bomba - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bomba"bomba" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 7 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
bomba bomb i.
General
bomba shell i.
bomba egg i.
bomba home i.
Military
bomba bombshell
bomba bomb
British Slang
bomba sex on legs

"bomba" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 291 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
canlı bomba suicide bomb i.
canlı bomba suicide bomber
General
gündeme bomba gibi düşmek fall like a bombshell f.
patlatmak (bomba vb) detonate f.
bomba atmak drop a bomb f.
bomba patlatmak steal something f.
yerleştirmek (bomba vb) plant f.
gündeme bomba gibi düşmek become a very hot issue f.
bomba atmak bomb f.
bomba gibi patlamak explode in a fury f.
bomba koymak plant a bomb f.
bomba koymak place a bomb f.
bomba yerleştirmek plant a bomb f.
bomba yerleştirmek place a bomb f.
bomba koymak put a bomb f.
bomba yerleştirmek put a bomb f.
bomba gibi düşmek drop like a bombshell f.
bomba bırakmak leave a bomb f.
bomba etkisi yaratmak come like a bombshell f.
bomba patlamak bomb explode f.
bomba patlatmak blow up a bomb f.
bomba patlatmak blast a bomb f.
pikeye geçip bomba bırakmak dive-bomb f.
havada dalışa geçip bomba bırakmak dive-bomb f.
bomba yerleştiren kimse (bir yere) bomber i.
göz yaşartıcı bomba lachrymatory bomb i.
kirli bomba radiological dispersal device i.
kirli bomba dirty bomb i.
bomba atan (bir yere) bomber i.
bomba gibi şey dynamite i.
bomba atma toss bombing i.
bomba gibi haber shattering piece of news i.
hedef bomba home i.
arabaya yerleştirilen bomba car bomb i.
uçan bomba doodlebug i.
canlı bomba human bomb i.
bomba fırlatıcı grenade thrower i.
bomba imha ekibi bomb squad i.
etkisiz hale getirme (bomba) defusing i.
sahte bomba dummy bomb i.
sahte bomba fake bomb i.
bomba yapımı bomb making i.
bomba ihbarı bomb call i.
bomba ihbarı bomb warning i.
sahte bomba ihbarı hoax bomb call i.
bomba mermisi bombshell i.
bomba güvenceli sığınak bombproof shelter i.
bomba paniği bomb panic i.
parça tesirli bomba cluster bomb i.
ev yapımı bomba home-made bomb i.
sarışın bomba blonde bombshell i.
akıllı bomba smart bomb i.
saat ayarlı bomba time bomb i.
zaman ayarlı bomba time bomb i.
saatli bomba time bomb i.
bomba yüklü araç bomb-laden vehicle i.
bomba uzmanı bomb technician i.
bomba yüklü kamyon bomb-laden truck i.
cep telefonlu bomba cell phone-activated bomb i.
cep telefonlu bomba cell phone-triggered bomb i.
bomba patlama tehlikesi bomb scare i.
bomba imhası bomb disposal i.
etkisiz hale getirme (bomba) defuzing i.
bomba kurbanları victims of the bomb i.
bomba imha defusion i.
bomba tehdidi bomb threat i.
asılsız bomba ihbarı hoax bomb call i.
canlı bomba yeleği suicide vest i.
bomba imha görevlileri bomb disposal officers i.
bomba yuvası rack i.
bomba gibi as fit as a fiddle s.
bomba gibi in the pink s.
bomba ve mermilere mukavemet edebilen shellproof s.
bomba geçmez bomb-proof s.
bomba geçirmez bombproof s.
bomba gibi like a bomb zf.
Phrasals
uçağa bomba yüklemek bomb up
Colloquial
bomba gibi sağlam right as rain i.
bomba gibi olmak go down a bomb
bomba gibi patlamak go down like a bomb
patlamaya hazır bomba a powder barrel
bomba gibi a bit of all right
Idioms
bomba gibi patlamak (haber) come as a bombshell
bomba gibi as right as rain
bomba gibi olmak feel like a million dollars
bomba gibi olmak go great guns
bomba gibi olmak go a bomb
bomba gibi olmak go like a bomb
akıllı bomba a smart bomb
asıl bomba the real thrill
patlamaya hazır/patlaması an meselesi bomba (sorun) a powder keg
Speaking
bomba atıyorum fire in the hole i.
Slang
bomba/piliç kız dime (rap slang)
bomba gibi da bomb (rap slang)
bomba/afet (kız) vicky
bomba gibi super-hot
Law
çok sayıda örgütsel doküman ve bomba yapımında kullanılan malzeme substantial amount of organizational documents and bomb making materials
bomba imha uzmanı bomb disposal expert
el yapımı bomba (eyb) improvised explosive device (ied)
Politics
göz yaşartıcı bomba tear gas canister
canlı bomba human bomb
bomba imha uzmanı bomb-dismantling specialist
bomba imha uzmanı bomb-dismantling expert
akıllı bomba smart bomb
Technical
bomba kolu bomb rack
uçaklardan atılan torpido şeklindeki bomba aerial torpedo
patlamayan bomba dud
göz yaşartıcı bomba tear bomb
parça tesirli bomba demolition bomb
saatli bomba time bomb
oksijen bomba kaloriölçeri oxygen bomb calorimeter
plastik bomba plastic bomb
bomba kaloriölçer bomb calorimeter
bomba içinde yakma combustion in a bomb
bomba kalorimetresi bomb calorimeter
Computer
otomatik bomba atma automatic toss
Informatics
saatli bomba time bomb
Telecom
mavi bomba blue bomb
Aeronautic
uçaktan atılan bomba aerobomb i.
uçaktan atılan bomba aerial bomb
bomba tehdidi bomb threat
bomba alarmı bomb alert
Physics
nükleer bomba thermonuclear bomb
termonükleer bomba fusion bomb
Chemistry
bomba içinde yakma yöntemi combustion in a bomb method
amonyum nitrat ve aluminyum tozundan yapılmış bomba daisy-cutter
Environment
bomba enkazı bomb debris
Geology
volkanik bomba bomb
Military
bir kuşatma sırasında düşman tünelini çökertmek için kullanılan bir tür bomba camouflet i.
uçaktan atılan bomba aerial i.
uçaktan atılan bomba aerobomb i.
termobarik bomba aerosol bomb i.
termobarik bomba aerosol can i.
termobarik bomba aerosol container i.
uçak, donanma gemisi, tank veya zırhlı araç için cephane, bomba ve diğer silah eşyalarını ikmal etme işlemi rearming i.
bomba, ağır silah, havan topu veya roket mermisindeki fünyeyi çıkartma rearming i.
gücünü kontrolsüz nükleer füzyon veya fisyondan alan bomba nuclear bomb i.
bomba, roket, füze, vb. bırakılması sırasındaki uçağın zeminden yüksekliği release altitude i.
(uçağın) (bomba) bırakış yüksekliği̇ release altitude i.
uzaktan kontrollü bomba remote-control bomb i.
bomba etkisiz hale getirildi bomb has been defused
bomba yerleştirildi bomb has been planted
tavikli bomba delayed action bomb
taktik bomba emniyet hatları tactical bomb safety lines
yarı zırh delici bomba semi-armour piercing bomb
zırh delici bomba armour piercing bomb
tepkili bomba rocket bomb
uçuş sırasında uçaktan ayrılan yük (bomba roket vb) expendable store
yangın saçıcı bomba scatter bomb
uçaktan atılan bomba aerial bomb
uçan bomba robot bomb
tüfek bomba hunisi grenade launcher
yapışkan bomba sticky bomb
tüfek bomba hunisi pyrotechnic projector
yüksek infilaklı bomba high explosive bomb
mühimmatların bomba istasyonlarından fırlatılmasında kullanılan patlayıcı bir araç cartridge ejection
misket bomba cluster bomb
sahipsiz bomba unclaimed bomb
orta cidarlı bomba medium-case-bomb
parça tesirli bomba cluster bomb
parçacık tesirli bomba cluster bomb
parça tesirli bomba fragmentation bomb
saatli bomba time bomb
saatli bomba ticking bomb
roketli bomba rocket missile
otomatik bomba salma makinesi automatic bomb release
roket bomba rocket bomb
patlamamış bomba unexploded bomb
sağlam bomba wooden bomb
otomatik bomba atar automatic grenade launcher
patlamayan nükleer bomba nuclear dud
patlamayan bomba absolute dud
su bomba topu y gun
demet bomba cluster bomb unit
çok bölmeli bomba hamili multiple station rack
dayanıklı bomba wooden bomb
son bomba salış hattı final bomb release line
tahrip gücü yüksek bomba demolition bomb
süzülen bomba glide bomb
tahrip gücü yüksek bomba high explosive bomb
etkisiz hale getirmek (bomba) defuse
elektromanyetik bomba electronic bomb
elektromanyetik bomba e-bomb
elektro optik güdümlü bomba electro-optical guided bomb
fosforlu bomba phosphorus bomb
gecikmeli bomba delayed action bomb
geciktirmeli bomba delayed action bomb
farklı hedeflere bomba bırakabilen ama tek bir füzeyle taşınabilen silah sistemi multiple independently targetable reentry vehicle
güdümlü bomba guided bomb unit
göz yaşartıcı bomba lacrimatory bomb
güdümlü bomba guided bomb
güdümsüz bomba gravity bomb
hassas tapalı bomba instantaneous bomb
göz yaşartıcı bomba tear gas bomb
ileri bomba hattı forward bomb line
ilk bomba salış hattı initial bomb release line
göz yaşartıcı bomba lachrymatory bomb
kimyasal bomba chemical bomb
klasik bomba conventional bomb
kanatlı bomba glide bomb
insan öldürücü bomba antipersonnel bomb
komutalı bomba rocket bomb
kalın cidarlı bomba heavy-case bomb
ince cidarlı bomba light case bomb
lazerle yönlendirilen bomba glide bomb
antipersonel bomba antipersonnel bomb
lazer güdümlü bomba laser guided bomb
(uçakla) bomba yağmuruna tutmak strafe
kulplu bomba satchel bomb
asılı kalan bomba hung bomb
lazer güdümlü bomba laser-guided bomb
bomba etki grafiği bomb impact plot
bomba bırakma hattı bomb release line
bomba imha birliği bomb disposal unit
bomba emniyetli bombproof
bomba salış tertibatı release mechanism
bomba ağı grenade net
bomba başı çemberi kopfring
bomba yükleyici bomb loader
bomba kapanı grenade pit
bomba emniyetli shellproof
bomba atma hendeği throwing trench
bomba yuvası bomb bay
bomba salanı bomb rack
bomba emniyetli sığınak heavy shellproof shelter
bomba geçmez bombproof
bomba bölmesi bomb bay
bomba arama bomb reconnaissance
bomba çukuru mine crater
bomba kaseti cluster adaptor
bomba vinci bomb hoist
bomba geçmez shellproof
bomba hedef çukuru throwing pit
bomba salış tertibatı bomb control
bomba salış açısı range angle
bomba hasar kıymetlendirmesi bomb damage assessment
bomba atar grenade thrower
bomba içindeki misket grapeshot
bomba çukuru grenade pit
bomba atar grenade launcher
bomba köpeği bomb dog
bomba imha birimi bomb disposal unit
bir çeşit bomba shotgun shell
bomba yükleme adaptörü bomb loading adapter
bomba emniyet hattı bomb line
bomba alanı grenade court
bomba ağı netting
bomba taşıyıcı rack
bomba sığınağı bomb shelter
bomba ağı antigrenade netting
bomba salan bomb rack
bomba mermisi bombshell
bomba hendeği throwing trench
bomba taşıyıcısı bomb service truck
bomba fırlatma sistemi bomb launcher
bomba bırakma tertibatı bomb release mechanism
bomba salanı bomb bay
bomba itici bomb ejector rack
bomba bırakma noktası bomb release point
bomba imha bomb disposal
bomba demeti bomb cluster
bomba itici bomb rack
bomba çukuru bomb crater
bomba römorku bomb trailer
bomba salan bomb ejector rack
bomba salış açısı dropping angle
bomba mezarlığı bomb cemetery
bomba mesafesi throwing range
bomba askısı bomb rack
bomba arabası bomb trailer
bomba yükleyici bomb lift truck
bomba düzeneği bomb set-up
bomba yüklü bomb-laden
bomba imha kiti bomb defusal kit
bomba battaniyesi bomb blanket
tuzak bomba booby trap
bomba uzmanı bomb technician
bomba teknisyeni bomb technician
el yapımı bomba improvised explosive device
termobarik bomba thermobaric bomb
taktik nükleer bomba tactical nuclear bomb
taktik nükleer bomba tactical nuke
etkisiz hale getirmek (bomba) defuze
teknolojik bomba tech bomb
bomba köpeği bomb sniffer
bomba imha ekibi bomb squad
ev yapımı bomba improvised explosive device
patlamamış bomba unexploded ordnance
yer altı sığınaklarını hedef alan bomba bunker buster
British Slang
bomba gibi bomb
bomba/afet (kız) totty