help - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

help

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "help" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
help v. yardım etmek
help n. yardım
General
help v. fayda etmek
help v. muavenet etmek
help v. yardım etmek
help v. acıyı dindirmek
help v. yardımcı olmak
help v. elinde olmak
help v. kurtarmak
help v. yardim etmek
help v. himmet etmek
help v. yararı olmak
help v. rahatlatmak
help v. yararlı olmak
help v. faydası olmak
help v. destek çıkmak
help v. katkıda bulunmak
help v. medar olmak
help v. elinden tutmak
help v. yürütmek
help v. imdadına yetişmek
help v. yumuşatmak (gergin/zor bir durumu)
help n. yardımlaşma
help n. destek
help n. iane
help n. imdat
help n. yardımcı
help n. katkı
help n. çırak
help n. himmet
help n. saye
help n. yardım
help n. çözüm
help n. infak
help n. muavin
help n. çare
help n. muavenet
help n. uşak
help n. hizmetçi
help n. kurtulma
help n. medet
Law
help yardım
help yardım etmek
Technical
help yardım etmek
Computer
help açıklama
help bilgi
Basketball
help savunmada yapılan yardım

Bedeutungen, die der Begriff "help" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
help! interj. imdat
General
appeal for help v. yardım istemek
ask for help v. yardım talep etmek
ask for help v. yardım istemek
be a pleasure to help v. yardım etmekten zevk duymak
be destitute of help v. destekten yoksun kalmak
be destitute of help v. yardımdan yoksun kalmak
be in need of help v. yardıma ihtiyacı olmak
be of help v. faydası dokunmak
be of help to v. faydası dokunmak
be of help to somebody v. iyiliği dokunmak
be unable to help v. elinde olmamak
beg for help v. yardım dilenmek
call for help v. yardım çağrısı yapmak
call for help v. yardım istemek
call for help v. yardım talebinde bulunmak
call for help v. imdat istemek
call for help v. yardım çağırmak
cannot help doing v. engel olamamak
can't help v. kendini ... yapmaktan alamamak
can't help v. elinde olmamak
can't help but think v. düşünmeden edememek
can't help but to look v. kendini bakmaktan alıkoyamamak
can't help but to look v. kendini bakmaktan alamamak
can't help speaking highly of something/someone all the time v. anlata anlata bitirememek
can't help thinking v. düşünmeden edememek
come to help v. imdadına yetişmek
come to the help of v. imdadına yetişmek
come to the help of v. imdada yetişmek
cry for help v. yardım istemek
get help v. yardım almak
get professional help v. profesyonel yardım almak
give help v. yardım etmek
give someone pleasure to help v. yardım etme zevkini vermek
help (somebody) inadvertently v. ekmeğine yağ sürmek
help a lot v. çok yardımı dokunmak
help and nurture the poor v. aç doyurmak
help around the house v. ev işlerine yardım etmek
help develop v. yardımı geliştirmek
help each other v. yardımlaşmak
help financially v. maddi yardımda bulunmak
help financially v. maddi açıdan yardımcı olmak
help forward v. desteklemek
help grow v. yardımı artırmak
help his wife with the chores v. karısına ev işlerinde yardım etmek
help oneself to v. buyurmak
help oneself to v. aşırmak
help oneself to v. kendi kendine servis yaparak yiyeceklerden almak
help out v. yardımda bulunmak
help somebody to something v. ikram etmek
help somebody to something v. sunmak
help someone out v. birine yardım etmek
help someone out financially v. birine maddi destek vermek
help the lady v. bayana yardım etmek
help the poor v. aç doyurmak
help to v. destek çıkmak
help to get on v. bindirmek
hope for help v. medet ummak
lend help to v. yardım etmek
need help v. yardıma ihtiyacı olmak
need somebody's help v. birine işi düşmek
need/require help v. yardım gerektirmek
receive help v. yardım almak
receive professional help v. profesyonel yardım almak
request for help v. yardım talep etmek
request for help v. yardım talebinde bulunmak
scream for help v. yardım istemek
seek help v. yardım aramak
seek help v. yardım/destek aramak
seek help v. yardım talebinde bulunmak
send for help v. yardım çağırmak
use every means available to help someone v. birine yardım etmek için tüm imkanlarıyla seferber olmak
a request for help n. yardım dileme
amicable-kind help n. himmet
domestic help n. uşak
domestic help n. hizmetçi
financial help for marriage n. evlenme yardımı
help cry n. yardım çığlığı
help desk n. karşılama bankosu
help desk n. danışma
help desk n. danışma masası
help function n. yardım işlevi
help menu n. yardım menüsü
help organization n. yardım organizasyonu
jobless check-help-benefit n. işsizlik yardımı
live-in help n. yatılı yardımcı
medical help n. tıbbi yardım
offer of help n. yardım teklifi
personal help n. kişisel yardım
personal help n. kişisel destek
persons in need of help n. muhtaçlar
persons in need of help n. muhtacin
professional help n. profesyonel yardım
request for help n. yardım talebi
rush to help n. yardıma koşmak
self help n. öz yardım
self help techniques n. kendi kendine yardım teknikleri
self-help n. kendi başına yapabilme
self-help n. kendi kendine yetme
self-help n. kendi kendine yardım
self-help n. kişisel gelişim
self-help book n. kişisel gelişim kitabı
special help of god n. maunet
thanks for your help n. yardımınız için teşekkürler
thanks for your help n. yardımın için teşekkürler
the help of god n. nusret
by the help of adv. yardımıyla
by the help of adv. in yardımıyla
with god's help adv. allah'ın yardımıyla
with god's help adv. evvel allah
with the help of a locksmith adv. çilingir marifetiyle
without help adv. adamsız
without outside help adv. dışarıdan yardım almadan
with the help of prep. yardımıyla
god help us! interj. allah yardımcımız olsun!
help me interj. bana yardım et
help me interj. bana yardım edin
help us interj. bize yardım edin
help yourself interj. buyurunuz
help yourself! interj. buyurun
help! interj. yetişin
may god help you! interj. allah versin
oh! help! for goodness sake! interj. aman
so help me interj. vallahi
so help me interj. ister inanın ister inanmayın
so help me god interj. allah şahidim olsun
Phrasals
help someone along birinin ilerlemesine/hareket etmesine yardımcı olmak
help someone back to something birinin bir yere dönmesine yardımcı olmak
help someone down from something birinin bir yerden inmesine yardım etmek
help someone in to something birinin bir yere girmesine yardım etmek
help someone off of something birinin bir şeyden (at/araba vb) inmesine yardım etmek
help someone off with something birinin bir şeyi (palto/mont vb) çıkarmasına yardım etmek
help someone on with something birinin bir şeyi (palto/mont vb) giymesine yardım etmek
help someone out with something birine bir alanda/konuda yardımcı olmak
help someone up birinin bir yerden kalkmasına (sandalye/koltuk) yardımcı olmak
help someone with something birine bir alanda/konuda yardımcı olmak
Phrases
can not help but yapmaktan başka çare yok
help us help you size yardımcı olabilmemiz için bize yardım edin
there's no help for it onun çaresi yok
without needing any help yardıma ihtiyaç duymadan
Proverb
god helps them that help themselves gayret edene allah da yardım eder
god helps those who help themselves gayret edene allah da yardım eder
god helps those who help themselves kendi işi için gayret edene allah da yardım eder
Colloquial
a plea for help yardım yakarışı
beyond help yardım/tamir edilemez durumda
beyond help (artık) yardım edilemeyecek/tamir edilemez bir halde
by help of dolayı
by help of yüzünden
by help of sayesinde
by help of nedeniyle
can't help kendini tutamamak
can't help looking at gözü takılmak
doctor can't help her doktor ona yardım edemez
doctor can't help him doktor ona yardım edemez
everybody needs help herkes yardıma ihtiyaç duyar
expect someone to help out with the rent kiralarının ödenmesi için birisinden yardım beklemek
first-help ilk yardım
get help yardım almak
glad to be of help yardımcı olabildiğime sevindim
go and get help gidip yardım getirin
god help him tanrım ona yardım et
god help us tanrı yardımcımız olsun
help someone out with the kids çocuklara bakmak için birine yardımcı olmak
only god can help us işimiz allah'a kaldı
so help me god tanrı şahidimdir ki
so help me god tanrı şahidim olsun ki
so help me god allah çarpsın ki!
somebody get some help biri yardım getirsin
somebody get some help biri yardım çağırsın
somebody help me biri bana yardım etsin
somebody help me! biri bana yardım etsin!
with no help from me yardımım olmadan
without help yardım almadan
Idioms
can't help but do something yapmaktan başka çaresi olmamak
help a lame dog over a stile zorda olan birine yardım etmek
help someone through a difficult period zor bir dönemden geçerken birine yardımcı olmak
help someone through a difficult period zor bir dönemden geçmesinde birine yardımcı olmak
help the orphan(s) yetim başı okşamak
if you can help it mecbur kalmadıkça/olmadıkça
just help yourselves! kendi evinmiş gibi davran!
need professional help profesyonel yardıma ihtiyacı olmak
not if you can help it mecbur kalmadıkça/olmadıkça
pitch in and help with something bir şeye katkıda bulunmak
seek professional help profesyonel yardım aramak/istemek
Speaking
anything i can do to help? yapabileceğim bir şey var mı?
but that won't help ama bu işe yaramaz
call me, I will help you beni arayın yardımcı olurum
can anybody help? yardım edebilecek var mı?
can I help you? size yardım edebilir miyim?
can i help you? yardım edebilir miyim?
can i help you? size yardım edebilir miyim?
can i help you? yardımcı olabilir miyim?
can not help but ister istemez
can somebody help me? biri bana yardım edebilir mi?
can someone help me out? birisi bana yardım edebilir mi?
can you help me? bana yardım eder misiniz?
cannot help but yapmaktan başka çare yok
could I help you? size yardım edebilir miyim?
could i help you? yardım edebilir miyim?
could i help you? yardımcı olabilir miyim?
could you help me please? bana yardım eder misiniz?
couldn't help but overhear istemeden kulak misafiri oldum
do you mind if I help you? sana yardım etmemde bir sakınca var mı?
do you mind if I help you? sana yardım edebilir miyim?
do you mind if I help you? sana yardım etsem olur mu?
do you swear to tell the truth the whole truth nothing but the truth so help you god? tanrı'nın huzurunda yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz?
don't expect any help from me benden yardım bekleme
even that didn’t help bu bile işe yaramadı
god help you allah yardımcın olsun
god help you tanrı yardımcın olsun
heaven help him tanrım ona yardım et
heaven help us tanrı yardımcımız olsun
heaven help you tanrı yardımcın olsun
heaven help you allah yardımcın olsun
help me bana yardım et
help me change my life hayatımı değiştirmeme yardım et
help me out of here buradan çıkmama yardım et
help me please lütfen bana yardım edin
help me please bana yardım et lütfen
help us bize yardım et
help us help you sen bize yardım et biz de sana yardım edelim
help yourself keyfinize bakın
help yourself kendi evinizmiş gibi davranın
help yourselves keyfinize bakın
help yourselves to drinks kendinize içki alın
how can i help it? benim elimden ne gelir?
how can i help you size nasıl yardım edebilirim
how can i help you size nasıl yardımcı olabilirim
how can i help you sana nasıl yardım edebilirim
how can i help you nasıl yardımcı olabilirim
how can i help you? (garson vs) buyrun size nasıl yardımcı olabilirim?
how can i help you? nasıl yardımcı olabilirim?
how can we help you? size nasıl yardım edebiliriz?
how may i help you size nasıl yardımcı olabilirim
how may i help you? (garson vs) buyrun size nasıl yardımcı olabilirim?
how may i help you? size nasıl yardımcı olabilirim?
I always help people when they need help ben her zaman insanlara ihtiyacı olduklarında yardım ederim
I am glad I could help yardım edebildiğime sevindim
I can't help asking sormadan edemeyeceğim
I can't help asking sormadan geçemeyeceğim
I can't help saying söylemeden geçemeyeceğim
I can't help you with that bu konuda size yardım edemem
I couldn't help overhearing istemeden kulak misafiri oldum
I don't know what I can do to help elimden ne gelir bilmiyorum
I don't need any more help daha fazla yardıma ihtiyacım yok
I need your help yardımına ihtiyacım var
I will be glad to help you sana yardımcı olmaktan memnun olacağım
I wish I could help keşke yardım edebilsem
I'd be glad to help you size memnuniyetle yardım ederim
I'd be glad to help you size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım
I'd be glad to help you size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım
I'd like to help you sana yardım etmek isterim
I'll be glad if you can help me yardımcı olabilirseniz sevinirim
I'm waiting for your help yardımınızı bekliyorum
i cannot help you if i don't understand what you are talking about tam olarak neden bahsettiğini bilmeden sana yardım edemem
i can't help her anymore artık ona yardım edemem
i can't help it elimde değil
i can't help it elde değil
i can't help myself elimde değil
i can't help thinking bence muhakkak
i can't help you this time bu sefer sana yardımcı olamam
i can't help you with that bu konuda sana yardımcı olamam
i couldn't help but overhear istemeden kulak misafiri oldum
i couldn't help myself kendimi engelleyemedim
i couldn't help overhearing istemeden kulak misafiri oldum
i couldn't help smiling kendimi gülümsemekten alamadım
i don't need anybody's help kimsenin yardımına ihtiyacım yok
i don't need your help yardımına ihtiyacım yok
i gave her something that will help her sleep ona uyumasına yardımcı olacak bir şey verdim
i had no one to help me bana yardım edecek kimse yoktu
i had no one to help me bana yardım edecek hiç kimsem yoktu
i had some help biraz yardım aldım
i hope i could help umarım yardımcı olabilmişimdir
i need a bit of help biraz yardıma ihtiyacım var
i need a little help biraz yardıma ihtiyacım var
i need help yardıma ihtiyacım var
i need your help yardımınıza ihtiyacım var
i need your help on something bir konuda yardımınına ihtiyacım var
i need your help on something bir konuda yardımın gerekiyor
i need your help on this one bu konuda yardımın gerek
i think i can help her sanırım ona yardımcı olabilirim
i want to help you sana yardım etmek istiyorum
i was just trying to help you sadece yardımcı olmaya çalışıyordum
i was wondering if you could help me? bana yardımcı olabilir misiniz acaba?
i will help you sana yardım edeceğim
i will help you ben sana yardım ederim
i will help you under two conditions sana iki şartla yardım ederim
i wish i could be of more help to you size daha fazla yardımcı olmak isterdim
i wonder if you can help me bana yardım edebilir misiniz bilmiyorum
i wonder if you can help me bana yardım edip edemeyeceğinizi bilmiyorum
if you don't know what to do i can't help you ne yapacağını bilmiyorsan sana yardımcı olamam
if you help me eğer bana yardım ederseniz
if you need any help... ne zaman başın sıkışırsa
if you need help eğer yardıma ihtiyacın olursa
i'll be glad if you help me yardım edersen sevinirim
i'll help you get on your feet ayaklarının üzerinde durmana yardım edeceğim
i'm afraid i can't help you size yardımcı olamayacağım
i'm going to need your help with this bu işte yardımınıza ihtiyacım olacak
i'm here to help you burada sana yardım etmek için bulunuyorum
i'm not the one that can help you sana yardım edebilecek kişi ben değilim
i'm sorry i can't help it ne yapayım elimde değil
i'm sorry we can't help you üzgünüm size yardımcı olamayız
i'm sorry we can't help you kusura bakmayın size yardım edemeyiz
i'm trying to help yardım etmeye çalışıyorum
i'm trying to help yardımcı olmaya çalışıyorum
i'm trying to help you sana yardım etmeye çalışıyorum
is there anything that I can help you with? yardım edebileceğim herhangi bir şey var mı?
is this something i can help you with? yardım edebileceğim bir şey mi?
is this something i can help you with? yardımcı olabileceğim bir şey mi?
it might help yardımı dokunabilir
it would be helpful to you if you had somebody to help you sana yardım edecek birinin olması sana faydalı olur
let me help you bırak da sana yardım edeyim
let me help you bırak sana yardım edeyim
let me help you up kalkmana yardım edeyim
let me know if i can help bir şeye ihtiyacın olursa/ yardımcı olabileceğim bir şey varsa haber ver
let me know if you need my help yardımıma ihtiyacın olursa haberim olsun/bana söyle
may I help you? size yardım edebilir miyim?
may i help you? yardım edebilir miyim?
may i help you? yardımcı olabilir miyim?
may i help you? (garson vs) buyrun size nasıl yardımcı olabilirim?
maybe i can help belki yardım edebilirim
my mission in life is to help people hayattaki amacım insanlara yardım etmektir
not if i can help it elimden gelse yaptırmam
please help me bana yardım et lütfen
please help me lütfen bana yardımcı olun
please help me lütfen bana yardım edin
please let me help you lütfen izin ver de yardım edeyim sana
please let me help you sana yardım etmeme izin ver lütfen
see if they can help onların yardım edip edemediğini gör
see if they can help onların yardım edip edemeyeceğini gör
so help me yemin ediyorum
sorry i can't help you özür dilerim size yardımcı olamayacağım
sorry i can't help you kusura bakmayın size yardımcı olamayacağım
sorry i can't help you özür dilerim sana yardımcı olamayacağım
thank you for agreeing to help me bana yardımcı olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim
thanks for your help yardımlarınız için teşekkürler
thanks for your help yardımın için sağ ol
thanks for your help yardımın için sağol
thanks for your help yardımınız için teşekkürler
there is no help for it yapılacak bir şey yoktur
they need your help yardımına ihtiyaçları var
we can get you help sana yardım bulabiliriz
we can help each other out birbirimize yardımcı olabiliriz
we can help you size yardım edebiliriz
we can help you sana yardım edebiliriz
we couldn't help the plane being late! uçağın gecikmesi bizim kabahatimiz değildi!
we need your help on something bir konuda yardımın gerekiyor
we need your help on something bir konuda yardımınına ihtiyacımız var
welcome how can I help you? hoş geldiniz size nasıl yardımcı olabilirim?
we'll be glad to help you yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız
we're here to help yardım etmek için buradayız
we're just trying to help sadece yardım etmeye çalışıyoruz
what can i do to help? nasıl yardım edebilirim?
why didn't you let me help you? neden yardım etmeme izin vermedin?
why don't you grab the other end of this thing and help me? neden şunun bir ucundan tutup bana yardım etmiyorsun?
why don't you help me? neden bana yardım etmiyorsun?
why should I help you? sana niye yardım edeyim ki?
why should I help you? size neden yardım edeyim?
why should I help you? size niye yardım edeyim ki?
why should I help you? sana neden yardım edeyim?
won't you help me? bana yardım etmeyecek misin?
would you help me with my zipper? fermuarımı açmamda bana yardımcı olur musun?
yes how can I help you buyrun nasıl yardımcı olabilirim
you can't help her anymore ona artık yardım edemezsiniz
you can't help it bunu engelleyemezsin
you can't help that elinden bir şey gelmez
you do not need my help yardımıma ihtiyacın yok
you gotta help me bana yardım etmelisin
you have to help me bana yardım etmelisin
you just can't help yourself sen kendine bile yardım edemezsin
you just can't help yourself kendine hayrın yok
you know that i can't help myself elimde olmadığının farkındasın
you know what might help? ne yardımcı olurdu biliyor musun?
you need help yardıma ihtiyacın var
you need to ask for help yardım istemelisin
you promised to help me yardım edeceğine söz vermiştin
you’re a great help, i must say çok yardımcı oldun, sağol
your help is priceless hakkın ödenmez
Trade/Economic
self-help başkasına muhtaç olmama
Politics
self-help organization kendine yardım kuruluşu
Institutes
foundation of social help and solidarity sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
Technical
help desk bilişim danışmanı
help for help yardım kullanımı bilgisi
help program yardım programı
self-help imece
Computer
active window help etkin pencere yardımı
add help text yardım ekle
balloon help balon yardım
basic help temel yardım
basics help temel bilgiler yardım
binder help ciltçi yardımı
cd player help cd çalar yardım
close help yardım'ı kapat
commands for displaying file manager help dosya yöneticisi yardım'ını görüntüleme komutları
commands for getting help yardım almak için komutlar
context help içerik yardımı
context sensitive help bağlam duyarlı yardım
context-sensitive help içeriğe duyarlı yardım
contextual help bağlamsal yardım
data map help topics veri haritası yardım konuları
display help yardım'ı görüntüle
dvdupgrade help dvdyükselt yardımı
equation editor help topics denklem düzenleyicisi yardım konuları
excel menu or help key excel menü veya yardım tuşu
exit help yardım'dan çık
extended help genel yardım genişletilmiş yardım
extended help genel yardım
extended help genişletilmiş yardım
field level help bağlamsal yardım
file edit help dosya düzen yardım
first-time help başlangıç yardımı
form field help form alanı yardımı
form field help text form alanı yardım metni
ftp help ftp yardımı
get help yardım alır
get help yardım al
goto note help not yardımına git
help and tips yardım ve ipuçları
help balloon yardım balonu
help button yardım düğmesi
help button yardım butonu
help center yardım merkezi
help contents yardım içerikleri
help contents yardım içeriği
help context id yardım içeriği kimliği
help context id yardım içerik numarası
help contextid yardım içeriği no
help desk yardım masası
help desk bilişim danışmanı
help desk operator yardım masası sorumlusu
help details yardım ayrıntıları
help dialog yardım iletişim kutusu
help file yardım dosyası
help file name yardım dosyası adı
help files yardım dosyaları
help finder yardım bulucu
help for cancel iptal yardımı
help for help yardım kullanımı
help for ok tamam yardımı
help for wordperfect users wordperfect yardımını kullan
help for wordperfect users wordperfect yardımı
help function yardım işlevi
help id yardım kimliği
help index yardım dizini
help information yardım bilgisi
help key yardım tuşu
help keyboard yardım klavye
help level yardım düzeyi
help menu yardım menüsü
help msn msn yardımı
help on yardımı
help on hakkında yardım
help on edit edit yardımı
help on keyboard klavye yardımı
help on keyword klavye yardımı
help on keyword anahtar sözcük yardımı
help on logos amblemler hakkında yardım
help on mousekeys fare tuşları için yardım
help on slowkeys and bouncekeys yavaş tuşlar ve sıçrama tuşları için yardım
help on snap-in ek bileşenle ilgili yardım
help on stickykeys yapışkan tuşlar için yardım
help on using help yardım kullanma için yardım
help options yardım seçenekleri
help page yardım sayfası
help page url yardım sayfası url'si
help program yardım programı
help screen yardım ekranı
help search yardım arama
help search yardım ara
help select yardım seç
help string yardım dizesi
help text yardım metni
help topics yardım konuları
help type yardım türü
help using help yardım kullanımında yardım
help using help yardım -yardım kullanma
help wanted eleman aranıyor
help wanted yardım aranıyor
help/faq yardım/sss
hide help yardımı gizle
how to use help yardım'ı kullanma
how to use help yardım kullanımı
html help html yardımı
imaging help imaging yardımı
index of help topics yardım konuları dizini
jump term help atlama terimi
keep help on top yardımı üstte tut
keyboard help klavye yardımı
keys help tuşlara yönelik yardım
keys help tuşlar için yardım
list help topics yardım konularını listele
logon help oturum açma yardımı
microsoft excel help topics microsoft excel yardım konuları
microsoft office find fast help microsoft office hızlı bul yardımı
microsoft powerpoint help topics microsoft powerpoint yardım konuları
microsoft windows help microsoft windows yardım
microsoft word help topics microsoft word yardım konuları
more help daha fazla yardım
multiplan help multiplan yardımı
nature help doğa yardım