contrary - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

contrary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"contrary" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 34 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
contrary s. aksi
contrary s. karşıt
contrary s. zıt
General
contrary s. muhalif
contrary s. muhalefet
contrary s. tersine
contrary s. karşı
contrary s. aksine
contrary s. kafasının dikine giden
contrary s. zıt
contrary s. nahoş
contrary s. aksi (kimse)
contrary s. çelişik
contrary s. inatçı
contrary s. aykırı
contrary s. ters
contrary s. uymayan
contrary s. ters yönden esen (rüzgar)
contrary s. dik başlı
contrary s. karşıt
contrary s. huysuz
contrary s. tamamen farklı
contrary s. hilaf
Trade/Economic
contrary aykırı
contrary muhalif
Law
contrary karşı
contrary hilafına
contrary aksine
contrary tam tersine
contrary aksi
contrary aykırı
contrary muhalif
contrary ters
Philosophy
contrary karşıt

"contrary" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 105 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
on the contrary zf. aksine
General
act contrary to the faith and practice of the community f. akideyi bozmak
assert the contrary f. aksini iddia etmek
assert the contrary f. aksini belirtmek
be contrary f. ters düşmek
be contrary f. aykırı olmak
be contrary to f. zıt olmak
be contrary to f. ters düşmek
become contrary f. aykırılaşmak
find something contrary to f. aykırı bulmak
prove the contrary f. aksini ispat etmek
acting contrary to the provisions of the contract i. sözleşme hükümlerine aykırılık
contrary proposition i. ters önerme
contrary situation i. aksi durum
contrary situation i. aksi hal
provision to the contrary i. aksine bir hüküm
the contrary i. zıt
contrary minded s. aksi düşünen
contrary to zf. hilafına olarak
contrary to expectations zf. beklenilenin tersine
contrary to my expectation zf. beklediğimin aksine
contrary to ordinary zf. alışılmışın aksine
contrary to popular myth zf. bilinenin aksine
contrary to this zf. bunun aksine
contrary to what is believed zf. bilinenin aksine
contrary to what is believed zf. sanılanın aksine
contrary to what is believed zf. düşünülenin aksine
contrary to what is believed zf. inanılanın aksine
in the contrary case zf. aksi bir durumda
in the contrary case zf. aksi halde
in the contrary case zf. aksi takdirde
just the contrary zf. tam tersi durum
on the contrary zf. tümüyle tersi
on the contrary zf. aksine
on the contrary zf. tam tersi durum
on the contrary zf. tersine
on the contrary zf. tam tersine
on the contrary zf. alışılmışın aksine
on the contrary zf. buna karşılık
on the contrary zf. aksi halde
on the contrary zf. tam aksi
on the contrary zf. tam tersi
on the contrary zf. bilakis
on the contrary side zf. ters tarafta
quite contrary zf. oldukça zıt
quite the contrary zf. tamamen aksine
quite the contrary zf. tam aksine
to the contrary zf. -e rağmen
to the contrary zf. tersine
to the contrary zf. aksine
to the contrary zf. rağmen
unless the contrary has been proved zf. aksi sabit olmadıkça
unless the contrary is proved zf. aksi ispat edilmedikçe
contrary to ed. aksine
contrary to ed. -in aksine
contrary to ed. aykırı
contrary to ed. tersine
Phrases
contrary to (all) expectations umulanın aksine
contrary to (all) expectations umulduğunun aksine
contrary to common belief bilinenin aksine
contrary to general belief bilinenin aksine
contrary to popular belief sanılanın aksine
contrary to popular belief bilinenin aksine
contrary to popular belief inanılanın aksine
contrary to popular belief düşünülenin aksine
contrary to popular opinion düşünülenin aksine
contrary to popular opinion bilinenin aksine
if the contrary proves to be the fact aksi sabit olursa
notwithstanding any provision to the contrary aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile
on the contrary bilakis
Colloquial
contrary to expectations umulanın tersine
contrary to expectations umulanın aksine
contrary to expectations beklenenin aksine
contrary to expectations beklenenin tersine
Speaking
against/contrary to (all) expectations umulanın aksine
against/contrary to (all) expectations umulduğunun aksine
Trade/Economic
contrary to the law kanuna aykırı
contrary to the treaty antlaşmaya aykırı
Law
act contrary to law kanuna aykırı hareket etmek
any law to the contrary notwithstanding aksine bir kanun olsa bile
any law to the contrary notwithstanding kanunda aksine bir hüküm olsa bile
be contrary to law kanuna aykırı olmak
be contrary to law mevzuata aykırı olmak
be contrary to law yasaya aykırı olmak
be contrary to legislation kanuna aykırı olmak
be contrary to legislation yasaya aykırı olmak
be contrary to legislation mevzuata aykırı olmak
claim contrary to good faith hüsnüniyete aykırılık davası
contrary to code kanuna muhalif
contrary to facts gerçeğe aykırı
contrary to law hukuka aykırı
contrary to law gayrimeşru
contrary to law kanunsuz
contrary to law kanuna aykırı
contrary to one's will (birinin) rızası hilafına
contrary to one's will birinin rızası hilafına
contrary to the evidence kanıtlar hilafına
contrary to the evidence delillerin tersine
in the absence of a contrary provision hilafına hüküm bulunmadığında
in the absence of contrary agreement aksine anlaşma bulunmadığında
Marine
contrary wind ters rüzgar
contrary wind tersten esen
contrary wind ters yönden esen rüzgar
Math
contrary propositions ters önermeler
Theatre
contrary sense anlam aykırılığı