yem - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yem"yem" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 2 sonuç

İngilizce Türkçe
Politics
yem yem
yem etiyopya'da yaşayan etnik bir grup

"yem" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 19 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yem bait i.
yem forage i.
General
yem pellet feed i.
yem provender i.
yem lure i.
yem prey i.
yem fodder i.
yem food i.
yem draw i.
yem shill i.
yem feed i.
yem decoy i.
yem silage i.
yem feed stuff i.
Politics
yem yem
Food Engineering
yem feed
Marine Biology
yem fishmeal
yem bait
Breeding
yem feed

"yem" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 177 sonuç

Türkçe İngilizce
General
fazla yem vermek overfeed f.
oltaya ya da tuzağa yem koymak bait f.
yem atmak cast f.
yem koymak bait f.
yem olarak kullanmak use something as bait f.
yem olmak be bait for f.
yem takmak put out the bait f.
yem takmak set out the bait f.
yem takmak bait f.
yem vermek fodder f.
yem vermek rack up f.
(olta balıkçılığında) yalancı yem jig i.
(yem olarak kullanılan) et veya balık parçaları chum i.
atın yem torbası nosebag i.
balıkları çekmek için suyun dibine atılan yem ground balt i.
bir olta ve yem a fishing pole and bait i.
canlı yem live bait i.
canlı yem fresh bait i.
çok çengelli yapay yem plug i.
kaba yem roughage i.
karışık yem blended feed i.
mineral yem mineral feed i.
oltasız yem ground balt i.
ufak balık (yem olarak kullanılabilen) minnow i.
yem balığı feeder fish i.
yem balığı gudgeon i.
yem borusu call i.
yem endüstrisi feed industry i.
yem fabrikası feedmill i.
yem kabı trough i.
yem kabı feeder i.
yem müşterisi fodder customer i.
yem olarak kullanılan balık parçası chum i.
yem olarak kullanılan kayabalığı gudgeon i.
yem parası (at) livery i.
yem teknesi manger i.
yem torbası feed bag i.
yem torbası feeding bag i.
yem torbası feedbag i.
yem torbası nosebag i.
yem torbası morral i.
yem torbası nose bag i.
yem tüketimi feed consumption i.
yoğunlaştırılmış yem condensed feed i.
Colloquial
ortaya yem atmak fly a kite
Idioms
kurda kuşa yem olmak fall a prey to
kurda kuşa yem olmak go for nothing
kurda kuşa yem olmak be wasted
ortaya yem atmak fly a kite
yem olmak fall prey to someone
Slang
yem olarak kullanılan kimse capper
Trade/Economic
yem fabrikası feed factory
yem fabrikası feed plant
yem olarak kullanılan fiyatlandırma taktiği bait pricing
yem ve değnek reklamcılığı bait-and-switch advertising
Law
yem kanunu law on fodders
yem ve gıda yasası feed and food law
Institutes
bursa gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü bursa central research institute of food and feed control
çayır, mera ve yem bitkileri daire başkanlığı department of meadow, pasture and forage crops
çayır, mera ve yem bitkileri daire başkanlığı department of meadow, pasture and feed plants
gıda ve yem içim hızlı alarm sistemi rapid alert system for food and feed
gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü food and feed control central research institute
hayvan sağlığı gıda ve yem araştırmaları daire başkanlığı department of animal health, food and feed research
yem daire başkanlığı department of feed
Technical
yem kabı suportu trough support
yem makinesi feeding machine
yem pancarı hasat ekipmanı fodder beet harvesting equipment
Marine
su ürünleri yem deposu aquacultural feed storage
yem depolama alanı bait stocking area
Medical
yem üzerine dökerek uygulama top-dressing use
Veterinary
yem ikamesi alimentary substitution
Food Engineering
formüle edilmiş yem formulated feed
gıda ve hayvan yem maddelerinin mikrobiyolojisi microbiology of food and animal feeding stuffs
yem saflığında feed grade
Biology
gıda ve yem maddelerinin mikrobiyolojisi microbiology of food and animal feeding stuffs
Marine Biology
canlı yem live bait
ekspande yem expanded feed
ekstrude yem extruded feed
formüllü yem formulated feed
formüllü yem formulated diet
karma yem compound diet
mikro-bağlayıcılı yem microbound feed
mikro-kapsüllü yem micro-encapsulated diet
mikro-kapsüllü yem micro-encapsulated feed
mikro-tanecikli yem microparticulate diet
organik yem organic bait
yapay yem artificial bait
yaş yem moist feed
yem balığı fodder fish
yem balığı forage fish
yem balığı bait fish
yem dönüştürme etkinliği feed conversion efficiency
yem dönüşüm etkinliği food conversion efficiency
yem dönüşüm faktörü food conversion factor
yem dönüşüm oranı food conversion ratio
yem etkinliği feed efficiency
yem havuzu feed pond
yem karışımı food mixture
yem katkı maddesi feed additive
yem kazanç oranı feed gain ratio
yem kullanma oranı food utilisation rate
yem seçimi feed selection
yem üstünde on-the-feed
Zoology
yem eşdeğeri forage equivalent
Agriculture
çiftlik ürünü yem farm produce feed
ek karma yem supplementary mixed feed
enerji bakımından zengin yem energy rich feed
enerji yönünden zengin yem energy rich feed
kaba yem roughage
kaba yem coarse fodder
kaba yem hasat makinesi forage harvester
karma yem mixed feed
kuru yem dry fodder
kuru yem periyodu dry forage period
nispi yem değeri relative feed value
yem alanı ihtiyacı forage acre requirement
yem birimi fodder unit
yem birimi feed unit
yem bitkileri forage crops
yem bitkileri forage plants
yem bitkisi forage crop
yem bitkisi fodder crop
yem bitkisi feed crop
yem dağıtıcı feed distributor
yem dağıtıcı römork feed spreading trailer
yem değirmeni feed mill
yem hasat makinesi forage harvester
yem hasat makinesi silage harvester
yem hazırlama makinesi feed grinder
yem kırma makinesi feed grinder
yem kıyıcı forage chopper
yem muhafazası fodder conservation
yem pancarı fodder beet
yem tercihi forage preference
yem torbası fodder bag
yem tüketimi forage consumption
yem tüketimi feed consumption
yem üretim ruhsat belgesi feed manufacturing license
yem üretim ruhsatı feed manufacturing license
yem yoğunluğu forage density
yeşil yem green fodder
yeşil yem periyodu green forage period
yoğunlaştırılmış yem condensed feed
Breeding
baklagil yem bitkileri forage legumes
büyük ve küçükbaş çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları için yem olarak kullanılan tahıl feedgrain
dökme yem bulk feed
karma yem compound feed
karma yem mixed feed
karma yemlerde kullanılan yem hammaddesi feed stuff
karma yemlerde kullanılan yem maddesi feed stuff
kesif yem concentrate feed
konsantre yem concentrated feed
sulu yem succulent feed
taze yem fresh feed
tek yıllık baklagil yem bitkileri annual forage legumes
tümüyle kesif yem total concentrate feed
yem alanı rangeland
yem arama foraging
yem bitkileri forage plants
yem bitkileri fodder plants
yem bitkileri yetiştiriciliği forage plant breeding
yem bitkisi fodder plant
yem bitkisi forage plant
yem çevrim oranı feed conversion rate
yem dilimleyici mangel-slicer
yem ezme makinesi feed crushing machine
yem istasyonu feeding station
yem katkı maddeleri feed additives
yem katkı maddeleri feed supplements
yem katkı maddesi feed additive
yem katkısı feed supplement
Apiculture
polen katkılı yem pollen suplement
Fishery
kuru yem dry fodder
sineklerin yem olarak kullanıldığı bir balıkçılık türü fly fishing
Environment
yem bitkileri forage crops
Military
yem istihkakı forage ration
yiyecek ve yem subsistence