. aygıtın ayarlanması
device token i. aygıt simgesi
overspeed device i. aşırı hız cihazı
device cluster i. aygıt öbeği
device oriented error i. aygıta yönelik hata
safety device for protection against excessive pressure i. aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazı
device map i. aygıt adresi
start device i. ateşleme tertibatı
flame control device i. alev denetleme cihazı
device control character i. aygıt denetim karakteri
flow-metering device i. akış sayaç cihazı
device operating the semi-trailer coupling-pin key i. aküplöman tespit tertibatı
bottom emptying device i. alttan boşaltma cihazı
arc striking and stabilizing device i. ark başlatma ve dengeleme cihazı
low-voltage surge protective device i. alçak gerilim şok koruma cihazı
central setting device for bottom rollers i. alt silindirler için merkezi ayar cihazı
flame supervision device i. alev denetleme cihazı
update device driver wizard i. aygıt sürücüsü güncelleştirme sihirbazı
ignition safely device i. ateşleme emniyeti
flow measurement device i. akış ölçme cihazı
residual current protective device i. artık akım koruma cihazı
warning device i. alarm cihazı
device object i. aygıt nesnesi
overspeed protection device i. aşırı hız sınırlama cihazı
non-connectorized single mode non-wavelength-selective branching device i. ağlantı yapılmamış tek-modlu dalga boyu seçmeli olmayan dallara ayırma cihazı
device-selection check i. aygıt seçim sınaması
network device interface specification i. ağ aygıt arayüzü özellikleri
alarm device i. alarm cihazı
panic exit device i. acil çıkış kapısı kolu
acoustic device i. akustik aygıt
acoustic device i. akustik cihaz
auctioneering device i. alçaltma yükseltme aygıtı
auctioneering device i. alçaltma-yükseltme aygıtı
flame failure device i. alev kontrolu
flame failure device i. alev kontrolü
sensing device i. algılayıcı cihaz
analog device i. analog aygıt
imprinter device i. anında yazıcı aygıt
inspection-trap locking device i. araştırma klepesi kilidi
residual current-operated protective device i. artık akımla çalışan koruyucu cihaz
aseptically processed medical device i. aseptik şartlarda üretilmiş tıbbi cihaz
over-voltage limiting device i. aşırı gerilim sınırlayıcısı
overspeed protection device i. aşırı hız koruyucusu
adjusting device i. ayarlama aygıtı
control device i. ayarlanmış teçhizat
lighting device i. aydınlatma aygıtı
device independence i. aygıt bağımsızlığı
device cluster i. aygıt grubu
device selection check i. aygıt seçme kontrolü
device driver i. aygıt sürücüsü
device driver interface i. aygıt sürücüsü ara birimi
device management i. aygıt yönetimi
device-specific properties i. aygıta özgün özellikler
discharge device i. ayırıcı aygıt
filtering device with hood i. başlıklı süzgeç cihazı
connection device i. bağlantı aparatı
feeding device i. besleme tertibatı
pressure limiting device i. basınç sınırlandırma mekanizması
barcode device i. barkot cihazı
decompression device i. basınç kaçırma tertibatı
pressure sensitive protective device i. basınca duyarlı koruyucu cihaz
indicated device i. belirtilen aygıt
pressure testing device i. basınç deney aygıtı
connecting device i. bağlantı aparatı
pressure protection device i. basınç koruma cihazı
throw-away device i. bozulunca atılan aygıt
charged-coupled device i. bit map imajların oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip bir cihaz
discharge device i. boşaltma cihazı
discharge-trap fastening device i. boşaltma kapağı kilitleme tertibatı
discharge device i. boşaltma düzeneği
draining device i. boşaltma tertibatı
charge coupled device i. bit map imajların oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip bir cihaz
discharge device i. boşaltım aygıtı
unit load device i. birim yük cihazı
mesh connected device i. çokgen bağlantılı devre
pocket lifting device i. cepli kaldırma cihazı
barring device i. çark cihazı
output device i. çıktı aygıtı
bistable device i. çift dengeli aygıt
device not found i. cihaz bulunamadı
cheque reading device i. çek okuma cihazı
multifunctional device i. çok fonksiyonlu cihaz
device installation i. cihaz kurulumu
device set up i. cihaz kurulumu
peripheral device i. çevre aygıtı
device list i. cihaz listesi
towing device i. çekme aygıtı
peripheral device i. çevresel aygıt
device interface characteristics i. cihaz arayüz özellikleri
resonant tunneling device i. çınlayan tünelleme aygıtı
shrinkage measuring device i. çekme ölçüm aleti
draught limiting device i. çekiş sınırlama cihazı
bolt clamping device i. civata gerdirme aparatı
tensile testing device i. çekme cihazi
device-card compatibility i. cihaz-kart uyumluluğu
classes of device interfaces i. cihaz arayüz sınıfları
plug in the device i. cihazı takın/bağlayın
crossed-field device i. çapraz alanlı düzen
device class i. cihaz sınıfı
device driver i. çevre birimi sürücüsü
installation of device i. cihaz kurulumu
hot pluggable device i. çalışır durumda takçıkar aygıtı
internal settlement device i. çapraz kollu çökme göstergesi
framing device i. çerçeveleyici
draught limiting device i. çekş sınırlama cihazı
plug in the device i. cihazın bağlantısını yapın
stirrup piece operating the locking-device i. çekme köprüsü
pressure regulators with flow metering device i. debimetreli basınç regülatörü
decompression device i. dekompresör
storage device i. depolama aygıtı
testing device i. deney ekipmanı
lancing device i. delme cihazı
out device i. dış aygıt
digital measuring device i. dijital ölçüm aleti
control device i. denetim aygıtı
internal combustion engine-driven device i. dahili yanma motoru ile sürülen cihaz
plunge freezing device i. daldırmalı dondurma aygıtı
starting device i. devreye alma tertibatı
non-wavelength-selective branching device i. dalga boyu seçmeli olmayan dallara ayırma cihazı
boring device i. delme cihazı
external device i. dış aygıt
smoke alarm device i. duman alarm cihazı
regulating device i. düzenleyici cihaz
fall arresting device i. düşmeyi durdurucu/yavaşlatıcı aygıt
rectifying device i. doğrultma cihazı
regulating device consisting of an adjustable shield i. döner kanatlı radyatör sacı
water stilling device i. dinlendirme havuzu
steering prevention device i. direksiyon engelleme aygıtı
resistance welding device i. direnç kaynak cihazı
conversion device i. dönüştürme aygıtı
stop device i. durdurma tertibatı
underspeed device i. düşük hız cihazı
coupling and swivelling device i. döndürmeli kaplin
turning device i. döndürme tertibatı
freeze fracture device i. dondurarak kırma aygıtı
cryofixation device i. donduruculu sabitleme aygıtı
serial device i. dizisel aygıt
catch device i. durdurma tertibatı
sensitive voice level measuring device i. duyarlı ses seviyesi ölçü aleti
low power device i. düşük güçteki cihaz
axle lifting device i. dingil kaldırma tertibatı
stopping device i. durdurucu cihaz
electrostatic sensitive device i. elektrostatik hassas cihaz
non-electrical automatic control device i. elektrikle çalışmayan otomatik kontrol cihazı
electromechanical device i. elektromekanik aygıt
water stilling device i. enerji kırıcı havuz
axial bearing safety device i. eksenel yatak emniyet aygıtı
screening device i. elek tertibatı
electrical protective device i. elektrikli koruma cihazı
safety device i. emniyet tertibatı
electromagnetic focusing device i. elektrikli mıknatıssal odaklama aygıtı
safety shut-off device i. emniyet kapama cihazı
electrically powered hold-open device i. elektrikle güç verilmiş açık tutma düzeneği/cihazı
electrostatic focusing device i. elektrostatik odaklama aygıtı
non-electrical automatic delay device i. elektrikle çalışmayan otomatik gecikme cihazı
injection timing device i. enjeksiyon zamanlama aygıtı
electronic conversion device i. elektronik dönüşüm cihazı
manually controlled load manipulating device i. elle kumanda edilen yük oynatma cihazı
electrical device i. elektrikli aygıt
non-electrical disable device i. elektrikle çalışmayan devre dışı bırakma cihazı
safety device i. emniyet cihazı
safety switching device i. emniyet anahtarlama cihazı
electropneumatic device i. elektropnömatik aygıt
safety device i. emniyet mekanizması
exhaust air terminal device i. egzoz çıkış
brush lifting device i. fırça kaldırma düzeneği
photocuring device i. foto kürleme cihazı
brake adjustment device i. fren ayar mekanizması
gas-filled microwave switching device i. gaz dolu mikrodalga anahtarlama cihazı
roving stop device i. fitil durdurma tertibatı
braking device i. frenleme cihazı
phase-to-phase isolated capacitive coupling device i. faz-faza yalıtılmış kapasitif kuplaj cihazı
fibre optic interconnecting device i. fiber optik arabağlantı cihazı
plug-in device i. fişli aygıt
gas failure safety device i. gaz arıza emniyeti
gas-measuring device i. gaz ölçüm cihazı
fibre optic interconnecting device i. fiber optik ara bağlantı cihazı
fibre optic branching device i. fiber optik dallandırma cihazı
gas measuring device i. gaz ölçüm cihazı
flanged-on shut-off device i. flanşlı kapatma cihazı
frequency shifting device i. frekans kaydırma cihazı
plug-in device i. fişli cihaz
fibre optic branching device i. fiber optik dallara ayırma cihazı
gas shut-off device i. gaz kesme cihazı
gas measuring device i. gaz ölçme cihazı
imaging device i. görüntüleme aygıtı
voltage measuring device i. gerilim ölçme cihazı
power split device i. güç dağıtım ünitesi
amplitude limiting device i. genlik sınırlayıcısı
memory device i. hafıza cihazı
safety device i. güvenlik cihazı
indicating device i. gösterge elemanı
image display device i. görüntü gösterim cihazı
tension device i. gerdirme aparatı
tensioning device i. gerdirme tertibatı
lubricating device i. gresleme aleti
long term stability of imaging device i. görüntüleme cihazının uzun dönem kararlılığı
expansion device i. genişleme valfi
unassisted respiratory protective device i. güç desteksiz solunumla ilgili koruyucu cihaz
native device i. gerekli aygıt
expansion device i. genişleme cihazı
tensioning device i. gerdirme donanımı
indicating device i. gösterme tertibatı
safety device i. güvenlik donanımı
stretching device i. germe tertibatı
tensioning device i. gerilim verme aygıtı
imprinter device i. görüntüden yazıcı aygıt
automatic recall device i. geri çağırma ses şarjı
resolution of an indicating device i. gösterge elemanının çözünürlüğü
graphics device interface i. grafik aygıtı ara yüzü
venting device i. hava tahliye vanası
speed warning device i. hız uyarı aygıtı
speed limiting device i. hız sınırlayıcısı
line laying device i. hat döşeme cihazı
hermetically sealed device i. hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış cihaz
air-to-air heat recovery device i. havadan-havaya ısı kazanımı cihazı
air terminal device i. hava çıkışı
vapour extraction device i. havalandırma parçası
speed setting device i. hız ayar tertibatı
air-suction device i. hava emme cihazı
air cleaner device i. hava temizleyici cihaz
homing device i. hedefe yönlendirme cihazı
line device access i. hat aygıtı erişimi
hydraulic shaft lifting device i. hidrolik şaft kaldırma düzeneği
vapour extraction device cap i. havalandırma kapağı
quick-starting device i. hızlı yol verme düzeneği
air discharge device i. hava tahliye cihazı
rope tensioning device i. halat germe aygıtı
testing device for speed governor i. hız regülatörü test tertibatı
hydraulic cable cutting device i. hidrolik kablo kesme cihazı
ion-beam thinning device i. iyon demetli inceltme aygıtı
charge coupled device i. ışığa hassas bir elektronik levha veya kamera çeşidi
heat recovery device i. ısı kazanımı cihazı
choke device i. jikle aygıtı
communications control device i. iletişim denetim aygıtı
communication device i. iletişim aygıtı
luminous signal device i. ışıklı işaret cihazı
piling device i. istif tertibatı
audio-response device i. işitsel yanıt birimi
starting device jet i. jikle
heating device i. ısıtıcı aygıt
pushing device i. itme aygıtı
temperature-measuring device i. ısı ölçer
operating device i. işletme tertibatı
grate cleaning device i. ızgara temizleme düzeneği
audible fire alarm device i. işitilebilir yangın alarm cihazı
communication control device i. iletişim denetim aygıtı
exhaust air terminal device i. ızgarası
wharve cleaning device i. iğ dibi temizleme robotu
signalling device i. işaret/ikaz/uyarı cihazı
control device i. işletme tertibatı
binary device i. ikili aygıt
sounding device i. iskandil cihazı
heating device i. ısıtma aygıtı
two hand-tripping device i. iki elle çalıştırılan cihaz
audio response device i. işitsel yanıt birimi
two-terminal device i. iki uçlu aygıt
two-terminal nanowire device i. iki uçlu nanotel aygıtı
piecing-up device i. iplik bağlama donanımı
imaging device i. imgeleme aygıtı
lifting device i. kaldırma tertibatı
lifting device i. kaldırma aparatı
door-closing device i. kapı kapayıcı
discharge-trap securing device i. kapak emniyet tutamağı
attachment of the cable to the fibre optic device i. kablonun fiber optik cihaza bağlanması
cable pulling device i. kablo çekme tertibatı
closing device i. kapama düzeneği
lifting device i. kaldırma mekanizması
door-closing device i. kapı kapayıcısı
door coordinator device i. kapı ayar cihazı
hoisting device i. kaldırma vasıtası
residual current device i. kaçak akım rölesi
lifting device i. kaldırma aygıtı
closing device i. kapayıcı
lifting device i. kaldırma cihazı
backpressure protection device i. karşı basınç koruma cihazı
coating device i. kaplama aygıtı
jacking device i. kaldırma aparatı
automatic closing device i. kapı otomatiği
closing device i. kapama düzeni
shutdown device i. kapama cihaz
residual current device i. kaçak akım cihazı
fastening device i. kapak kilitleme tertibatı
recording device i. kayıt elemanı
logging device i. kayıt cihazı
anti-slip device i. kayma önleyici tertibat
short range device i. kısa erişimli cihaz
antiskid device i. kayma önleyici düzen
solid fuel burning device i. katı yakıt yakma ocağı
antiskating device i. kayma önleyici düzen
short-circuiting or grounding device i. kısa devre/topraklama rölesi
infrared device wizard i. kızılötesi aygıt ekleme sihirbazı
locking device i. kilitleme aygıtı
clamping device i. kenetleme cihazı
personal flotation device (pfd) i. kişisel yüzdürme donanımı
recording device i. kayıt aygıtı
locking device i. kilitleme tertibatı
solid fuel burning device i. katı yakıt yakma cihazı
solid-state display device i. katı hal görüntü cihazı
non-keyboard input device i. klavyesiz girdi cihazı
solid state device i. katıhal aygıtı
cable pulling device i. koblo çekme tertibatı
respiratory protective device i. koruyucu solunum cihazı
control power disconnecting device i. kontrol gücü ayırıcı cihaz
controlled door closing device i. kontrollü kapı kapama cihazı
crystalline silicon photovoltaic device i. kristal yapıdaki silikon fotovoltaik cihaz
anti-ribboning device i. kuşak bozma donanımı
coupling device i. kuplaj cihazı
protective device i. koruyucu mekanizma
control device i. kontrol cihazı
controlled door closing device i. kontrollü kapı kapatma cihazı
box turning device i. kutu döndürme tertibatı
testing device i. kontrol aygıtı
branching device i. kollara ayırma cihazı
shear device i. makaslanma teçhizatı
mechanical switching device i. mekanik anahtar
turbine gas meter with mechanical indicating device i. mekanik gösterge tertibatlı türbin tipi gaz sayacı
machine-mounted retrieval device i. makineye monte kurtarma tertibatı
limiting device i. limitleme mekanizması
manual shaft turning device i. manüel döndürme düzeneği
mechanical weighing device i. mekanik tartım cihazı
mammographic stereotactic device i. mamografik streotaktik cihaz
mechanical device i. mekanik aygıt
electrical emergency stop device with mechanical latching function i. mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı
laser device i. lazer cihazı
machine-mounted retrieval device i. makineye bağlı kurtarma tertibatı
discrete device i. münferit eleman
centering device i. merkezleme aygıtı
bearing protective device i. mesnet koruma aygıtı
separately mounted door coordinator device i. münferit olarak monte edilmiş kapı ayar cihazı
-microprocessor based nuclear radiation measuring device i. mikroişlemci esaslı nükleer radyasyon ölçem aygıtı
metal-mirror cryofixation device i. metal değdirmeli dondurma aygıtı
mineral oil-filled electrical device i. mineral yalıtım yağı doldurulmuş elektrikli cihaz
exhaust air terminal device i. menfezi
telemetering device i. mesafe ölçüm cihazı
discrete semiconductor device i. münferit yarı iletken cihaz
absolute-value device i. mutlak değer aygıtı
fibre optic interconnecting device i. optik lif ara-bağlantı cihazı
fibre optic interconnecting device i. optik lif ara bağlantı cihazı
throw-away device i. onarılmayan aygıt
fibre optic branching device i. optik lif hatlara ayırma cihazı
fibre optic branching device i. optik lif kollara ayrıma elemanı
focusing device i. odaklama aygıtı
organic device i. organik aygıt
film optical sensing device i. optik film algılama aygıtı
ovshinsky device i. ovshinsky aygıtı
sampling and inoculation device i. örnekleme ve aşılama cihazı
automatic lubrication device i. otomatik yağlama tertibatı
automatic stop device i. otomatik kapama cihazı
analog device i. örneksel aygıt
automatic measuring device i. otomatik ölçme aygıtı
measuring device i. ölçü aleti
device for automatic load braking i. otomatik yük frenlemesi cihazı
measuring device i. ölçme aleti
automatic shutdown device i. otomatik kapama cihazı
front locking device i. ön tespit tertibatı
measuring device i. ölçme aygıtı
measuring device i. ölçüm cihazı
automatic tripping device i. otomatik deklanşör
measuring device i. ölçü tesisi
suppression device i. parazit giderme cihazı
locking device i. pencere tutamağı tespit tırnağı
pneumatic alarm device i. pnömatik alarm cihazı
bursting disc safety device i. patlama diskli emniyet cihazı
plasma cleaning device i. plazmalı temizleme aygıtı
pos device i. pos cihazı
programmable device i. programlanabilir aygıt
piston-operated fluid dispensing device i. pistonlu sıvı dağıtım cihazı
plasma etching device i. plazmalı dağlama aygıtı
particle filtering device i. partikül filtreleme cihazı
profiling device i. profil cihazı
bursting disc safety device i. patlatma diski emniyet cihazı
pos device i. pos makinesi
profiling device i. profil çıkarmaya yarayan alet
radionuclide imaging device i. radyonüklit görüntüleme cihazı
absolute device i. salt aygıt
field-installed device i. sahada monte edilmiş cihaz
propane-jet freezing device i. propan fışkırtımlı dondurma aygıtı
radionuclide imaging device i. radyonüklid görüntüleme cihazı
field device i. saha cihazı
anti-spray device i. püskürme önleyici tertibat
recuperating device i. raküperasyon cihazı
digit delay device i. sayı geciktirme aygıtı
ringcan/core yarn device data window i. ringcan/core iplik donanımı verileri ekranı
system residence device i. sistem-yerleşik aygıt
jammer device i. sinyal kesici
liquid heating device i. sıvı ısıtma cihazı
ultrasonic disk-cutting device i. sesüstü çarklı kesme aygıtı
sealing device i. sızdırmazlık tertibatı
jammer device i. sinyal kesme cihazı
zero-g device i. sıfır yerçekimi aleti
jammer device i. sinyal kesici/engelleyici cihaz
temperature safety device i. sıcaklık emniyet cihazı
solar protection device combined with glazing i. sırla kombine güneşten korunma aleti
squeezing device i. sıkma donanımı
level measuring device i. seviye ölçüm aygıtı
temperature measuring device i. sıcaklık ölçüm cihazı
digital device i. sayısal aygıt
temperature measurement device i. sıcaklık ölçer
signaling device i. sinyal teçhizatı
symbolic device i. simgesel aygıt
hermetic packaged semiconductor device i. sıkı bir şekilde paketlenmiş yarı iletken cihaz
hot pressing device i. sıcak presleme donanımı
liquid level safety device i. sıvı seviyesi emniyet cihazı
level measuring device i. seviye ölçü aygıtı
hermetically sealed device i. sıkıca contalanmış cihaz
sounding device i. sıkılık ölçme aleti
cold start device i. soğuk çalıştırma aygıtı
sound field controlling device i. ses alanı kontrol cihazı
level measuring device i. seviye ölçü cihazı
temperature measurement device i. sıcaklıkölçer
temperature measuring device i. sıcaklık/ısı ölçme cihazı