shift - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

shift

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "shift" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 77 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
shift v. değiştirmek
shift n. vardiya
General
shift v. kaçamak cevap vermek
shift v. yerini değiştirmek
shift v. yönü değişmek (rüzgarın)
shift v. devirmek (içki)
shift v. geçirmek (bir yerden başka bir yere)
shift v. tıkınmak
shift v. (araçtaki yük) bir tarafa kaymak
shift v. vites değiştirmek
shift v. yüklemek
shift v. kımıldanmak
shift v. yön değiştirmek (rüzgar)
shift v. lafı çevirmek
shift v. uydurmak
shift v. yön değiştirmek
shift v. değişmek
shift v. kaydırmak
shift v. (yerini) değiştirmek
shift v. dönüşmek
shift v. (lekeyi vb) temizlemek
shift v. (lekeyi vb) çıkarmak
shift n. tedbir
shift n. değişiklik
shift n. bahane
shift n. ekip
shift n. çare
shift n. hile
shift n. kadın iç gömleği
shift n. rotasyon
shift n. katakulli
shift n. çok sade bir çeşit kadın elbisesi
shift n. yönünü değiştirme (rüzgar için)
shift n. çözüm
shift n. mesai
shift n. nöbet
shift n. çalışma grubu
shift n. değişim
shift n. kaçamak
shift n. değişme
shift n. işçinin çalıştığı saatler
shift n. vardiya
shift n. iş nöbeti
shift n. geçiş
shift n. kombinezon
Trade/Economic
shift iş nöbeti
shift çalışma süresi
shift öteleme
shift vardiya
Technical
shift kaydırma
shift ötelemek
shift posta
shift değiştirme
shift vardiya
shift vitese geçirmek
shift değişme
shift değiştirmek
shift kayma
shift bürgüt
shift örtenek
shift koruyucu kılıf
Computer
shift üstkrkt
shift üst krk
shift üstkrktr
shift üstkarakter
shift üst karakter
Mechanic
shift vitese geçirme
shift yer değiştirme
shift yerinden oynatma
shift vardiya
Automotive
shift vites değiştirme
Marine
shift drisa etmek
Medical
shift şift
Biochemistry
shift kayım
shift kayma
Meteorology
shift rüzgar yön değişimi/kırılma
Military
shift kaydırma

Sens de "shift" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
General
shift down into v. belirli bir vitese almak
shift one's attention v. dikkatini çevirmek
shift gears v. vites değiştirmek
shift away v. sıvışmak
shift the blame v. suçu başkasının üstüne atmak
make shift v. idare etmek
shift one's ground v. savunduğu konuyu başka birtakım gerekçelere dayatmak
shift the blame onto v. suçu birine yüklemek
shift into second gear v. ikilemek
shift up into v. belirli bir vitese geçmek
shift into fourth gear v. dörtlemek
shift down v. vites küçültmek
shift the blame onto v. suçu birinin üstüne atmak
shift the blame v. kabahati birinin üstüne atmak
make shift with v. ile idare etmek
make shift v. var olanla idare etmek
change one's shift v. vardiya değiştirmek
shift off responsibility v. sorumluluğu üzerinden atmak
shift responsibility v. sorumluluğu üstünden atmak
shift off responsibility v. sorumluluğu üstünden atmak
shift responsibility v. sorumluluğu üzerinden atmak
make shift v. bir çaresini bulmak
make shift v. bir yolunu bulmak
shift up v. vites büyütmek
be on one's way home from one's shift v. vardiyasından evine dönüyor olmak
shift the gear to neutral v. vitesi boşa almak
shift the scene v. (sahnelenen oyunda) yerel özellikleri veya çevreyi değiştirmek
shift the scene v. farklı sahne düzenine geçmek
logic shift n. mantık kaydırması
left shift n. sola kaydırma
shift boss n. vardiya şefi
optional shift n. seçeneksel kaydırma
shift to the left n. sola kayma
obligatory shift n. zorunlu kaydırma
shift of expression n. deyiş kaydırması
night shift n. gece mesaisi
frequence shift keying n. frekans kaydırma anahtarlaması
day shift n. gündüz postası
person who works on a morning shift n. sabahçı
shift systems n. vardiya sistemleri
negative shift n. olumsuz kaydırma
frequency shift keying n. sıklık kiplenimi
shift to the right n. sağa kayma
workman on the night shift n. gece işçisi
gear shift n. vites kolu
day shift n. gündüz vardiyası
end of the shift n. mesai bitimi
shift working n. vardiyalı çalışma
shift system n. vardiya sistemi
hectic shift n. yoğun mesai
busy shift n. yoğun mesai
shift-chief n. vardiya ustası
standard shift n. düz vites
night shift n. gece postası
night shift n. gece vardiyası
tight shift n. sıkı vardiya
shift in thinking n. düşünce kayması
automatic shift n. otomatik vites
cultural shift n. kültürel değişim
ideational shift n. düşünsel dönüşüm
ideational shift n. düşünsel kayma
power shift n. güç kayması
night shift n. gece mesaisi ekibi
night shift n. gece çalışan işçiler
night shift n. gece nöbeti
Phrasals
shift off v. geciktirmek
shift off v. ertelemek
shift off v. kenara koymak
Colloquial
shift one's arse tembelliği bırak
shift one's arse kaldır kıçını
make shift eldeki imkanlarla idare etmek
make shift yetinmek
make shift elindekilerle yetinmek
make shift elde olanlarla yetinmek
lobster-shift gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar süren vardiya
Idioms
shift for oneself başının çaresine bakmak
stick shift düz vites
shift one's ground dümen kırmak
shift one's ground kıvırmak
shift one's ground başka yola sapmak
shift one's ground ilkelerini değiştirmek
shift gears yapılan işi değiştirmek
shift gears aniden konuyu değiştirmek
Speaking
why do you want to work the night shift? neden gece vardiyasında çalışmak istiyorsunuz?
they have me on a double shift again çift vardiya yazmışlar yine
Slang
shift your arse! kıçını kaldır
Trade/Economic
shift in supply arz eğrisinde bünyesel kayma
paralel shift eğrinin şeklinin değişmeden yukarı aşağı hareket etmesi
shift differential vardiya ücret farkı
shift in demand talep eğrisinin bünyesel olarak kayması
shift manager vardiya müdürü
double shift çift vardiya
paradigm shift yaklaşımdaki değişme
night shift gece vardiyası
be on the day shift gündüz vardiyasında çalışmak
be on the night shift gece vardiyasında çalışmak
three shift üç vardiya
late shift geç vardiya
evening shift akşam vardiyası
morning shift sabah vardiyası
shift work vardiyalı iş
day shift gündüz vardiyası
go shift work vardiyalı çalışmak
shift in demand talepte kayma
shift in supply arzda kayma
shift of prices fiyatların değişmesi
work shift iş ekibi
graveyard shift gece vardiyası
shift transfer vardiya transferi
fixed shift değişmeyen vardiya
fixed shift sabit vardiya
multiple shift operation çoklu vardiya ile çalışma
shift worker vardiyalı işçi
full-shift working tam vardiya çalışma
liability shift sorumluluk geçişi
shift log vardiya kayıt defteri
in shift vardiyalı
busy shift yoğun vardiya
shift coordinator vardiya koordinatörü
shift change vardiya değişimi
shift superintendent vardiya amiri
paradigm shift geleneksel eylem tarzına getirilen köklü değişiklik
shift of the demand talep kayması
shift premium pay fazla mesai prim ödemesi
shift premium payment fazla mesai prim ödemesi
shift pattern vardiyalı çalışma sistemi
shift work vardiya sistemi
shift work vardiya usulü çalışma
shift pattern vardiya sistemi
shift work vardiyalı çalışma sistemi
shift pattern vardiya usulü çalışma
shift handover vardiya devri
additional shift ek vardiya
additional shift ek vardiya
back shift arka vardiya
back shift öğleden sonra başlayan ve gece sona eren çalışma vardiyası
back shift akşam vardiyası
back shift arka vardiya işçileri
back shift akşam vardiyası işçileri
back shift öğleden sonra başlayan ve gece sona eren vardiyada çalışan işçiler
swing shift arka vardiya
swing shift öğleden sonra başlayan ve gece sona eren çalışma vardiyası
swing shift akşam vardiyası
swing shift arka vardiya işçileri
swing shift akşam vardiyası işçileri
swing shift öğleden sonra başlayan ve gece sona eren vardiyada çalışan işçiler
Politics
shift in quota share kota payı değişimi
Technical
shift sleeve senkromeç kayıcı manşonu
gear shift cable vites değiştirme kablosu
shift start window vardiya başlangıcı ekranı
shift fork vites kavraması
shift register kaydırma yazmacı
shift lever boot dişli kolu toz lastiği
chemical shift kimyasal kayma
shift memory window vardiya hafızası ekranı
shift cylinder vites değiştirme pistonu
erratic shift düzensiz vites seçimi
shift fork kit dişli kaliper kiti
shift arm dişli kolu
gear shift bar vites değiştirme çubuğu
blade shift side bıçak yana kaydırma
shift rail frame vites seçme kolu çerçevesi
shift key üst damga tuşu
low shift clutch düşük vites kavraması
circular shift dairesel kaydırma
pressure shift basınç değişimi
ring shift halkasal kayma
shift mechanism vites değiştirme mekanizması
gear shift rod vites kolu
shift inhibitor vites değiştirme geciktiricisi
shift solenoid vites değiştirme solenoidi
shift valve vites değiştirme valfi
shift control valve vites değiştirme kontrol valfi
signal frequency shift sinyal frekansı kayması
carrier shift taşıyıcı kayması
auxiliary shift takviye vitesi (diferansiyel)
shift unit selektör ünitesi
shift lever boot toz körüğü
shift yoke selektör çatalı
zero shift sıfır kayması
shift pulse kaydırma darbesi
shift rail selektör mili
time shift zaman kaydırma
shift register kayan yazmaç
frequency shift keying frekans kaymalı kilitleme
brake transmission shift interlock fren vites değiştirme ortak kilidi
shift lever dişli kolu
low shift valve birinci vites valfi
shift lever vites değiştirme kolu
shift segment dişli segmanı
shift fork dişli kavraması
ring shift halka kayması
mode shift mod kayması
phase shift circuit evre kaydırıcı devre
automatic gear shift otomatik vites değiştirici
right shift sağa kaydırma
shift out dışarıya kaydırma
shift out character özel koda geçiş damgası
shift pin vites seçme kolu pimi
shift sleeve avare dişli
shift instruction kaydırma komutu
shift key üst karakter tuşu
frequency shift transmission frekans kayması transmisyonu
nonarithmetic shift aritmetiksel olmayan kaydırma
back shift bakım onarım vardiyası
pin shift pim değiştirme
shift rod gergi demiri
cyclic shift çevrimsel kaydırma
shift lock vites kilitleme
shift fork çatal
shift motor değiştirme motoru
paradigm shift paradigma değişimi
shift counter combination vardiya sayacı kombinasyonu
logic shift mantıksal kaydırma
veering wind shift rüzgarın saat yönünde değişmesi
shift indicator lamp vites değiştirme gösterge lambası
einstein shift einstein’ın yer değişimi
amplitude shift keying sayısal genlik kiplenimi
compton shift compton kayması
phase shift keying evre kaydırmalı kiplenim
phase shift faz kayması
pressure shift basınç kayması
end around shift dönerli kaydırma
frequency shift frekans ötelemesi
end-around shift mantıksal kaydırma
shift-out character özel koda geçiş karakteri
phase-shift control faz kaydırmalı ayar
shift-in character olağan koda geçiş karakteri
shift lever vites değiştirme levyesi
low shift valve düşük vites valfi
shift data memory vardiya bilgi hafızası
nonlocking shift kilitlenmeyen damga değiştirme
frequency shift equipment frekans kaydırma cihazı
phase-shift faz kaymalı
paradigm shift paradigma kayması
focal shift odaksal kayma
focus shift odak kayması
beam shift ışın demeti kayması
die shift kalıp kayması
mould shift kalıp kaçığı
shift factor kaçıklık etmeni
isotropic shift yerdeş kayımı
gear shift sıkıştırıcı makine
effective phase shift etkin evre kayması
shift factor değişme
core shift maça kaçığı
core shift maça kayması
eutectic shift ötektik kayma
stoke's shift stoke kayması
eutectoid shift ötektoid kayma
phase shift evre kayması
doppler shift doppler kayması
stick shift el vitesi
red shift kızıl kayma
spread frequency shift keying profile yayılmış frekans kaydırma anahtarlama profili
axis shift eksen kayması
two-shift operation iki vardiyalı işletme
three-shift operation üç vardiyalı işletme
power shift gear güç değiştirme dişlisi
paradigm shift paradigma değişikliği
phase shift keying faz kaymalı anahtarlama
shift drum vites tamburu
permanent threshold shift kalıcı eşik kayması
Computer
shift cells up hücreleri yukarı sürükle
shift keys üstkarakter tuşları
shift+ üstkrkt+
shift down and copy aşağı ötele ve kopyala
shift cells down hücreleri alta kaydır
shift cells hücreleri kaydır
shift key shift tuşu
shift lock üst karaktere kilitleme
shift cells up hücreleri yukarı kaydır
shift out character özel koddan çıkış damgası
shift cells right hücreleri sağa ötele
shift cells left hücreleri sola ötele
shift cells down hücreleri aşağı ötele
shift in character içeri kayma karakteri
shift right and move sağa ötele ve taşı
shift led shift ışığı
shift in character özel koda geçiş damgası
shift cells up hücreleri yukarı ötele
shift down and move aşağı ötele ve taşı
shift cells hücreleri ötele
shift out character dışarı kayma karakteri
shift click shift tıklama
shift cells right hücreleri sağa kaydır
shift cells down hücreleri aşağı kaydır
shift cells left hücreleri sola kaydır
shift cells up hücreleri üste kaydır
shift state üst karakter durumu
shift key üst karakter tuşu shift tuşu
shift right and copy sağa ötele ve kopyala
upper shift üst karakter tuşu
zero shift error kayma yanılgısı
right shift sağ üstkarakter
amplitude shift keying sayısal genlik kiplenimi
alternative shift ek tuş işlemi
arithmetic shift aritmetik kaydırma
backward shift operator geri kaydırma işleci
circular shift döngüsel öteleme
ctrl+shift ctrl+üstkarakter
doppler shift doppler kayması
end around shift dönerli kaydırma
frequency shift keying sayısal frekans
frequency shift keying sıklık kaydırmalı kiplenim
frequency shift frekans
forward shift operator ileri kaydırma işleci
frequency shift keying sayısal frekans kiplenimi
frequency shift frekans ötelemesi
left shift sol üstkarakter
left shift sol shift
lang shift state özel dil üst karakter durumu
left alt+shift sol alt+üstkarakter
logical shift mantıksal kaydırma
nonlocking shift character kilitlemesiz damga değiştirme
phase shift keying evre kaydırmalı kiplenim
press shift key üstkarakter tuşuna basın
pitch shift yükseklik değişimi
circular shift dairesel kaydırma
cyclic shift çevrimsel kaydırma
cyclic shift dönüşlü kaydırma
left shift sola kaydırma
logic shift mantıksal kaydırma
nonarithmetic shift aritmetiksel olmayan kaydırma
right shift sağa kaydırma
ring shift halka kayması
ring shift halkasal kayma
end-around shift dönerli kaydırma
shift-in character çift bayt dizilimi bitiş karakteri
non-locking shift kilitlenmeyen damga değiştirme
shift-out character çift bayt dizilimi başlangıç karakteri
shift cipher öteleme şifresi
shift cipher kaydırmalı şifre
Informatics
forward shift operator ileri kaydırma işleci
arithmetic shift aritmetiksel kaydırma
frequency shift keying frekans tepkisi
frequency shift frekans seçiciliği
end-around shift döngüsel kaydırma
colorimetric shift renk kayması
logic shift mantıksal kaydırma
shift pulse kaydırma vurumu
quadrature phase shift keying dik faz
shift key büyük harf tuşu
phase shift keying faz kaydırmalı kiplenim
quadrature phase shift keying dördün faz
logical shift mantıksal kaydırma
shift-out character kod dışına geçiş karakteri
shift clock saatli kaydırma vurumu
shift instruction kaydırma komutu
shift-out character özel koda geçiş karakteri
shift register kaydıran yazmaç
phase shift circuit faz kaydırma devresi
shift register kaydırma yazmacı
shift-in character özel koddan dönüş karakteri
shift of frequency frekans kayması
shift key üst karakter tuşu
phase shift keying faz kaydırmalı anahtarlama
Telecom
doppler shift doppler kayması
quadrature phase shift keying dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama
bipolar phase shift keying çift kutuplu faz kaydırmalı anahtarlama
baseline shift temel satır kaydırması
amplitude phase shift keying genlik faz kaymalı anahtarlama
differential coherent phase shift keying farksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift keying faz kaydırmalı anahtarlama
differential binary phase shift keying farksal ikili faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift- phase faz kaydırmalı faz
time shift zaman kaydırma
amplitude shift keying genlik kaydırmalı anahtarlama
frequency shift keying frekans kaydırmalı anahtarlama
differential phase shift keying farksal faz kaydırmalı anahtar
binary phase shift keying ikili faz kaydırmalı anahtarlama
phase shift-attenuator faz kaydırmalı zayıflatıcı
letter shift signal harf kaydırma işareti
Electric
brush shift fırça kayması
arithmetic shift aritmetik kaydırma
arithmetical shift aritmetik kaydırma
carrier shift taşıyıcı kayması
frequency shift keying frekans kaymalı kilitleme
frequency shift transmission frekans kayması transmisyonu
frequency shift keying sayısal frekans kiplenimi
mode shift mod kayması
Textile
shift dress kolsuz
shift dress düz
shift dress boydan elbise
Lighting
illuminant colour shift ışıklayıcı renk çarpıklaşması
resultant colorimetric shift toplam renkölçümsel çarpıklaşma
adaptive colorimetric shift uymada renkölçümsel çarpıklaşma
resultant colour shift toplam renk çarpıklaşması
illuminant colorimetric shift ışıklayıcı için renkölçümsel çarpıklaşma
adaptive colour shift uymada renk çarpıklaşması
Automotive
shift point vites değiştirme noktası
shift lever knob vites kolu topuzu
power shift gear elektronik şanzıman
floor type gear shift yerden vites kolu
shift fork head vites çatal kafası
shift position vites kolu konumu
shift fork lock plate vites çatalı kilit plakası
differential lock shift fork shaft diferansiyel kilitleme seçim çatalı mili
shift fork shaft seçici çatalı mili
shift position indicator vites konum göstergesi
shift indicator lamp vites değiştirme gösterge lambası
shift cable vites teli
gear shift vites değiştirme
electronic shift control module elektronik vites kontrol modülü
stick shift değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon
shift rod vites değiştirme mili
shift arm attaching bolt vites kolu tutturma cıvatası
shift lever değiştirme levyesi
transmission shift lever position şanzıman vites kolu konumu
automatic shift linkage otomatik vites bağlantısı
shift position signal vites kolu konum sinyali
differential lock shift fork diferansiyel kilidi ayırma çatalı
shift lever vibration vites kolu titreşimi
shift rod vites kolu
reverse shift fork geri vites çatalı
shift solenoid vites değiştirme selenoidi
control on shift timing vites değiştirme zamanı kontrolü
shift cable cover vites kablosu kapağı
shift forks vites değiştirme çatalı
shift valves seçici valflar
shift fork shaft plug seçim çatalı milinin tapası
reverse shift piece geri vites parçası
shift lever ball seat vites kolu bilyeli yuvası
reverse shift arm geri vites kolu
shift fork shaft slots vites çatal mili kanalları
shift rail vites hattı
shift lever position vites kolu konumu
shift direction vites değiştirme yönü
shift rails vites değiştirme çatallarının üzerinde kaydığı çubuklar
shift tower vites kolu kulesi
shift gear vites donanımı
shift fork and shift fork shaft seçim çatalı ve seçim çatal mili
shift rod vites çubuğu
shift valve spring sift valfi yayı
shift actuator seçim kumandası
shift arm vites değiştirme kolu
shift rail vites dişli bloğu
gear shift mechanism vites değiştirme mekanizması
shift fork vites çatalı
shift rod clamp bolt vites değiştirme çubuğu kelepçe cıvatası
automatic transmission shift control otomatik şanzıman vites değiştirme kontrolü
shift lever dust seal vites kolu toz keçesi
shift cover vites kutusu kapağı
shift fork shaft bore vites değiştirme çatalı mili deliği
shift and select lever shaft seçici levye mili
shift tower vites kulesi
shift rail locking mechanism vites bloğu kilit mekanizması
shift locking plate vites kilitleme plakası
control of shift timing vites değişme zamanı kontrolü
shift fork seçici çatalı
shift gear lever vites kolu
reverse shift fork finger thickness geri vites çatal ucu kalınlığı
shift cover vites kapağı
shift indicator panel vites konumu gösterge paneli
shift control vites kontrolü
shift control vites değiştirme kontrolü
shift fork shaft vites çatal mili
shift timing control vites değişim zamanlama kontrolü
shift detent vites kilidi
shift lever position şanzıman vites kolu konumu
adaptive shift control logic Hıza duyarlı vites değişimi
front drive shift fork shaft ön tahrik seçim çatalı mili
shift position indicator light vites konum gösterge lambası
shift arm shaft vites kolu mili
shift lever vites kolu
shift cable vites kablosu
shift & select lever shaft vites değiştirme ve seçici levye mili
shift valve spring vites valfi yayı
shift valve ball spring vites valfi bilye yayı
shift pressure reducing valve vites değişiminde basınç düşürme valfi
shift actuator vites aktüatörü
steering column shift lever and shift lever boot transmission shift mechanism direksiyon mili vites kolu ve toz körüğü transmisyon vites mekanizması
hydraulic shift/clutch control assembly hidrolik kaydırma/kavrama kontrol tertibatı
gear shift module vites kolu modülü
gear shift assembly vites kolu grubu
3-4 at shift solenoid 3-4 otomatik şanzıman kol selonoidi
lock-up shift valve spring lock-up sifti valf yayı
shift pattern vites sistemi
trigger shift yarı otomatik vites
paddle-shift gearbox yarı otomatik vites
flappy-paddle gear shift yarı otomatik vites
shift on the fly hareket halinde değişim
shift linkage vites bağlantı çubuğu
shift fork vites çatalı
shift fork lock plate vites çatalı kilit plakası
shift fork shaft bore vites çatalı mil deliği
shift behavior vites değişim şekli
shift indicator light vites değiştirme lambası
shift solenoid valve vites değiştirme valfı
shift cable vites halatı
shift lock override button vites kolu kilidi devre dışı bırakma butonu
shift lock ecu vites kolu kilidi elektronik kontrol birimi
shift interlock system vites kolu kilit düzeni
shift lock solenoid vites kolu kilit solenoyidi
shift position switch vites kolu pozisyon anahtarı
shift mode button vites modu butonu
shift knob vites topuzu
shift point değişim noktası
shift time değişim süresi
shift shock değişim şoku