consistent - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

consistent

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"consistent" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
consistent s. tutarlı
consistent s. istikrarlı
General
consistent s. uygun
consistent s. birbirini tutar
consistent s. kıvamlı
consistent s. mütemadiyen
consistent s. devamlı
consistent s. kalıcı
consistent s. bağıntılı
consistent s. uyumlu
consistent s. sürekli
consistent s. insicamlı
consistent s. tutarlı
Law
consistent tutarlı
consistent uygun
consistent çelişik olmayan
consistent birbirini tutan
consistent muvafık
Technical
consistent tutarlı
Food Engineering
consistent koyu
consistent özlü
consistent kıvamlı

"consistent" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be consistent f. birbirini desteklemek
be consistent with f. ile tutarlı olmak
consistent with f. ile birbirini tutmak
provide consistent result f. tutarlı sonuç sağlamak
provide consistent result f. istikrarlı sonuç sağlamak
consistent estimator i. tutarlı kestirici
consistent over time s. zaman içinde tutarlı
self consistent s. istikrarlı
Colloquial
in a manner consistent with one’s religious beliefs kendi dini inançlarına uygun biçimde
Trade/Economic
consistent buying sürekli alış
consistent difference sabit fark
consistent estimator tutarlı tahmin edici
consistent estimator insicamlı tahminci
consistent estimator insicamlı estimatör
consistent test insicamlı testi
consistent test tutarlı deneme
consistent test bağdaşım denemesi
consistent with past practice geçmiş uygulamalara uygun olarak yapılan
on a consistent basis tutarlı bir bazda
Law
consistent condition tutarlı şart
consistent condition uygun şart
Politics
consistent policies tutarlı politikalar
Technical
consistent estimate tutarlı tahmin
consistent grease kaim gres
consistent grease kalın gres
consistent system tutarlı sistem
consistent test method tolerances tutarlı deney metodu toleransları
Computer
consistent estimator tutarlı kestirici
consistent estimator tutarlı sınama
consistent system tutarlı dizge
consistent system tutarlı sistem
consistent test tutarlı sınama
Math
consistent equations tutarlı denklemler sistemi
consistent equations tutarlı denklemler
consistent system of equations tutarlı denklem sistemi
Statistics
consistent estimate tutarlı tahmin
consistent estimate tutarlı kestirim
consistent estimator tutarlı tahmin edici
consistent test tutarlı sınama
heteroskedasticity and autocorrelation consistent değişen varyans ve ardışık bağımlılığa tutarlı
partially consistent observations kısmen tutarlı gözlemler
strongly consistent estimator oldukça tutarlı tahmin edici