malzeme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

malzeme"malzeme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
malzeme material i.
General
malzeme material i.
malzeme requisite i.
malzeme apparatus i.
malzeme ingredients i.
malzeme outfit i.
malzeme provisions i.
malzeme stuff i.
malzeme timber i.
malzeme furniture i.
malzeme supplies i.
malzeme materiel i.
malzeme kit i.
malzeme necessaries i.
malzeme turnout i.
malzeme stock i.
malzeme supply i.
malzeme equipment i.
Trade/Economic
malzeme materials
malzeme equipment
Technical
malzeme hardware
malzeme fragile
malzeme goods
Computer
malzeme ingredient
Telecom
malzeme material
malzeme fabric
Medical
malzeme device

"malzeme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yedek malzeme relay i.
General
dükkanlardan malzeme aşırmak shoplift f.
kötü malzeme ile bina etmek jerry-build f.
malzeme çeşidi material type f.
malzeme çeşidi variety of materials f.
malzeme çeşidi type of material f.
malzeme teslimi yapmak deliver the materials f.
(pizzada) ekstra malzeme extra toppings i.
ağaç malzeme wooden material i.
ana malzeme main equipment i.
bağlayıcı malzeme bonder i.
basılı malzeme printed material i.
basılı malzeme printed matter i.
basılı malzeme printed papers i.
boşaltılmış olan çukuru yeniden doldurmak için kullanılan malzeme backfill i.
çekilerek götürülen malzeme man movable i.
eksik malzeme missing material i.
eksik malzeme the missing ingredient i.
gelen malzeme incoming material i.
geri dönüşümlü malzeme recycled material i.
hayvandan elde edilen malzeme animal derived material i.
hileli malzeme defective material i.
hileli malzeme fraudulent material i.
itilerek taşınan malzeme man movable i.
kumaş ve benzeri ince ve yumuşak malzeme kesme aleti band knife i.
madde/malzeme ve enerji dengesi material and energy balance i.
malzeme (belirli bir iş için) kit i.
malzeme (pizza vb) topping i.
malzeme (pizza) topping i.
malzeme bilimi materials science i.
malzeme dolabı locker i.
malzeme gereksinimi material need i.
malzeme ihtiyaç planlaması material requirements planning i.
malzeme ile donatma outfitting i.
malzeme keşfi scouting for supplies i.
malzeme kullanımı outfit use i.
malzeme kulübesi toolhouse i.
malzeme kutusu accessory box i.
malzeme listesi bill of materials i.
malzeme taşıma material handling i.
malzeme tedariği material supply i.
malzeme tedariki material acquisition i.
malzeme tedariki karar vereme süreci material acquisition decision process i.
malzeme test laboratuvarları materials testing laboratories i.
malzeme torbası catch-all i.
malzeme yapısı material structure i.
malzeme yönetimi materials management i.
malzeme yükleme material handling i.
manyetik malzeme magnetic material i.
metalurji ve malzeme mühendisi metallurgical and materials engineering i.
nbc kalıcı malzeme nuclear-biological-chemical contaminant i.
nerede olduğu açıklanamayan malzeme material unaccounted for i.
nükleer malzeme kayıtları nuclear material accountancy i.
nükleer malzeme lisans koşulları nuclear materials licensing requirement i.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth value thickness i.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth thickness i.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth value layer i.
parçalanabilir malzeme fissionable material i.
parçalanabilir malzeme fissile material i.
parlak malzeme/madde shiny material i.
pizzada ekstra malzeme extra topping i.
plastik malzeme plastic material i.
saldırgan malzeme offensive material i.
sarf malzeme consumables i.
sarfedilebilen malzeme consumable item i.
su geçirmez malzeme sealing material i.
temel malzeme basic material i.
tıbbi malzeme medical equipment i.
ucuz malzeme ticky tacky i.
üst malzeme (pizzada vb) topping i.
yakıcı malzeme bileşeni incendiary i.
yorganlık malzeme quilting i.
yüzdürücü malzeme floating material i.
temin edilmesi zor (bir malzeme) tight s.
Proverb
gerekli malzeme olmadan bir iş yapılamaz you cannot make bricks without straw
gerekli malzeme olmadan bir iş yapılamaz you can't make bricks without straw
Colloquial
yeterince malzeme vb olmadan işe kalkışmak make brick without straw
Idioms
politik malzeme olarak kullanmak play politics with something
siyasi/politik malzeme olan sorun a political football
Slang
otuz bir çekecek malzeme çıkmak have something to jerk off to
Trade/Economic
ambalaj malzeme masrafları packing supplies expenses
ambardan imalata malzeme verme belgesi material issue note
basılı malzeme printed matter
bedelsiz malzeme free issue material
belgelendirilmiş referans malzeme certified reference material
belli bir ürünün üretiminde kullanılan malzeme direct material
bir malın üretimi için gerekli olan malzeme direct material
birincil referans malzeme primary reference material
dayanıklı malzeme durable material
departmanlararası malzeme transferi interdepartmental transfer
direkt ilk madde ve malzeme yansıtma reflection account for direct raw materials and supplies
direkt malzeme direct material
direkt malzeme masrafı direct material cost
doğrudan ilk madde ve malzeme masrafları direct raw materials and supplies expenses
doğrudan malzeme maliyeti direct material costs
dolaylı malzeme maliyeti indirect material cost
dolaylı malzeme masrafı indirect material cost
endirekt malzeme indirect material
endirekt malzeme masrafı indirect material cost
fiili malzeme kullanımı actual material consumption
görsel malzeme paketi visual aid
ham madde ve malzeme raw material and supplies
ham madde ve malzeme giderleri raw materials and consumables
hatalı malzeme faulty material
ilk madde ve malzeme raw materials and supplies
ilk madde ve malzeme raw materials and supplies inventory
ilk madde ve malzeme primary materials and supplies
imal edilmekte olan malzeme material in process
imalattaki malzeme material in process
kusurlu malzeme faulty material
malzeme akışını büyük envanterlere gerek bırakmayacak biçimde düzenlemeyi ve bu yolla imalat sürecini rahatlatmayı hedefleyen japon üretim süreci sistemi kanban
malzeme aktarımı materials handling
malzeme alımı procurement of materials
malzeme alımı purchasing of materials
malzeme bedeli material price
malzeme bedeli material cost
malzeme bedeli price of material
malzeme bedeli cost of material
malzeme bütçesi material budget
malzeme dengesi yaklaşımı materials balance approach
malzeme deposu material store
malzeme döküm listesi explosion list
malzeme emniyet veri föyü material safety data sheet
malzeme evsaf listesi bill of materials
malzeme fiyat farkı material price variance
malzeme fiyat sapması material price variance
malzeme gereçleri planlaması material requirements planning
malzeme gereksinim formu material requirement form
malzeme güvenlik bilgi formu material safety data sheet
malzeme hasarı material damage
malzeme hatası material defect
malzeme ihtiyacı material requirement
malzeme ihtiyaç planlaması material requirements planning
malzeme ikmal müdürü material supply director
malzeme isteği material request
malzeme kaybı loss of material
malzeme kontrolü material control
malzeme kullanım farkı material usage variance
malzeme kullanım sapması material usage variance
malzeme listesi bill of materials
malzeme maliyeti material cost
malzeme odası storage room
malzeme odası store room
malzeme planı material budget
malzeme sağlama biçimleri material requisition forms
malzeme talebi material request
malzeme talep fişi material request slip
malzeme tedariği material supply
malzeme tedariki material provision
malzeme temini purchasing of materials
malzeme temini material supply
malzeme temini procurement of materials
malzeme temini material procurement
malzeme tüketimi material consumption
malzeme ve hizmetler material and services
malzeme ve işçilik material and workmanship
malzeme veren supplier
malzeme verenler suppliers
malzeme yönetimi materials management
orijinal malzeme üreticisi original equipment manufacturer (oem)
raf dışı malzeme off-the-shelf
raf ömürsüz malzeme off-the-shelf
referans malzeme reference material
sertifikalı referans malzeme certified reference material
son malzeme end item
standart malzeme standard material
standart olmayan malzeme nonstandard material
standart referans malzeme standard reference material
standartların altında malzeme ve işçilik substandard material and workmanship
tartmalık malzeme bulk material
temel malzeme primary material
üretim sürecindeki malzeme material in process
yedek malzeme siparişi spare part order
yedek malzeme siparişi order supplies
Law
çok sayıda örgütsel doküman ve bomba yapımında kullanılan malzeme substantial amount of organizational documents and bomb making materials
pornografik malzeme pornographic material
Politics
yedek malzeme spare part
Institutes
amerikan test ve malzeme kurumu american society for testing and materials
devlet malzeme ofisi state supply office
devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü directorate general of state supply office
genel malzeme tedarik şube müdürlüğü section of general material procurement
Industry
malzeme ilavesi ile üretim additive manufacturing
Insurance
kalan malların satılmasını sağlamak üzere pamuk balyalarından ayrılan hasarlı malzeme pickings
Technical
açılmamış malzeme ambalajı bulk stock
akrilik malzeme acrylic material
alevlenebilir malzeme flammable material
ambalajlı malzeme bulk stock
amerikan malzeme test derneği american society for testing materials
amerikan malzeme ve test derneği american society for testing and materials
amerikan malzeme ve test derneği astm
araştırma ve malzeme testleri investigation and material tests
artık maddelerden kullanılır malzeme elde etmek reclaim
artık malzeme surplus material
artık malzeme waste material
artık malzeme biriktirme waste storage
artık malzeme depolama waste storage
artık malzeme dökme yeri waste area
aşınabilir malzeme erodible material
aşınmaya dayanıklı malzeme wear resistant material
bağlayıcı malzeme fixing agent