yüklemek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yüklemek"yüklemek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 57 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yüklemek load f.
General
yüklemek store f.
yüklemek inflict f.
yüklemek attribute f.
yüklemek put f.
yüklemek stack f.
yüklemek place a load on f.
yüklemek load down f.
yüklemek weight f.
yüklemek overlay f.
yüklemek lay something at one's door f.
yüklemek shift f.
yüklemek impose f.
yüklemek tax f.
yüklemek weight somebody down f.
yüklemek weigh down f.
yüklemek encumber f.
yüklemek impute f.
yüklemek foist f.
yüklemek throw the blame on f.
yüklemek lay f.
yüklemek lade f.
yüklemek weight down f.
yüklemek task f.
yüklemek father f.
yüklemek burden f.
yüklemek ascribe f.
yüklemek freight f.
yüklemek laden f.
yüklemek plant f.
yüklemek pitch f.
yüklemek offload f.
yüklemek hand over f.
yüklemek saddle f.
yüklemek put down f.
yüklemek tap f.
yüklemek impute to f.
yüklemek lay on f.
yüklemek heap f.
yüklemek fasten on f.
yüklemek embark f.
yüklemek load f.
yüklemek ship f.
yüklemek imbark f.
yüklemek install f.
yüklemek forward f.
yüklemek accumber f.
Trade/Economic
yüklemek freight
Technical
yüklemek ship
yüklemek downstream load
yüklemek upload
yüklemek charge
Computer
yüklemek download
yüklemek install
yüklemek load
Telecom
yüklemek install
Marine
yüklemek load

"yüklemek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 179 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
suçu yüklemek damn f.
yüklemek (enerji/elektrik) charge f.
sırtına yüklemek burden f.
General
anlam yüklemek ascribe a meaning to f.
suçu birine yüklemek fasten the blame on someone f.
fazla yüklemek overload f.
fazla yüklemek overburden f.
fazlasıyla yüklemek surcharge f.
uçağa yüklemek emplane f.
taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek overburden f.
anlam yüklemek attribute a meaning to f.
masraf yüklemek charge expense f.
sorumluluğu başkasına yüklemek pass the buck f.
uçağa yüklemek embark f.
gemiye yüklemek ship f.
suçu birine yüklemek shift the blame onto f.
fazla vergi yüklemek surcharge f.
yük ile yüklemek freight f.
mavnaya yüklemek lighterage f.
suçu yüklemek cast the blame f.
üzerine yüklemek put on f.
yüklemek (suç) lay f.
mal yüklemek load f.
sorumluluğu başkasına yüklemek leave someone holding the bag f.
fazla yüklemek surcharge f.
suçu yüklemek incriminate f.
suçu başkasına yüklemek pass the buck f.
birine zor bir iş yüklemek saddle someone with a task f.
sorumluluğu bir başkasına yüklemek leave holding the bag f.
birine tatsız bir iş yüklemek lumber someone with f.
zorla yüklemek impose on f.
sorumluluk yüklemek encumber f.
yüklemek (suçu) hold against f.
görev yüklemek load with a charge f.
yüklemek (suçu) level at f.
uçağa yüklemek enplane f.
bir suçu birine yüklemek lay at someone's door f.
suçu yüklemek put the blame on somebody f.
ağırlık yüklemek weigh down f.
mal yüklemek (gemiye) ship f.
aşırı yüklemek overweight f.
suç yüklemek inculpate f.
zorla yüklemek impose upon f.
suçu yüklemek put the blame on f.
yüklemek (internet üzerinden bilgisayara program) download f.
bir şeyi birine yüklemek tag someone with f.
yüklemek (enerji) charge f.
anlam yüklemek attribute a meaning f.
konteynere yüklemek containerise f.
anlam yüklemek assign a meaning f.
yük yüklemek load f.
konteynere yüklemek containerize f.
yük yüklemek take on load f.
kontör yüklemek add units f.
kontör yüklemek deposit units f.
kontör yüklemek load units f.
gemi yüklemek load (something onto) the ship f.
yazılım yüklemek install a software f.
telefonuna kontör yüklemek add units to one's account f.
kontör yüklemek top up one's mobile phone f.
uçağa yüklemek imbark f.
bilgisayara yüklemek install into computer f.
kamyona yüklemek load on a truck f.
kamyona yüklemek entruck f.
-e yüklemek lay at one's door f.
(suçu) -e yüklemek level at f.
-e fazla yük yüklemek overload f.
fazla yüklemek over-charge f.
(suç) yüklemek impute f.
bilgisayara yüklemek computerize f.
yeniden yüklemek reload f.
yeniden yüklemek recharge f.
fazla yüklemek overcharge f.
(suç vb) birisinin üzerine yüklemek lay to one's charge f.
sorumluluk yüklemek land with f.
birine sorumluluk yüklemek lay a burden on f.
birine yük yüklemek lay a burden on f.
yükü birinin sırtına yüklemek lay a burden on f.
tekrar yüklemek recharge f.
borç yüklemek burden with debts f.
vergi yüklemek impose taxes f.
farklı mana yüklemek assign a different meaning to f.
farklı anlam yüklemek assign a different meaning to f.
yanlış anlamlar yüklemek misinterpret f.
yanlış manalar yüklemek misinterpret f.
birini/bir şeyi gemiye almak/yüklemek take someone or something aboard f.
(gemiye) yeniden yüklemek relade f.
malları taşımak için konteynerlere yüklemek containerise f.
malları taşımak için konteynerlere yüklemek containerize f.
kontör yüklemek top-up your phone f.
konuşmaları dinlemek için uzaktan kumandalı bir casus yazılım yüklemek install a spyware to remotely monitor calls f.
bilgisayara yüklemek computerise f.
eksik yüklemek underload f.
kapasitesinin altında yüklemek underload f.
az yüklemek underload f.
yetersiz yüklemek underload f.
para yüklemek load money f.
birisine borç yüklemek encumber someone with debts f.
video yüklemek upload video f.
karta para yüklemek load money on the card f.
sorumluluk yüklemek accumber f.
külfet yüklemek task f.
vergi yüklemek tax f.
angarya yüklemek tax f.
Phrasals
(suçu) yüklemek impute to
ile doldurmak/yüklemek load with
farklı anlam yüklemek read something into something
uçağa bomba yüklemek bomb up
Colloquial
sermayeyi kediye yüklemek go bankrupt
suç yüklemek throw the book of rules at someone
sorumluluk yüklemek throw the book of rules at someone
sorumluluğu bir başkasına yüklemek pass the baby
işi başkasına yüklemek pass the baby
Idioms
kabahati yüklemek lay the blame at one's door
kabahati başkasına yüklemek lay the blame at someone's door
sermayeyi kediye yüklemek put all one's eggs in one basket
suç yüklemek throw the book at
sorumluluk yüklemek throw the book at
işi başkalarına yüklemek farm out
sorumluluk yüklemek farm out
sermayeyi kediye yüklemek go bust
sorumluluğunu başkasına yüklemek pass the buck
sorumluluğu/suçu başkasının omzuna yüklemek carry something on someone's shoulders
sorumluluğu/suçu başkasının omzuna yüklemek have something on someone's shoulders
sorumluluğu/suçu başkasının omzuna yüklemek put something on someone's shoulders
sorumluluğu/suçu başkasına yüklemek put something on someone's shoulders
sorumluluğu/suçu başkasına yüklemek have something on someone's shoulders
sorumluluğu/suçu başkasına yüklemek carry something on someone's shoulders
suçu başkalarının üzerine yüklemek/atmak offload the blame
Slang
suçu birine yüklemek hang the blame on me
Trade/Economic
kurumlar vergisi yüklemek charge corporation tax
borç yüklemek burden with debt
güverteye yüklemek ship on deck
çok yüklemek overcharge
yeniden yüklemek reload
Law
suç yüklemek (birinin elinde delil yokken başkasına) smear
vecibe yüklemek bind
haksız suç yüklemek aspersion
Politics
suç yüklemek charge offense
Technical
kömür yüklemek recoal f.
yüklemek (enerji vb) charge
geri yüklemek restore
yeniden yüklemek reinstall
vagonlara tomruk yüklemek için kullanılan makine logger
karşıdan yüklemek download
yeniden yüklemek restore
aşırı yüklemek surcharge
fazla yüklemek overload
aşırı yüklemek overload
Computer
yukarı yüklemek upload
uzak bilgisayara yüklemek upload
işletim sistemini yeniden yüklemek boot
sürücüyü karşıdan yüklemek için click here
uzaktan yüklemek download
aşağı yüklemek download
aşağı yüklemek downstream load
dokümanları bilgisayara yüklemek loading documents
sistemi yeniden yüklemek reboot
bilgisayara işletim sistemi yüklemek boot
önceden yüklemek preinstall
yüklemek için tıklayın click to install
yüklemek için lütfen 39 dakika bekleyiniz please wait 39 minutes to download
karşıya yüklemek upload
karşıdan yüklemek download
Informatics
önceki değeri yüklemek restore
yeniden yüklemek reload
tekrar yüklemek reload
geri yüklemek restore
Mechanic
fazla yüklemek overcharge
Automotive
ön yüklemek preload
Aeronautic
uçağa yüklemek enplane
Marine
(gemiye) yüklemek lade
gemi yüklemek lade
gemiye yüklemek ship
kömür yüklemek coal
haddinden fazla yüklemek overlade
fazla yüklemek overload
yeniden yüklemek reship
tekrar yüklemek reship