aksi aksi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aksi aksi"aksi aksi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
aksi aksi bad-temperedly zf.

"aksi aksi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 319 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aksi contrary s.
aksi adverse s.
aksi bad-tempered s.
aksi ill-tempered s.
aksi opposite s.
aksi halde otherwise zf.
aksi takdirde otherwise zf.
General
istenilenin aksi olmak backfire f.
aksi gitmek go wrong f.
aksi yönde hareket etmek react f.
aksi düşünülemez olmak be impossible to think the opposite f.
tam aksi the direct opposite i.
aksi mizaç ill humor i.
aksi tesir reaction i.
aksi delil counterproof i.
aksi tesir counterstroke i.
saat aksi yönüne hareket left hand motion i.
aksi yöne dönüş turnabout i.
aksi tesir adverse effect i.
saat aksi yönünde dönüş levorotation i.
aksi görüşe sahip olma turnabout i.
aksi tesir yaratma durumu reactiveness i.
aksi kimse curmudgeon i.
aksi tesadüf unfortunate coincidence i.
aksi durum otherwise i.
aksi durum contrary situation i.
aksi hal contrary situation i.
aksi tesadüf misadventure i.
aksi tesadüf mischance i.
aksi yöne dönüş reverse turn i.
aksi yön opposite direction i.
aksi cevap dusty answer i.
aksi yönde söylem counter-discourse i.
aksi söylem counter-discourse i.
aksi kanıtlanamaz gerçek hard fact i.
saat aksi yönünde dönüş laevorotation i.
aksi iddia edilemeyen kanıt clinching proof i.
aksi davranış opposite/negative behaviour i.
bisikleti altından çıkararak direksiyonundan tutmak suretiyle aksi istikamette çevirerek döndürme hareketi tail whip i.
(bir konu hakkında) aksi olabilecek şey, dikkat edilmesi gereken nokta caveat i.
aksi kimse recalcitrant i.
aksi olma recalcitration i.
aksi crabby s.
aksi inverse s.
aksi yönde counter s.
aksi jadish s.
aksi crusty s.
aksi gibi as if to spite me s.
aksi shirty s.
aksi refractory s.
aksi unfortunate s.
aksi anti s.
aksi disagreeable s.
aksi contra s.
aksi pettish s.
aksi ve kavgacı surly s.
aksi unlucky s.
aksi unhappy s.
aksi iddia edilemez irrefutable s.
aksi ill s.
aksi unfavorable s.
aksi wayward s.
aksi ispatlanabilir refutable s.
aksi spleenful s.
aksi dour s.
aksi crotchety s.
aksi grumpy s.
aksi shrewish s.
aksi negatory s.
aksi recalcitrant s.
aksi opposite s.
saat aksi yönünden dönerek çalışan lefthanded s.
aksi cantankerous s.
aksi tart s.
aksi spleenish s.
aksi moody s.
aksi peevish s.
aksi petulant s.
yerkürenin aksi tarafında olan antipodal s.
aksi untoward s.
aksi wrongheaded s.
aksi doggish s.
aksi stubborn s.
aksi ornery s.
aksi splenetic s.
aksi gruff s.
aksi stroppy s.
aksi crabbed s.
aksi converse s.
aksi evil s.
aksi snappish s.
aksi froward s.
aksi querulous s.
aksi perverse s.
aksi görüşte olan averse s.
aksi fractious s.
aksi testy s.
aksi awkward s.
aksi negative s.
aksi sullen s.
aksi fretful s.
aksi badtempered s.
aksi reverse s.
aksi snuffy s.
aksi unfavourable s.
aksi bilious s.
aksi surly s.
aksi (kimse) contrary s.
aksi counter s.
aksi cross s.
aksi prickly s.
en aksi shirtiest s.
daha aksi shirtier s.
aksi grouty s.
aksi opposed s.
aksi bellicose s.
aksi bloody-minded s.
aksi ill-natured s.
aksi cross-grained s.
aksi ill-humored s.
aksi ill-humoured s.
aksi churlish s.
aksi morose s.
aksi techy s.
aksi peckish s.
aksi tetchy s.
aksi irritable s.
aksi nettlesome s.
aksi cranky s.
aksi ugly s.
aksi düşünen contrary minded s.
aksi düşünce bildiren adversative s.
aksi bad tempered s.
aksi adverse s.
aksi teatish s.
aksi ramgunshoch [scottish] s.
aksi carnaptious [scottish] s.
aksi takdirde otherwise zf.
aksi sabit olmadıkça unless otherwise specified zf.
saatin aksi yönünde anticlockwise zf.
aksi yöne about zf.
aksi bir şekilde crabbily zf.
aksi takdirde or else zf.
aksi belirtilmedikçe unless otherwise specified zf.
ve aksi vice versa zf.
aksi gibi as bad luck zf.
aksi bir durumda in the contrary case zf.
aksi bir şekilde disagreeably zf.
aksi tanımlanmadıkça not otherwise specified zf.
aksi halde if not zf.
aksi bir şekilde shrewishly zf.
aksi bir biçimde jadishly zf.
aksi gibi unfortunately zf.
aksi sabit olmadıkça unless the contrary has been proved zf.
aksi takdirde if not zf.
aksi halde or else zf.
aksi takdirde in the opposite case zf.
aksi tesadüf unluckily zf.
aksi bir biçimde snappishly zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proved otherwise zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise agreed zf.
aksi kararlaştırılmadıkça unless otherwise consented upon zf.
aksi ispat edilmedikçe unless the contrary is proved zf.
aksi ispat edilmedikçe unless proven otherwise zf.
aksi yönde contrariwise zf.
saat yelkovanının aksi yönünde anticlockwise zf.
aksi bir şekilde bad-temperedly zf.
aksi yöne round zf.
aksi yönde round zf.
aksi halde failing this zf.
tam aksi on the contrary zf.
aksi takdirde in the contrary case zf.
aksi halde in the contrary case zf.
aksi yönde the other way around zf.
aksi belirtilmedikçe unless indicated otherwise zf.
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise proven zf.
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise proven zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proven otherwise zf.
aksi ispatlanmadıkça unless proved otherwise zf.
aksi tadil edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi tashih edilmedikçe unless otherwise amended zf.
aksi bildirilmedikçe unless otherwise specified zf.
aksi bad-temperedly zf.
aksi bir biçimde bad-temperedly zf.
aksi halde on the contrary zf.
aksi düşünülemez inexorably zf.
aksi bir şekilde cankeredly [obsolete] zf.
aksi bir şekilde cantankerously zf.
aksi bir şekilde techily zf.
aksi takdirde failing that bağ.
aksi halde nisi bağ.
aksi durumda otherwise bağ.
aksi durumda if not so bağ.
aksi halde and bağ.
hay aksi shit! ünl.
aksi şeytan! shit! ünl.
aksi şeytan! bloody hell! ünl.
aksi şeytan! damn! ünl.
hay aksi tut! ünl.
aksi şeytan! hell! ünl.
hay aksi damn! ünl.
hay aksi tut-tut! ünl.
Phrases
aksi sabit olursa if the contrary proves to be the fact
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stated
aksi ispat edilmedikçe unless otherwise demonstrated
aksi düşünülemez otherwise is unimaginable
aksi belirtilmedikçe unless otherwise indicated
aksi ispatlanmadıkça unless otherwise demonstrated
aksi belirtilmedikçe if not defined otherwise
başka bir kısımda/bölümde/yerde aksi belirtilmedikçe/verilmedikçe except as provided elsewhere
aksi yönde açıkça hüküm bulunduğu halde where expressly provided otherwise
aksi özellikle belirtilmedikçe unless specifically stated otherwise
aksi belirtilmedikçe unless expressly provided otherwise
aksi söylenmediği takdirde unless otherwise stated
aksi belirtilmedikçe when not otherwise specified
aksi olduğunda in the opposite case
aksi halde failing which
Proverb
yakın dostlardan alınan borçların hemen ödenmesi gerektiğini aksi halde dostlukların bozulabileceğini ifade eden bir atasözü short reckonings make long friends
Colloquial
aksi like a bear with a sore head
tam aksi not by a long chalk
aksi olmak be on edge
aksi yönde vice versa
hay aksi! doggone!
aksi gitmek go pear-shaped
aksi gitmek go awry
Idioms
aksi kimse a bag of cats i.
aksi takdirde on the other hand
aksi kişi ugly customer
aksi yöne dönmek face about
aksi kişi awkward customer
aşırı aksi gruff as a bear
aşırı aksi as gruff as a bear
kötü/aksi bir tutum içinde bulunmak cop an attitude
aksi/huysuz bir kişi someone with an attitude
aksi biri olmak have an attitude
aksi as accommodating as a hog on ice
aksi accommodating as a hog on ice
Speaking
aksi gibi it'S just my bad luck
aksi düşünülemez the opposite is unimaginable
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry otherwise you will be late
acele etmelisin aksi halde gecikeceksin you must hurry or you will be late
Slang
aksi poop
Trade/Economic
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption
aksi counter
aksi perverse
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise specified
aksi ifade edilmemiş ise not otherwise stated
Law
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil prima facie evidence
bir davada davalının yargılama neticesinde mahkum olması halinde mahkeme masraflarını ve mahkum olduğu ücreti ödeyeceğini aksi takdirde onun yerine ödemede bulunacağına dair kefalette bulunan kimse bail above
aksi contrary
aksi delil counterproof
aksi kanıt counterproof
aksi ispat edilemeyen unrebuttable
aksi ispat olunamayan unrebuttable
aksi ispat edilebilecek hukuki karine disputable presumption
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt prima facie evidence
aksi ispat edilebilir karine rebuttable presumption
aksi ispat edilebilen rebuttable
aksi kanıtlanabilen rebuttable
aksi ispat edilene kadar until proven otherwise
Politics
aksi belirtilmedikçe unless otherwise stipulated
aksi öngörülmediği takdirde except as otherwise provided
aksi öngörülmedikçe save as otherwise provided
Technical
saat aksi yönü counterclockwise
aksi yönde büzülme contraflexure
aksi yönlerde dönen ikiz heliks double helix
saatin aksi yönde counterclockwise
saat aksi yönünde levorotatory
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri levorotatory
aksi tesir back action
saat aksi yönünde dönüş levogyrate
aksi reverse
saat ibresi aksi yönü moment counterclockwise moment
saat ibrelerinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
saat aksi yönü anti-clockwise
x-aksi x-axis
y-aksi y-axis
ters aksi reverse
bir yöne harekete izin veren aksi yönde hareketi engelleyen mekanik stop pawl
saat aksi yönü dönüşü counterclockwise rotation
saat yönünün aksi yönü counterclockwise
saat ibresinin aksi yönünde counterclockwise
polarize edilmiş ışık düzleminin sola veya saat aksi yönünde devri laevorotatory
saat aksi yönünde dönüş laevogyrate
saat aksi yönünde laevorotatory
Computer
aksi istenmediği takdirde by default
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan varsayılan işlem default action
aksi belirtilmedikçe yapılacak olan default action
ayna aksi çıktı mirrored output
aksi halde iptal'i tıklatın otherwise, click cancel
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text
Mechanic
aksi yönlü frezeleme upcut milling
Automotive
ön tahrik aksi front axle driveshaft
yük aksi tekerleği load wheel
dion aksi dedion axle
yük aksi load axle
tekerlek aksi half-shaft
Aeronautic
aksi takdirde yoksa otherwise
bir yöne akışa izin veren aksi yöne akışı check valve
Marine
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid s.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid s.
dönüp aksi yöne gitmek veer round
Medical
saat ibresinin aksi yönünde dönüş counterclockwise rotation
aksi yönde antagonist
Physics
aksi tesir atomu recoil atom
aksi tesir radyasyonu recoil radiation
aksi tesir çekirdeği recoil nucleus
Military
aksi intişar backscattering
Latin
aksi ile kanıt argumentum a contrario
Archaic
aksi carlish s.
British Slang
aksi arsey
aksi chordy
aksi suck-up
aksi narky
aksi shirty
aksi stroppy
hay aksi! shitting hell!
hay aksi! shit on a stick!
hay aksi! shit-a-brick!