moving - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

moving

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"moving" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 30 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
moving s. hareketli
General
moving i. duygulandırma
moving i. hareket etme
moving i. taşınma
moving i. hareket ettirme
moving i. oynama
moving s. muharrik
moving s. tesirli
moving s. harekete geçiren
moving s. etkileyici
moving s. insanı duygulandıran
moving s. duygulandırıcı
moving s. içli
moving s. etkili
moving s. dokunaklı
moving s. ilerleyen
moving s. devinimli
moving s. oynak
moving s. hareket eden
moving s. devingen
moving s. acıklı
moving s. müteharrik
moving s. oynar
Law
moving i. yer değiştirme
Technical
moving s. devinen
moving s. hareketli
moving s. hareket eden
Computer
moving expr. taşınıyor
moving expr. taşıyor
Biochemistry
moving s. devingen

"moving" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 293 sonuç

İngilizce Türkçe
General
consider moving out of the city f. şehir dışına taşınmayı düşünmek
moving walkway f. yürüyen bant
moving walkway f. yürüyen yol
jump out of a moving car f. hareket halindeki bir arabadan atlamak
moving picture camera i. film kamerası
moving net i. hareket eden ağ
moving day i. taşınma günü
moving staircase i. yürüyen merdiven
moving platform i. hareket eden platform
moving stairway i. yürüyen merdiven
moving power i. muharrik kuvvet
moving fast i. hızlı hareket etme
moving parts i. hareketli aksam
auto regressive moving average i. özbağlanımlı yürüyen ortalama
earth moving i. toprak işi
earth moving i. toprak kaldırma
moving picture i. sinema filmi
moving sidewalk i. yürüyen kaldırım
moving pavement i. yürüyen kaldırım
moving walkway i. yürüyen kaldırım
moving-picture producers and directors i. sinema yapımcıları ve yönetmenleri
moving-picture actors and actresses i. sinema aktörleri ve aktrisleri
moving-picture show i. sinema filmi
moving-picture i. sinema
rush of moving i. taşınma telaşı
moving rush i. taşınma telaşı
moving camera i. hareketli kamera
moving company i. taşıma şirketi
moving company i. nakliye firması
moving company i. nakliye şirketi
moving company i. taşıma firması
moving company i. evden eve nakliyat firması
moving company i. evden eve nakliye şirketi
moving company i. evden eve nakliye firması
moving company i. evden eve nakliyat şirketi
moving parable i. iç acıtan/ibret veren/ibret alınacak öykü
moving van i. nakliye aracı
moving moment i. dokunaklı an
slow moving s. ağır
forward moving s. ileriye giden
slow moving s. yavaş hareket eden
moving backward s. geriye giden
moving backward s. gerileyen
non-moving s. hareket etmeyen
non-moving s. hareketsiz
(moving) crabwise s. yampiri
moving incessantly zf. fıldır fıldır
without moving zf. kımıldamadan
without moving zf. kıpırdamadan
Phrases
target is moving expr. hedef hareket ediyor
target is moving expr. hedef hareket halinde
Proverb
moving three times is as bad as a fire üç göç bir yangın yerini tutar
moving three times is as bad as a fire bütün taşları aynı anda oynatırsan duvar/bina (başına) yıkılır
moving three times is as bad as a fire üç göç bir yangın yerini tutar
moving three times is as bad as a fire bütün taşları aynı anda oynatırsan duvar/bina (başına) yıkılır
Colloquial
get moving f. harekete geçmek
keep that line moving expr. sıra ilerlesin
a slow moving river expr. yavaş akan bir nehir
(one had) better get moving expr. (biri) gitse iyi olur
(one had) better get moving expr. (biri) hızlansa iyi olur
Idioms
moving the goalposts i. genellikle ulaşılmasını zor kılmak için bir durum içerisinde adil olmayan bir şekilde kuralların değiştirilmesi
the moving force i. (bir şeyin) itici gücü
the moving force i. (bir şeyin ardındaki) itici güc
the moving spirit i. (bir şeyin) itici gücü
the moving spirit i. (bir şeyin ardındaki) itici güc
Speaking
I'd better get moving expr. ayrılsam iyi olur
what do you think about me moving here? expr. buraya taşınmama ne dersin?
I've got to get moving expr. gitmem gerekiyor
let´s get moving! expr. haydi gidelim!
I'd better get moving expr. gitsem iyi olur
get moving! expr. hadi oradan!
I have to be moving along expr. gitmem lazım
you'd better get moving expr. gitsen iyi olur
I have to be moving along expr. kaçmam/ayrılmam lazım
I'd better get moving expr. kalksam iyi olur
we're moving expr. taşınıyoruz
would you mind moving up just a little? expr. (arabayı vb) biraz ileri alabilir misiniz?
I've got to get moving expr. (acilen) kaçmam lazım
I'm moving into a new flat expr. yeni bir daireye taşınıyorum
Trade/Economic
moving budget i. daimi bütçe
obsolete or slow-moving goods i. demode veya yavaş giden mallar
moving budget i. değiştirilebilir bütçe
moving budget i. devamlı bütçe
moving budget i. esnek bütçe
moving company i. evden eve eşya taşıma şirketi
moving seasonal variation i. hareketli mevsimsel değişme
fast moving items i. hızlı giden parçalar
fast moving items i. hızlı sarf parçaları
moving average method i. hareketli ortalama
moving total i. hareketli toplam
moving seasonal variation i. hareketli sezonsal değişim
moving average i. hareketli ortalama
fast moving consumer goods i. hızlı tüketim malları
fmcg (fast moving consumer goods) i. hızlı tüketim ürünleri
moving averages i. hareketli ortalamalar
fast moving industry i. hızla gelişen endüstri
fast moving product i. hızlı satılan ürün
ideal moving average length i. ideal ortalama süresi
the moving average convergence/divergence i. macd göstergesi
moving average i. müteharrik ortalama
medium-slow moving items i. orta-yavaş sarf parçaları
moving budget i. sürekli bütçe
moving insurance i. taşınma sigortası
Law
non-moving party i. başvurmayan taraf
moving party i. başvuran taraf
moving out notice i. tahliye taahhütnamesi
Institutes
air moving and conditioning association i. hava hareketi ve kontrolü derneği
Technical
moving bed i. devingen yatak
moving force i. devindirici güç
moving magnet instrument i. devinen mıknatısli alet
moving element i. devinir öğe
moving coil galvanometer i. devinen sargılı miniakımölçer
moving power i. devindirici güç
moving scale instrument i. devinen ölçekli alet
moving magnet instrument i. devinen mıknatıslı alet
moving-coil ammeter i. döner bobinli ampermetre
moving coil i. döner bobin
vertically moving garage door i. düşey hareketli garaj kapısı
moving coil galvanometer i. döner çerçeveli galvanometre
moving coil galvanometer i. döner kangal miniakımölçeri
moving coil measuring instrument i. döner bobinli ölçü aleti
moving coil voltmeter i. döner bobinli voltmetre
moving coil speaker i. elektrodinamik hoparlör
moving coil microphone i. elektrodinamik mikrofon
moving load i. gezici yük
risk of entanglement with moving parts i. hareketli parçalara dolanma riski
moving coil speaker i. hareketli bobinli hoparlör
moving mechanism i. hareket aksamı
moving form i. hareketli kalıp
generic coding of moving pictures and associated audio information i. hareketli resimler ve beraberindeki seslerin jenerik kodlanması
moving column i. hareketli kolon
moving blading i. hareketli kanatlar
moving-conductor microphone i. hareketli iletkenli mikrofon
moving wall i. hareketli pano duvar
moving part i. hareketli parça
moving body i. hareketli gövde
moving blade root i. hareketli kanat kökü
moving coil microphone i. hareketli bobinli mikrofon
generic coding of moving pictures i. hareketli resimlerin jenerik kodlaması
moving bed biofilm reactor i. hareketli yatak biyofilm reaktör
moving equipment i. hareketli ekipman
moving mechanisms i. hareket aksamı
moving/movable wall i. hareketli duvar
moving blade i. hareketli kanat
moving blade row i. hareketli kanat kademesi
moving screw i. hareketli vida
moving platen machine i. hareketli baskı plakalı makine
earth moving tyre i. hafriyat makineleri lastiği
moving live load i. hareketli yük hareketi
moving column i. hareket edebilen kolon
moving parts i. hareketli parçalar
moving vane pump i. hareketli cepli pompa
measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery i. inşaat ve kazı makineleri tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi
lifting and moving equipment i. kaldırma ve taşıma ekipmanı
exterior noise emitted by earth-moving machinery i. kazı makineleri tarafından yayılan dış gürültü
measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery i. kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün ölçülmesi
measurement at the operators position of noise emitted by earth-moving machinery i. kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün operatör mahallinde ölçülmesi
self-moving i. kendiliğinden hareket etme
centre pivot and moving lateral systems i. merkezi milli ve yatay hareketli sistemler
moving power i. muharrik güç
moving force i. muharrik güç
centre pivot and moving lateral systems i. merkez milli ve hareketli yanal sistemler
moving total i. oynak toplam
auto regressive moving average i. özbağlanımlı yürüyen ortalama
moving coil i. oynak bobin
moving-iron ammeter i. oynar demirli ampermetre
moving-iron instrument i. oynar demirli ölçü aleti
moving-iron voltmeter i. oynar demirli voltmetre
moving-iron instrument i. oynar demirli alet
moving-magnet instrument i. oynar mıknatıslı ölçü aleti
earth-moving equipment i. toprak işleri makineleri
earth-moving machine i. toprak kazı makinesi
applied moving load i. tatbik edilen hareketli yük
earth-moving operation i. toprak taşıma işlemi
moving power i. tahrik kuvveti
moving force i. tahrik kuvveti
applied moving load i. uygulanan devingen yük
applied moving load i. uygulanan devinir yük
slow moving machine plate i. yavaş hareketli makine plakası
moving walk i. yürüryol
moving ramp i. yürüyen rampa
moving part i. yürüyen aksam
earth-moving equipment i. yerkazı makineleri
moving average i. yürüyen ortalama
moving stairs i. yürüyen merdivenler
moving walk i. yürüyen yaya yolu
moving-target indicator i. (radar) hareketli hedef göstergesi
linear moving s. doğrusal hareketli
circularly moving/rotating s. dairesel hareketli
Computer
moving coil galvanometer i. devinen sargılı miniakımölçer
moving scale instrument i. devinen ölçekli alet
moving magnet instrument i. devinen mıknatıslı alet
moving element i. devinir öğe
permanent magnet moving coil instrument i. doğal mıknatıslı devinen sargılı alet
error moving file i. dosya taşıma hatası
generic coding of moving pictures i. hareketli resimlerin jenerik kodlanması
moving average i. hareketli ortalama
moving pictures experts group i. hareketli resim uzmanları grubu
autoregressive moving average i. özbağlanımlı yürüyen ortalama
permanent-magnet moving-coil instrument i. sabit mıknatıslı devinen sargılı alet
moving average i. taşınan ortalama
problem moving i. taşıma sorunu
moving average i. yürüyen ortalama
moving file expr. dosya taşınıyor
moving item expr. öğe taşınıyor
moving folder expr. klasör taşınıyor
allow moving expr. taşımaya izin ver
Textile
moving yarn in contact with a solid material i. katı madde ile temas ve hareket halindeki iplik
Construction
earth-moving truck i. hafriyat kamyonu
moving forms i. hareketli kalıp
moving loads i. hareketli yük katarları
earth-moving machinery i. hafriyat makineleri
earth-moving machines i. hafriyat makineleri
earth moving machinery i. inşaat kazı makineleri
earth-moving machinery i. kazı makineları
hydraulic breaker mounted to earth moving machine i. kazı makinesine monte hidrolik kırıcı
earth moving machine i. kazı makinesi
earth-moving machinery i. kazı makineleri
earth-moving machinery i. toprak iş makineleri
earth-moving machinery i. toprak kazı makineleri
crane moving motor i. vinç kedisi
earth-moving s. toprağı kazmaya yarayan
earth-moving s. kazı yapmaya yarayan
Furniture
determination of strength and durability of moving parts i. hareketli kısımların mukavemet ve dayanıklılığının belirlenmesi
Automotive
moving contact i. hareketli kontak
moving off i. hareket etme
slow-moving vehicles i. yavaş hareket eden taşıtlar
vehicle moving expr. araç seyir halinde
Transportation
moving label i. taşıma etiketi
moving crate i. taşıma kasası
Traffic
moving vehicle i. seyir halindeki araç
moving vehicle i. seyir halindeki taşıt
Aeronautic
all moving tail i. tüm kuyruk kontrollü uçak
Marine
moving average i. değişken ortalama
moving aerage process i. değişken ortalama işlemi
moving buoy i. gemi bağlama şamandırası
moving buoy i. gezici şamandıra
moving buoy i. gemilerin bağlanması için kullanılan şamandıra
moving hull i. hareketli gövde
autoregressive moving-average process i. otoregresif değişken ortalama işlemi
Medical
moving-belt interface i. hareketli ara yüzey
Math
weighted moving average i. ağırlıklı hareketli ortalama
simple moving average i. basit hareketli ortalama
variable moving average i. değişken hareketli ortalama
volume adjusted moving average i. hacimle düzeltilmiş hareketli ortalama
volume adjusted moving average i. hacimle düzeltilmiş hareketli ortalamalar
exponential moving average i. üssel hareketli ortalama
triangular moving average i. üçgensel hareketli ortalama
time series moving average i. zaman serisinden elde edilen hareketli ortalamalar
time series moving average i. zaman serisinden elde edilen hareketli ortalama
Statistics
autoregressive moving average i. ardışık bağlanımlı hareketli ortalama
integrated moving average process i. bütünleşik yürüyen ortalama süreci
geometric moving average i. geometrik hareketli ortalama
moving average process i. hareketli ortalama süreci
moving summation process i. hareketli toplama süreci
moving annual total i. hareketli yıllık toplam
moving seasonal variation i. hareketli mevsimlik değişim
moving average disturbance i. hareketli ortalama bozulması
moving total i. hareketli toplam
moving observer technique i. hareketli gözlemci tekniği
moving weights i. hareketli ağırlıklar
moving average model i. hareketli ortalama modeli
moving average method i. hareketli ortalama yöntemi
moving average i. hareketli ortalama
moving range i. hareketli açıklık
mixed autoregressive-moving average process i. karma otoregresif yürüyen ortalamalar süreci
moving annual total i. müteharrik yıllık toplam
moving average convergence/divergence (macd) i. hareketli ortalama uyumu/uyumsuzluğu (göstergesi)
Agriculture
moving and transporting equipment i. taşıma ulaştırma ekipmanı
Tobacco
moving conveyor i. araba
History
moving irrigation equipment i. hareketli sulama ekipmanı
moving irrigation equipment i. hareketli yağmurlama ekipmanı
Environment
moving-coil type transducer i. hareketli bobin sensörü
auto regressive integrated moving average i. otoregresif entegre hareketli ortalama
Military
moving bear-fashion i. ayı yürüyüşü şeklinde hareket etme
moving average method i. devimli ortalamalar yöntemi
moving screen i. hareketli örtme perdesi
moving target i. hareket halinde hedef
moving target i. hareketli hedef
moving target indicator i. hareketli hedef müşiri
moving target indication i. hareket halinde hedef belirtisi
moving map display i. hareketli harita göstergesi
moving mine i. hareketli mayın
moving target indicator i. hareketli hedef göstergesi
moving havens i. hareket halinde emniyet sahaları
moving target indicator i. hareketli hedef göstericisi
moving target i. müteharrik hedef
moving submarine haven i. seyyar denizaltı barınağı
moving surface ship haven i. seyyar su üstü gemisi barınağı
moving havens i. seyyar barınaklar
Cinema
moving picture camera i. film kamerası
moving picture i. film
moving picture i. sinema