father - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

father

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"father" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
father i. baba
father i. papaz
father i. peder
General
father f. yaratmak
father f. çocuk yapmak
father f. babalık etmek
father f. babalık yapmak
father f. icat etmek
father f. atfetmek
father f. baba olmak
father f. üzerine atmak
father f. yüklemek
father f. babası olmak
father i. cet
father i. pir
father i. soy
father i. kurucu
father i. babacan
father i. tanrı
father i. efendi baba
father i. baba
father i. allah
father i. bani
father i. peder papazlara verilen unvan
father i. ata
father i. yaratıcı

"father" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 204 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
grand father i. büyük baba
General
be the father of f. babalık etmek
be transfered from father to son f. babadan oğula geçmek
be transmitted from father to son f. babadan oğula geçmek
become a father f. baba olmak
descend from father to son f. babadan oğula geçmek
hand down from father to son f. babadan oğula geçmek
humiliate a father in front of his own daughter f. bir babayı kendi kızının gözleri önünde küçük düşürmek
make a good father f. iyi babalık yapmak
make a good father f. iyi babalık etmek
reunite with one's father f. babasına kavuşmak
see one’s father for the last time f. babasını son bir kez görmek
take after one's father f. babasına çekmek
a man dressed as father christmas i. noel baba kılığında bir adam
absent father i. ortada görünmeyen baba
biological father i. öz baba
birth father i. öz baba
city father i. belediye meclisi üyesi
city father i. belediye başkanı
deceased father i. rahmetli baba
father and child i. baba ve çocuk
father and daughter i. baba kız
father and his son i. baba ve oğlu
father christmas i. noel baba
father christmas dress i. noel baba elbisesi
father christmas dress i. noel baba kıyafeti
father confessor i. günah çıkaran rahip
father confessor i. itiraf dinleyen rahip
father in law i. kayınpeder
father murderer i. baba katili
father of i. fikir öncüsü
father of a family i. aile reisi
father of my children i. çocuklarımın babası
father of my kids i. çocuklarımın babası
father the son and the holy spirit i. baba oğul kutsal ruh
father the son and the holy spirit i. baba oğul ve kutsal ruh
father time i. vakit
father time i. zaman
father-in-law i. kaynata
father-in-law i. babalık
father-in-law i. kayınbaba
father-in-law i. kayınpeder
foster father i. sütbaba
foster father i. koruyucu baba
founding father i. kurucu baba
founding father i. fikir babası
future father-in-law i. müstakbel kayınpeder
holy father i. papa
late father i. rahmetli baba
my father is retired i. babam emekli
name of the father i. babanın adı
natural father i. öz baba
primal father i. asıl baba
sins of the father i. babanın günahları
stay at home father i. eşi çalıştığından ötürü ev işlerini yapan koca
step father i. üvey baba
the father of one child i. bir çocuk babası
the father of the child i. çocuğun babası
the father of two i. iki çocuk babası
the father of two children i. iki çocuk babası
the father-in-law or mother-in-law of one's child i. dünür
the holy father i. papa
unemployed father i. çalışmayan/işsiz baba
inherited from one's father s. babadan kalma
of the same father s. baba bir
from father to son zf. ecdattan evlada
from father to son zf. babadan oğula
Phrases
i baptize you in the name of the father, and of the son and of the holy spirit seni baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum
in the name of the father and of the son and of the holy spirit baba oğul ve kutsal ruh adına
in the name of the father son and holy spirit baba oğul ve kutsal ruh adına
may god let him/her grow up with his/her mother and father allah analı babalı büyütsün
my (founding) father, we follow your footsteps atam izindeyiz
Proverb
child is father of the man insan yedisinde neyse yetmişinde de odur
child is father of the man bireyin kişiliği çocukluğunda şekillenir
child is father to the man bireyin kişiliği çocukluğunda şekillenir
child is father to the man insan yedisinde neyse yetmişinde de odur
experience is the father of wisdom insan yaşadıkça öğrenir
experience is the father of wisdom deneyim en büyük erdemdir
the child is father of the man bireyin kişiliği çocukluğunda şekillenir
the child is father of the man insan yedisinde neyse yetmişinde de odur
the wish is father to the thought kişi her şeyi olmasını istediği gibi söyler ve buna kendi bile inanır
Colloquial
a father of four children dört çocuk babası
a father of three children üç çocuk babası
a father of two children iki çocuk babası
be a good father iyi bir baba olmak
bring your father home babanı eve getir
everyone has a father herkesin bir babası vardır
everyone has a father herkesin babası vardır
for once in your life you listen to your father hayatında bir kez olsun babanı dinle
Idioms
be old enough to be someone's father babası yaşında olmak
father on yamamaya çalışmak
father on sorumluluğu birinin üzerine atmak
father something on someone bir şeyi birinden bilmek
father something on someone bir şeyin sorumluluğunu birinin üstüne atmak/yıkmak
have a bit of how's your father sevişmek
have a bit of how's your father cinsel ilişkiye girmek
like father like son armut dibine düşer
like father like son babasının oğlu
the child is father to the man insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur
the child is father to the man yedisinde neyse yetmişinde de odur
Speaking
a father can only do so much at the birth doğum sırasında babanın elinden ancak bu kadarı gelir
a father can only do so much at the birth bir baba doğum sırasında ancak bu kadarını yapabilir
can your father drive a car? baban araba kullanabilir mi?
can your father drive a car? baban araba kullanabiliyor mu?
did you call your father? babanı aradın mı?
does your father know you're here? burada olduğunu baban biliyor mu?
forgive me, father, for i have sinned peder, beni bağışlayın, günah işledim
he gets that from his father babasına çekmiş
he's a carbon copy of his father babasının tam bir kopyası
his father caught them together babası onları beraber yakalamış
how is your father getting along? baban nasıl?
how is your father getting along? babanın durumu nasıl?
how is your father? baban nasıl?
how old is your father? babanız kaç yaşında?
how old is your father? baban kaç yaşında?
I love my father babamı seviyorum
I'm her father ben babasıyım
I'm his father ben babasıyım
I've failed you as a father sana babalık yapamadım
I've failed you as a father size babalık yapamadım
i didn't know you had a father babanın olduğunu bilmiyordum
i didn't know you had a father baban olduğunu bilmiyordum
i don't want to be a father baba olmak istemiyorum
i have to ask your father babana sormak zorundayım
i saw your father the other day geçen gün babanı gördüm
it's your father on the line telefondaki baban
my father babam
my father and my son babam ve oğlum
my father died babam öldü
my father has his own business babamın kendi işi var
my father has his own business babamın kendi işini yapıyor
my father is a doctor babam bir doktor
my father is a doctor babam bir doktordur
my father is a soldier in the army benim babam orduda asker
my father is self-employed babamın kendi işini yapıyor
my father is self-employed babamın kendi işi var
my father is taller than my mother babam annemden daha uzun
my father is taller than my mother babam annemden daha uzundur
my father never cooks babam asla yemek yapmaz
my father passed away babam öldü
my father was a farmer babam çiftçiydi
my father will come and get me babam gelip alacak beni
my father works so hard babam çok çalışıyor
my father works very hard babam çok çalışıyor
my husband's father kocamın babası
my real father gerçek babam
my wife's father karımın babası
that low-lying/good-for-nothing/piece of worthless junk/shit who is supposed to be your husband/father/mother/wife o kocan/baban/annen/karın olacak herif/kadın
that low-lying/good-for-nothing/piece of worthless junk/shit whom you call your husband/father/mother/wife o karın/baban/annen/kocan olacak herif/kadın
that's the father of my child işte oğlumun babası
the man that you call your father baban olacak herif
the man that you call your father baban olacak o herif
the man that you call your father o baban olacak herif
what did your father do? baban ne iş yapardı?
what did your father do? baban ne yaptı?
what did your father say? baban ne dedi?
what does your father do for a living? baban ne işle uğraşıyor?
what does your father do for a living? baban ne iş yapıyor?
what does your father do? babanız ne iş yapıyor?
what does your father do? baban ne iş yapıyor?
what is the name of your father babanın adı ne
what is the name of your father senin babanın ismi ne
what is the name of your father babanın ismi ne
when does your father wash his car? baban arabasını ne zaman yıkıyor?
when does your father wash his car? baban arabasını ne zaman yıkar?
where is my father? babam nerede?
where is your father baban nerede
where is your father? senin baban nerede?
where's my father? babam nerede?
who's your father? senin baban kim?
why don't we talk a little bit about your father? neden biraz da baban hakkında konuşmuyoruz?
you remind me of your father bana babanı hatırlatıyorsun
you’re a father now artık bir babasın
you'll end up like your father sonun babanın sonu gibi olacak
you'll end up like your father sonun baban gibi olacak
your father is right baban haklı
your father was like a brother to me baban benim kardeşim gibiydi
you're going to be a great father harika bir baba olacaksın
Slang
a bit of how's your father cinsel ilişki
have a bit of how's your father sevişmek
Law
biological father biyolojik baba
biological father doğal baba
biological father gerçek baba
father in law kayınpeder
father in law kayınbaba
natural father gerçek baba
natural father doğal baba
natural father biyolojik baba
power of a father aile reisi babanın hakimiyeti
putative father gayri meşru çocuğun babası olduğu düşünülen
putative father gayri meşru çocuğun babası sayılan
true father biyolojik baba
true father gerçek baba
true father doğal baba
Computer
for father babama
Informatics
father file birinci kuşak dosya
Psychology
father figure baba figürü
primal father ilk baba
Marine Biology
father of angling oltacılığın babası
father of ichthyology ihtiyolojinin babası
father-lasher fare başlı iskorpit
Social Sciences
helicopter father çocuğunun üzerine çok düşen ve onun her yaptığını takip eden baba
Religious
holy father papa
British Slang
how's your father seks