aksi - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

aksiSens de "aksi" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 99 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
aksi contrary adj.
aksi opposite adj.
aksi bad-tempered adj.
aksi ill-tempered adj.
aksi adverse adj.
General
aksi perverse adj.
aksi negatory adj.
aksi recalcitrant adj.
aksi unhappy adj.
aksi unlucky adj.
aksi unfortunate adj.
aksi anti adj.
aksi ill-humored adj.
aksi grouty adj.
aksi spleenful adj.
aksi cross-grained adj.
aksi dour adj.
aksi bellicose adj.
aksi crotchety adj.
aksi opposed adj.
aksi shirty adj.
aksi refractory adj.
aksi crabby adj.
aksi irritable adj.
aksi pettish adj.
aksi ugly adj.
aksi opposite adj.
aksi spleenish adj.
aksi moody adj.
aksi cantankerous adj.
aksi nettlesome adj.
aksi tart adj.
aksi grumpy adj.
aksi shrewish adj.
aksi inverse adj.
aksi jadish adj.
aksi crusty adj.
aksi cranky adj.
aksi disagreeable adj.
aksi contra adj.
aksi snuffy adj.
aksi bad tempered adj.
aksi fractious adj.
aksi querulous adj.
aksi tetchy adj.
aksi ill-natured adj.
aksi converse adj.
aksi evil adj.
aksi snappish adj.
aksi froward adj.
aksi techy adj.
aksi splenetic adj.
aksi gruff adj.
aksi doggish adj.
aksi stubborn adj.
aksi ornery adj.
aksi morose adj.
aksi peevish adj.
aksi petulant adj.
aksi untoward adj.
aksi wrongheaded adj.
aksi peckish adj.
aksi counter adj.
aksi bloody-minded adj.
aksi cross adj.
aksi bilious adj.
aksi surly adj.
aksi unfavourable adj.
aksi negative adj.
aksi sullen adj.
aksi fretful adj.
aksi badtempered adj.
aksi reverse adj.
aksi testy adj.
aksi awkward adj.
aksi ill adj.
aksi crabbed adj.
aksi churlish adj.
aksi stroppy adj.
aksi prickly adj.
aksi unfavorable adj.
aksi wayward adj.
aksi ill-humoured adj.
aksi bad-temperedly adv.
Colloquial
aksi like a bear with a sore head
Idioms
aksi as accommodating as a hog on ice
aksi accommodating as a hog on ice
Slang
aksi poop
Trade/Economic
aksi counter
aksi perverse
Law
aksi adverse
aksi contrary
Technical
aksi reverse
British Slang
aksi shirty
aksi suck-up
aksi narky
aksi stroppy
aksi chordy
aksi arsey

Sens de "aksi" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 210 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
aksi halde otherwise adv.
aksi takdirde otherwise adv.
General
aksi düşünülemez olmak be impossible to think the opposite v.
aksi gitmek go wrong v.
aksi yönde hareket etmek react v.
istenilenin aksi olmak backfire v.
(bir konu hakkında) aksi olabilecek şey, dikkat edilmesi gereken nokta caveat n.
aksi cevap dusty answer n.
aksi davranış opposite/negative behaviour n.
aksi delil counterproof n.
aksi durum contrary situation n.
aksi durum otherwise n.
aksi görüşe sahip olma turnabout n.
aksi hal contrary situation n.
aksi iddia edilemeyen kanıt clinching proof n.
aksi kanıtlanamaz gerçek hard fact n.
aksi kimse curmudgeon n.
aksi mizaç ill humor n.
aksi söylem counter-discourse n.
aksi tesadüf misadventure n.
aksi tesadüf mischance n.
aksi tesadüf unfortunate coincidence n.
aksi tesir adverse effect n.
aksi tesir reaction n.
aksi tesir counterstroke n.
aksi tesir yaratma durumu reactiveness n.
aksi yön opposite direction n.
aksi yönde söylem counter-discourse n.
aksi yöne dönüş reverse turn n.
aksi yöne dönüş turnabout n.
bisikleti altından çıkararak direksiyonundan tutmak suretiyle aksi istikamette çevirerek döndürme hareketi tail whip n.
saat aksi yönünde dönüş levorotation n.
saat aksi yönünde dönüş laevorotation n.
saat aksi yönüne hareket left hand motion n.
tam aksi the direct opposite n.
aksi (kimse) contrary adj.
aksi düşünce bildiren adversative adj.
aksi düşünen contrary minded adj.
aksi gibi as if to spite me adj.
aksi görüşte olan averse adj.
aksi iddia edilemez irrefutable adj.
aksi ispatlanabilir refutable adj.
aksi ve kavgacı surly adj.
aksi yönde counter adj.
daha aksi shirtier adj.
en aksi shirtiest adj.
saat aksi yönünden dönerek çalışan lefthanded adj.
yerkürenin aksi tarafında olan antipodal adj.
aksi aksi bad-temperedly adv.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise specified adv.
aksi belirtilmedikçe unless indicated otherwise adv.
aksi bildirilmedikçe unless otherwise specified adv.
aksi bir biçimde snappishly adv.
aksi bir biçimde jadishly adv.
aksi bir biçimde bad-temperedly adv.
aksi bir durumda in the contrary case adv.
aksi bir şekilde crabbily adv.
aksi bir şekilde bad-temperedly adv.
aksi bir şekilde shrewishly adv.
aksi bir şekilde disagreeably adv.
aksi düşünülemez inexorably adv.
aksi gibi as bad luck adv.
aksi gibi unfortunately adv.
aksi halde in the contrary case adv.
aksi halde if not adv.
aksi halde on the contrary adv.
aksi halde or else adv.
aksi halde failing this adv.
aksi ispat edilmedikçe unless proven otherwise adv.
aksi ispat edilmedikçe unless the contrary is proved adv.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise proven adv.
aksi ispat edilmedikçe unless proved otherwise adv.
aksi ispatlanmadıkça unless proved otherwise adv.
aksi ispatlanmadıkça unless proven otherwise adv.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise proven adv.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise consented upon adv.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise agreed adv.
aksi sabit olmadıkça unless the contrary has been proved adv.
aksi sabit olmadıkça unless otherwise specified adv.
aksi tadil edilmedikçe unless otherwise amended adv.
aksi takdirde or else adv.
aksi takdirde if not adv.
aksi takdirde in the contrary case adv.
aksi takdirde otherwise adv.
aksi takdirde in the opposite case adv.
aksi tanımlanmadıkça not otherwise specified adv.
aksi tashih edilmedikçe unless otherwise amended adv.
aksi tesadüf unluckily adv.
aksi yönde round adv.
aksi yönde the other way around adv.
aksi yönde contrariwise adv.
aksi yöne about adv.
aksi yöne round adv.
saat yelkovanının aksi yönünde anticlockwise adv.
saatin aksi yönünde anticlockwise adv.
tam aksi on the contrary adv.
ve aksi vice versa adv.
aksi durumda otherwise conj.
aksi durumda if not so conj.
aksi halde nisi conj.
aksi halde and conj.
aksi takdirde failing that conj.
aksi şeytan! hell! interj.
aksi şeytan! damn! interj.
aksi şeytan! bloody hell! interj.
aksi şeytan! shit! interj.
hay aksi tut-tut! interj.
hay aksi tut! interj.
hay aksi damn! interj.
hay aksi shit! interj.
Phrases
aksi belirtilmedikçe when not otherwise specified
aksi belirtilmedikçe if not defined otherwise
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stated
aksi belirtilmedikçe unless expressly provided otherwise
aksi belirtilmedikçe unless otherwise indicated
aksi düşünülemez otherwise is unimaginable
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise demonstrated
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise demonstrated
aksi olduğunda in the opposite case
aksi özellikle belirtilmedikçe unless specifically stated otherwise
aksi sabit olursa if the contrary proves to be the fact
aksi söylenmediği takdirde unless otherwise stated
aksi yönde açıkça hüküm bulunduğu halde where expressly provided otherwise
başka bir kısımda/bölümde/yerde aksi belirtilmedikçe/verilmedikçe except as provided elsewhere
Proverb
yakın dostlardan alınan borçların hemen ödenmesi gerektiğini aksi halde dostlukların bozulabileceğini ifade eden bir atasözü short reckonings make long friends
Colloquial
aksi gitmek go pear-shaped
aksi gitmek go awry
aksi olmak be on edge
aksi yönde vice versa
hay aksi! doggone!
tam aksi not by a long chalk
Idioms
aksi biri olmak have an attitude
aksi kişi awkward customer
aksi kişi ugly customer
aksi takdirde on the other hand
aksi yöne dönmek face about
aksi/huysuz bir kişi someone with an attitude
aşırı aksi as gruff as a bear
aşırı aksi gruff as a bear
kötü/aksi bir tutum içinde bulunmak cop an attitude
Speaking
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry otherwise you will be late
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry or you will be late
aksi düşünülemez the opposite is unimaginable
aksi gibi it'S just my bad luck
Trade/Economic
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise specified
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise stated
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption
Law
aksi delil counterproof
aksi ispat edilebilecek hukuki karine disputable presumption
aksi ispat edilebilen rebuttable
aksi ispat edilebilir karine rebuttable presumption
aksi ispat edilemeyen unrebuttable
aksi ispat edilene kadar until proven otherwise
aksi ispat olunamayan unrebuttable
aksi kanıt counterproof
aksi kanıtlanabilen rebuttable
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil prima facie evidence
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt prima facie evidence
bir davada davalının yargılama neticesinde mahkum olması halinde mahkeme masraflarını ve mahkum olduğu ücreti ödeyeceğini aksi takdirde onun yerine ödemede bulunacağına dair kefalette bulunan kimse bail above
Politics
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stipulated
aksi öngörülmediği takdirde except as otherwise provided
aksi öngörülmedikçe save as otherwise provided
Technical
aksi tesir back action
aksi yönde büzülme contraflexure
aksi yönlerde dönen ikiz heliks double helix
bir yöne harekete izin veren aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop pawl
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri laevorotatory
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri levorotatory
saat aksi yönü counterclockwise
saat aksi yönü anti-clockwise
saat aksi yönü dönüşü counterclockwise rotation
saat aksi yönünde levorotatory
saat aksi yönünde laevorotatory
saat aksi yönünde dönüş laevogyrate
saat aksi yönünde dönüş levogyrate
saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
saat ibresi aksi yönü moment counterclockwise moment
saat ibresinin aksi yönünde counterclockwise
saat yönünün aksi yönü counterclockwise
saatin aksi yönde counterclockwise
ters aksi reverse
x-aksi x-axis
y-aksi y-axis
Computer
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan default action
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan varsayılan işlem default action
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text
aksi halde iptal'i tıklatın otherwise, click cancel
aksi istenmediği takdirde by default
ayna aksi çıktı mirrored output
Mechanic
aksi yönlü frezeleme upcut milling
Automotive
dion aksi dedion axle
ön tahrik aksi front axle driveshaft
tekerlek aksi half-shaft
yük aksi load axle
yük aksi tekerleği load wheel
Aeronautic
aksi takdirde yoksa otherwise
bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı check valve
Marine
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid adj.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid adj.
dönüp aksi yöne gitmek veer round
Medical
aksi yönde antagonist
saat ibresinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
Physics
aksi tesir atomu recoil atom
aksi tesir çekirdeği recoil nucleus
aksi tesir radyasyonu recoil radiation
Military
aksi intişar backscattering
Latin
aksi ile kanıt argumentum a contrario
British Slang
hay aksi! shit on a stick!
hay aksi! shit-a-brick!
hay aksi! shitting hell!