ignore - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ignore

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"ignore" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
ignore f. görmezden gelmek
General
ignore f. bilmezlikten gelmek
ignore f. göz ardı etmek
ignore f. aldırmamak
ignore f. görmezlikten gelmek
ignore f. boşlamak
ignore f. tanımazlıktan gelmek
ignore f. ihmal etmek
ignore f. önem vermemek
ignore f. boş vermek
ignore f. nazari itibara almamak
ignore f. yok saymak
ignore f. ıska geçmek
ignore f. önemsememek
ignore f. aldırış etmemek
ignore f. kulak asmamak
ignore f. hiçe saymak
ignore f. kulak ardı etmek
ignore f. arka plana atmak
ignore f. görmezden gelmek
ignore f. itibar etmemek
ignore f. dikkate almamak
ignore f. yadsımak
ignore f. göz ardı etmek
ignore f. görmezlikten gelmek
Computer
ignore expr. geç
ignore expr. yoksay
ignore expr. yoksay

"ignore" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 60 sonuç

İngilizce Türkçe
General
ignore the right of way f. geçiş hakkına uymamak
ignore someone f. pas vermemek
ignore the warning f. uyarıya önem vermemek
ignore the warning f. uyarıyı ciddiye almamak
ignore the warning f. uyarıya kulak asmamak
Phrases
do not ignore expr. dikkate alın
do not ignore expr. dikkate al
don't ignore expr. dikkate al
don't ignore expr. dikkate alın
do not ignore expr. görmezden gelme
please ignore expr. lütfen dikkate almayınız
don't ignore expr. yok sayma
Speaking
you ignore my advices expr. benim tavsiyelerimi yoksayıyorsun
ı ignore you expr. seni görmezden geliyorum
Technical
ignore character i. boş geçirtme karakteri
block ignore character i. blok ihmal karakteri
block ignore character i. öbek unut karakteri
ignore character i. yasaklama karakteri
Computer
block ignore character i. blok ihmal karakteri
ignore character i. boş geçirtme karakteri
ignore uppercase i. büyük harfli sözcüklere bakma
ignore list i. önemsiz kullanıcıların listesi
block ignore character i. öbek unut karakteri
ignore character i. unut damgası
ignore character i. yasaklama karakteri
ignore list i. yoksayılanlar listesi
files to ignore i. yoksayılacak dosyalar
ignore list i. yoksayılacaklar listesi
ignore field expr. alanı yoksay
ignore nulls expr. boşları yoksay
ignore blank expr. boşluğu yoksay
ignore once expr. bir kez yoksay
grammar ignore expr. dilbilgisi yoksay
ignore other applications expr. diğer uygulamaları gözardı et
ignore language expr. dili gözardı et
ignore dde requests expr. dde isteklerini yoksay
ignore conflict expr. çakışmayı yoksay
ignore error expr. hatayı yoksay
ignore relative/absolute expr. göreceli/mutlak olmasını gözardı et
reset ignore all expr. eski haline getir
ignore he expr. he karakterini yoksay
watch/ignore expr. izle/yoksay
watch or ignore expr. izle veya yoksay
ignore message expr. iletiyi yoksay
ignore kashida expr. kashida'yı yoksay
ignore user expr. kullanıcıyı yoksay
ignore kashidas expr. kashida'ları yoksay
ignore threads expr. konuları yoksay
ignore rule expr. kuralı geç
ignore rule expr. kuralı yoksay
ignore for now expr. şimdilik yoksay
ignore tbusy expr. tbusy değerini yoksay
ignore all expr. tümünü yoksay
ignore sentence expr. tümceyi yoksay
ignore all expr. tümünü geç
spelling ignore expr. yazımı yoksay
spelling ignore all expr. yazım tümünü yoksay
ignore remote requests expr. uzak istekleri gözardı et
ignore members expr. üyeleri yoksay
ignore 16 color expr. 16 rengi yoksay