dispute - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dispute

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"dispute" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 38 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
dispute f. çekişmek
dispute f. tartışmak
dispute i. tartışma
dispute i. ihtilaf
dispute i. çekişme
General
dispute f. itiraz etmek
dispute f. sürtüşmek
dispute f. şüphe etmek
dispute f. çekişmek
dispute f. reddetmek
dispute f. karşı koymak
dispute f. münakaşa etmek
dispute f. doğruluğundan şüphe etmek
dispute f. tartışmak
dispute f. karşı gelmek
dispute i. muaraza
dispute i. münakaşa
dispute i. kavga
dispute i. mücadele
dispute i. anlaşmazlık
dispute i. niza
dispute i. cedel
dispute i. uyuşmazlık
dispute i. anlaşmazlık hali
Trade/Economic
dispute iş anlaşmazlığı
dispute ihtilaf
dispute anlaşmazlık
Law
dispute sorun
dispute anlaşmazlık
dispute ihtilaf
dispute dava
dispute tartışma
dispute münakaşa
dispute münazaa
dispute münakaşa etmek
Politics
dispute anlaşmazlık
dispute uyuşmazlık
dispute ihtilaf

"dispute" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 115 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be open to dispute f. bir şey tartışılabilmek
be beyond dispute f. tartışma götürmemek
have a dispute to be settled in court f. mahkemelik olmak
settle a dispute f. ara bulmak
be open to dispute f. tartışmaya açık olmak
have dispute with f. ihtilafa düşmek
fall into dispute f. ihtilafa düşmek
have a dispute with f. ihtilafa düşmek
be open to dispute f. farklı yorumlara açık olmak
be open to dispute f. şüpheli olmak
be open to dispute f. su götürür olmak
dispute resolution i. uyuşmazlık kararı
dispute adjudication board i. anlaşmazlık çözüm kurulu
matter in dispute i. dava konusu
dispute resolution i. uyuşmazlık çözümü
dispute settlement i. anlaşmazlıkları çözme
matter in dispute i. ihtilaf konusu
public dispute i. aleni anlaşmazlık
public dispute i. aleni çekişme
labor dispute-disagreement i. toplu iş uyuşmazlığı
labor dispute-disagreement i. iş uyuşmazlığı
conflict-disagreement-dispute between generations i. nesiller arası ihtilaf
legal dispute i. hukuki ihtilaf
sino-indian border dispute i. sıno-hindistan sınır mücadelesi
scholarly dispute i. akademik tartışma
title dispute i. unvan uyuşmazlığı
alternative dispute resolution i. alternatif sorun çözümü
dispute resolution system i. uyuşmazlık çözüm sistemi
ongoing personal dispute i. devam eden/süregelen kişisel anlaşmazlık/çekişme
territorial dispute i. toprak anlaşmazlığı
without dispute s. tartışmasız
beyond dispute s. tartışmasız
without dispute s. apaçık
in dispute s. ihtilaf halinde
beyond dispute s. su götürmez
beyond dispute s. apaçık
in dispute s. davalı
dispute-wise s. münakaşa ile
dispute-wise s. münakaşa yollu
under dispute s. ihtilaflı
in dispute s. ihtilaflı
Phrases
in case of dispute anlaşmazlık halinde
in the event of dispute (over) ihtilaf durumunda
in case of dispute ihtilaf durumunda
in case of any dispute herhangi bir anlaşmazlık halinde
in case of any dispute herhangi bir anlaşmazlık durumunda
Trade/Economic
jurisdictional dispute yetki anlaşmazlığı
dispute settlement uyuşmazlığı halletme
dispute committee uyuşmazlık komitesi
labor dispute işçi-işveren anlaşmazlıkları
labour dispute iş anlaşmazlığı
commercial dispute ticari anlaşmazlık
industrial dispute iş uyuşmazlığı
wage dispute ücret anlaşmazlığı
labor dispute iş anlaşmazlığı
pay dispute ücret tartışması
labour dispute iş ihtilafı
labour dispute iş uyuşmazlığı
collective labour dispute toplu iş ihtilafı
collective labour dispute toplu iş anlaşmazlığı
dispute settlement mechanism ihtilafların halli mekanizması
commercial dispute ticari ihtilaf
business dispute ticari ihtilaf
alternative dispute resolution alternatif uyuşmazlık çözümü
settlement of a dispute anlaşmazlığın çözümlenmesi
tax dispute vergi ihtilafı
tax dispute vergi anlaşmazlığı
tax dispute vergi uyuşmazlığı
Law
court of jurisdictional dispute uyuşmazlık mahkemesi
dispute resolution anlaşmazlıkların çözümü
resolution of a dispute by arbitration tahkim
resolve a dispute by arbitration tahkim etmek
administrative dispute idari uyuşmazlık
in case of dispute ihtilaf halinde
matter in dispute dava konusu
public dispute aleni niza
dispute resolution mahkemeye gitmeden anlaşmaya varma
border dispute sınır anlaşmazlığı
matter of dispute ihtilaf mevzuu
subject of dispute anlaşmazlık konusu
settling dispute sorun çözme
settle a dispute ihtilafı halletmek
in case of dispute anlaşmazlık vukuunda
settle a dispute anlaşmazlığı çözmek
in case of dispute ihtilaf durumunda
in case of dispute anlaşmazlık durumunda
in case of dispute ihtilaf vukuunda
in case of dispute anlaşmazlık halinde
settle a dispute bir ihtilafı çözmek
matter in dispute ihtilaflı konu
in dispute ihtilaflı
in dispute dava konusu olan
inheritance dispute miras kavgası
without dispute münakaşasız
without dispute ihtilafsız
matter of dispute ihtilaf konusu
matter of dispute uyuşmazlık konusu
settlement of dispute ihtilafın halli
alternative dispute alternatif ihtilaf
fifa dispute resolution chamber (drc) fifa uyuşmazlık çözüm dairesi
rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa) oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar
matter in dispute ihtilaflı konu
jurisdictional dispute yetki uyuşmazlığı
domestic dispute ev içi şiddet
settlement of dispute uyuşmazlığın çözümü
settlement of dispute ihtilafın çözümü
Politics
aegean dispute ege sorunu
administrative dispute idari ihtilaf
regional dispute bölgesel anlaşmazlık
dispute management uyuşmazlık yönetimi
wto dispute settlement body dtö anlaşmazlıkların çözümü organı
Institutes
department for regional agreements and dispute settlement bölgesel anlaşmalar ve anlaşmazlıkların halli dairesi
Telecom
dispute settlement uzlaştırma
amount in dispute uyuşmazlık bedeli
dispute settlement uyuşmazlığı çözümleme