feed - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

feed

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"feed" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 46 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
feed f. beslemek
Irregular Verb
feed f. fed - fed
General
feed f. gıda almak
feed f. beslenmek
feed f. yedirmek
feed f. desteklemek
feed f. yemek yemek
feed f. yemlemek
feed f. yemek vermek
feed f. geçindirmek
feed f. otlatmak
feed f. bakmak
feed f. beslenmek (hayvan)
feed f. otlamak
feed f. yemek
feed f. beslemek
feed f. doyurmak
feed f. yemek yedirmek
feed i. gıda
feed i. yem
feed i. yiyecek
feed i. mama
feed i. besleme
feed i. hayvan yiyeceği
feed i. ilerleme
feed i. takviye etme
feed i. ikmal
feed i. itme
feed i. besin
feed i. bebek maması
feed i. ot
Technical
feed takviye etme
feed doyurmak
feed beslemek
Computer
feed besle
feed yayın
Mechanic
feed ilerleme
Automotive
feed ilerlemek
Food Engineering
feed besleme
feed yem
feed tohum
Breeding
feed yem
feed hayvan yemi
Hunting
feed şeritli otomatik tüfeklerde şeridin takıldığı sağlı sollu boşluk
Theatre
feed komedi ikilisinin ciddi olan karakteri
feed ikili komedi oyununda ciddi karakteri oynayan oyuncu

"feed" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Irregular Verb
self-feed f. self-fed - self-fed
hand-feed f. hand-fed - hand-fed
spoon-feed f. spoon-fed - spoon-fed
stall-feed f. stall-fed - stall-fed
General
feed on f. ile beslenmek
feed on f. ile beslemek
feed up f. besiye çekmek
bottle-feed f. biberonla beslemek
feed the poor f. aç doyurmak
feed into f. içine beslemek
feed with a spoon f. kaşıkla beslemek
feed with a bottle f. biberonla beslemek
feed up f. semirtmek
feed on f. yemek
hand feed f. elle beslemek
be off one's feed f. iştahsızlıktan mustarip olmak
feed off f. bir şeyi yararına kullanmak
feed orally f. ağızdan beslemek
feed a baby f. (bebeğe vb) mama vermek
breast-feed f. emzirmek
breast-feed f. süt emzirmek
breast-feed f. bebeği emzirerek beslemek
breast-feed f. meme vermek
breast-feed f. memeyle beslemek
force-feed f. zorla yedirmek
hand feed f. elle vermek
feed one's ego f. egosunu okşamak
drip-feed f. serum ile beslemek
drip-feed f. serum vermek
feed the chickens f. tavukları beslemek
feed the cat f. kediyi beslemek
feed the cat f. kediye mama vermek
feed the animals f. hayvanları beslemek
feed token into the telephone f. telefona jeton atmak
feed the sharks f. köpek balıklarını beslemek
feed the sheep f. koyunları beslemek
broadcast a live feed f. canlı yayın yapmak
blended feed i. karışık yem
feed flow rate i. besleme akış hızı
grain as feed i. yemlik tahılları
line feed character i. satır besle karakteri
condensed feed i. yoğunlaştırılmış yem
feed industry i. yem endüstrisi
line feed code i. satır ilerletme kodu
mineral feed i. mineral yem
feed consumption i. yem tüketimi
feed hopper i. besleme hunisi
pellet feed i. yem
grain as feed i. yemlik tahıllar
fuel feed pump i. mazot pompası
feed stuff i. tavuk yemi
force feed i. zorla yedirme
force feed i. zorla besleme
animal feed i. hayvan besini
animal feed i. hayvan yemi
feed stuff i. yem
auto-feed i. özdevimli besleme
chicken-feed i. bozukluk
feed-in tariff i. tarife garantisi
chicken-feed i. bozuk para
another mouth to feed i. doyurulacak bir boğaz daha
chicken feed i. bozukluk
chicken feed i. bozuk para
chicken feed i. tavuk yemi
feed bag i. yem torbası
feed bunk i. yalak
out of feed s. otlakta
on the feed zf. otlanmakta
at feed zf. besi halinde
on the feed zf. beslenmekte
at feed zf. beside
Phrasals
feed into içine sokmak
feed into içine koymak
Phrases
don't feed the animals hayvanları beslemeyiniz
Proverb
if you want a man to work well feed him first aç ayı oynamaz
mere words do not feed the friars boş laf karın doyurmaz
feed a cold and starve a fever üşütünce karnını pek tut ki ateş uzak olsun
Colloquial
chicken feed devede kulak
a mouth to feed doyurulacak bir boğaz
a mouth to feed beslenecek bir boğaz
Idioms
feed someone to the lions (birini) ateşe atmak
feed someone to the lions aslanın ağzına atmak
feed someone lines gözünü boyamak
feed someone a line gözünü boyamak
feed someone lines göz boyamak
feed someone a line göz boyamak
put the feed bag on bir şeyler yemek
for chicken feed çok ucuz bir bedele
for chicken feed üç kuruşa
for chicken feed üç kuruş için
feed a line yanıltmak
feed someone a line yanıltmak
feed someone a line aldatmak
feed a line aldatmak
feed the kitty paraca yardımda bulunmak
feed the kitty bağışta bulunmak
put the feed bag on yemek yemek
for chicken feed çok ucuza
feed one's face bir şeyler yemek
feed one's face tıkınmak
feed something to someone birisine yalan söylemek
spoon-feed someone birini şımartmak
Speaking
don't feed me that bull! hadi canım sen de!
Slang
chicken feed metaamfetamin
chicken feed met
chicken feed kristal meth
don't feed the troll troll'ü beslemeyin
strap on a feed-bag yemek yemek
strap on a feed-bag birşeyler yemek
Trade/Economic
feed factory yem fabrikası
feed plant yem fabrikası
feed stock hammadde
feed-in tariff şebekeye satış tarifesi
Law
feed and food law yem ve gıda yasası
Institutes
rapid alert system for food and feed gıda ve yem içim hızlı alarm sistemi
department of animal health, food and feed research hayvan sağlığı gıda ve yem araştırmaları daire başkanlığı
food and feed control central research institute gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü
department of meadow, pasture and feed plants çayır, mera ve yem bitkileri daire başkanlığı
department of feed yem daire başkanlığı
bursa central research institute of food and feed control bursa gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü
Media
live feed canlı yayın/program/haber
Technical
forced feed lubricator lubrikatör
tape feed şerit ilerletme
steam feed heater buhar beslemeli ısıtıcı
boiler feed kazan besleme
auto feed otomatik besleme
feed pumps yakıt pompası
regenerative feed system receneratif besi suyu sistemi
centre feed tape merkezden beslemeli bant
feed control besleme kontrolü
feed line besleme hattı
feed off tamburlu fren kullanarak sondaj ucunun etkisini yavaş yavaş azaltmak
boiler feed pump kazan besleme suyu pompası
vertical feed dikey besleme
face down feed yazısı aşağıda besleme
boiler feed pump kazan besleme pompası
feed control doldurma kontrolü
tray feed magazine tepsi besleme haznesi
wick feed oiler fitilli yağdanlık
choke feed boğucu bobinle besleme
feed pitch besleme aralığı
feed canal besleme kanalı
boiler feed water kazan besleme suyu
water feed su besleme
card feed kart besleme donanımı
feed roll besleme silindiri
automatic feed otomatik besleme
feed water besleme suyu
deaerated feed water havasızlandırılmış besi suyu
feed tank yedek depo
feed tube besleme borusu
pressure feed basınçla takviye
tape feed şerit besleme
horn feed huni besleme
feed structure besleme yapısı
feed tank besleme tankı
feed water economizer besleme suyu ekonomizörü
parallel feed paralel besleme
feed pressure ilerleme basıncı
drop feed lubrication damla damla yağlama
gravity feed çekim ile besleme
oil feed control yağ besleme kontrolu
feed circuit besleme devresi
feed tank besleme deposu
feed ratio ilerleme oranı
forced feed basınçlı yağ ile besleme yöntemi
rate of feed ilerleme hızı
cutler feed cutler beslemesi
sliver feed system fitil besleme
feed wheel besleme çarkı
oil feed hose yağ besleme hortumu
pressure feed system basınçlı yağlama sistemi
current feed akımla besleme
feed current besleme akımı
card feed kart besleyici
feed cable besleme kablosu
bin feed seleden beslemeli
feed water tank besleme suyu tankı
fuel feed yakıt beslemesi
worm feed sonsuz vidalı konveyör
form feed konum ilerletme
feed booster pump besi suyu besleme pompası
feed screw besleme vidası
closed feed water system kapalı besi suyu devresi
oil feed pipe yağ besleme borusu
horizontal feed yatay ilerletme
feed line besleyici
advance feed tape önden çekilmeli şerit
form feed character konum ilerletme karakteri
feed hose besleme hortumu
drop feed lubrication damla yağlama
feed pump besleme pompası
feed by converters koparma konvertör prosesi
forced feed lubricator yağ otomatiği
feed roller besleme silindiri
feed speed ilerleme sürati
feed stop fitil durdurma tertibatı
sliver feed stop band beslemeyi durdurma
diffusion feed water difüzyon besleme suyu
forced feed lubricator mekanik yağdanlık
feed network besleme şebekesi
pressure feed besleme takviye
vertical feed dikey ilerletme
feed rate ilerleme hızı
feed path besleme yolu
feed into içine beslemek
feed pump besleme tulumbası
feed water pump besleme suyu pompası
feed chain baskı halatı zinciri
feed hopper besleme silosu
bin feed seleden besleme
belt feed bantlı besleme
continuous feed sürekli besleme
pressure feed lubrication tazyikli yağlama
pressure gauge feed pipe manometre bağlama borusu
pressure feed basınçla besleme
pressure feed lubrication basınçlı yağlama
feed hopper besleme hunisi
feed trough (lokomotif) su deposu
feed valve besleme valfı
feed chute besleme oluğu
feed mechanism besleme mekanizması
feed water treatment kazan besleme suyu arıtılması
feed pipe besleme borusu
feed water softener besleme suyu yumuşatıcısı
forced feed zorla besleme
forced feed zorla verme
force feed tazyikli yağlama
forced feed zorlamalı besleme
auto-feed otomatik beslemeli
boiler-feed pump kazan besleme pompası
force-feed system basınçla yağlama sistemi
centre-feed tape ortadan ilerletmeli şerit
feed-forward control ileri beslemeli denetim
force-feed system basınçla yağlama devresi
drip-feed lubricator damlalıklı yağdanlık
centre-feed tape merkezden beslemeli bant
cross-feed fireplace çapraz beslemeli ocak
down-feed heating system alttan dağıtmalı ısıtma sistemi
down-feed system alttan besleme yöntemi
line-feed character satır ilerletme karakteri
forced-feed oil system cebri yağlama devresi
electro-valve for fuel feed yakıt mıknatıs ventili
feed-rate ilerleme hızını
line-feed code satır ilerletme kodu
force-feed system cebri besleme sistemi
sheet-feed yaprak besleme
steam injector water-feed pump buhar enjektörlü besi pompası
semi-closed feed system yarı açık besi suyu devresi
gravity feed doğal akışlı besleme
gravity feed kendi ağırlığı ile besleme
feed back geribesleme
feed timing besleme süresi
feed regulator besleme regülatörü
feed track besleme bandı
feed timing besleme süre ayarı
feed line beslenme hattı
feed back geribeslenme
feed back değişen konumu bildirme
feed track nakil bandı
forced feed oiling cebri yağlama
parallel feed paralel beslenme
sliver feed band besleme
rate of feed besleme hızı
roller feed bobinden besleme
chemical feed pump kimyasal besleme pompası
oil feed control yağ besleme kontrolü
pneumatic feed basınçlı havalı besleme
up-feed heating system alttan ısıtma sistemi
automatic primer feed otomatik ana besleyici
belt feed şerit besleme
feed mechanism besleme tertibatı
powder feed toz besleme
feed boiler verici kazan
feed crusher verici kırıcı
grinding feed taşlama beslemesi
feed ring sevk halkası
feed control besleme denetimi
feed boiler besleme kazanı
feed marks besleme izleri
feed crusher besleme valsı
feed bin besleme silosu
feed material besleme gereci
feed mix besleme harmanı
feed lines besleme çizgileri
feed inlet besleme deliği
feed arrangement besleme düzeni
feed funnel besleme hunisi
feed force besleme kuvveti
feed rod besleme çubuğu
feed rate besleme hızı
feed turbine besleme türbini
feed apron besleme tablası
feed ring besleme halkası
feed tub besleme teknesi
feed bar besleme çubuğu
fixed-feed grinding değişmez beslemeli taşlama
feed lines dalma çizikleri
cross-feed grinding çapraz beslemeli taşlama
drilling feed delme beslemesi
iron ore feed demir cevheri beslemesi
grinding feed öğütme beslemesi
boiler feed kazan suyu
feed bar sürme kolu
oil feed pump yağ besleme pompası
reciprocating feed carriage machine ileri geri hareketli besleme kızaklı makine
entry feed rolls giriş besleme merdaneleri
drop-feed oiling damlalı yağlama
drip-feed damlalı yağlama
hot feed extruders sıcak beslemeli ekstrüderler
cold feed extruders soğuk beslemeli ekstrüderler
nitric acid feed solution nitrik asit besleme çözeltisi
wire feed speed tel sürme hızı
wire feed speed tel besleme hızı
feed heating stage besleme suyu ön ısıtma kademesi
high-pressure feed heater besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı
feed pipe besleme hattı
main feed water pump ana besleme suyu pompası
feed controller besleme regülatörü
feed pump governor besleme pompası regülatörü
steam feed pump buhar besleme pompası
feed valve besleme valfi
reagent feed tank ayıraç besleme tankı
feed heating plant besleme suyu ön ısıtma tesisi
feed heating system besleme suyu ön ısıtma tesisi
main feed pump ana besleme pompası
surface type feed water preheater yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı
oil return feed pump yağ geri besleme pompası
oil feed yağ beslemesi
feed-forward control ileri beslemeli regülasyon
turbine-driven boiler feed pump türbinli kazan besleme pompası
multi-stage feed water heating çok kademeli besleme suyu ısıtması
feed-water heater besleme suyu ısıtıcısı
coal feed rate kömür besleme miktarı
boiler feed pump turbine kazan besleme pompası türbini
boiler feed kazan beslemesi
feed the boiler kazana su vermek
boiler feed pump turbine kazan besleme suyu pompa türbini
make-up feed water katma suyu
minimum feed water flow minimum besleme suyu miktarı
boiler feed make-up kazan katma suyu
reagent feed tank reaktif besleme tankı
final feed temperature ön ısıtıcı nihai sıcaklığı
centrifugal feed pump santrifüj besleme pompası
plunger feed pump pistonlu besleme pompası
centrifugal water feed pump santrifüj besleme suyu pompası
regenerative feed heating rejeneratif ön ısıtma
air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow hava girişli ve taşkınlı daldırılmış beslemeli hava boşluğu
feed headliner besleme ana astarı
flexible feed chute esnek mermi yolu
chain feed kayış yerine makine parçası olarak kullanılan zincir
chain feed kereste kütüklerini beslemekte kullanılan ve kasnak tekerlekleri etrafına dolanan sonsuz zincir
feed screw besleme helezonu
feed sludge besleme çamuru
side feed yandan beslemeli
Computer
sheet feed sayfa besleme
feed reader kaynak
line feed satır besleme/atlatma
tray feed tepsi feed
tractor feed sürekli form
wire feed tel beslemesi
roll feed rulo besleme
advance feed tape önden çekmeli şerit
add form feed sonraki sayfaya geçme komutu ekle
bin feed sepetten besleme
bypass feed yedek besleme
carriage return and line feed satır başı ve yeni satır
bin feed seleden besleme
continuous feed sürekli besleme
continuous feed sürekli besleme
envelope feed zarf besleme
envelope manual feed zarf el ile besle
env manual feed zarf el ile besleme
fast feed button hızlı besleme düğmesi
feed on left soldan besle
feed in information giriş bilgisi
feed tract besleme çekişi
feed on right sağdan besle
feed from besleme yeri
feed portrait dikey besle
feed from besle
feed landscape yatay besle
feed method besleme yöntemi
feed slot besleme yuvası
form feed not needed sayfa besleme gerekmiyor
form feed sayfa başı tuş
form feed form ilerletme
form feed sayfa besleme
form feed after job işten sonra form besle
form feed sayfa başı tuşu
front feed önden besleme
form feed form besleme
form feed character sayfa ilerletme karakteri
form feed sayfa ilerletme
form feed kağıt besleme
line feed yeni satır
line feed satır ilerletme
line feed satır atlatma
manual feed el ile besleme
manual feed guide elle besleme kılavuzu
manual feed tray elle besleme kaseti
line feed satır besleme
manual feed elle besleme
line feed satır sonu
line feed character satır ilerletme karakteri
line feed satır atlama
no auto feed otomatik besleme yok
paper feed sayfa yuvası
paper feed kağıt besleme
paper feed kağıt besleme sayfanın takılışı
rear feed arka besleme
advance feed tape önden çekilmeli şerit
tape feed şerit ilerletme
tape feed şerit besleme
face down feed yazısı aşağıda besleme
feed pitch besleme aralığı
form feed konum ilerletme
form feed character konum ilerletme karakteri
horizontal feed yatay ilerletme
vertical feed dikey besleme
vertical feed dikey ilerletme
auto-feed otomatik besleme
horizontal-feed yatay besleme
continuous-feed printer sürekli-besleme yazıcı
vertical-feed envelope yazıcıya dik giren zarf
sheet-feed sayfa besleme
face down feed yüzükoyun besleme
news feed içerik güncellemelerinin gösterildiği bir servis
news feed haber akışı
news feed içerik akışı
Informatics
bin feed seleden besleme
auto-feed özdevimli besleme
continuous feed sürekli besleme
form feed sayfa ilerletme
form feed form besleme
manual feed elle besleme
line feed satır besleme
sheet-feed yaprak besleme
Telecom
feed line besleme hattı
output feed back çıktı geri besleme
buttonhook feed antende düğme kanca tipinde besleme
feed line besleme kablosu
manuel feed elle besleme
RSS feed RSS besleme
Electric
feed cable elektrik akımı ileten kablo
feed cable elektrik akımı iletme kablosu
choke feed boğucu bobinle besleme
current feed akımla besleme
feed current besleme akımı
horn feed huni besleme
electric relay feed pipes elektrik röle hattı
feed lines besleme hattı
Mechanic
drip feed silindirlerin yağlanmasında kullanılan bir yağlama sistemi
feed rod talaş mili
feed check valve fidçek valf
automatic bar feed-in machine otomatik çubuk işleme tezgahı
feed rate ilerleme hızı
axial feed eksenel ilerleme
Textile
differential feed length scale diferansiyel transport uzunluğu skalası
forward feed önden besleme  
feed table besleme tablası
backward feed geriden besleme  
twin needle feed lock stitcher iğne transportlu çift iğneli kilit dikiş makinesi
twin needle drop feed split needle bar lock stitcher iptalli kilit dikiş makinesi
single needle cylinder bed feed lock stitcher with thread trimmer tek iğneli silindir yatak transportlu iplik kesicili kilit dikiş makinesi
high lift feed yüksek çekiş
feed off the arm double chain stitcher kollu zincir dikiş makinesi
twin needle feed split needle bar lock stitcher çift iğneli kilit dikiş makinesi
needle feed iğne transportu
differential feed eğri dikiş
feed link pin transport bağlantı pimi
feed drive besleme tahriki
feed dog holder dişli tutucusu
twin needle feed split needle bar lock stitcher iğne transportlu, iptalli, çift iğneli kilit dikiş makinesi
feed mode indicator transport modu göstergesi
feed mode transport modu
twin needle feed lock stitcher çift iğneli kilit dikiş makinesi
feed start hareket başlangıcı
twin needle feed lock stitcher with large hook çift iğneli iğne transportlu büyük çağanozlu kilit dikiş makinesi
main feed amount ana transport miktarı
differential feed regulation slider diferansiyel transport ayar kaydırıcısı
feed regulator button çekiş regülatörü butonu
feed plate plaka
twin needle drop feed lock stitcher çift iğneli kilit dikiş makinesi
single needle adjustable top and bottom feed lock stitcher with thread trimmer tek iğneli ayarlanabilir üstten ve alttan transportlu iplik kesicili kilit dikiş makinesi
main feed dog ana dişli
feed method transport metodu
feed table besleme hunisi
twin needle drop feed split needle bar lock stitcher çift iğneli iptalli kilit dikiş makinesi
differential feed dog diferansiyel dişlisi
single needle feed lock stitcher with side cutter tek iğneli iğne transportlu yan kesicili kilit dikiş makinesi
feed roller besleme silindiri  
feed regulator dial çekiş regülatörü göstergesi
material feed plate kumaş transport plakası
front feed type önden transportlu model
front feed önden transport
feed roller besleme silindiri
feed roller besleme valsi
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
Construction
stacker feed conveyor yığın besleme konveyörü