malzeme - Turkish English Dictionary
History

malzemeMeanings of "malzeme" in English Turkish Dictionary : 27 result(s)

Turkish English
Common Usage
malzeme material n.
General
malzeme equipment n.
malzeme ingredients n.
malzeme outfit n.
malzeme provisions n.
malzeme turnout n.
malzeme stock n.
malzeme timber n.
malzeme furniture n.
malzeme supplies n.
malzeme materiel n.
malzeme kit n.
malzeme necessaries n.
malzeme supply n.
malzeme requisite n.
malzeme material n.
malzeme stuff n.
malzeme apparatus n.
Trade/Economic
malzeme materials
malzeme equipment
Technical
malzeme hardware
malzeme fragile
malzeme goods
Computer
malzeme ingredient
Telecom
malzeme material
malzeme fabric
Medical
malzeme device

Meanings of "malzeme" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
yedek malzeme relay n.
General
dükkanlardan malzeme aşırmak shoplift v.
kötü malzeme ile bina etmek jerry-build v.
malzeme teslimi yapmak deliver the materials v.
malzeme çeşidi variety of materials v.
malzeme çeşidi material type v.
malzeme çeşidi type of material v.
esnek odunsu malzeme ile desteklemek, tamir etmek cane v.
diş, kemik, balen, fildişi gibi malzeme üzerine oyma süsler yapmak scrimshaw v.
manyetik malzeme magnetic material n.
malzeme ihtiyaç planlaması material requirements planning n.
malzeme kutusu accessory box n.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth value layer n.
malzeme (pizza vb) topping n.
su geçirmez malzeme sealing material n.
basılı malzeme printed matter n.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth value thickness n.
malzeme (belirli bir iş için) kit n.
ağaç malzeme wooden material n.
yakıcı malzeme bileşeni incendiary n.
malzeme tedariki material acquisition n.
malzeme taşıma material handling n.
hayvandan elde edilen malzeme animal derived material n.
malzeme dolabı locker n.
nükleer malzeme lisans koşulları nuclear materials licensing requirement n.
bağlayıcı malzeme bonder n.
nükleer malzeme kayıtları nuclear material accountancy n.
malzeme (pizza) topping n.
parçalanabilir malzeme fissile material n.
plastik malzeme plastic material n.
ondabirlik malzeme kalınlığı tenth thickness n.
nerede olduğu açıklanamayan malzeme material unaccounted for n.
malzeme tedariki karar vereme süreci material acquisition decision process n.
malzeme yükleme material handling n.
sarf malzeme consumables n.
parçalanabilir malzeme fissionable material n.
malzeme kullanımı outfit use n.
sarfedilebilen malzeme consumable item n.
çekilerek götürülen malzeme man movable n.
itilerek taşınan malzeme man movable n.
malzeme gereksinimi material need n.
malzeme bilimi materials science n.
malzeme test laboratuvarları materials testing laboratories n.
malzeme yönetimi materials management n.
tıbbi malzeme medical equipment n.
hileli malzeme defective material n.
hileli malzeme fraudulent material n.
temel malzeme basic material n.
malzeme listesi bill of materials n.
basılı malzeme printed papers n.
ana malzeme main equipment n.
malzeme torbası catch-all n.
nbc kalıcı malzeme nuclear-biological-chemical contaminant n.
yorganlık malzeme quilting n.
malzeme ile donatma outfitting n.
ucuz malzeme ticky tacky n.
eksik malzeme missing material n.
eksik malzeme the missing ingredient n.
basılı malzeme printed material n.
parlak malzeme/madde shiny material n.
malzeme keşfi scouting for supplies n.
üst malzeme (pizzada vb) topping n.
boşaltılmış olan çukuru yeniden doldurmak için kullanılan malzeme backfill n.
malzeme yapısı material structure n.
malzeme tedariği material supply n.
malzeme kulübesi toolhouse n.
saldırgan malzeme offensive material n.
madde/malzeme ve enerji dengesi material and energy balance n.
pizzada ekstra malzeme extra topping n.
(pizzada) ekstra malzeme extra toppings n.
yüzdürücü malzeme floating material n.
kumaş ve benzeri ince ve yumuşak malzeme kesme aleti band knife n.
gelen malzeme incoming material n.
geri dönüşümlü malzeme recycled material n.
(tek kullanımlık) malzeme expendable n.
iletilen malzeme backhaul n.
metalurji ve malzeme mühendisliği metallurgical and materials engineering n.
torbaya veya bir parça kumaşa sarılmış az miktarda tıbbi malzeme nodule [obsolete] n.
temin edilmesi zor (bir malzeme) tight adj.
Phrasals
eldeki kıt malzeme ile üretmek scare up
Proverb
gerekli malzeme olmadan bir iş yapılamaz you can't make bricks without straw
gerekli malzeme olmadan bir iş yapılamaz you cannot make bricks without straw
Colloquial
yeterince malzeme vb olmadan işe kalkışmak make brick without straw
Idioms
politik malzeme olarak kullanmak play politics with something
siyasi/politik malzeme olan sorun a political football
Slang
otuz bir çekecek malzeme çıkmak have something to jerk off to
Trade/Economic
çiçek aranjmanlarında taban olarak kullanılan hafif gözenekli malzeme bloğu markası oasis® n.
kolayca ezilmeyen (kap, malzeme) noncrushable adj.
ilk madde ve malzeme raw materials and supplies
ham madde ve malzeme raw material and supplies
malzeme dengesi yaklaşımı materials balance approach
malzeme listesi bill of materials
malzeme kullanım sapması material usage variance
malzeme fiyat sapması material price variance
malzeme tüketimi material consumption
direkt ilk madde ve malzeme yansıtma reflection account for direct raw materials and supplies
bir malın üretimi için gerekli olan malzeme direct material
ambardan imalata malzeme verme belgesi material issue note
malzeme döküm listesi explosion list
imal edilmekte olan malzeme material in process
görsel malzeme paketi visual aid
malzeme aktarımı materials handling
fiili malzeme kullanımı actual material consumption
endirekt malzeme indirect material
imalattaki malzeme material in process
malzeme maliyeti material cost
doğrudan ilk madde ve malzeme masrafları direct raw materials and supplies expenses
yedek malzeme siparişi order supplies
malzeme gereçleri planlaması material requirements planning
malzeme yönetimi materials management
malzeme deposu material store
malzeme verenler suppliers
ilk madde ve malzeme raw materials and supplies inventory
referans malzeme reference material
standart referans malzeme standard reference material
birincil referans malzeme primary reference material
belgelendirilmiş referans malzeme certified reference material
direkt malzeme direct material
malzeme hatası material defect
malzeme tedariki material provision
malzeme fiyat farkı material price variance
malzeme kullanım farkı material usage variance
malzeme ihtiyacı material requirement
standart olmayan malzeme nonstandard material
üretim sürecindeki malzeme material in process
ilk madde ve malzeme primary materials and supplies
malzeme ikmal müdürü material supply director
sertifikalı referans malzeme certified reference material
raf ömürsüz malzeme off-the-shelf
ham madde ve malzeme giderleri raw materials and consumables
malzeme kontrolü material control
malzeme hasarı material damage
malzeme ve hizmetler material and services
standart malzeme standard material
malzeme güvenlik bilgi formu material safety data sheet
endirekt malzeme masrafı indirect material cost
dolaylı malzeme masrafı indirect material cost
direkt malzeme masrafı direct material cost
dolaylı malzeme maliyeti indirect material cost
doğrudan malzeme maliyeti direct material costs
ambalaj malzeme masrafları packing supplies expenses
belli bir ürünün üretiminde kullanılan malzeme direct material
malzeme sağlama biçimleri material requisition forms
basılı malzeme printed matter
malzeme gereksinim formu material requirement form
malzeme planı material budget
malzeme bütçesi material budget
departmanlararası malzeme transferi interdepartmental transfer
temel malzeme primary material
malzeme akışını büyük envanterlere gerek bırakmayacak biçimde düzenlemeyi ve bu yolla imalat sürecini rahatlatmayı hedefleyen japon üretim süreci sistemi kanban
malzeme talep fişi material request slip
malzeme emniyet veri föyü material safety data sheet
raf dışı malzeme off-the-shelf
dayanıklı malzeme durable material
son malzeme end item
malzeme evsaf listesi bill of materials
malzeme veren supplier
malzeme odası storage room
malzeme odası store room
malzeme ihtiyaç planlaması material requirements planning
yedek malzeme siparişi spare part order
malzeme kaybı loss of material
malzeme talebi material request
malzeme isteği material request
bedelsiz malzeme free issue material
hatalı malzeme faulty material
kusurlu malzeme faulty material
standartların altında malzeme ve işçilik substandard material and workmanship
malzeme ve işçilik material and workmanship
malzeme temini material procurement
malzeme temini material supply
malzeme tedariği material supply
orijinal malzeme üreticisi original equipment manufacturer (oem)
tartmalık malzeme bulk material
malzeme bedeli cost of material
malzeme bedeli price of material
malzeme bedeli material price
malzeme bedeli material cost
malzeme temini procurement of materials
malzeme alımı procurement of materials
malzeme temini purchasing of materials
malzeme alımı purchasing of materials
malzeme listesinin hazırlanması preparation of material list
direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı price differences of direct raw materials and supplies
Law
çok sayıda örgütsel doküman ve bomba yapımında kullanılan malzeme substantial amount of organizational documents and bomb making materials
pornografik malzeme pornographic material
Politics
tüm gıda ve diğer malzeme ihtiyaçlarının kimyasal süreçlerle hazırlandığı ütopik toplum chemocracy n.
yedek malzeme spare part
Institutes
devlet malzeme ofisi state supply office
amerikan test ve malzeme kurumu american society for testing and materials
genel malzeme tedarik şube müdürlüğü section of general material procurement
devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü directorate general of state supply office
Industry
malzeme ilavesi ile üretim additive manufacturing
malzeme kalınlığı material thickness
negatif poisson oranı olan malzeme auxetic
Insurance
kalan malların satılmasını sağlamak üzere pamuk balyalarından ayrılan hasarlı malzeme pickings
Technical
üst üste gelen malzeme katmanlarını yapıştırarak birleştirmek laminate v.
radyo frekansı ile izlenmesini sağlamak için bir maddeye eklenen mikroskobik malzeme taggant n.
yüzeye tutan malzeme adsorbent material n.
bağlayıcı malzeme cementer n.
metal ve seramikten oluşan kompozit malzeme ceramal n.
destek için kullanılan branda veya benzeri malzeme backer n.
destek olarak kullanılan malzeme backer n.
lifleri bir mikrondan daha az bir çapa sahip, genellikle karbon bazlı sentetik malzeme nanofiber n.
önceden mineral olarak var olup günümüzde genellikle sentetik olarak üretilen fosforlu veya floresan malzeme noctiluca [obsolete] n.
sarf edilmeyen ikmal maddeleri ve malzeme non-expendable supplies and material n.
radyoaktif malzeme içerecek şekilde tasarlanmış içi boş cihaz needle n.
malzeme hazıredimi material staging n.
malzeme ihtiyaç planlaması materials requirement planning
dökme refrakter malzeme castable refractory material
metal alaşımı olmayan malzeme unalloyed metallic material
kalkerli malzeme calcareous material
yansıtıcı malzeme reflecting material
hafif malzeme kepçesi kovası light material bucket
kireçli malzeme calcareous material
yoğun refrakter malzeme dense refractory material
artık malzeme waste material
düşük yoğunluklu malzeme low density material
malzeme listesi material list
malzeme teknik özellikleri material specification
organik malzeme organic material
elenecek malzeme material to be sieved
katı yalıtkan malzeme solid insulating material
hafif malzeme kepçesi light material bucket
sinterlenmiş metal malzeme sintered metal material
artık malzeme surplus material
esnekgözenekli malzeme flexible cellular material
iletken malzeme conductive material
izotropik malzeme isotropic material
malzeme yığını stocks of material
moloz malzeme talus material
bazik refrakter malzeme basic refractory material
sıkıştırılmış ince malzeme compacted fine material
elastik malzeme elastic material
hurda malzeme junk
artık malzeme dökme yeri waste area
malzeme testi tests of materials
artık malzeme depolama waste storage
sağlam malzeme solid material
uzun taneli malzeme elongated material
sinterlenmiş malzeme sintered material
fazla malzeme surplus material
sıcak uygulanan koruyucu malzeme hot applied protective
uygun olmayan malzeme unstable material
malzeme hatası material defect
fakirleşmiş malzeme depleted material
beton koruyucu malzeme concrete preservative
düzenleyici malzeme modifier
artık malzeme biriktirme waste storage
kusurlu malzeme defective material
bitümlü malzeme bitumen material
yerel malzeme alım local borrow
stabilize malzeme stabilized material
ipliklik malzeme thread
yoğun olarak biçimlendirilmiş refrakter malzeme dense shaped refractory material
bitümlü malzeme bituminous material
araştırma ve malzeme testleri investigation and material tests
geçirimsiz malzeme impermeable material
artık maddelerden kullanılır malzeme elde etmek reclaim
malzeme ocağı borrow pit
malzeme tanımı material designation
püskürtme refrakter malzeme refractory gunning material
permeabl malzeme permeable material
malzeme birim fiyatı material unit price
ince malzeme fine material
malzeme ihtiyacı material requirement
malzeme değişimi ısısı metabolic heat
malzeme ambarı stock room
aşınabilir malzeme erodible material
killi malzeme argillaceous material
amerikan malzeme test derneği american society for testing materials
kazan taşı oluşumunu engelleyen malzeme antiscale
malzeme miktarı material quantity
silisli malzeme siliceous material
aşınmaya dayanıklı malzeme wear resistant material
dökme malzeme bulk material
yüksek yoğunluklu malzeme high density material
elekte kalan malzeme retained material
donmuş malzeme frozen material
elastik ve plastik malzeme elasto plastic material
düktil malzeme ductile material
seçilmiş malzeme selected material
yassı malzeme flaky material
maksimum malzeme ilkesi maximum material principle
kübik malzeme cubical material
cam lifle pekiştirilmiş malzeme glass reinforced material
malzeme kalitesi quality of material
malzeme yayıcı material spreader
sıkıştırılmış malzeme compacted material
elastik izotropik malzeme elastic isotropic material
bağlayıcı malzeme fixing agent
geçirimsiz malzeme impervious material
sinterlenmiş geçirgen metal malzeme permeable sintered metallic material
permeabl malzeme pervious material
biçimlendirilmemiş reftakter malzeme prepared unshaped refractory material
kalan malzeme (elekte) retained material
malzeme çekme operasyonu bucket hoisting operation
dayanak malzeme reference material
toz halinde dökme malzeme kabı container for the carriage of goods in powder form
manyetik malzeme magnetic material
tüvanan malzeme all-in-ballast
kırılmış malzeme crusher-run material
demirden başka malzeme non-ferrous material
yarı permeabl malzeme semi-pervious material
yarı geçirimli malzeme semi-permeable material
yarı katı bitümlü malzeme semi-solid bituminous material
tek boy malzeme single-size material
metal kaplanmış temel malzeme metal-clad base material
su-ince malzeme oranı water-fines ratio
taneli malzeme granular material
granüler malzeme granular material
koruyucu malzeme protective material
hazır malzeme kepçesi quarry bucket
hazır malzeme stockpile
malzeme karakterızasyonu material characterization
malzeme kontrolü material control
yüksek performans malzeme high performance material
refrakter malzeme refractory material
yorganlık malzeme quilting
orijinal malzeme üreticisi original equipment manufacturer
malzeme hatası structural defect
bir defa kullanılıp atılan malzeme disposable
basılı malzeme printed matter
plastik malzeme plastic material
fotovoltaik malzeme photovoltaic material
radyoaktif malzeme radioactive material
takviye malzeme reinforced material
malzeme zenginleştirme material enrichment
metalik malzeme metallic material
sert mika malzeme rigid mica material
kaba malzeme bulk material
kitle malzeme bulk material
ambalajlı malzeme bulk stock
açılmamış malzeme ambalajı bulk stock
film ve levha halindeki plastik malzeme plastic material in the form of sheets and films
manyetik malzeme olarak kullanılmak be used as magnetic material
ısı uygulanan malzeme heat-treated material
ısı işlemine tabi tutulan malzeme heat-treated material
termoplastik malzeme thermoplastic material
alevlenebilir malzeme flammable material
kaynaklı çelik malzeme welded steel
sert akrilonitril butadien stiren malzeme rigid acrylonitrile butadiene styrene material
cam elyafı takviyeli plastik malzeme glass fibre-reinforced plastic material
cam elyafı takviyeli plastik malzeme glass fiber-reinforced plastic material
bakır kaplı temel malzeme metal-clad base material
esnek gözenekli polimer malzeme flexible cellular polymeric material
köpük oluşturan malzeme foam generating material
köpük meydana getirici malzeme foam generating material
köpük meydana getirici malzeme foam-producing material
köpük oluşturan malzeme foam-producing material
faz değiştirici malzeme phase change material
malzeme tahmil tahliye teçhizatı materials handling equipment
esnek gözenekli polimerik malzeme flexible cellular polymeric material
akrilik malzeme acrylic material
ilave malzeme filler material
el yatırması (kompozit malzeme üretim tekniği) hand lay-up
değiştirilmiş ferro-elektrik malzeme modified ferro-electric material
geçirgen sinterlenmiş metal malzeme permeable sintered metal material
metal lamine (bir kompozit malzeme cinsi) fiber metal laminate fiber
drenaj hattını tıkamaz nitelikte malzeme non-clogging drainage material
ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini determination of behaviour of material on impact of small splashes of molten metal
boru şeklindeki termoplastik malzeme thermoplastics material in pipe form
ışıma ısısına maruz kalan malzeme donanımlarının değerlendirilmesi evaluation of materials assemblies exposed to source of radiant heat
kalıptan çekilen malzeme extrudate
amerikan malzeme ve test derneği american society for testing and materials
amerikan malzeme ve test derneği astm
malzeme ısıtılması heating of materials
gevrek malzeme brittle material
en çok malzeme prensibi maximum material principle
elekaltı malzeme undersize
piezoelektrik malzeme piezoelectric material
malzeme seçimi materials selection
malzeme tepkisi material response
malzeme yönetimi materials handling
malzeme bilimi materials science
malzeme geri dönüşümü ile geri kazanılabilir ambalajlama packaging recoverable by material recycling
gaz-malzeme uyumu gas/material compatibility
malzeme analiz sertifikası material analysis certificate
yapışkan kaplı dokunmamış poliolefin malzeme adhesive coated nonwoven polyolefin material
malzeme standardı material standard
kaynaklı malzeme welded material
katı elektriksel yalıtkan malzeme solid electrical insulating material
malzeme içi elektrik direncinin ölçülmesi için deney metodu test method for measurement of the electrical resistance through a material
bükülgen yaprak malzeme flexible sheet material
malzeme numarası material number
geri dönüşümsüz hidrokolloid baskı malzeme sistemleri irreversible hydrocolloid impression material systems
sert düzlemsel malzeme solid planar material
malzeme bilimi material science
malzeme uzmanı material specialist
emprenye malzeme impregnated material
kireçli malzeme liming material
tabanı güçlendirilmiş malzeme reinforced base material
ferroalaşım malzeme ferroalloy material
yumak halinde alevlenebilen malzeme flammable flock material
yumuşak manyetik malzeme soft magnetic material
butadienle modifiye edilen malzeme butadiene-modified material
tozdan dövülerek yapılmış malzeme powder-forged material
mekanik malzeme mechanical material
prolizlenmiş kömür malzeme pyrolised coal material
tutucu çekirdek malzeme restraining core material
sinterlenmiş geçirgen malzeme permeable sintered material
sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzeme limited flame spread material
malzeme olasılık eğrisi material probability curve
yaşlandırılmamış malzeme unaged material
düşük enerjili bir ısı kaynağına maruz bırakılan polimerik malzeme polymeric material exposed to a low energy source of heat
hasarsız malzeme testi non-destructive material test
metalik alt malzeme metallic substrate
doğrusal malzeme oranı eğrisi linear material ratio curve
geçirimsiz sinterlenmiş metal malzeme impermeable sintered metal material
sıkıştırılmış taneli malzeme compacted granular material
taneli malzeme içerisine yerleştirme installation in granular material
malzeme yorulması material fatigue
malzeme tanıtım harfi material code letter
malzeme geri dönüşümü material recycling
çok kristalli ve amorf malzeme polycrystalline and amorphous material
geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method
kıyılmış demir dışı malzeme non-ferrous shredded material
malzeme akışı material flow
devamlı aynı tonda olan malzeme monochrome continuous tone material
malzeme ve cismin yüzey admitansı surface admittance of material and object
toprakla doğrudan temas halinde olan düşük alaşımlı demirli malzeme low-alloyed ferrous material in direct contact with soil
toprakla doğrudan temas halinde olan alaşımsız demirli malzeme non-alloyed ferrous material in direct contact with soil
malzeme elleçleme paleti material handling pallet
sinterlenmiş yumuşak manyetik malzeme sintered soft magnetic material
yanıcı olmayan malzeme non-flammable material
kendinden kabuklu yüksek yoğunluklu malzeme self-skinned high-density material
malzeme planlama mühendisi material planning engineer
fiber takviyeli hiperelastik malzeme fiber-reinforced hyperelastic material
sıkışmaz hiperelastik malzeme incompressible hyperelastic material
homojen izotrop nonlineer elastik malzeme homogeneous isotropic nonlinear elastic material
cumar (dağcılıkta ipten yukarıya tırmanmayı sağlayan bir malzeme) jumar
malzeme teknolojisi material technology
yanmada geciken malzeme retarder material
boyayla ilgili malzeme paint related material
malzeme yorgunluğu fatigue of materials
lastikten ufalanarak üretilen kauçuk malzeme crumb rubber
hidrolak (deri sanayinde finisaj kısmında kullanılan derinin üst katına uygulanan kimyasal malzeme) hydrolac
malzeme ve malzeme işleme teknolojileri bölümü department of material and material processing technologies
kütle malzeme bulk material
Computer
sertifikalı dayanak malzeme certified reference material
sertifikalı referans malzeme certified reference material
dayanak malzeme reference material
malzeme editörü material editor
malzeme belgesi material document
Informatics
akıllı malzeme smart material
malzeme güvenliği veri sayfası material safety data sheet
malzeme güvenliği veri sayfası material safety data sheet (msds)
malzeme ana verisi material master
Telecom
malzeme saçılımı material dispersion
malzeme saçınımı material dispersion
önemli malzeme critical item
Electric
iletken malzeme conductive material
Mechanic
kıvılcımla malzeme işleme electric discharge machining
kütük malzeme blank
Textile
yapay malzeme artificial material
yardımcı malzeme auxiliary material
lifsiz malzeme non-fibrous material
Construction
karışımdaki malzeme ingredient
ardışık malzeme polymer
bağlayıcı malzeme binding material
taşıl tabanlı karma malzeme composite ceramic matrix
yüzeyden malzeme eksilmesi ablation
seramik tabanlı karma malzeme ceramic matrix composite
karma malzeme composite
granüle refrakter malzeme granular refractory material
dökme malzeme bulk material
geri taşınan malzeme carryback
malzeme numunesi sample
standart malzeme standart equipment
gözenekli malzeme porous material
gevrek malzeme britte material
izole malzeme insulating material
refrakter malzeme refractory material
malzeme döküntüsü material debris
malzeme giderleri material costs
malzeme taşıma material handling
şantiye malzeme müdürlüğü materials management on building site
malzeme boşaltma material handling
malzeme bilgileri materials science
malzeme yükleme material handling
malzeme mühendisi material engineer
katı vulkanize malzeme solid vulcanized material
seramik kompozit malzeme ceramic composite material
seramik malzeme ceramic material
cam malzeme glass material
gevşek yığın malzeme loose bulk material
hızlı sertleşen contalık malzeme fast hardening sealing material
sertleşmeyen contalık malzeme non-hardening jointing material
yapısal çelik malzeme structural steel material
polisitren köpüğü özel kağıtla kaplayarak elde edilen malzeme photoblock
yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme refractory material
Woodworking
ileri tabakalı ağaç malzeme teknolojisi advanced laminated wood material technology
Automotive
sönümleyici malzeme damping matting
yalıtkan malzeme non-conducting material
malzeme güvenliği bilgi formu material safety data sheet
ana malzeme base metal
antistatik malzeme anti-static agent
artık malzeme waste material
çekirdek malzeme core material
baz malzeme base material