moving - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

moving

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "moving" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
moving adj. hareketli
General
moving n. duygulandırma
moving n. hareket etme
moving n. taşınma
moving n. hareket ettirme
moving n. oynama
moving adj. muharrik
moving adj. tesirli
moving adj. devingen
moving adj. duygulandırıcı
moving adj. acıklı
moving adj. oynak
moving adj. içli
moving adj. etkili
moving adj. oynar
moving adj. dokunaklı
moving adj. ilerleyen
moving adj. devinimli
moving adj. müteharrik
moving adj. harekete geçiren
moving adj. hareket eden
moving adj. etkileyici
moving adj. insanı duygulandıran
Law
moving yer değiştirme
Technical
moving hareket eden
moving hareketli
moving devinen
Computer
moving taşınıyor
moving taşıyor
Biochemistry
moving devingen

Bedeutungen, die der Begriff "moving" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 279 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
consider moving out of the city v. şehir dışına taşınmayı düşünmek
jump out of a moving car v. hareket halindeki bir arabadan atlamak
moving walkway v. yürüyen bant
moving walkway v. yürüyen yol
auto regressive moving average n. özbağlanımlı yürüyen ortalama
earth moving n. toprak işi
earth moving n. toprak kaldırma
moving camera n. hareketli kamera
moving company n. taşıma şirketi
moving company n. nakliye firması
moving company n. evden eve nakliyat firması
moving company n. nakliye şirketi
moving company n. taşıma firması
moving company n. evden eve nakliye şirketi
moving company n. evden eve nakliye firması
moving company n. evden eve nakliyat şirketi
moving day n. taşınma günü
moving fast n. hızlı hareket etme
moving net n. hareket eden ağ
moving parable n. iç acıtan/ibret veren/ibret alınacak öykü
moving parts n. hareketli aksam
moving pavement n. yürüyen kaldırım
moving picture n. sinema filmi
moving picture camera n. film kamerası
moving platform n. hareket eden platform
moving power n. muharrik kuvvet
moving rush n. taşınma telaşı
moving sidewalk n. yürüyen kaldırım
moving staircase n. yürüyen merdiven
moving stairway n. yürüyen merdiven
moving walkway n. yürüyen kaldırım
moving-picture n. sinema
moving-picture actors and actresses n. sinema aktörleri ve aktrisleri
moving-picture producers and directors n. sinema yapımcıları ve yönetmenleri
moving-picture show n. sinema filmi
rush of moving n. taşınma telaşı
(moving) crabwise adj. yampiri
forward moving adj. ileriye giden
moving backward adj. geriye giden
moving backward adj. gerileyen
non-moving adj. hareketsiz
non-moving adj. hareket etmeyen
slow moving adj. ağır
slow moving adj. yavaş hareket eden
moving incessantly adv. fıldır fıldır
without moving adv. kıpırdamadan
without moving adv. kımıldamadan
Phrases
target is moving hedef hareket halinde
target is moving hedef hareket ediyor
Colloquial
a slow moving river yavaş akan bir nehir
get moving harekete geçmek
keep that line moving sıra ilerlesin
Idioms
moving the goalposts genellikle ulaşılmasını zor kılmak için bir durum içerisinde adil olmayan bir şekilde kuralların değiştirilmesi
the moving force (bir şeyin) itici gücü
the moving force (bir şeyin ardındaki) itici güc
the moving spirit (bir şeyin ardındaki) itici güc
the moving spirit (bir şeyin) itici gücü
Speaking
get moving! hadi oradan!
I'd better get moving kalksam iyi olur
I'd better get moving gitsem iyi olur
I'd better get moving ayrılsam iyi olur
i have to be moving along kaçmam/ayrılmam lazım
i have to be moving along gitmem lazım
i'm moving into a new flat yeni bir daireye taşınıyorum
i've got to get moving gitmem gerekiyor
i've got to get moving (acilen) kaçmam lazım
let´s get moving! haydi gidelim!
we're moving taşınıyoruz
what do you think about me moving here? buraya taşınmama ne dersin?
would you mind moving up just a little? (arabayı vb) biraz ileri alabilir misiniz?
you'd better get moving gitsen iyi olur
Trade/Economic
fast moving consumer goods hızlı tüketim malları
fast moving industry hızla gelişen endüstri
fast moving items hızlı giden parçalar
fast moving items hızlı sarf parçaları
fast moving product hızlı satılan ürün
fmcg (fast moving consumer goods) hızlı tüketim ürünleri
ideal moving average length ideal ortalama süresi
medium-slow moving items orta-yavaş sarf parçaları
moving average müteharrik ortalama
moving average hareketli ortalama
moving average method hareketli ortalama
moving averages hareketli ortalamalar
moving budget devamlı bütçe
moving budget daimi bütçe
moving budget sürekli bütçe
moving budget esnek bütçe
moving budget değiştirilebilir bütçe
moving company evden eve eşya taşıma şirketi
moving insurance taşınma sigortası
moving seasonal variation hareketli mevsimsel değişme
moving seasonal variation hareketli sezonsal değişim
moving total hareketli toplam
obsolete or slow-moving goods demode veya yavaş giden mallar
the moving average convergence/divergence macd göstergesi
Law
moving out notice tahliye taahhütnamesi
moving party başvuran taraf
non-moving party başvurmayan taraf
Institutes
air moving and conditioning association hava hareketi ve kontrolü derneği
Technical
applied moving load uygulanan devinir yük
applied moving load tatbik edilen hareketli yük
applied moving load uygulanan devingen yük
auto regressive moving average özbağlanımlı yürüyen ortalama
centre pivot and moving lateral systems merkez milli ve hareketli yanal sistemler
centre pivot and moving lateral systems merkezi milli ve yatay hareketli sistemler
circularly moving/rotating dairesel hareketli
earth moving tyre hafriyat makineleri lastiği
earth-moving equipment toprak işleri makineleri
earth-moving equipment yerkazı makineleri
earth-moving machine toprak kazı makinesi
earth-moving operation toprak taşıma işlemi
exterior noise emitted by earth-moving machinery kazı makineleri tarafından yayılan dış gürültü
generic coding of moving pictures hareketli resimlerin jenerik kodlaması
generic coding of moving pictures and associated audio information hareketli resimler ve beraberindeki seslerin jenerik kodlanması
lifting and moving equipment kaldırma ve taşıma ekipmanı
linear moving doğrusal hareketli
measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery inşaat ve kazı makineleri tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi
measurement at the operators position of noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün operatör mahallinde ölçülmesi
measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün ölçülmesi
moving average yürüyen ortalama
moving bed devingen yatak
moving bed biofilm reactor hareketli yatak biyofilm reaktör
moving blade hareketli kanat
moving blade root hareketli kanat kökü
moving blade row hareketli kanat kademesi
moving blading hareketli kanatlar
moving body hareketli gövde
moving coil oynak bobin
moving coil döner bobin
moving coil galvanometer devinen sargılı miniakımölçer
moving coil galvanometer döner kangal miniakımölçeri
moving coil galvanometer döner çerçeveli galvanometre
moving coil measuring instrument döner bobinli ölçü aleti
moving coil microphone elektrodinamik mikrofon
moving coil microphone hareketli bobinli mikrofon
moving coil speaker hareketli bobinli hoparlör
moving coil speaker elektrodinamik hoparlör
moving coil voltmeter döner bobinli voltmetre
moving column hareket edebilen kolon
moving column hareketli kolon
moving element devinir öğe
moving equipment hareketli ekipman
moving force muharrik güç
moving force tahrik kuvveti
moving force devindirici güç
moving form hareketli kalıp
moving live load hareketli yük hareketi
moving load gezici yük
moving magnet instrument devinen mıknatıslı alet
moving magnet instrument devinen mıknatısli alet
moving mechanism hareket aksamı
moving mechanisms hareket aksamı
moving part hareketli parça
moving part yürüyen aksam
moving parts hareketli parçalar
moving platen machine hareketli baskı plakalı makine
moving power tahrik kuvveti
moving power devindirici güç
moving power muharrik güç
moving ramp yürüyen rampa
moving scale instrument devinen ölçekli alet
moving screw hareketli vida
moving stairs yürüyen merdivenler
moving total oynak toplam
moving vane pump hareketli cepli pompa
moving walk yürüryol
moving walk yürüyen yaya yolu
moving wall hareketli pano duvar
moving/movable wall hareketli duvar
moving-coil ammeter döner bobinli ampermetre
moving-conductor microphone hareketli iletkenli mikrofon
moving-iron ammeter oynar demirli ampermetre
moving-iron instrument oynar demirli ölçü aleti
moving-iron instrument oynar demirli alet
moving-iron voltmeter oynar demirli voltmetre
moving-magnet instrument oynar mıknatıslı ölçü aleti
moving-target indicator (radar) hareketli hedef göstergesi
risk of entanglement with moving parts hareketli parçalara dolanma riski
self-moving kendiliğinden hareket etme
slow moving machine plate yavaş hareketli makine plakası
vertically moving garage door düşey hareketli garaj kapısı
Computer
allow moving taşımaya izin ver
autoregressive moving average özbağlanımlı yürüyen ortalama
error moving file dosya taşıma hatası
generic coding of moving pictures hareketli resimlerin jenerik kodlanması
moving average hareketli ortalama
moving average taşınan ortalama
moving average yürüyen ortalama
moving coil galvanometer devinen sargılı miniakımölçer
moving element devinir öğe
moving file dosya taşınıyor
moving folder klasör taşınıyor
moving item öğe taşınıyor
moving magnet instrument devinen mıknatıslı alet
moving pictures experts group hareketli resim uzmanları grubu
moving scale instrument devinen ölçekli alet
permanent magnet moving coil instrument doğal mıknatıslı devinen sargılı alet
permanent-magnet moving-coil instrument sabit mıknatıslı devinen sargılı alet
problem moving taşıma sorunu
Textile
moving yarn in contact with a solid material katı madde ile temas ve hareket halindeki iplik
Construction
crane moving motor vinç kedisi
earth moving machine kazı makinesi
earth moving machinery inşaat kazı makineleri
earth-moving machinery toprak kazı makineleri
earth-moving machinery kazı makineları
earth-moving machinery hafriyat makineleri
earth-moving machinery kazı makineleri
earth-moving machinery toprak iş makineleri
earth-moving machines hafriyat makineleri
earth-moving truck hafriyat kamyonu
hydraulic breaker mounted to earth moving machine kazı makinesine monte hidrolik kırıcı
moving forms hareketli kalıp
moving loads hareketli yük katarları
Furniture
determination of strength and durability of moving parts hareketli kısımların mukavemet ve dayanıklılığının belirlenmesi
Automotive
slow-moving vehicles yavaş hareket eden taşıtlar
vehicle moving araç seyir halinde
Transportation
moving label taşıma etiketi
Traffic
moving vehicle seyir halindeki taşıt
moving vehicle seyir halindeki araç
Aeronautic
all moving tail tüm kuyruk kontrollü uçak
Marine
autoregressive moving-average process otoregresif değişken ortalama işlemi
moving aerage process değişken ortalama işlemi
moving average değişken ortalama
moving buoy gemilerin bağlanması için kullanılan şamandıra
moving buoy gemi bağlama şamandırası
moving buoy gezici şamandıra
moving hull hareketli gövde
Medical
moving-belt interface hareketli ara yüzey
Math
exponential moving average üssel hareketli ortalama
simple moving average basit hareketli ortalama
time series moving average zaman serisinden elde edilen hareketli ortalamalar
time series moving average zaman serisinden elde edilen hareketli ortalama
triangular moving average üçgensel hareketli ortalama
variable moving average değişken hareketli ortalama
volume adjusted moving average hacimle düzeltilmiş hareketli ortalamalar
volume adjusted moving average hacimle düzeltilmiş hareketli ortalama
weighted moving average ağırlıklı hareketli ortalama
Statistics
autoregressive moving average ardışık bağlanımlı hareketli ortalama
geometric moving average geometrik hareketli ortalama
integrated moving average process bütünleşik yürüyen ortalama süreci
mixed autoregressive-moving average process karma otoregresif yürüyen ortalamalar süreci
moving annual total müteharrik yıllık toplam
moving annual total hareketli yıllık toplam
moving average hareketli ortalama
moving average disturbance hareketli ortalama bozulması
moving average method hareketli ortalama yöntemi
moving average model hareketli ortalama modeli
moving average process hareketli ortalama süreci
moving observer technique hareketli gözlemci tekniği
moving range hareketli açıklık
moving seasonal variation hareketli mevsimlik değişim
moving summation process hareketli toplama süreci
moving total hareketli toplam
moving weights hareketli ağırlıklar
Agriculture
moving and transporting equipment taşıma ulaştırma ekipmanı
Tobacco
moving conveyor araba
History
moving irrigation equipment hareketli sulama ekipmanı
moving irrigation equipment hareketli yağmurlama ekipmanı
Environment
auto regressive integrated moving average otoregresif entegre hareketli ortalama
moving-coil type transducer hareketli bobin sensörü
Military
moving average method devimli ortalamalar yöntemi
moving bear-fashion ayı yürüyüşü şeklinde hareket etme
moving havens hareket halinde emniyet sahaları
moving havens seyyar barınaklar
moving map display hareketli harita göstergesi
moving mine hareketli mayın
moving screen hareketli örtme perdesi
moving submarine haven seyyar denizaltı barınağı
moving surface ship haven seyyar su üstü gemisi barınağı
moving target müteharrik hedef
moving target hareket halinde hedef
moving target hareketli hedef
moving target indication hareket halinde hedef belirtisi
moving target indicator hareketli hedef göstericisi
moving target indicator hareketli hedef göstergesi
moving target indicator hareketli hedef müşiri
Cinema
moving picture film
moving picture sinema
moving picture camera film kamerası