application - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

application

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"application" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
application i. tatbik
application i. uygulama
application i. başvuru
application i. müracaat
General
application i. talep
application i. müracaat formu
application i. merhem
application i. müracaat
application i. dilekçe
application i. özen
application i. ilaç
application i. başvuru
application i. kılgı
application i. uygulanış
application i. arzuhal
application i. aplikasyon
application i. pratik
application i. dikkat
application i. kullanım
application i. kullanma
application i. istida
application i. başvuru formu
application i. itina
application i. uygulama
application i. uygulayım
application i. (merhem/krem) sürme
application i. losyon
application i. adanmışlık
Trade/Economic
application i. aplikasyon
application i. başvurma
application i. dilekçe
application i. istida
application i. kural veya teorinin yaşama geçirilmesi
application i. teklifname
application i. talep
application i. tatbik
application i. tatbikat
application i. uygulama
Law
application i. başvuru
application i. tatbik
application i. talep
Politics
application i. tatbik etme
application i. uygulama
Insurance
application i. uygulama
Technical
application i. tatbik
Computer
application i. uygulama
application i. uygulama programı
application i. belirli bir görev için tasarlanmış özel program
Informatics
application i. uygulama
Textile
application i. aplike
Pharmaceutics
application i. merhem
Logic
application i. verilen argüman için bir fonksiyonun değerini belirleme süreci
Military
application i. tatbikat

"application" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make an application f. başvurmak
make an application f. başvuruda bulunmak
make an application f. başvuru yapmak
make an application f. müracaatta bulunmak
consider one's application f. başvurusunu değerlendirmek
withdraw one's application f. başvurusunu geri çekmek
one's application be granted f. başvurusu onaylanmak
one's application be granted f. başvurusu kabul edilmek
withdraw one's application f. başvurusunu çekmek
accept one's job application f. işe kabul etmek
accept an application f. başvuruyu kabul etmek
grant application f. başvuruyu onaylamak
grant application f. başvuruyu kabul etmek
make application f. başvuru yapmak
make an application for a second time f. tekrar başvurmak
consider an application f. başvuru incelemek
process an application f. başvuru incelemek
screen an application f. başvuru incelemek
examine an application f. başvuru incelemek
make application to f. başvurmak
one's application be submitted for processing f. müracaatı işleme konulmak
be rather a recent application f. yeni yeni uygulanıyor olmak
fill in an application form f. başvuru formu doldurmak
perform an application f. uygulama yapmak
receive an application error f. uygulama hatası almak
lodge an application f. başvuruda bulunmak
make a job application f. iş başvurusu yapmak
get/accept/receive application(s) f. başvuru almak
hear the application f. davayı ele almak
enter into the application f. uygulamaya girmek
client application i. istemci uygulaması
day of application i. başvuru tarihi
visa application i. vize başvurusu
letter of application i. başvuru dilekçesi
letter of application i. başvuru
job application i. iş başvurusu
application software i. uygulamalı yazılım
application area i. uygulama alanı
letter of application i. dilekçe
application form i. müracaat formu
practical application i. pratik uygulama
server application i. sunucu uygulaması
application form i. başvuru formu
letter of application i. başvuru mektubu
systems application i. sistem uygulama mimarisi
range of application i. uygulama bölgesi
software application i. yazılım uygulama
visa application form i. vize başvuru formu
application letter i. başvuru mektubu
application form i. başvuru belgesi
patent application i. patent başvurusu
application for registration i. tescil talebi
formal application i. resmi başvuru
written application i. yazılı başvuru
registration application i. tescil başvurusu
application for registration i. tescil başvurusu
written application i. yazılı müracaat
formal application i. resmi müracaat
application plan i. uygulama planı
application techniques i. uygulama teknikleri
first application i. ilk başvuru
model application i. örnek uygulama
membership application i. üyelik başvurusu
application level i. uygulama düzeyi
application level i. uygulama seviyesi
application for support i. yardım başvurusu
application for assistance i. yardım başvurusu
field of application i. uygulama alanı
application-oriented information i. uygulamaya dönük bilgi
application-oriented information i. uygulamaya yönelik bilgi
lost document application i. belge kayıp dilekçesi
application for lost document i. belge kayıp dilekçesi
urgent application i. acil başvuru
application date i. başvurma tarihi
date of application i. başvuru tarihi
application results i. uygulama sonuçları
five-hour application i. beş saatlik uygulama
five-hour application i. 5 saatlik uygulama
three-hour application i. üç saatlik uygulama
four-hour application i. dört saatlik uygulama
four-hour application i. 4 saatlik uygulama
two-hour application i. 2 saatlik uygulama
two-hour application i. iki saatlik uygulama
three-hour application i. 3 saatlik uygulama
application form for assistance i. yardım talep formu
industrial application i. endüstriyel uygulama
health care application i. sağlık hizmeti başvurusu
self-application i. öz uygulama
application evaluation i. başvuru değerlendirme
manner of application i. başvuru biçimi/şekli
manner of application i. uygulama şekli
field application i. saha uygulaması
application petition i. başvuru dilekçesi
application for a patent i. patent başvurusu
abridged application i. kısaltılmış başvuru
early application i. erken başvuru
computer sciences research and application center i. bilgisayar bilimleri araştırma ve uygulama merkezi
application for complaint i. şikayet başvurusu
application period i. başvuru süresi
application example i. uygulama örneği
final application date i. son başvuru tarihi
final application date i. başvuru bitiş tarihi
application deadline i. başvuru bitiş tarihi
application deadline i. son başvuru tarihi
personal application i. kişisel başvuru
individual application i. kişisel başvuru
on-site application i. yerinde uygulama
smart home application i. akıllı ev uygulaması
non-refundable application fee i. geri ödemesiz başvuru ücreti
application process i. başvuru süreci
co-application i. eş başvuru
application-specific s. uygulamaya özel
on application zf. istek olduğunda
for application zf. başvuru için
by application zf. başvurarak
by application zf. başvuruyla
Phrases
application time is over expr. başvuru süresi sona erdi
please be informed that your application has been accepted expr. başvurunuzun kabul edildiğini bilgilerinize sunarız
please be advised that your application has been accepted expr. başvurunuzun kabul edildiğini bilgilerinize sunarız
48 hours before application expr. uygulamadan 48 saat önce
Idioms
make application (to someone or something) (for something) f. (birine/bir şeye bir şey için) başvuru yapmak
make application (to someone or something) (for something) f. (birine/bir şeye bir şey için) başvurmak
make application (to someone or something) (for something) f. (birine/bir şeye bir şey için) başvuruda bulunmak
make application (to someone or something) (for something) f. (birine/bir şeye bir şey için) müracaatta bulunmak
Trade/Economic
accreditation application file i. akreditasyon başvuru dosyası
letter of credit issuance application form i. akreditif açtırma başvuru formu
reseller application i. bayi başvurusu
application registration card i. başvuru kayıt kartı
terms of application i. başvuru şartları
application blank i. başvuru formu
letter of application i. başvuru dilekçesi
day of application i. başvuru tarihi
application conditions i. başvuru koşulları
application form i. başvuru formu
application requirements i. başvuru şartları
application requirements i. başvuru koşulları
prospective application i. beklenen uygulama
application conditions i. başvuru şartları
application blank i. başvuru kağıdı
terms of application i. başvuru koşulları
application fee i. başvuru harcı
earlier application is encouraged i. erken uygulama teşviği
application of funds i. fon kullanımı
application of funds i. fonların kullanımı
retrospective application i. geçmişe dönük uygulama
source and application of funds i. fonların kaynağı ve uygulaması
de facto application i. fiili uygulama
voluntary application i. gönüllü uygulama
necessary application documents i. gerekli başvuru belgeleri
retrospective application i. geriye dönük uygulama
application for shares i. hisselere başvurma
application for shares i. hisse başvurusu
application for shares i. hisselere talip olma
application for letters patent i. ihtira beratı başvurusu
employment application form i. iş başvuru formu
application to work i. işe başvuru
first-time application i. ilk kez ufrs uygulaması
bulletin of application i. intibak bülteni
job application form i. iş başvuru formu
application for shares i. iştirak taahhütnamesi doldurma
first-time application i. ilk kez uluslararası finansal raporlama sistemi uygulaması
application to job i. işe başvuru
letter of application i. iştirak taahhütnamesi
job application i. iş başvurusu
application form i. iştirak taahhütnamesi
application form i. işe başvurma formu
application of requirements i. koşulların uygulanması
loan application form i. kredi başvuru formu
quota application i. kota uygulaması
loan application i. kredi başvurusu
loan application i. kredi talebi
application fee i. kredi kartı başvuru ücreti
credit application i. kredi başvurusu
trademark application i. marka başvurusu
trademark registration application i. marka tescil başvurusu
cost application i. maliyetlerin dönem gelirleriyle karşılanması
retrospective application i. makable şamil uygulama
application card i. müracaat kartı
application form i. müracaat formu
general communique on accounting system application i. muhasebe sistemi uygulama genel tebliği
negative payment application i. negatif ödeme uygulaması
prospective application i. olası uygulama
application of a normative document i. normatif (hüküm ifade eden) dokümanın uygulanması
premarket approval application (pma) i. piyasaya sürülmeden önce onay başvurusu
mailed application i. posta yoluyla yapılmış başvuru
mailed application i. postayla yapılan başvuru
patent application i. patent başvurusu
passport application procedures i. pasaport başvuru işlemleri
license application i. ruhsat başvurusu
application of license i. ruhsat başvurusu
final application date i. son müracaat tarihi
application deadline i. son müracaat tarihi
application for internship i. staj başvurusu
last application date i. son müracaat tarihi
internship application i. staj başvurusu
application money i. taahhüt edilen para
application of tariff i. tarifenin uygulanması
indirect application of an international standard i. uluslararası bir standardın dolaylı uygulanması
application institute i. uygulama enstitüsü
tax application i. vergi uygulaması
application form for assistance i. yardım talep formu
business application i. yönetimsel uygulama
mandatory application i. zorunlu uygulama
mortgage application i. konut kredisi başvurusu
mortgage application i. ipotek kredisi başvurusu
earlier application is encouraged expr. erken uygulama teşvik edilir
Law
file an application f. başvuruda bulunmak
ex parte application i. acele başvuru
application ex parte i. acele itiraz
ex parte application i. acele itiraz
bar application i. baro başvurusu
individual application i. bireysel başvuru
principle of immediate application i. derhal uygulanırlık ilkesi
letter of application i. iştirak mektubu
letter of application i. iştirak taahhütnamesi
application of code i. kanunun tatbiki
letter of application i. katılım belgesi
application ex parte i. kesinleşmiş kararın iptali ve davaya yeniden bakılması için başvuru
application of convict i. mahkumun talebi
intervener's application to appeal i. müdahilin kanun yoluna başvurusu
intervenor's application to appeal i. müdahilin kanun yoluna başvurusu
application of customary law i. örf ve adet hukukunun uygulanması
form of application i. talep şekli
the law regarding acceptance and application of turkish alphabet i. türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun
application field i. tatbik sahası
territorial application i. ülkesel uygulama
application of the law i. yasanını uygulanması
Politics
field application i. alan uygulaması
manifestly unfounded application i. açıkça mesnetsiz başvuru
supplementary agreement for the application of the european convention on social security i. avrupa sosyal güvenlik sözleşmesi’ne ek anlaşma
application form i. başvuru formu
application document i. başvuru belgesi
right to individual application i. bireysel başvuru hakkı
convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine i. biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları haysiyetinin korunması sözleşmesi
individual application bureau i. bireysel başvuru bürosu
application for temporary legal protection i. geçici yasal koruma başvurusu
application for asylum i. iltica başvurusu
asylum application i. iltica başvurusu
application for accession i. katılım başvurusu
application of the polluter pays principle i. kirleten öder ilkesinin uygulanması
application for adhesion i. topluluğa katılma istemi
advisory committee on application of the legislation on access for community air carriers to intra-community air routes i. topluluk hava taşıyıcılarının topluluk içi hatlara girişi hakkındaki mevzuatın uygulanması danışma komitesi
monitoring the application of the community law i. topluluk hukukunun uygulanmasının denetimi
application of procedures i. usulün uygulanması
citizenship application i. vatandaşlık başvurusu
application for naturalization i. vatandaşlık başvurusu
scope of application i. uygulama alanı
application regulations i. uygulama yönetmeliği
visa application center i. vize başvuru merkezi
visa application number i. vize başvuru numarası
visa application centre (uk) i. vize başvuru merkezi
Institutes
environmental problems research and application center i. çevre sorunları araştırma ve uygulama merkezi
Industry
enhanced industrial application i. genişletilmiş endüstriyel uygulama
industrial application i. sanayi uygulaması
Tourism
visa application form i. vize talep beyannamesi
Technical
application specific integrated circuits i. uygulamaya özel entegre devreler
the point of application i. aplikasyon noktası
lighting application i. aydınlatma uygulaması
background application i. arka plan uygulaması
application table i. aplikasyon tablosu
specific types of application i. belirli uygulama tipleri
application of a force i. bir kuvvetin uygulanması
application of paints and related products i. boya ve ilgili malzemelerin uygulanması
all fields of application i. bütün uygulama alanları
application of a force i. bir kuvvetin yüklenmesi
application of a force i. bir etkenin yüklenmesi
sliding steel-on-steel application i. çeliğin çelik üzerine kaydırılması uygulaması
cosem application layer i. cosem uygulama tabakası
distributed application i. dağıtık uygulama
railway application i. demiryolu uygulaması
energy management system application program interface i. enerji yönetim sistemi uygulama program arayüzü
particular requirements for the application of en iso 9003 i. en iso 9003 standardının uygulanması için özel şartlar
non-display application i. ekran harici uygulama
non-display application i. ekransız uygulama
concurrent application i. eş zamanlı uygulama
ground breaking application service i. evrim yaratan uygulama servisi
fibre optic application i. fiber optik uygulama
application of graphical symbols i. grafik sembollerin uygulanması
rate of stress application i. gerilme tatbikat hızı
general-purpose model-wire-wound application i. genel amaçlı tel sarımlı model uygulaması
mounting application i. gömme uygulaması
security application i. güvenlik uygulaması
size application i. haşıllama
heat treatment application i. ısıl işlem uygulaması
application of relevant international standards i. ilgili uluslararası standartların uygulanması
microetching application i. içdağlama uygulaması
secondary metallurgy application i. ikincil metalbilim uygulaması
heat insulation application i. ısı yalıtım uygulaması
letter of application i. iş müracaatı
approval application guideline i. kabul uygulaması kılavuzu
application of quality systems i. kalite sistemlerinin uygulanması
chemical application machine i. kimyasal uygulama makinesi
chemical application i. kimyasal uygulama
application of protective measures i. koruyucu güvenlik tedbirlerinin uygulanması
point of application of the forces i. kuvvetlerin tatbik noktası
concurrent application i. koşutzamanlı uygulama
common application technology i. ortak uygulama teknolojisi
suggested application temperature i. önerilen uygulama sıcaklığı
front-end application i. ön uç uygulaması
automatic electrostatic application equipment i. otomatik elektrostatik uygulama donanımı
special purpose application i. özel amaçlı uygulama
radiant heat source with application of pilot flame i. pilot alev uygulamalı radyant ısı kaynağı
field application relay i. saha aplikasyon rölesi
spray application i. püskürtme uygulaması
field application engineer i. saha uygulama mühendisi
selection and application rules i. seçme ve uygulama kuralları
service discovery application profile i. servis bulma uygulama profili
systems application architecture i. sistem uygulama mimarisi
cold application i. soğuk uygulama
system-oriented application i. sistem yönelimli uygulama
hot application i. sıcak uygulama
application of brazed joints i. sert lehimli birleştirmelerin uygulaması
test for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off i. sıkıştırma işleminden sonra iç basınca mukavemet deneyi
signal processing application i. sinyal işleme uygulaması
audiovisual application i. ses ve görüntü uygulaması
application of standard i. standardın uygulanması
low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids i. su ile karışan sıvıların yüzey uygulamaları için düşük genleşmeli köpük konsantreleri
water application efficiency i. su tatbik randımanı
application solubility of water-soluble dyes i. suda çözünebilir boyaların uygulama çözünürlüğü
water application intensity i. su uygulamalarının yoğunluğu
single or multi-layer paint application i. tek veya çok katlı boya uygulaması
one-step application i. tek adım başvuru
range of application i. tatbik bölgesi
application phase i. tatbik safhası
one-step application i. tek adım uygulama
theory and application i. teori ve uygulama
application drawings i. tatbikat projeleri
range of application i. tatbik sahası
one-step application i. tek adımlık uygulama
application virtual machine i. uygulama görünümlü makine
application guideline i. uygulama kılavuzu
ease of application i. uygulama kolaylığı
application phase i. uygulama evresi
application point i. uygulama noktası
application management i. uygulama yönetimi
point of application i. uygulama noktası
application drawings i. uygulama çizimleri
application preinstallation launcher i. uygulama ön kurulum başlatıcısı
application software i. uygulama yazılımı
range of application i. uygulama aralığı
application package i. uygulama paketi
application system i. uygulama dizgesi
application schemas i. uygulama şemaları
base materials in sheet or roll form for application i. uygulamaya yönelik tabaka veya rulo halindeki temel malzemeler
application program i. uygulama programı
application-independent card requirements i. uygulamadan bağımsız kart özellikleri
application server i. uygulama işgöreni
application location i. uygulama konumu
application guide i. uygulama kılavuzu
application installation point i. uygulama yükleme noktası
application difficulty i. uygulama zorluğu
application services i. uygulama hizmetleri
application icon i. uygulama simgesi
application server i. uygulama sunucusu
application preinstall information i. uygulama kurma öncesi bilgisi
application defined parameters i. uygulama tanımlı parametreler
post-application i. uygulama sonrası
application process i. uygulama işlemi
application system i. uygulama sistemi
application requester i. uygulama istemcisi
application-specific integrated circuit (asic) i. uygulamaya özgül tüm devre
application results i. uygulama sonuçları
application-oriented language i. uygulamaya yönelik dil
application layer i. uygulama katmanı
application rating i. uygulama oranı
field of application i. uygulama alanı
application guidelines i. uygulama kılavuzları
application programmer i. uygulama programcısı
preparation of application standards i. uygulama standartlarının hazırlanması
application specific integrated circuit i. uygulamaya özgül tüm devre
application design i. uygulama tasarımı
application Program Interface i. uygulama programı arabirimi
range of application i. uygulama alanı
results of the application i. uygulama sonuçları
surface preparation and application methods i. yüzey hazırlama ve uygulama metotları
rate of load application i. yük uygulama hızı
float charge application i. yüzdürme şarjlı uygulama
rate of load application i. yük tatbik hızı
time application i. zaman uygulaması
high technology application i. yüksek teknoloji uygulaması
Computer
download an application f. aplikasyon indirmek
restart the application f. uygulamayı yeniden başlatmak
download an application f. uygulama indirmek
run an application f. uygulamayı çalıştırmak
develop an application f. bir uygulama geliştirmek
natural language processing application i. doğal dil işleme uygulaması
natural language processing application i. doğal dil metinlerini işlemleyen bilgisayar uygulaması
background application i. arkaplan uygulaması
background application i. arka plan uygulaması
background application i. art bölüm uygulaması
arcserve agent mfc application i. arcserve aracısı mfc uygulaması
application form i. başvuru formu
computer application i. bilgisayar uygulaması
multi-company application i. çok şirketli uygulama
run application i. çalıştırılacak uygulama
dial-up networking application i. çevirmeli ağ uygulaması
online statement application i. devrede ifadesi uygulaması
distributed application i. dağıtık uygulama
distributed application i. dağıtılmış uygulama
siloed application i. diğer uygulamalarla etkileşimde olmayan uygulama
document application profile i. doküman uygulama profili
situational application i. durumsal yazılım
direct cable connection application i. doğrudan kablo bağlantısı uygulaması
application point i. etki noktası
rapid application development i. hızlı uygulama geliştirme
internal application error i. iç uygulama hatası
client-server application i. istemci sunucu uygulaması
internet application i. internet uygulaması
client/server application i. istemci-sunucu uygulaması
close an application i. kapat uygulamayı
comprehensive application i. kapsamlı uygulama
embedding server application i. katıştırmada kaynak görevi gören uygulama
concurrent application i. koşut zamanlı uygulama
situational application i. küçük bir kullanıcı grubunun belirli gereksinmeleri için hazırlanmış basit ve kısa ömürlü yazılım
msn application extension i. msn uygulama uzantısı
microsoft backup application i. microsoft backup uygulaması
online adsl application i. online adsl başvurusu
saa application i. saa uygulaması
sequenced application control objects i. sıralı uygulama kontrol nesneleri
system application program interface i. sistem uygulama programı arayüzü
unsequenced application control objects i. sırasız uygulama kontrol nesneleri
basic application functions i. temel uygulama fonksiyonları
terminate-and-stay-resident application i. tsr uygulama
phone application i. telefon uygulaması
plug and go application i. tak ve kullan uygulaması
keypad application mode i. tuş takımı uygulama kipi
full screen application i. tam ekran uygulaması
application sharing i. uygulama paylaşımı
application integrity i. uygulama bütünlüğü
application virtual machine i. uygulama sanal makinesi
application lifecycle management (alm) i. uygulama yaşam döngüsü yönetimi
application space i. uygulama belleği
application development manager i. uygulama geliştirme müdürü
application security i. uygulama güvenliği
application enabling i. uygulama yetkinleştirme
application project i. uygulama projesi
application object i. uygulamanın sunduğu nesne
application ini file i. uygulamanın ını dosyası
application settings i. uygulama ayarları
application rating i. uygulama oranı
application title i. uygulama başlığı
application program interface i. uygulama programı arayüzü
application server i. uygulama sunucusu
application compatibility i. uygulama uyumluluğu
application programmer i. uygulama programcısı
application name i. uygulama adı
application header i. uygulama başlığı
application requester i. uygulama isteğinde bulunan program
application virtual machine i. uygulama görünümlü makine
application store i. uygulama dükkanı
coding of application information elements i. uygulama bilgi unusurlarının kodlanması
application programming interface (api) i. uygulama programlama arayüzü
switching application i. uygulamalararası geçiş
application id i. uygulama kimliği
application data i. uygulama verisi
application level syntax rules i. uygulama seviyesi imla dizini kuralları
application extension i. uygulama uzantısı
application oriented language i. uygulamaya yönelik dil
application programming interface i. uygulama programı arabirimi
application study i. uygulama etüdü
application operator i. uygulama işletmeni
application programming interface i. uygulama programlama arayüzü
application specific integrated circuit i. uygulamaya özgül tüm devre
application drawing i. uygulama çizimi
application requesting card i. uygulama istek kartı
application property i. uygulama özelliği
application run i. uygulama çalıştırma
application manager i. uygulama sorumlusu/müdürü
application specific integrated circuit i. uygulamaya özgül tümdevre
application package i. uygulama paketi
wmconfig application i. wmconfig uygulaması
application-program-interface i. uygulama programı arayüzü
application software i. uygulama yazılım
route of application i. uygulama yolu
application engineering i. uygulama mühendisliği
application supported transaction i. uygulama destekli işlem
application software i. uygulama yazılımı
application server i. uygulama işgöreni
application method i. uygulama yöntemi
application oriented language i. uygulama amaçlı dil
inter application communication i. uygulamalar arası iletişim
application background i. uygulama artalanı
application execution error i. uygulama yürütme hatası
application system i. uygulama dizgesi
application log i. uygulama günlüğü
application data i. uygulama verileri
application window i. uygulama penceresi
application server i. uygulama isteğini karşılayan program
application requester i. uygulama isteri
application enabling i. uygulama altyapısı sağlama
application system i. uygulama sistemi
application point i. uygulama noktası
application layer i. uygulama katmanı
application development manager i. uygulama geliştirme yöneticisi
application equipment i. uygulama donanımı
application deployment editor i. uygulama dağıtım düzenleyicisi
application programming interface (api) i. yazılım programlama arayüzü
font view application i. yazıtipi görüntüleyicisi uygulaması
utility application i. yardımcı uygulama
infected application i. virüslü uygulama programı