yer değiştirme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

yer değiştirmeBedeutungen von dem Begriff "yer değiştirme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
yer değiştirme change of location n.
yer değiştirme import n.
yer değiştirme removal n.
yer değiştirme translocation n.
yer değiştirme permutation n.
yer değiştirme migration n.
yer değiştirme shuffle n.
yer değiştirme transposition n.
yer değiştirme displacement n.
yer değiştirme shifting n.
yer değiştirme motion n.
yer değiştirme relocation n.
Colloquial
yer değiştirme relo n.
Trade/Economic
yer değiştirme exchange of offices n.
Law
yer değiştirme change of place n.
yer değiştirme moving n.
Technical
yer değiştirme transposition n.
yer değiştirme translation n.
yer değiştirme displacement n.
yer değiştirme substitution n.
Telecom
yer değiştirme displacement n.
Mechanic
yer değiştirme shift n.
Psychology
yer değiştirme displacement n.
Chemistry
yer değiştirme replacement n.
Linguistics
yer değiştirme permutation n.
Environment
yer değiştirme dislocation n.

Bedeutungen, die der Begriff "yer değiştirme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 63 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
yer değiştirme etkisi displacement effect n.
geçici yer değiştirme temporary relocation n.
Colloquial
kırmızı ışıkta beklerken arabadan inip etrafında dönerek yer değiştirme chinese fire drill n.
Trade/Economic
yer değiştirme masrafları relocation costs n.
yer değiştirme masrafları relocation expenses n.
Politics
serbestçe yer değiştirme hakkı right to move freely n.
serbestçe yer değiştirme hakkı the right to move freely n.
Technical
arıza nedeniyle dikey yer değiştirme miktarı throw n.
açısal yer değiştirme angular displacement n.
cıva yer değiştirme metodu mercury displacement method n.
geometrik yer değiştirme geometric displacement n.
rölatif/nispi yer değiştirme relative displacement n.
sıvı yer değiştirme piknometresi liquid displacement pyknometer n.
sıvı yer değiştirme işlemi liquid displacement procedure n.
yer değiştirme akımı yoğunluğu displacement current density n.
yer değiştirme yöntemi displacement method n.
Computer
yer değiştirme akım yoğunluğu displacement current density n.
yer değiştirme akımı yoğunluğu displacement current density n.
Informatics
karşılıklı yer değiştirme swapping n.
Telecom
alan yer değiştirme izolatörü field displacement isolator n.
yalıtım yer değiştirme konnektörü insulation displacement connector n.
Textile
sıvı yer değiştirme metodu liquid-displacement method n.
Construction
duvar bağlarının yüke bağlı yer değiştirme özellikleri load displacement characteristics of wall ties n.
yük yer değiştirme özellikleri load displacement characteristics n.
Automotive
değişken yer değiştirme orifis tüpü variable displacement orifice tube n.
inç küp yer değiştirme cubic inch displacement n.
piston yer değiştirme hacmi piston displacement n.
yer değiştirme çubuğu replacement rod n.
yer değiştirme pulu replacement washer n.
Marine
borda seyrinde yer değiştirme manevrası gridiron manoeuvre n.
faydan kaynaklanan yer değiştirme fault displacement n.
yanal yer değiştirme tabanlı serbest basınç dayanımı unconfined compressive strength n.
Medical
kanalit yer değiştirme manevrası canalith repositioning maneuver n.
Food Engineering
gazla yer değiştirme yöntemi gas displacement method n.
katı ile yer değiştirme yöntemi solid displacement method n.
sıvı ile yer değiştirme yöntemi liquid displacement method n.
Math
yer değiştirme kanunu commutative law n.
Physics
sistemin yer değiştirme veya ani değişimin ardından dengeye dönmesi relaxation n.
sistemin yer değiştirme veya ani değişimin ardından dengeye dönmesi relaxation behavior n.
ısının yer değiştirme kanunu law of heat exchange n.
izotopik yer değiştirme isotope shift n.
radyoaktif yer değiştirme kanunu radioactive displacement law n.
zeeman etkisiyle oluşan yer değiştirme zeeman displacement n.
Chemistry
yer değiştirme reaksiyonu substitution reaction:yer değiştirme (substitüsyon)tepkimesi/reaksiyonu n.
yer değiştirme tepkimesi substitution reaction:yer değiştirme (substitüsyon)tepkimesi/reaksiyonu n.
Biology
uyarana yanıt olarak (belirli şekilde) yer değiştirme anlamı veren son ek -tropic suf.
Geology
maksimum mesafeden kaydedilen jeolojik faydan kaynaklı yer değiştirme total slip n.
iyonik yer değiştirme diadochy n.
kaynak yer değiştirme spektrumu source displacement spectrum n.
yer değiştirme vektörü displacement vector n.
yer değiştirme süreksizliği displacement discontinuity n.
yer değiştirme spektrumu displacement spectrum n.
Military
belirli yolla yer değiştirme route transportation n.
çift yer değiştirme usulü double transposition n.
düşey yer değiştirme vertical transcription n.
düşey yer değiştirme columnar transposition n.
karma yer değiştirme alfabesi transposition mixed alphabet n.
tek yer değiştirme single transposition n.
yer değiştirme yeteneği mobility n.
yer değiştirme hatası transposition error n.
yer değiştirme şifresi transposition cipher n.
yer değiştirme sistemi transposition system n.
yer ve düzen değiştirme evolution n.