shift - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

shift

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "shift" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 76 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
shift v. değiştirmek
shift n. vardiya
General
shift v. değişmek
shift v. yerini değiştirmek
shift v. yönü değişmek (rüzgarın)
shift v. devirmek (içki)
shift v. geçirmek (bir yerden başka bir yere)
shift v. tıkınmak
shift v. (lekeyi vb) temizlemek
shift v. (lekeyi vb) çıkarmak
shift v. (araçtaki yük) bir tarafa kaymak
shift v. vites değiştirmek
shift v. yüklemek
shift v. dönüşmek
shift v. kımıldanmak
shift v. (yerini) değiştirmek
shift v. lafı çevirmek
shift v. yön değiştirmek (rüzgar)
shift v. kaydırmak
shift v. uydurmak
shift v. yön değiştirmek
shift v. kaçamak cevap vermek
shift n. kaçamak
shift n. vardiya
shift n. çalışma grubu
shift n. değişim
shift n. kombinezon
shift n. çözüm
shift n. mesai
shift n. geçiş
shift n. çok sade bir çeşit kadın elbisesi
shift n. yönünü değiştirme (rüzgar için)
shift n. iş nöbeti
shift n. katakulli
shift n. rotasyon
shift n. nöbet
shift n. bahane
shift n. ekip
shift n. tedbir
shift n. değişme
shift n. çare
shift n. değişiklik
shift n. hile
shift n. kadın iç gömleği
shift n. işçinin çalıştığı saatler
Trade/Economic
shift öteleme
shift çalışma süresi
shift iş nöbeti
shift vardiya
Technical
shift değişme
shift değiştirmek
shift vitese geçirmek
shift kaydırma
shift koruyucu kılıf
shift değiştirme
shift kayma
shift vardiya
shift posta
shift bürgüt
shift ötelemek
shift örtenek
Computer
shift üstkrkt
shift üst krk
shift üstkrktr
shift üstkarakter
shift üst karakter
Mechanic
shift vitese geçirme
shift vardiya
shift yer değiştirme
shift yerinden oynatma
Marine
shift drisa etmek
Medical
shift şift
Biochemistry
shift kayma
shift kayım
Meteorology
shift rüzgar yön değişimi/kırılma
Military
shift kaydırma

Bedeutungen, die der Begriff "shift" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be on one's way home from one's shift v. vardiyasından evine dönüyor olmak
change one's shift v. vardiya değiştirmek
make shift v. idare etmek
make shift v. bir yolunu bulmak
make shift v. var olanla idare etmek
make shift v. bir çaresini bulmak
make shift with v. ile idare etmek
shift away v. sıvışmak
shift down v. vites küçültmek
shift down into v. belirli bir vitese almak
shift gears v. vites değiştirmek
shift into fourth gear v. dörtlemek
shift into second gear v. ikilemek
shift off responsibility v. sorumluluğu üzerinden atmak
shift off responsibility v. sorumluluğu üstünden atmak
shift one's attention v. dikkatini çevirmek
shift one's ground v. savunduğu konuyu başka birtakım gerekçelere dayatmak
shift responsibility v. sorumluluğu üzerinden atmak
shift responsibility v. sorumluluğu üstünden atmak
shift the blame v. suçu başkasının üstüne atmak
shift the blame v. kabahati birinin üstüne atmak
shift the blame onto v. suçu birinin üstüne atmak
shift the blame onto v. suçu birine yüklemek
shift the gear to neutral v. vitesi boşa almak
shift up v. vites büyütmek
shift up into v. belirli bir vitese geçmek
automatic shift n. otomatik vites
busy shift n. yoğun mesai
cultural shift n. kültürel değişim
day shift n. gündüz vardiyası
day shift n. gündüz postası
end of the shift n. mesai bitimi
frequence shift keying n. frekans kaydırma anahtarlaması
frequency shift keying n. sıklık kiplenimi
gear shift n. vites kolu
hectic shift n. yoğun mesai
ideational shift n. düşünsel dönüşüm
ideational shift n. düşünsel kayma
left shift n. sola kaydırma
logic shift n. mantık kaydırması
negative shift n. olumsuz kaydırma
night shift n. gece postası
night shift n. gece mesaisi
night shift n. gece vardiyası
obligatory shift n. zorunlu kaydırma
optional shift n. seçeneksel kaydırma
person who works on a morning shift n. sabahçı
power shift n. güç kayması
shift boss n. vardiya şefi
shift in thinking n. düşünce kayması
shift of expression n. deyiş kaydırması
shift system n. vardiya sistemi
shift systems n. vardiya sistemleri
shift to the left n. sola kayma
shift to the right n. sağa kayma
shift working n. vardiyalı çalışma
shift-chief n. vardiya ustası
standard shift n. düz vites
tight shift n. sıkı vardiya
workman on the night shift n. gece işçisi
Colloquial
lobster-shift gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar süren vardiya
make shift elindekilerle yetinmek
make shift elde olanlarla yetinmek
make shift eldeki imkanlarla idare etmek
make shift yetinmek
shift one's arse kaldır kıçını
shift one's arse tembelliği bırak
Idioms
shift for oneself başının çaresine bakmak
shift gears aniden konuyu değiştirmek
shift gears yapılan işi değiştirmek
shift one's ground ilkelerini değiştirmek
shift one's ground başka yola sapmak
shift one's ground dümen kırmak
shift one's ground kıvırmak
stick shift düz vites
Speaking
they have me on a double shift again çift vardiya yazmışlar yine
why do you want to work the night shift? neden gece vardiyasında çalışmak istiyorsunuz?
Slang
shift your arse! kıçını kaldır
Trade/Economic
additional shift ek vardiya
additional shift ek vardiya
be on the day shift gündüz vardiyasında çalışmak
be on the night shift gece vardiyasında çalışmak
busy shift yoğun vardiya
day shift gündüz vardiyası
double shift çift vardiya
evening shift akşam vardiyası
fixed shift değişmeyen vardiya
fixed shift sabit vardiya
full-shift working tam vardiya çalışma
go shift work vardiyalı çalışmak
graveyard shift gece vardiyası
in shift vardiyalı
late shift geç vardiya
liability shift sorumluluk geçişi
morning shift sabah vardiyası
multiple shift operation çoklu vardiya ile çalışma
night shift gece vardiyası
paradigm shift yaklaşımdaki değişme
paradigm shift geleneksel eylem tarzına getirilen köklü değişiklik
paralel shift eğrinin şeklinin değişmeden yukarı aşağı hareket etmesi
shift change vardiya değişimi
shift coordinator vardiya koordinatörü
shift differential vardiya ücret farkı
shift handover vardiya devri
shift in demand talepte kayma
shift in demand talep eğrisinin bünyesel olarak kayması
shift in supply arz eğrisinde bünyesel kayma
shift in supply arzda kayma
shift log vardiya kayıt defteri
shift manager vardiya müdürü
shift of prices fiyatların değişmesi
shift of the demand talep kayması
shift pattern vardiya usulü çalışma
shift pattern vardiya sistemi
shift pattern vardiyalı çalışma sistemi
shift premium pay fazla mesai prim ödemesi
shift premium payment fazla mesai prim ödemesi
shift superintendent vardiya amiri
shift transfer vardiya transferi
shift work vardiyalı iş
shift work vardiyalı çalışma sistemi
shift work vardiya sistemi
shift work vardiya usulü çalışma
shift worker vardiyalı işçi
three shift üç vardiya
work shift iş ekibi
Politics
shift in quota share kota payı değişimi
Technical
amplitude shift keying sayısal genlik kiplenimi
automatic gear shift otomatik vites değiştirici
auxiliary shift takviye vitesi (diferansiyel)
axis shift eksen kayması
back shift bakım onarım vardiyası
beam shift ışın demeti kayması
blade shift side bıçak yana kaydırma
brake transmission shift interlock fren vites değiştirme ortak kilidi
carrier shift taşıyıcı kayması
chemical shift kimyasal kayma
circular shift dairesel kaydırma
compton shift compton kayması
core shift maça kayması
core shift maça kaçığı
cyclic shift çevrimsel kaydırma
die shift kalıp kayması
doppler shift doppler kayması
effective phase shift etkin evre kayması
einstein shift einstein’ın yer değişimi
end around shift dönerli kaydırma
end-around shift mantıksal kaydırma
erratic shift düzensiz vites seçimi
eutectic shift ötektik kayma
eutectoid shift ötektoid kayma
focal shift odaksal kayma
focus shift odak kayması
frequency shift frekans ötelemesi
frequency shift equipment frekans kaydırma cihazı
frequency shift keying frekans kaymalı kilitleme
frequency shift transmission frekans kayması transmisyonu
gear shift sıkıştırıcı makine
gear shift bar vites değiştirme çubuğu
gear shift cable vites değiştirme kablosu
gear shift rod vites kolu
isotropic shift yerdeş kayımı
logic shift mantıksal kaydırma
low shift clutch düşük vites kavraması
low shift valve birinci vites valfi
low shift valve düşük vites valfi
mode shift mod kayması
mould shift kalıp kaçığı
nonarithmetic shift aritmetiksel olmayan kaydırma
nonlocking shift kilitlenmeyen damga değiştirme
paradigm shift paradigma kayması
paradigm shift paradigma değişimi
paradigm shift paradigma değişikliği
permanent threshold shift kalıcı eşik kayması
phase shift faz kayması
phase shift evre kayması
phase shift circuit evre kaydırıcı devre
phase shift keying faz kaymalı anahtarlama
phase shift keying evre kaydırmalı kiplenim
phase-shift faz kaymalı
phase-shift control faz kaydırmalı ayar
pin shift pim değiştirme
power shift gear güç değiştirme dişlisi
pressure shift basınç kayması
pressure shift basınç değişimi
red shift kızıl kayma
right shift sağa kaydırma
ring shift halka kayması
ring shift halkasal kayma
shift arm dişli kolu
shift control valve vites değiştirme kontrol valfi
shift counter combination vardiya sayacı kombinasyonu
shift cylinder vites değiştirme pistonu
shift data memory vardiya bilgi hafızası
shift drum vites tamburu
shift factor kaçıklık etmeni
shift factor değişme
shift fork dişli kavraması
shift fork çatal
shift fork vites kavraması
shift fork kit dişli kaliper kiti
shift indicator lamp vites değiştirme gösterge lambası
shift inhibitor vites değiştirme geciktiricisi
shift instruction kaydırma komutu
shift key üst karakter tuşu
shift key üst damga tuşu
shift lever vites değiştirme levyesi
shift lever vites değiştirme kolu
shift lever dişli kolu
shift lever boot dişli kolu toz lastiği
shift lever boot toz körüğü
shift lock vites kilitleme
shift mechanism vites değiştirme mekanizması
shift memory window vardiya hafızası ekranı
shift motor değiştirme motoru
shift out dışarıya kaydırma
shift out character özel koda geçiş damgası
shift pin vites seçme kolu pimi
shift pulse kaydırma darbesi
shift rail selektör mili
shift rail frame vites seçme kolu çerçevesi
shift register kayan yazmaç
shift register kaydırma yazmacı
shift rod gergi demiri
shift segment dişli segmanı
shift sleeve senkromeç kayıcı manşonu
shift sleeve avare dişli
shift solenoid vites değiştirme solenoidi
shift start window vardiya başlangıcı ekranı
shift unit selektör ünitesi
shift valve vites değiştirme valfi
shift yoke selektör çatalı
shift-in character olağan koda geçiş karakteri
shift-out character özel koda geçiş karakteri
signal frequency shift sinyal frekansı kayması
spread frequency shift keying profile yayılmış frekans kaydırma anahtarlama profili
stick shift el vitesi
stoke's shift stoke kayması
three-shift operation üç vardiyalı işletme
time shift zaman kaydırma
two-shift operation iki vardiyalı işletme
veering wind shift rüzgarın saat yönünde değişmesi
zero shift sıfır kayması
Computer
alternative shift ek tuş işlemi
amplitude shift keying sayısal genlik kiplenimi
arithmetic shift aritmetik kaydırma
backward shift operator geri kaydırma işleci
circular shift döngüsel öteleme
circular shift dairesel kaydırma
ctrl+shift ctrl+üstkarakter
cyclic shift dönüşlü kaydırma
cyclic shift çevrimsel kaydırma
doppler shift doppler kayması
end around shift dönerli kaydırma
end-around shift dönerli kaydırma
forward shift operator ileri kaydırma işleci
frequency shift frekans
frequency shift frekans ötelemesi
frequency shift keying sıklık kaydırmalı kiplenim
frequency shift keying sayısal frekans kiplenimi
frequency shift keying sayısal frekans
lang shift state özel dil üst karakter durumu
left alt+shift sol alt+üstkarakter
left shift sol shift
left shift sola kaydırma
left shift sol üstkarakter
logic shift mantıksal kaydırma
logical shift mantıksal kaydırma
nonarithmetic shift aritmetiksel olmayan kaydırma
non-locking shift kilitlenmeyen damga değiştirme
nonlocking shift character kilitlemesiz damga değiştirme
phase shift keying evre kaydırmalı kiplenim
pitch shift yükseklik değişimi
press shift key üstkarakter tuşuna basın
right shift sağ üstkarakter
right shift sağa kaydırma
ring shift halka kayması
ring shift halkasal kayma
shift cells hücreleri kaydır
shift cells hücreleri ötele
shift cells down hücreleri aşağı kaydır
shift cells down hücreleri alta kaydır
shift cells down hücreleri aşağı ötele
shift cells left hücreleri sola ötele
shift cells left hücreleri sola kaydır
shift cells right hücreleri sağa kaydır
shift cells right hücreleri sağa ötele
shift cells up hücreleri yukarı ötele
shift cells up hücreleri yukarı sürükle
shift cells up hücreleri üste kaydır
shift cells up hücreleri yukarı kaydır
shift cipher öteleme şifresi
shift cipher kaydırmalı şifre
shift click shift tıklama
shift down and copy aşağı ötele ve kopyala
shift down and move aşağı ötele ve taşı
shift in character özel koda geçiş damgası
shift in character içeri kayma karakteri
shift key shift tuşu
shift key üst karakter tuşu shift tuşu
shift keys üstkarakter tuşları
shift led shift ışığı
shift lock üst karaktere kilitleme
shift out character dışarı kayma karakteri
shift out character özel koddan çıkış damgası
shift right and copy sağa ötele ve kopyala
shift right and move sağa ötele ve taşı
shift state üst karakter durumu
shift+ üstkrkt+
shift-in character çift bayt dizilimi bitiş karakteri
shift-out character çift bayt dizilimi başlangıç karakteri
upper shift üst karakter tuşu
zero shift error kayma yanılgısı
Informatics
arithmetic shift aritmetiksel kaydırma
colorimetric shift renk kayması
end-around shift döngüsel kaydırma
forward shift operator ileri kaydırma işleci
frequency shift frekans seçiciliği
frequency shift keying frekans tepkisi
logic shift mantıksal kaydırma
logical shift mantıksal kaydırma
phase shift circuit faz kaydırma devresi
phase shift keying faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift keying faz kaydırmalı kiplenim
quadrature phase shift keying dik faz
quadrature phase shift keying dördün faz
shift clock saatli kaydırma vurumu
shift instruction kaydırma komutu
shift key büyük harf tuşu
shift key üst karakter tuşu
shift of frequency frekans kayması
shift pulse kaydırma vurumu
shift register kaydırma yazmacı
shift register kaydıran yazmaç
shift-in character özel koddan dönüş karakteri
shift-out character kod dışına geçiş karakteri
shift-out character özel koda geçiş karakteri
Telecom
amplitude phase shift keying genlik faz kaymalı anahtarlama
amplitude shift keying genlik kaydırmalı anahtarlama
baseline shift temel satır kaydırması
binary phase shift keying ikili faz kaydırmalı anahtarlama
bipolar phase shift keying çift kutuplu faz kaydırmalı anahtarlama
differential binary phase shift keying farksal ikili faz kaydırmalı anahtarlama
differential coherent phase shift keying farksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama
differential phase shift keying farksal faz kaydırmalı anahtar
doppler shift doppler kayması
frequency shift keying frekans kaydırmalı anahtarlama
letter shift signal harf kaydırma işareti
phase shift keying faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift- phase faz kaydırmalı faz
phase shift-attenuator faz kaydırmalı zayıflatıcı
quadrature phase shift keying dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama
time shift zaman kaydırma
Electric
arithmetic shift aritmetik kaydırma
arithmetical shift aritmetik kaydırma
brush shift fırça kayması
carrier shift taşıyıcı kayması
frequency shift keying frekans kaymalı kilitleme
frequency shift keying sayısal frekans kiplenimi
frequency shift transmission frekans kayması transmisyonu
mode shift mod kayması
Textile
shift dress kolsuz
shift dress düz
shift dress boydan elbise
Lighting
adaptive colorimetric shift uymada renkölçümsel çarpıklaşma
adaptive colour shift uymada renk çarpıklaşması
illuminant colorimetric shift ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
illuminant colour shift ışıklayıcı renk çarpıklaşması
resultant colorimetric shift toplam renkölçümsel çarpıklaşma
resultant colour shift toplam renk çarpıklaşması
Automotive
3-4 at shift solenoid 3-4 otomatik şanzıman kol selonoidi
adaptive shift control logic Hıza duyarlı vites değişimi
automatic shift linkage otomatik vites bağlantısı
automatic transmission shift control otomatik şanzıman vites değiştirme kontrolü
control of shift timing vites değişme zamanı kontrolü
control on shift timing vites değiştirme zamanı kontrolü
differential lock shift fork diferansiyel kilidi ayırma çatalı
differential lock shift fork shaft diferansiyel kilitleme seçim çatalı mili
electronic shift control module elektronik vites kontrol modülü
flappy-paddle gear shift yarı otomatik vites
floor type gear shift yerden vites kolu
front drive shift fork shaft ön tahrik seçim çatalı mili
gear shift vites değiştirme
gear shift assembly vites kolu grubu
gear shift mechanism vites değiştirme mekanizması
gear shift module vites kolu modülü
hydraulic shift/clutch control assembly hidrolik kaydırma/kavrama kontrol tertibatı
lock-up shift valve spring lock-up sifti valf yayı
paddle-shift gearbox yarı otomatik vites
power shift gear elektronik şanzıman
reverse shift arm geri vites kolu
reverse shift fork geri vites çatalı
reverse shift fork finger thickness geri vites çatal ucu kalınlığı
reverse shift piece geri vites parçası
shift & select lever shaft vites değiştirme ve seçici levye mili
shift actuator vites aktüatörü
shift actuator seçim kumandası
shift and select lever shaft seçici levye mili
shift arm vites değiştirme kolu
shift arm attaching bolt vites kolu tutturma cıvatası
shift arm shaft vites kolu mili
shift cable vites teli
shift cable vites kablosu
shift cable cover vites kablosu kapağı
shift control vites kontrolü
shift control vites değiştirme kontrolü
shift cover vites kutusu kapağı
shift cover vites kapağı
shift detent vites kilidi
shift direction vites değiştirme yönü
shift fork seçici çatalı
shift fork vites çatalı
shift fork and shift fork shaft seçim çatalı ve seçim çatal mili
shift fork head vites çatal kafası
shift fork lock plate vites çatalı kilit plakası
shift fork shaft seçici çatalı mili
shift fork shaft vites çatal mili
shift fork shaft bore vites değiştirme çatalı mili deliği
shift fork shaft plug seçim çatalı milinin tapası
shift fork shaft slots vites çatal mili kanalları
shift forks vites değiştirme çatalı
shift gear vites donanımı
shift gear lever vites kolu
shift indicator lamp vites değiştirme gösterge lambası
shift indicator panel vites konumu gösterge paneli
shift lever vites kolu
shift lever değiştirme levyesi
shift lever ball seat vites kolu bilyeli yuvası
shift lever dust seal vites kolu toz keçesi
shift lever knob vites kolu topuzu
shift lever position şanzıman vites kolu konumu
shift lever position vites kolu konumu
shift lever vibration vites kolu titreşimi
shift locking plate vites kilitleme plakası
shift pattern vites sistemi
shift point vites değiştirme noktası
shift position vites kolu konumu
shift position indicator vites konum göstergesi
shift position indicator light vites konum gösterge lambası
shift position signal vites kolu konum sinyali
shift pressure reducing valve vites değişiminde basınç düşürme valfi
shift rail vites dişli bloğu
shift rail vites hattı
shift rail locking mechanism vites bloğu kilit mekanizması
shift rails vites değiştirme çatallarının üzerinde kaydığı çubuklar
shift rod vites kolu
shift rod vites değiştirme mili
shift rod vites çubuğu
shift rod clamp bolt vites değiştirme çubuğu kelepçe cıvatası
shift solenoid vites değiştirme selenoidi
shift timing control vites değişim zamanlama kontrolü
shift tower vites kulesi
shift tower vites kolu kulesi
shift valve ball spring vites valfi bilye yayı
shift valve spring sift valfi yayı
shift valve spring vites valfi yayı
shift valves seçici valflar
steering column shift lever and shift lever boot transmission shift mechanism direksiyon mili vites kolu ve toz körüğü transmisyon vites mekanizması
stick shift değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon
transmission shift lever position şanzıman vites kolu konumu
trigger shift yarı otomatik vites
Aeronautic
binary phase shift keying ikili faz değiştirme anahtarı
Marine
shift the helm dümeni karşı tarafa bastırmak
shift the helm dümeni kırmak
Petrol
shift reactor dönüşüm reaktörü
Mining
back shift bakım-onarım vardiyası
Medical
antigenic shift antijen kayması
fluid shift sıvıların vücutta yer değiştirmesi
shift test kayma testi
Psychology
mental shift zihinsel kayma
phase shift faz kayması
second shift ikinci vardiya
temporary threshold shift geçici eşik kayması
threshold shift eşik kayması
Optics
tilt-shift lens perspektif düzelten objektif
tilt-shift lens tilt-shift objektif
Math
arithmetic shift aritmetik kaydırma
horizontal shift yatay kayma
system of unilateral weighted shift operator bir taraflı ağırlıklı öteleme operatör sistemi
Statistics
location shift alternative hypothesis konum seçenek değiştirme hipotezi
Physics
doppler shift doppler kayması
einstein shift einstein kayması
isotope shift izotopik yer değiştirme
isotope shift izotop kayması
orbit shift coil yörünge kaydırma bobini
Biology
antigenic shift antijen kayması
Biochemistry
frame shift mutation kayık kalıt türeşimi
phase shift mutation kayık kalıt türeşimi
tautomeric shift bağ eşiz kayım
tautomeric shift tautomer değişim
Marine Biology
phase shift mutation kayık-kalıt türeşimi
regime shift rejim değişikliği
tautomeric shift bağeşiz kayım
Astronomy
red-shift kırmızıya kayma
Social Sciences
risky shift grup halinde alınan kararların bireysel olarak alınan kararlara oranla daha fazla risk taşıması
shift transition dönüş geçişi
Education
double shift schooling ikili öğretim
Literature
tense shift anlatı zamanın değişmesi
Linguistics
consonant shift ünsüz kayması
germanic sound shift germen ses kayması