makine - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

makine"makine" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
makine machine i.
General
makine device i.
makine contraption i.
makine car i.
makine gadget i.
makine apparatus i.
makine machinery i.
makine motor i.
makine enginery i.
makine engine i.
makine machine i.
makine engyn [obsolete] i.
Colloquial
makine baby i.
Trade/Economic
makine machinery i.
Technical
makine dummy i.
Computer
makine host i.
Automotive
makine machine i.
Marine
makine wind sail i.

"makine" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
makine yağı grease i.
General
makine yağcısı greaser i.
iş yerinde makine machinery in the workplace i.
makine işleten kimse machinist i.
makine atölyesi machine shop i.
öğütücü (makine/alet vb) grinder i.
makine hızı engine speed i.
makine ile sökme mechanical lifting i.
makine işleten kimse machine operator i.
çevrimsiz makine acyclic machine i.
makine departmanı engine department i.
makine hatalı çalışma zamanı machine spoilt work time i.
makine tasarımı machine design i.
makine denetim kesmesi machine check interruption i.
makine endüstrisi machinery industry i.
makine tuğlası machine made brick i.
makine tarafından okunabilir ortam machine readable medium i.
dokümanlar üzerine acente adı ve diğer ayrıntıları basan makine validator i.
makine parçası machine part i.
makine bölümü engine department i.
makine ustası head mechanic i.
makine mengenesi machine vice i.
makine fabrikası engine works i.
makine ustası master mechanic i.
makine odası machine room i.
makine şasisi machine frame i.
fazla çalıştırma (makine vb) overrunning i.
makine cıvatası machine bolt i.
makine yağı slush i.
makine operatörü operator i.
otomatik makine automat i.
makine dairesi engine room i.
makine işçisi mechanic i.
makine ile ulaşılabilir machine accessible i.
makine yürütümü machine run i.
makine aksamı machinery i.
makine yağı dope i.
makine fabrikası machine shop i.
makine yağı machine oil i.
makine prosedürü machine procedure i.
çırçır makine gin i.
makine zekası machine intelligence i.
makine çevirisi machine translation i.
makine mühendisi mechanical engineer i.
makine mühendisliği mechanical engineering i.
makine işlemi machine operation i.
makine teknikeri machine technician i.
makine yönelimli dil machine oriented language i.
makine teorisi machine theory i.
kopyalamada kullanılan makine manifolder i.
makine bilimi mechanics i.
makine ressamlığı machine design i.
makine ressamı machine designer i.
oyları kaydeden makine voting machine i.
emekten tasarruf ettiren (makine vb) laboursaver i.
pnömatik makine pneumatic machinery i.
makine sanayi machine industry i.
ıslatarak yumuşatan makine macerator i.
makine eğitimi machine training i.
makine disiplini machine discipline i.
makine imalatı machine manufacturing i.
makine satıcısı machine seller i.
yardımcı makine additional machine i.
ek makine additional machine i.
makine halısı brussels carpet i.
tırtıl zincirli makine crawler i.
gemi makine mühendisliği marine mechanical engineering i.
makine parkı equipment pool i.
insan-makine sistemleri human-machine systems i.
makine halısı machine-made rug i.
makine-takım tezgahları machine-tools i.
şerbetçiotu toplamaya yarayan makine hop-picker i.
aşındırıcı makine grinder i.
öğütücü alet veya makine grinder i.
makine dairesi plant room i.
muharrik makine power engine i.
itici makine pushing vehicle i.
yüksek makine mühendisi mechanical engineer m.sc. i.
makine baş mühendisi chief mechanical engineer i.
şiş veya makine ile örülen ince saç cornrows i.
makine yapımcısı machine builder i.
püskürtme için kullanılan makine blaster i.
patlatmak için kullanılan makine blaster i.
makine yüksek mühendisi senior mechanical engineer i.
yüksek makine mühendisi senior mechanical engineer i.
makine çevirisi sonrası düzeltme post-editing i.
makine çevirisi sonrası düzeltme postediting i.
para atılarak kancayla oyuncakların yakalandığı makine claw machine i.
çocuklara içinde sürpriz hediyeler olan toplar veren makine gacha i.
tamir etmeyi, makine ve parçalarıyla deneyler yapmayı seven kimse tinker i.
tamir etmeyi, makine ve parçalarıyla deneyler yapmayı seven kimse tinkerer i.
makine kayışı bakım ve onarımı yapan işçi beltman i.
makine gibi verimli, sert veya itaatkar kimse machine i.
makine operatörü machiner i.
makine işleten kimse machiner i.
et, kauçuk gibi malzemeleri küçük parçalara ayırmaya yarayan makine masticator i.
(silah, makine, alet) kullanım management i.
el ile çalıştırılan makine manual i.
elle işletilen makine manual i.
makine kullanarak dokunma handling i.
makine ve araç-gereç yapımında usta kimse mechanician i.
makine biliminde uzman kimse mechanician i.
makine mühendisi mechanician i.
makine yapımı, kullanımı ve onarımı konusunda uzman kimse mechanician [dated] i.
makine ile çoğaltılmış bir şeyin kopyalarından her biri mechanograph i.
makine aracılığıyla sanat eserlerinin kopyalarını üreten sanatçı mechanographist i.
makine mühendisliği, programlama ve elektronik biliminin birleşiminden meydana gelen, tasarımda ve yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesinde kullanılan alan mechatronics i.
basarak veya öğüterek sebzelerin suyunu çıkaran makine mill i.
fabrika veya makine vasıtasıyla üretim yapan kurum mill i.
çekirdeklerin ayıklanması, temizlenmesi, ovulması ve parlatılması için kullanılan makine mill i.
samanı hayvan yemi haline getiren fabrika veya makine mill i.
bazı basit eylemleri sürekli tekrarlayan makine mill i.
eldivenlerin bilek kısımlarını diken bir makine operatörü wrister i.
makine çalışma takibi health check [uk] i.
beygir gücünden faydalanan makine horse power [obsolete] i.
yoncaları dövüp tanelerini kabuklarından ayırmaya yarayan makine huller i.
makine dairesindeki yüksek ve dar platform monkey bridge i.
(pamuk, yün) kordonları aynı anda çekip kıvırarak ipliğe dönüştürüp masuraya saran makine mule i.
aşırı derecede hızlı makine go-devil [us] i.
(kitap, makine yaratıcı getterup i.
ticaret gemisinde yardımcı makine operatörü greaser i.
makine veya cihazın içindeki parçalar guts i.
(makine yağı, gres yağı) bir petrol türevi oil i.
deliğe para atılmasıyla çalışan makine one-armed bandit i.
kumaş, deri, kağıt gibi materyalleri el veya makine ile atılan dikişlerle süsleme sanatı opus i.
adamsıl makine robot i.
makine öğrenmesi machine learning i.
sayıları toplayıp toplamın yazılı kaydını çıkaran makine comptograph [obsolete] i.
mal tartımında kullanılan makine crane i.
eski püskü makine dunger i.
(makine veya depolama sistemi) giriş gücü input i.
delikli kartlarla deliklerle kaydedilen sembolleri basan bir makine interpreter i.
bozulmuş olmak (makine) be out f.
işlemek (makine) go f.
hafif bir hırıltıyla çalışmak (makine) throb f.
makine vb fazla çalıştırmak overrun f.
kullanılmamak (makine) stand idle f.
durmak (makine) pack up f.
çalışmak (makine) function f.
kapatmak (ışık/gaz/makine vb'ni) shut off f.
makine takmak engine f.
makine ile yapmak machine f.
makine ile tohum ekmek drill f.
makine ile karıştırmak whisk f.
yerinden çıkmak (makine parçası) work out f.
makine ile karıştırmak blend f.
makine ile yapmak veya şekil vermek machine f.
birdenbire durmak (makine) die f.
hafif bir hırıltıyla durmadan işlemek (makine) throb f.
çalışmak (makine/aygıt) be on f.
(makine/aygıt) bozulmuş olmak be out of order f.
uğuldamak (motor/makine) pulsate f.
kapalı olmak (makine/aygıt) be off f.
bozuk olmak (makine/aygıt) be out of order f.
takılmak (makine) seize f.
kapanmak (ışık/makine vb) shut off f.
çalışmak (makine vb) run f.
sökmek (makine vb) take down f.
birden bire durmak (makine) die f.
makine ile biçim vermek machine f.
makine ile işlemek machine f.
(makine) durmak pack up f.
(makine parçası) yerinden çıkmak work out f.
takılmak (makine) seise f.
(makine vb) çalışmamak fail to work f.
(makine ile) yeri süpürmek vacuum the floor f.
(bir şeye) makine yapısı veya özelliği kazandırmak mechanize f.
makine ile üretmek veya çoğaltmak mechanize f.
(bir şeye) makine yapısı veya özelliği kazandırmak mechanise f.
makine ile üretmek veya çoğaltmak mechanise f.
(makine) üstünde dudak oluşturmak lip f.
makine veya düzeneği açıklayarak tanıtma işinde çalışmak demonstrate f.
siper takmak (kitap, makine, pencere) guard f.
makine yağı sürmek inseem f.
eski (teknoloji makine vb) outdated s.
randımansız (iş yöntemi, makine vb) inefficient s.
çalışmayan (makine) stationary s.
makine gibi efficient s.
eski (teknoloji/makine vb) outmoded s.
makine ile yapılmış machine s.
işlemeyen (makine) idle s.
makine kontrollü machine controlled s.
makine işi machine-made s.
makine tarafından oluşturulmuş machine-generated s.
makine ile imal edilmiş machine-made s.
makine ile yapılmış machine-made s.
makine yapımı machine-made s.
makine gibi düşünmeden otomatik olarak yapılan automatonlike s.
makine gibi machinelike s.
makine gibi düşünmeden otomatik olarak yapılan machinelike s.
makine gibi düşünmeden otomatik olarak yapılan robotic s.
eski (teknoloji, makine) uncontemporary s.
makine yağı gibi unctuous s.
makine yağına benzeyen unctuous s.
tamamen faydalanılmayan (makine veya tesis) underemployed s.
makine veya aletle üretilen veya işletilen mechanical s.
esnafa, zanaatkarlara veya makine ustalarına ait mechanical s.
esnaf, zanaatkarlar veya makine ustaları ile ilişkili mechanical s.
düzenek veya makine ile çalışan mechanical s.
düzenek veya makine ile işletilen mechanical s.
kişiliksiz bir şekilde veya makine gibi uygulanmış mechanical s.
kişiliksiz bir şekilde veya makine gibi uygulamış mechanical s.
makine ile yazılmış, çoğaltılmış veya kaydedilmiş mechanographic s.
kullanımdan kalkmış (makine, silah) obsolescent s.
(tesis veya makine sahibi tarafından) kişisel talebe göre gerçekleştirilen custom s.
(tesis veya makine sahibi tarafından) özel talebe bağlı olan custom s.
makine gibi mechanically zf.
makine ile ilişkili anlamına gelen bir ön ek mechano- ök.
'-li (araç, makine) -powered snk.
Phrasals
(makine, cihaz) kapatmak close up f.
yavaşlamak (makine) grind down f.
çalışmaya başlamak (motor, makine) turn over f.
(dökümü) makine ile işleme ve yerleştirme için işaretlemek mark off f.
Phrases
bu makine işlevsel olarak en iyisi this machine is functionally top i.
Colloquial
eski araba ya da herhangi bir makine bolt bucket i.
müşterek bahisleri hesaplayan makine tote® i.
(bir makine veya aletin) işi gören kısmı/parçası business end of something i.
belirli bir araç, makine veya eşya kullanan kimse jockey i.
(makine vb) bozulmak bite the dust f.
(makine) mükemmel çalışmak (do something) a treat [uk] f.
bir şeyi (makine, cihaz) başlatmak/çalıştırmak hit it f.
makine gibi on automatic zf.
Idioms
makine gibi çalışan kimse a real dynamo i.
tıkır tıkır çalışan makine a well-oiled machine i.
bowlingde düşen ama makine tarafından temizlenmeyen labutlar deadwood i.
makine gibi konuşmak talk twenty to the dozen f.
makine gibi konuşmak talk ten to the dozen f.
makine gibi yalan söylemek lie like a rug f.
makine gibi konuşmak talk nineteen to the dozen f.
makine gibi konuşmak talk the hind legs off a donkey f.
(makine) bozuk olmak be on the blink f.
(makine) arızalı olmak be on the fritz f.
(makine) bozuk olmak be on the fritz f.
(makine) arızalı olmak be on the blink f.
(makine vb.) masrafını karşılamak pay its way f.
(makine vb.) kendini döndürmek pay its way f.
(makine vb) arıza yapmak go on the blink f.
(makine) bozulmak go wrong f.
(makine vb) bozulmak go on the blink f.
bozulmak (makine) give up the ghost f.
bozulmak (makine/motor) give up the ghost f.
makine gibi yalan söylemek lie like a tombstone f.
iyi yağlanmış makine gibi like a well-oiled machine expr.
makine gibi like a well-oiled machine expr.
Trade/Economic
belirli üretim hacminde ya da belirli zamanlarda kullanılan makine ve teçhizat standby equipment i.
bina ve makine donatımı building and equipment i.
büyük bir bakım gerektirmeden makine veya tesisin düzenli çalışabilme süresi life i.
bir mal ve hizmet üretimi için gerekli olan makine ve parçaların ayrıntılı dökümü bill of materials i.
daha etkin makine veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkması dolayısıyla sermaye malının değerinin düşmesi obsolescence i.
makine ve teçhizat gideri machinery and equipment expenditure/expense i.
makine-teçhizat machinery and equipment i.
makine saat maliyeti machine hour cost i.
makine imalatçısı machine manufacturer i.
makine bozulma zamanı machine breakdown time i.
makine dairesi engine room i.
makine operatörü machine operator i.
makine-saat machine hour i.
makine araç gereçleri machinery i.
makine işi machine work i.
makine atölyesi machine shop i.
makine sigortası machinery insurance i.
makine veya tesisin tamir edilmez hale gelene kadar görevini düzenli olarak yaptığı süre life i.
makine parkuru machine park i.
makine yapımı machine-made i.
makine mühendisliği mechanical engineering i.
makine rehinli sertifika equipment trust certificate i.
makine ve teçhizat sanayii machine and equipment industry i.
makine kiralama equipment leasing i.
makine imalatçıları machine manufacturers i.
makine saat ücreti machine-hour rate i.
makine işletmeni machine operator i.
makine yapısı machine made i.
makine devir süresi machine cycle time i.
makine parkı machinery i.
makine kodu machine code i.
makine ve teçhizat hasarı machine and equipment damage i.
malların makine ile ya da elle yapımı manufacturing i.
makine aksamı machinery i.
makine saat maliyeti machine-hour cost i.
makine veya tesisin hurdaya çıkartılması veya yenilenmesine kadar geçecek zaman life i.
makine dikkat zamanı machine attention time i.
makine satışı machine sales i.
makine yağı machine oil i.
makine gücü machine power i.
otomatik makine automatic machine i.
özel kesim makine-teçhizat yatırım harcamaları private machinery-equipment investment expenditures i.
sabit makine stationary engine i.
standart makine zamanı standard machine time i.
tesis, makine ve cihazlar machinery, installation and equipments i.
tesis, makine ve cihazlar machinery, plant and equipment i.
tesis, makine ve cihazlar machinery, equipment and installations i.
tesis, makine ve teçhizat plant, machinery and equipment i.
tesis makine ve cihazlar plants machinery and equipment i.
tarımsal üretim faaliyetlerinde belli bir ürün miktarını üretmek üzere yoğun biçimde makine kullanılarak işgücü miktarının azaltılması annuity method i.
üretimden çıkartmak (bir makine/teçhizat) disinvest f.
makine ile ilgili mechanical s.
makine ile yapılan mechanical s.
fabrika makine ve ekipmana ilişkin on plant machinery and equipment expr.
Politics
makine direktifi machinery directive i.
Institutes
amerika makine mühendisleri birliği american society of mechanical engineers i.
makine kimya endüstrisi kurumu machinery and chemical industry institution i.
makine, otomotiv, elektrik ve elektronik ürünleri dairesi department of mechanical, automotive, electrical and electronic products i.
makine mühendisleri odası chamber of mechanical engineers i.
makine kimya endüstrisi kurumu mechanical and chemical industry corporation i.
makine ve kimya endüstrisi kurumu mechanical and chemical industry corporation i.
makine mühendisleri enstitüsü imeche (institution of mechanical engineers) kısalt.
Industry
soğurmalı makine absorbing machine i.
(atölyede veya makine dairesinde) makinelerdeki kir ve yağı temizleyen işçi wiper i.
kenar işlemesi yapmak için telin üzerine tabaka metal kıvırması yapan makine operatörü wireman i.
yorganı süslemek veya katlarını dikmek için el veya makine dikişi yapan kimse quilter [uk] i.
kereste ürünlerin yapımında el aleti ve makine işlemlerini gerçekleştiren kimse woodworker i.
endüstriyel makinelere takılan ve makine bilgilerini içeren levha boilerplate i.
kaba malzemeyi küçük parçalara ayıran döner kesicileri olan makine hogger i.
delikli karta küçük kağıt veya film parçalarını yerleştiren veya iliştiren makine mounter i.
makine veya sisteme yapılan hizmet veya performans talebi load i.
hafif malzemeleri kaldırıp yükleyen makine loader i.
kağıt patlama dayanımını test etmek için kullanılan bir makine markası mullen® i.
makine ile kesilmiş köşelerdeki çapakları temizlemek için kullanılan keski burr i.
makine ile kesilmiş köşelerdeki çapakları temizlemek için kullanılan keski burr chisel i.
kalın mukavvaları kesmede kullanılan bıçaklı bir makine ripper i.
keteni soğutan makine gill frame i.
mobilyalara ağaç damarı deseni veren makine operatörü grainer i.
levhalara tanecik basan makine grainer i.
milin üzerinde dönen perdah çarkından oluşan bir makine grinding mill i.
şekeri şurup veya boya maddesi içinde tavada döndüren makine operatörü grosser i.
(ahşap silah kabzası tasarımı yapan) makine operatörü router i.
mürekkeple kağıda çizgi çizen makine operatörü ruler i.
silindirin kağıt hamurunu alarak kurutma silindirine gönderdiği bir makine cylinder engine i.
pamuk üretiminde kullanılan kutu şeklinde bir makine cotton sled i.
kağıt hamurunun ayrılması, yıkanması ve ağartılması için kullanılan bir makine potcher i.
kağıt hamurunun ayrılması, yıkanması ve ağartılması için kullanılan bir makine pocher i.
kağıt hamurlarını ağartma solüsyonuna karıştıran bir makine potcher engine i.
(altın, gümüş, deniz kabuğu, değerli taş) hammaddeyi el veya makine ile işlemek manufacture f.
hassas ölçümlerle bir milimetreden daha küçük bir ölçekte makine ile işlemek micromachine f.
(makine atölyesinde) son işleme uygun boyuta küçültmek için (metal çubuk veya levhayı) derince kesmek hog f.
işlem sırasındaki belirli bir aralıkta hareketsiz olmak (hareketli alet veya makine parçası) dwell f.
makinedeki işin düzenli aralıklarla tekrarı için (makine üstündeki parçayı) hareket ettirmek index f.
makine ile çok sayıda üretilen mass-produced s.
Insurance
makine bozulması machinery breakdown i.
makine ekspertizi machinery survey i.
makine kırılması sigortası machinery breakdown insurance i.
Technical
üretimde kullanılan makine, alet ve teçhizat capital goods i.
makine tahrik kayışının uçlarını birleştirmek için kullanılan ince deriden kayış veya bir dizi metal kelepçe lacing i.
ince levha haline getiren makine laminator i.
ayakkabı kenarlarını keserek kavis veren makine operatörü nicker i.
yüzey drenajı için teraslar veya geniş kanallar inşa etmek için kullanılan bir makine terracer i.
nükleer araştırmada kullanılan bir makine tevatron i.
vida dişi açan makine thread generator i.
vida dişi açan makine threading lathe i.
vida dişi açan makine threading machine i.
iki dairesel testeresi olan taşınabilir elektrikli makine tie scoring machine i.
borulara koruyucu kaplama yapan makine tuber i.
makine içerisine materyal beslemesi yapan işçi alimenter i.
amerikan makine mühendisleri derneği american society of mechanical engineers i.
askeri makine ustası artificer i.
altıgen başlı makine vidası hexagon head screw i.
ağır devirli makine low speed engine i.
amaç makine target machine i.
amaç makine object machine i.
ana makine main engine i.
ana makine ve teçhizat base machine and equipment i.
asenkron makine asynchronous machine i.
asiklik makine acyclic machine i.
aşırı doldurmalı makine supercharged engine i.
ayaklı döner elektrikli makine foot mounted rotating electrical machine i.
bakıma alınması gereken bir makine üzerinde veya bu cihazın yanında çalışan görevli affected employee i.
basit makine simple machine i.
bileşik makine compound machine i.
büyük makine ve mekanizmalarda kullanılan yağ heavy-duty oil i.
bir makine veya mekanik bir cihazda dişil veya tekerlerin düzenlenmesi işi wheelwork i.
buhar genleşmeli makine expansion steam engine i.
birleşik makine compound machine i.
buharla soğutulan makine steam-cooled engine i.
çevrimsiz makine acyclic machine i.
çift kutuplu makine bi-polar machine i.
çok genişlemeli makine multipleexpansion engine i.
çok silindirli makine multicrank engine i.
çift yakıtlı makine dual-fuel engine i.
çok silindirli makine multicylinder engine i.
çok supaplı makine multivalve engine i.
çift pistonlu makine double acting engine i.
çıplak makine bare engine i.
çalıştırıcı makine starting engine i.
çapraz muylulu makine pistonu crosshead type piston i.
çift bileşenli makine double compound engine i.
deney parçalarının makine ile işlenerek hazırlanması preparation of test specimens by machining i.
devir hareketli bir makine rotary machine i.
delta makine delta engine i.
darbeli makine percussion machine i.
damla sızdırmaz makine drip-proof machine i.
dört zamanlı makine four-cycle engine i.
düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım low-noise machinery and equipment i.
dil (makine) trippet i.
dizel makine diesel engine i.
dondurarak kurutma işlemi yapan makine freeze dryer i.
döner elektrikli makine rotating electrical machine i.
dikey makine vertical engine i.
döner tablalı makine turntable machine i.
donatımlı makine extended machine i.
doğal emmeli ve otomatik solunumlu makine (dizel) self-breathing engine i.
doğal emişli makine normally aspirated engines i.
dondurarak kurutma işlemi yapan makine freeze drying machine i.
doğm akımlı makine uniflow engine i.
ek makine additional machine i.
eşzamanlı makine synchronous machine i.
endüstriyel makine industrial machine i.
elektrikli dahili güç kaynağına sahip makine machine with internal electrical power supply i.
eşzamansız makine asynchronous machine i.
görünümsel makine virtual machine i.
genişlemesiz makine nonexpansion engine i.
giydirilmiş makine extended machine i.
gerçek makine actual engine i.
hava basınçlı makine air pressure machine i.
hava basınçlı makine atmospheric machine i.
hamurun makineye yapışmasını önlemek için hamuru un ile kaplayan makine flour duster i.
hidrolik makine hydraulic machine i.
hava sızdırmaz makine enclosed machine i.
hareketli baskı plakalı makine moving platen machine i.
hareketsiz parçalar (makine) fixed parts i.
hava hücreli makine air cell engine i.
hidroelektrik makine hydroelectric machine i.
hava soğutmalı makine air cooled engine i.
hareketli makine aksamından korunma protection against access to live parts i.
iki zamanlı motor veya makine two-cycle motor i.
içi dışı arasında hava değişimi olmayan makine enclosed machine i.
iki sıralı yıldız makine double radial engine i.
ısıyla şekillendirici makine thermoforming machine i.
iki kutuplu makine two-pole machine i.
içten yanmalı dört zamanlı olan makine valve-in-head engine i.
iki zamanlı motor veya makine two-stroke cycle engine i.
insan makine arabağı man-machine interface i.
iç yakımlı makine internal combustion engine i.
ileri-geri hareketli merdaneli makine reciprocating roller machine i.
insansız makine dairesi unattended machinery space i.
iki zamanlı makine two-cycle engine i.
ileri geri hareketli besleme kızaklı makine reciprocating feed carriage machine i.
ince metal levhalar üzerine kabartma yapan makine graphotype i.
insan makine sistemi man-machine system i.
içinde makine bulunan düşük gürültü seviyeli iş yeri low-noise workplace containing machinery i.
iki şaftlı makine two-shaft machine i.
işletici makine prime mover i.
irgat makine dairesi capstan machinery room i.
karbüratörlü makine spark ignition engine i.
karşıt pistonlu makine opposed piston engine i.
kapatılmış makine enclosed machine i.
karbüratörlü veya benzin püskürtmeli makine gasoline engine i.
kapalı nipel (makine) close nipple i.
karbüratörlü makine spark ignition engines i.
kart çoğaltıcı makine card reproducer i.
kesik kesik çeken makine intermittent-pull machine i.
kaynak yapımında kullanılan makine welding machine i.
kendisinden hareketli makine self-propelled machine i.
kırpıcı (makine) trimmer i.
kazık sökücü makine pile extractor machine i.
kaynak makine source machine i.
kızma kafalı makine surface ignition engine i.
kayış yerine makine parçası olarak kullanılan zincir chain feed i.
kayar tablalı makine slide-table machine i.
kıvılcım çakımlı makine spark discharge machine i.
kendini organize eden makine self-organizing machine i.
kenar baskısı yapan makine hemmer i.
kovan pistonlu makine trunk-piston engine i.
kopyalamada kullanılan makine manifolder i.
korozyona dayanıklı gemi makine parçaları corrosion resistant ship machine parts i.
kömür püskürten makine coal pulverizer i.
kuru karterli makine dry sump engine i.
kullanılabilir makine zamanı available machine time i.
makine yağının temizlenmesi batch filtering i.
makine dilindeki kod absolute code i.
makine tarafından okunabilir karakterlerin kodlanması coding of machine readable characters i.
makine bozulma breakdown i.
makine tarafından okunabilir Seyahat dokümanı machine readable travel document i.
makine yağı grease i.
makine mağazası engineer's workshop i.
makine atölyesi machinery shop i.
makine hızı engine speed i.
makine ve donanımdan yayılan gürültü noise emitted by machinery and equipment i.
makine gövdesi machine body i.
makine tarafından okunabilir kartlar machine readable cards i.
makine elemanları machine elements i.
makine vidası oval-head screw i.
makine cıvatası cap screw i.
makine denetimi machine check i.
makine mühendisi cetveli mechanical engineer's scale i.
makine gürültüsü machine noise i.
makine parkı equipment pool i.
makine momenti engine torque i.
makine dairesi machinery space i.
makine öğrenimi machine learning i.
makine kaidesi machine base i.
makine yataklarının yağ kanalı groove i.
makine arızaları engine troubles i.
makine verimliliği machine efficiency i.
makine hızı machine speed i.
küme istemli makine stack machine i.
makine zabiti machinist's mate i.
makine denetim kesilmeleri machine check interruptions i.
makine yükleme programı machine load schedule i.
makine ilk çalıştırma filtresi running-in filter i.
makine starterleri engine starters i.