desteklemek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

desteklemekBedeutungen von dem Begriff "desteklemek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 119 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
desteklemek prop v.
desteklemek promote v.
desteklemek support v.
General
desteklemek assist v.
desteklemek give countenance to v.
desteklemek side v.
desteklemek indorse v.
desteklemek advocate v.
desteklemek patronize v.
desteklemek lend countenance to v.
desteklemek shore v.
desteklemek bear out v.
desteklemek give support v.
desteklemek undergird v.
desteklemek stake v.
desteklemek encourage v.
desteklemek second v.
desteklemek go along with v.
desteklemek endorse v.
desteklemek stanchion v.
desteklemek countenance v.
desteklemek buttress v.
desteklemek nourish v.
desteklemek feed v.
desteklemek plump for v.
desteklemek root for v.
desteklemek subsidize v.
desteklemek favour v.
desteklemek pull v.
desteklemek sustain v.
desteklemek hold up v.
desteklemek bolster up v.
desteklemek warrant v.
desteklemek stand up for v.
desteklemek subordinate v.
desteklemek fortify v.
desteklemek favor v.
desteklemek strut v.
desteklemek identify v.
desteklemek bolster v.
desteklemek underlay v.
desteklemek give a leg up v.
desteklemek sponsor v.
desteklemek stay v.
desteklemek stick up for v.
desteklemek champion v.
desteklemek back v.
desteklemek buoy v.
desteklemek subvene v.
desteklemek reinforce v.
desteklemek build v.
desteklemek logroll v.
desteklemek espouse v.
desteklemek prop up v.
desteklemek uphold v.
desteklemek start v.
desteklemek brace v.
desteklemek stick by v.
desteklemek help forward v.
desteklemek stand v.
desteklemek strengthen v.
desteklemek spoonfeed v.
desteklemek underpin v.
desteklemek support v.
desteklemek bear somebody out v.
desteklemek keep somebody in countenance v.
desteklemek stand by v.
desteklemek patronise v.
desteklemek confirm v.
desteklemek back up v.
desteklemek boost v.
desteklemek corroborate v.
desteklemek go along v.
desteklemek rally to v.
desteklemek lend credence (to) v.
desteklemek stand for v.
desteklemek substantiate v.
desteklemek be a party to v.
desteklemek subsidise v.
desteklemek build up v.
desteklemek put support behind v.
desteklemek premediate v.
desteklemek upvote v.
desteklemek second v.
desteklemek promote (encourage) v.
desteklemek adhere to v.
desteklemek adminiculate v.
desteklemek afforce [obsolete] v.
desteklemek reenforce v.
desteklemek backstop v.
desteklemek re-enforce v.
desteklemek nurse v.
desteklemek nurse v.
Phrasals
desteklemek ramp up v.
desteklemek bear up v.
desteklemek set on [obsolete] v.
desteklemek stick by v.
desteklemek bear out
desteklemek accommodate with
desteklemek see through
desteklemek pull for
desteklemek side with someone
Colloquial
desteklemek be with
Idioms
desteklemek hold by
desteklemek put teeth into something
desteklemek give teeth to something
desteklemek get behind
Slang
desteklemek put balls on
desteklemek buy-in
Law
desteklemek brace for
Politics
desteklemek stand by
Technical
desteklemek corroborate
desteklemek shore up
desteklemek support
desteklemek bolster
desteklemek back up
desteklemek boost
Marine
desteklemek brace
Sport
desteklemek cheer on

Bedeutungen, die der Begriff "desteklemek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 142 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
savunulan savı örnek vererek desteklemek instantiate v.
sırıkla desteklemek pole v.
desteklemek (fiyatları) shore up v.
desteklemek (her iki tarafı) straddle v.
bütünüyle desteklemek (birini) stand behind v.
desteklemek (görüşü/fikri) sympathize with v.
desteklemek (görüşü/fikri) have sympathy for v.
desteklemek (bir düşünce vb'ni) corroborate v.
desteklemek (kanıtla) back up v.
örneklerle desteklemek instantiate v.
sübvansiyonla desteklemek subsidize v.
desteklemek (bir davayı) rally v.
bir fikri desteklemek espouse v.
desteklemek (bir kuruluşu/düzeni/hükümeti) prop up v.
çubuklarla desteklemek rib v.
alttan desteklemek undergird v.
sütunlarla desteklemek pillar v.
birbirini desteklemek be consistent v.
birbirini desteklemek support each other v.
fikrini desteklemek promote one's idea v.
desteklemek (kuruluş/hükümet) prop up v.
yürekten desteklemek support wholeheartedly v.
kanıtlarla desteklemek corroborate v.
paraca desteklemek finance v.
-i candan desteklemek be all for v.
-i çok desteklemek be strong for v.
düşmemesi için desteklemek prop up v.
yandan desteklemek flank v.
alttan desteklemek underpin v.
sürekli desteklemek carry along v.
maddi yönden desteklemek patronize v.
sübvansiyonla desteklemek subsidise v.
birisini desteklemek build up someone v.
maddi yönden desteklemek support financially v.
mali olarak desteklemek give financial support v.
mali olarak desteklemek subvent v.
(bir görüşü/argümanı vb.) desteklemek bear something out v.
kalasla desteklemek plank v.
kalasla desteklemek planch v.
hipotez desteklemek support a hypothesis v.
desteklemek (maddi olarak) support financially v.
maddi olarak desteklemek support financially v.
sanatı desteklemek support the art v.
yeni çıkan grupları desteklemek promote up-and-coming bands v.
her iki tarafı desteklemek/kucaklamak straddle v.
birini desteklemek support someone v.
bağırarak desteklemek barrack v.
takozla desteklemek chock v.
kanıtlarla desteklemek circumstantiate v.
istikrarı desteklemek promote stability v.
maddi yönden desteklemek patronise v.
kanıtlarla desteklemek adminiculate v.
desteklemek (bir düşünce vb'ni) adminiculate v.
esnek odunsu malzeme ile desteklemek, tamir etmek cane v.
yeniden desteklemek rebrace v.
desteklemek (bir fikri) underpin v.
ödül ile desteklemek reinforce v.
daha önceden tavanı desteklemek bırakılmış mineral sütunlarını sökmek work the goaf v.
toplantı (birini/bir davayı desteklemek için yapılan) rally n.
birini desteklemek için bir araya gelmek rally round n.
desteklemek amacıyla for supporting adv.
desteklemek için doğrulayan in support of prep.
desteklemek için in support of prep.
Phrasals
yüreklendirerek desteklemek carry through
sonuna kadar desteklemek plump for
(desteklemek amacıyla) birisinin arkasında olmak stand in back of someone
(desteklemek amacıyla) birisinin arkasında olmak stand behind someone
(desteklemek amacıyla) birisinin arkasında olmak stand back of someone
tezahürat yaparak desteklemek root for
tezahürat yaparak desteklemek pep up
tezahürat yaparak desteklemek root on
birini desteklemek stand up with someone
Phrases
desteklemek amacıyla in order to support
Colloquial
birini bir konuda desteklemek be with (one) v.
birini bir konuda desteklemek be with somebody v.
alkışlayarak desteklemek cheer to the echo
Idioms
yürekten desteklemek (all) for someone or something v.
candan desteklemek (all) for someone or something v.
(birini) desteklemek applaud someone to the echo v.
(birini) desteklemek cheer someone to the echo v.
(birini) desteklemek be on (one's) side v.
(birini) desteklemek be on somebody’s ˈside v.
her iki tarafı da desteklemek work both sides of the street v.
bir yarışma ya da müsabakada iki tarafı da desteklemek bat for both sides v.
her iki tarafı da desteklemek work both sides of the street v.
(birini) her zaman desteklemek be there for (one) v.
(birini) her zaman desteklemek be there for someone v.
(birini) her zaman desteklemek be there for someone v.
(birini) her zaman desteklemek be there for somebody v.
gönülden desteklemek beat the big drum
ülkesini desteklemek wave the flag
ülkesini desteklemek fly the flag
ülkesini desteklemek show the flag
bir takım düşünceleri desteklemek carry the banner for
yanlış adamı desteklemek back the wrong horse
yanlış tarafı desteklemek back the wrong horse
kaybeden tarafı desteklemek back the wrong horse
lafta desteklemek give lip-service
lafta desteklemek pay lip-service
özde değil sözde desteklemek give lip-service
özde değil sözde desteklemek pay lip-service
iki tarafı da desteklemek straddle the fence
birisini desteklemek root for someone
birisini desteklemek bang the drum for someone
birisini desteklemek beat the drum for someone
(birisini bir başkasına karşı) desteklemek go to bat against someone
bütün varlığıyla desteklemek throw one's weight behind something
bütün varlığıyla desteklemek put one's weight behind something
alkışlayarak desteklemek cheer somebody to the echo
birisini desteklemek bang the drum
birisini desteklemek beat the drum
birini desteklemek go to the mat for somebody
(zarar vermek için) birinin peşine düşmek birini desteklemek be gunning for somebody
Trade/Economic
1975'de arap olmayan afrika ülkelerine kredi ve teknik yardım sağlayarak onların kalkınmalarını desteklemek üzere arap ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankası arab bank for economic development in africa
bir projeyi bir başka sponsorlarla desteklemek cosponsor
bir projeyi bir başka sponsorlarla desteklemek co-sponsor
şirketler grubu içinde başarısız bir şirketi başka bir şirketin karlarıyla desteklemek cross-subsidize
şirketler grubu içinde başarısız bir şirketi başka bir şirketin karlarıyla desteklemek cross-subsidise
Politics
önergeyi desteklemek back the motion
Technical
fırdöndü ile desteklemek swivel
kol ile desteklemek trussing
motor takılırken ya da sökülürken desteklemek için kullanılan kaldırma bağlantısı sling
alttan desteklemek bracket
yardım etmek desteklemek assist
kiriş kullanarak desteklemek truss
deliği desteklemek sput
bir makineyi desteklemek için kullanılan hava tabakası cushion of air
Computer
bilgi alışverişini desteklemek için sonlandırma, anahtarlama ve ağ geçidi erişim hizmetleri sağlayan iletişim ve bilgisayar sistemlerinin fiziksel ve işlevsel gruplaması node/command, control, communications, and computers node n.
Informatics
öncekini desteklemek backwards compatibility
Architecture
panjur sırtlarına çıtaları desteklemek için bağlanan bir dizi çapraz kayış ladder n.
Construction
yapıyı desteklemek amacıyla çapraz olarak yerleştirilmiş tuğla dizisi raking course n.
alttan desteklemek underprop
Woodworking
kereste ile desteklemek timber
Marine
gemiyi ahşap kaplama veya astarla desteklemek ceil v.
güverteye açılan kapakları desteklemek için kullanılan kısa ahşap kirişler carline n.
güverteye açılan kapakları desteklemek için kullanılan kısa ahşap kirişler carling n.
History
abd'deki iç savaş sırasında birlik ordularının tıbbi kanadıyla işbirliği yapmak ve onu desteklemek üzere kuzeylilerin oluşturduğu bir örgüt the united states sanitary commission n.
Military
takviye kuvvetlerle desteklemek reenforce v.
ek birimlerle desteklemek reenforce v.
takviye kuvvetlerle desteklemek re-enforce v.
ek birimlerle desteklemek re-enforce v.
propagandayı desteklemek bolster a propaganda