çözüm - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çözümBedeutungen von dem Begriff "çözüm" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 21 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çözüm solution n.
General
çözüm redress n.
çözüm recipe n.
çözüm out n.
çözüm settlement n.
çözüm shift n.
çözüm help n.
çözüm solving n.
çözüm key n.
çözüm answer n.
çözüm denouement n.
çözüm healer n.
çözüm way out n.
çözüm resolution n.
çözüm solution n.
çözüm analysis n.
çözüm formula n.
Technical
çözüm solution
çözüm analysis
çözüm remedy
Math
çözüm solution

Bedeutungen, die der Begriff "çözüm" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 341 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bir çözüm düşünmek think of a solution v.
bir şeye çözüm bulmak sort something out v.
çözüm aramak seek for solution v.
çözüm aramak look for a solution v.
çözüm aramak search for solution v.
çözüm aramak search for a solution v.
çözüm aramak search out a solution v.
çözüm aramak seek a solution v.
çözüm bulmak dope v.
çözüm bulmak solve v.
çözüm bulmak find a way out v.
çözüm geliştirmek develop a solution v.
çözüm getirmek cure v.
çözüm getirmek propose v.
çözüm getirmek remedy v.
çözüm getirmek deliver solution v.
çözüm önerisi getirmek offer a solution v.
çözüm önerisi sunmak propose a solution v.
çözüm önerisinde bulunmak offer a solution v.
çözüm önermek offer a solution v.
çözüm sağlamak provide solution v.
çözüm sunmak offer a solution v.
çözüm sunmak provide a solution v.
çözüm sunmak offer a remedy v.
çözüm üretmek work towards a solution v.
çözüm üretmek generate a solution v.
çözüm üretmek find a way (out) v.
çözüm üretmek create a solution v.
çözüm üretmek produce solution v.
çözüm üretmek work out v.
çözüm üretmek find a solution v.
çözüm üretmek bring a matter to a solution v.
çözüm üretmek suss out v.
çözüm üretmek solve v.
çözüm üretmek produce a solution v.
çözüm üretmek deliver solution v.
çözüm yolu aramak see about the way v.
çözüm yolu aramak search for a solution v.
çözüm yolu aramak seek a solution v.
çözüm yolu bulmak come up with v.
daha kolay bir çözüm varken bir şeyi zor bir şekilde yapmak do something the hard way v.
rastlantı sonucunda çözüm bulmak alight on v.
zor bir probleme çözüm yolu bulmak grasp the nettle v.
acil çözüm urgent/quick solution n.
acil çözüm immediate solution n.
acil çözüm veya ilgi bekleyen bir konu burning issue n.
aday çözüm candidate solution n.
adil çözüm just resolution n.
alternatif çözüm alternative solution n.
anlaşmazlık çözüm kurulu dispute adjudication board n.
apaçık çözüm trivial solution n.
barışçıl çözüm peaceful settlement n.
başka çözüm yolu another solution n.
beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu a bitter pill n.
bölgesel çözüm territorial settlement n.
çözüm arama solution seeking n.
çözüm arayışı solution seeking n.
çözüm bulma troubleshooting n.
çözüm bulma yeteneği resource n.
çözüm grafiği nomogram n.
çözüm kaynağı solution source n.
çözüm odaklı düşünme solution-oriented thinking n.
çözüm ortağı solution partner n.
çözüm önerileri solution offers n.
çözüm önerileri solution proposals n.
çözüm önerileri solution recommendations n.
çözüm önerileri proposed solutions n.
çözüm önerisi solution offer n.
çözüm önerisi solution suggestion n.
çözüm toplantısı clinic n.
çözüm üretme producing solutions n.
çözüm üretme generating solutions n.
çözüm yolları solutions n.
çözüm yolu key n.
çözüm yolu a way out n.
çözüm yöntemi solution method n.
değişik çözüm alternative solution n.
direkt çözüm direct solution n.
doğadaki modelleri inceleyip taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry n.
doğrudan çözüm direct solution n.
düğüm noktası ile çözüm arasındaki bölüm falling action (in a work of literature) n.
ekonomik çözüm an economical solution n.
en uygun çözüm the most suitable solution n.
erken çözüm early solution n.
geçici çözüm workaround n.
geçici çözüm makeshift n.
geçici çözüm temporary solution n.
geçici çözüm band-aid n.
geçici çözüm bulma jury rigging n.
güvenilir çözüm reliable solution n.
güvenli çözüm trustworthy solution n.
hidrolik çözüm hydraulic solution n.
hukuki çözüm legal remedy n.
incelikle bir çözüm bulma workaround n.
iyi çözüm neat solution n.
iyi çözüm good solution n.
kabul edilebilir çözüm acceptable solution n.
kalıcı çözüm permanent solution n.
kesin çözüm exact solution n.
kestirme ancak yanlış çözüm quick fix n.
kestirme çözüm quick fix n.
kısmi çözüm partial solution n.
kısmi çözüm quasi resolution n.
komple çözüm total solution n.
köklü çözüm drastic solution n.
köklü çözüm radical solution n.
köklü çözüm substantial solution n.
kökten çözüm radical solution n.
mükemmel bir çözüm masterstroke n.
müzakere edilmiş çözüm negotiated solution n.
olurlu çözüm feasible solution n.
ortak çözüm common solution n.
ortak çözüm mutual solution n.
özel çözüm tailored solution n.
özel çözüm dedicated solution n.
sahte çözüm pseudosolution n.
sivil çözüm non-military resolution n.
soruların çözüm cetvelini verme keying n.
tam çözüm full solution n.
tam çözüm complete solution n.
tam çözüm entire solution n.
taslak çözüm draft resolution n.
tek çözüm one solution n.
tek çözüm single solution n.
tek çözüm unique solution n.
temel çözüm basic solution n.
uluslararası barışçıl çözüm pacific settlement of international disputes n.
ustaca çözüm wrinkle n.
uyuşmazlık çözüm sistemi conflict resolution system n.
uyuşmazlık çözüm sistemi dispute resolution system n.
yapı çözüm deconstruction n.
yaratıcı çözüm creative solution n.
yeni çözüm twist n.
yerinde çözüm substantial solution n.
çözüm bekleyen burning adj.
çözüm bulunmuş thought-out adj.
çözüm getiren remedial adj.
çözüm odaklı solution oriented adj.
geçici (çözüm vb.) makeshift adj.
çözüm yolu bulamayarak cluelessly adv.
Phrasals
çözüm bulmak clear up
Phrases
çözüm olarak as a solution
son bir çözüm olarak as a last resort
Colloquial
anlık çözüm workaround
sihirli çözüm a magic solution
Idioms
(soruna) çözüm bulmak get a handle on something
anlık bir çözüm a quick fix
başka bir çözüm yolu görememek see no other way
bir soruna kolay bir biçimde ve kesin olmayan bir çözüm bulma quick and dirty
çıkış yolu/çözüm bulamamak be/come up against a brick wall
çözüm için sınırların ötesinde düşünme thinking way out of the box
çözüm yolu bulmaya çalışmak beat one's brains out
çözüm yolu için yaratıcı düşünme thinking way out of the box
çözüm/çare bulmak make a stride
geçici çözüm a band-aid
geçici çözüm band-aid solution
geçici ve kestirme çözüm a quick fix
her soruna uygun tek çözüm one-size-fits-all solution
iyi bir uyku çektikten sonra bir soruna çözüm bulunabilir the best advice is found on the pillow
sihirli çözüm silver bullet
soruna çözüm bulmak hammer out something
soruna çözüm bulmak hammer something out
uzun süredir devam eden bir sorunu çabucak çözüveren bir çözüm silver bullet
zor bir soruna çözüm bulmak be squaring the circle
zor bir soruna çözüm bulmak square the circle
Speaking
ben başka bir çözüm/yol göremiyorum i can't see any other way
ben başka bir çözüm/yol göremiyorum i can't see any other option/solution
bir yolu vardır (imkansız görünen durumlar için çözüm yolu) there may be a way around it
en iyi çözüm yolu the best way out
savaş bir çözüm değil war is not a solution
Trade/Economic
ara çözüm interim remedy
ara çözüm interim solution
arızi hak, yetki ve yasal çözüm hakları incidental rights, powers and discretions
çözüm ortakları solution partners
çözüm ortaklığı solution partnerships
çözüm ortaklıkları solution partnerships
çözüm paketi solution package
çözüm paketleri solution packages
çözüm satış uzmanı solution sales specialist
çözüm yolu solution
değişken darboğazlı deneyimsel çözüm yolu shifting bottleneck heuristic
endüstriyel çözüm industrial solution
kanuni çözüm legal remedy
optimum çözüm optimal solution
şirketlerin müşterilerine yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm getirmek için verdikleri hizmet customer service
uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi international centre for settlement of investment disputes
yasal çözüm yolu remedy
yerel çözüm local solution
yerel çözüm local remedy
Law
dostane çözüm friendly settlement
dostane çözüm friendly settlement
duruşma öncesi çözüm organı pre-court settlement body
fifa uyuşmazlık çözüm dairesi fifa dispute resolution chamber (drc)
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary system
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversarial system
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary trial process
mahkemenin belirlediği yasal çözüm civil remedy
muvakkat çözüm interlocutory solution
oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa)
tek ve yeğane çare/çözüm sole and exclusive remedy
uluslararası yatırım uyuşmazlıkları çözüm merkezi international convention on the settlement of investment disputes
uyuşmazlık çözüm yöntemleri methods of settling disputes
yargılama öncesi çözüm organı pre-court settlement body
yasal çözüm legal remedy
Politics
ara çözüm interim remedy
barışçı çözüm peaceful settlement
barışçıl (yollarla/yollardan) çözüm peaceful resolution
barışçıl çözüm pacific settlement
barışçıl çözüm peaceful solution
çözüm süreci solution process
çözüm yollarının tüketilmesi exhaustion of remedies
çözüm yolu key of the situation
dostane çözüm amicable settlement
dostane çözüm friendly settlement
geçici çözüm interim remedy
haysiyeti koruyucu çözüm yolu face saving way
iki devletli çözüm two-state solution
kalıcı çözüm durable solution
kapsamlı çözüm comprehensive solution
kapsamlı çözüm comprehensive settlement
mahkeme öncesi çözüm organı pre-court settlement body
müzakere yoluyla çözüm negotiated settlement
nihai çözüm final solution
nihai çözüm final settlement
radikal bir çözüm a radical solution
savaşa kalıcı çözüm permanent end to fighting
siyasal çözüm political solution
Technical
analitik çözüm analytical solution
apaçık çözüm trivial solution
basit çözüm simple-solution
cebirsel çözüm algebraic solution
çözüm kümesi solution set
değişik çözüm alternative solution
dürümsel çözüm iterative solution
geçici tedbir/çözüm interim containment action (ica)
genişletilmiş temel çözüm extended basic solution
hızlı çözüm oluşturma responsiveness
kısmi çözüm partial solution
kolay çözüm simple-solution
mafsallı çözüm compensation with universal joints
özyineli çözüm iterative solution
tek çözüm unique solution
tekil çözüm singular solution
tektürel çözüm complementary solution
tektürel çözüm homogeneous solution
temel olurlu çözüm basic feasible solution
yaklaşık çözüm approximate solution
yalın çözüm simple-solution
Computer
bir çözüm buldu found a solution
çizgesel çözüm graphical solution
çizgesel çözüm graphic solution
çözüm ağı oluşturma meshing
çözüm gezgini solution explorer
çözüm ortağı business partner
çözüm sırası solve order
çözüm yolu algorithm
genel çözüm general solution
genişletilmiş temel çözüm extended basic solution
grafik çözüm graphical solution
grafik çözüm graphic solution
güvenlik açısından/güvenlikli çözüm security-wise solution
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak kluge
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak a quick-and-dirty solution
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak kludge
özel çözüm particular solution
tam çözüm walkthrough
tektürel çözüm complementary solution
tektürel çözüm homogeneous or complementary solution
tektürel çözüm homogeneous solution
temel çözüm basic solution
temel olurlu çözüm basic feasible solution
yapı çözüm deconstruction
yinelemeli çözüm iterative solution
Informatics
algoritmik çözüm algorithmic solution
apaçık çözüm trivial solution
çözüm bölgesi solution domain
çözüm kümesi solution set
çözüm uzayı solution space
değersiz çözüm trivial solution
döngülü çözüm iterative solution
özel çözüm particular solution
problem çözüm maliyeti path cost
sayısal çözüm numerical solution
tek çözüm unique solution
tekil çözüm singular solution
türdeş çözüm homogeneous solution
yazılımsal çözüm software solution
yoz çözüm degenerate solution
Telecom
çözüm etki alanı solution domain
dikey çözüm sağlayıcı vertical solution provider
hizmet paketi/çözüm takımı bundle/solution suite
uluslararası anlaşmazlık çözüm oranı international settlement rate
Architecture
mimari çözüm architectural solution
Construction
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary process
Aeronautic
çözüm önerisi resolution advisory
Marine
açık çözüm yöntemi explicit solution method
temel çözüm fundamental solution
zamandan bağımsız çözüm steady state solution
Medical
çözüm odaklı stratejik terapi solution-focused strategic therapy
Psychology
bütünleyici çözüm integrative solution
çözüm bulma deneyimi aha experience
çözüm işlemi working through
etkileşimci çözüm interactionalist resolution
nevrotik çözüm neurotic solution
Math
apaçık çözüm trivial solution
apaçık olmayan çözüm nontrivial solution
aşikar çözüm trivial solution
aşikar olmayan çözüm nontrivial solution
biricik çözüm unique solution
çizgesel çözüm graphical solution
çözüm grafiği abac
çözüm kümesi solution set
çözüm ya da kök root
genel çözüm general solution
genel çözüm primitive
genel çözüm integral curves
geometrik çözüm geometric solution
grafik çözüm graphical solution
özel çözüm particular solution
özyineli çözüm iterative solution
sayısal çözüm numerical solution
sonsuz sayıda çözüm infinitely many solution
tek çözüm unique solution
tekil çözüm singular solution
tekrarlı çözüm iterative solution
temel çözüm sistemi fundamental system of solutions
yinelemeli çözüm iterative solution
yineli çözüm iterative solution
Statistics
değersiz olmayan çözüm nontrivial solution
ters çözüm inversion
Biology
doğadaki modelleri inceleyip bu tasarımları taklit etmek suretiyle insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry
doğadaki modelleri kullanarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimetrics
Environment
ters çözüm analizi inversion analysis
Geology
dalga şekli ters çözüm tekniği waveform inversion technique
doğrusal sonlu-fay ters çözüm tekniği linear finite-fault inversion technique
düz çözüm forward modelling
tekil ters çözüm tekniği individual inversion technique
tekil ve eşzamanlı ters çözüm individual and simultaneous inversion
ters çözüm ağırlıkları inversion weights
Military
uygulanabilir çözüm viable settlement
Latin
muvakkat çözüm modus vivendi