opposite - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

opposite

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"opposite" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
opposite i. zıt
opposite s. ters
opposite s. aksi
opposite s. karşıt
General
opposite s. ters
opposite s. zıt
opposite s. aleyhinde
opposite s. aksi
opposite s. karşı yönde
opposite s. karşıda olan
opposite s. mukabil
opposite s. hilaf
opposite s. karşıki
opposite s. karşıdaki
opposite s. karşıt
opposite s. karşılıklı
opposite s. karşıt olan
opposite s. karşı olan
opposite s. muhalif
opposite zf. karşı tarafta
opposite zf. karşıda
opposite zf. karşı karşıya
opposite ed. karşı
opposite ed. karşısında
Technical
opposite karşı
opposite zıt

"opposite" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 91 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be impossible to think the opposite f. aksi düşünülemez olmak
be opposite f. zıtlaşmak
blow in opposite direction f. tersten esmek
blow the opposite way f. tersten esmek
claim the opposite f. tersini iddia etmek
come in the opposite direction f. karşı yönden seyretmek
come in the opposite direction f. karşı yönden gelmek
crash into a truck coming from the opposite direction f. karşı yönden gelen kamyona çarpmak
crash into a truck coming from the opposite direction f. karşı yönden seyreden bir kamyona çarpmak
do the opposite f. tersini yapmak
do the opposite f. zıddını yapmak
enter the opposite lane f. ters yöne girmek
hit a car coming in the opposite direction f. karşı yönden gelen arabaya çarpmak
hit a car coming in the opposite direction f. karşı yönden seyreden arabaya çarpmak
hit a truck coming in the opposite direction f. karşı yönden seyreden bir kamyona çarpmak
hit a truck coming in the opposite direction f. karşı yönden gelen kamyona çarpmak
hit a truck coming in the opposite direction f. karşı yönden seyreden kamyona çarpmak
hit a vehicle coming in the opposite direction f. karşı yönden seyreden araca çarpmak
hit a vehicle coming in the opposite direction f. karşı yönden gelen araca çarpmak
persist in doing the opposite f. zıt gitmek
prove the opposite f. aksini ispat etmek
pull in opposite directions f. çekişmek
put forward an opposite theory f. karşıtlamak
say the exact opposite f. tam tersini söylemek
say the opposite f. aksini söylemek
say the opposite of f. aksini belirtmek
a member of the opposite sex i. karşı cinsten biri/birisi/kimse
exact opposite i. tam tersi
exact opposite i. tam zıttı
his opposite number i. mevkidaş
his opposite number i. karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse
opposite angle i. ters açı
opposite blade damper i. karşıt kanatlı damper
opposite characters i. zıt karakterler
opposite characters i. karşıt karakterler
opposite direction i. zıt yön
opposite direction i. aksi yön
opposite direction i. karşı istikamet
opposite forces i. zıt yönlü kuvvetler
opposite leaves i. karşılıklı yapraklar
opposite meaning i. zıt anlam
opposite neighbor i. karşıdaki komşu
opposite neighbor i. karşı komşu
opposite neighbour i. karşı komşu
opposite neighbour i. karşıdaki komşu
opposite party i. karşı taraf
opposite sex i. karşı cins
opposite shore i. karşı kıyı
opposite side i. karşı taraf
opposite word i. karşıt anlamlı kelime
opposite/negative behaviour i. aksi davranış
the direct opposite i. tam aksi
the exact opposite situation i. tam tersi durum
the opposite i. zıt
the opposite shore i. karşı yaka
total opposite i. tam tersi
total opposite i. tam zıttı
diametrically opposite s. taban tabana zıt
opposite to s. karşı
in the opposite case zf. aksi takdirde
on the opposite side zf. karşı tarafta
the opposite way round zf. tam tersine
the opposite way round zf. tam aksine
opposite to ed. -e muhalif
opposite to ed. -e karşı
Phrases
in the opposite case aksi olduğunda
opposite poles attract each other zıt kutuplar birbirini çeker
Colloquial
one's opposite number aynı düzeydeki rakip
quite the opposite tam tersi
Idioms
opposite sides of the same coin birbirine cok yakın iki fikir
opposite sides of the same coin bir elmanın iki yarısı
Speaking
dreams mean opposite rüyaların tersi çıkar
people think just the opposite insanlar tam tersini düşünüyor
people think just the opposite insanlar tam tersini düşünüyorlar
the opposite is unimaginable aksi düşünülemez
Trade/Economic
opposite side of an account hesabın karşı tarafı
polar opposite kutupsal karşıt
Law
opposite party karşı taraf
Media
programs opposite aynı saatlerde yayınlanan yayın programları
Technical
opposite blade damper karşıt kanatlı damper
opposite pole zıt kutup
Traffic
opposite lane karşı şerit
Medical
opposite movement karşıt hareket
Psychology
relations with opposite sex karşı cinsle ilişkiler
Math
opposite angles ters açılar
opposite sign ters işaret
Geometry
opposite angle tersaçı
Botanic
opposite leaves karşılıklı yapraklar
Linguistics
opposite word zıt kelime
opposite words zıt kelimeler
Football
opposite corner ters köşe