warrant - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

warrant

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "warrant" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 70 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
warrant v. garanti etmek
warrant v. ruhsat vermek
warrant v. izin vermek
warrant v. yetki vermek
warrant n. ruhsat
warrant n. yetki
warrant n. garanti
warrant n. teminat
warrant n. izin belgesi
General
warrant v. garanti etmek
warrant v. gerektirmek
warrant v. desteklemek
warrant v. kefil olmak
warrant v. mazur göstermek
warrant v. yetki vermek
warrant v. haklı çıkarmak
warrant v. icap ettirmek
warrant v. ruhsat vermek
warrant v. izin vermek
warrant v. temin etmek
warrant v. garanti vermek
warrant v. haklı göstermek
warrant n. makbuz
warrant n. tayin emri
warrant n. ordu ya da devletçe çıkarılan ve bilet ya da başka seyahat dokümanlarıyla değiştirilebilen belge
warrant n. hak
warrant n. salahiyet
warrant n. garanti belgesi
warrant n. berat
warrant n. garanti
warrant n. vekaletname
warrant n. haklı neden
warrant n. güvence
warrant n. izin belgesi
warrant n. ruhsat
warrant n. gerekçe
warrant n. yetki belgesi
warrant n. yetki
warrant n. ilam
warrant n. kefalet
warrant n. müzekkere
warrant n. teminat
Trade/Economic
warrant firmaların kendi senetleri üzerine çıkarttıkları opsiyonlar
warrant hisse alma hakkı veren finansal araç
warrant senet
warrant kefalet
warrant belge
warrant varant
warrant varantın kullanılması
warrant antrepo makbuzu
warrant teminat
warrant varan
Law
warrant tutuklama emri
warrant müzekkere
warrant teminat vermek
warrant varant
warrant tutuklama müzekkeresi
warrant yetki vermek
warrant salahiyet
warrant teminat
warrant kefil olmak
warrant ruhsat
warrant zamin
warrant garanti etmek
warrant yetki
warrant tevkif müzekkeresi
warrant kefalet
warrant temin etmek
warrant yakalama kararı
Military
warrant müzekkere

Bedeutungen, die der Begriff "warrant" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 166 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
issue an arrest warrant for v. hakkında tutuklama kararı vermek
get a warrant for a tap v. dinlemeye almak için izin almak
issue a warrant for the arrest of someone v. yakalama emri çıkartmak
issue a warrant for the arrest of someone v. tutuklama emri çıkartmak
death warrant n. idam hükmü
warrant of distrain n. haciz kararı
dock warrant n. ambar makbuzu
search warrant n. arama emri
warrant of attorney n. vekaletname
transfer warrant n. devir senedi
warrant of arrest n. tutuklama emri
warrant officer n. gedikli subay
provisional warrant n. geçici güvence
travel warrant n. seyahat izin belgesi
Colloquial
a death-warrant başarısızlığın kesin kanıtı
a death-warrant beklenti ve umutları söndüren şey
sign one's own death warrant kendi kendinin başarısızlığına/mahvolmasına vb neden olmak
sign one's own death warrant kendi ölüm fermanını imzalamak
an arrest warrant was issued bir yakalama emri çıkarıldı
Idioms
sign one's own death warrant ölüm fermanını imzalamak
sign one's own death warrant kendi ölüm fermanını imzalamak
send out a warrant (on someone) yakalama emri çıkartmak
send out a warrant (on someone) tutuklama emri çıkartmak
put out a warrant (on someone) yakalama emri çıkartmak
put out a warrant (on someone) tutuklama emri çıkartmak
Speaking
we have a warrant for your arrest hakkınızda tutuklama emri var
Trade/Economic
accountable warrant ödeme emri
settlement warrant ödeme tebliği
share warrant hisse ilmuhaberi
stock warrant rüçhan hakkı gösteren belge
exercise of warrant varantın kullanılması
distress warrant haciz müzekkeresi
distress warrant haciz kararı
search warrant arama yetkisi belgesi
treasury warrant hazine senedi
covering warrant hazine bonosu belgesi
stock warrant öncelik hakkını gösteren belge
stock warrant rüçhan hakkı
accountable warrant verilen emri
appropriation warrant ödenek aktarma izni
dock warrant rıhtım makbuzu
share warrant hisse senedi ilmuhaberi
dock warrant ambar makbuzu
warehouse warrant ambar makbuzu
appropriation warrant net kar ile borçların oranı
debtor warrant borçlu varantı
dock warrant dok makbuzu
warrant of attachment haciz kararı
covering warrant hazine bonosu
customs warrant gümrük teslim belgesi
dividend warrant temettü ödeme emri
stock warrant rüçhan hakkı belgesi
dock warrant resepis
warrant to bearer hamiline yazılı hisse senedi
treasury warrant maliye senedi
dividend warrant temettü kuponu
warrant payable ödenecek varant
registered warrant kayıtlı varan
transfer warrant devir senedi
interest warrant faiz varantı
provisional warrant geçici teminat
warehouse warrant antrepo makbuzu
warehouse warrant rehin senedi
warrant free from particular average özel avarya hariç
warehouse warrant varant
dividend warrant kar kuponu
accountable warrant tediye emri
share warrant hisseleri temsil eden senet
accountable warrant tahsisat müzekkeresi
stock purchase warrant hisse senedi alma belgesi
stock-purchase warrant rüçhan hakkı belgesi
equity warrant öz sermaye varantı
call warrant alım varantı
covered warrant aracı kuruluş varantı
Law
arrest warrant in default gıyabi tutuklama kararı
warrant for arrest tutuklama müzekkeresi
arrest warrant tutuklama kararı
compulsory execution warrant cebri icra
bench warrant yakalama müzekkeresi
issue an arrest warrant in absentia gıyabında tutuklama kararı vermek
represent and warrant beyan ve tekeffül etmek
arrest warrant tutuklanma emri
a warrant has been issued for one's arrest hakkında tutuklama kararı olmak
arrest warrant in default gıyabında tutuklama kararı
arrest warrant tutuklama emri
warrant of distraint ihtiyati haciz
warrant of apprehension arama emri
search warrant arama emri
warrant of arrest tutuklama müzekkeresi
warrant of attachment haciz varakası
withdrawal of warrant of arrest tutuklama müzekkeresinin geri alınması
warrant of seizure yakalama müzekkeresi
distress warrant haciz müzekkeresi
warrant of execution haciz müzekkeresi
warrant of distress haciz müzekkeresi
bench warrant ihzar müzekkeresi
attachment where warrant of arrest is needed tutuklama müzekkeresini mucip halde haciz
arrest warrant tutuklama müzekkeresi
expiration of warrant of arrest tutuklama müzekkeresinin hükmünün son bulması
issuance of warrant müzekkere çıkarılması
backing a warrant bir infaz emrinin ciro edilmesi
bench warrant mahkemede verilen tutuklama müzekkeresi
bench-warrant ihzar müzekkeresi
warrant of attorney dava vekaletnamesi
warrant of execution icra emri
warrant of arrest tevkif müzekkeresi
search warrant arama izni
search warrant arama müzekkeresi
general warrant isimleri zikretmeden suç ortakları hakkındaki tutuklama müzekkeresi
a death-warrant idam hükmü
a death-warrant ölüm fermanı
a death-warrant yazılı idam emri
arrest warrant mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir
bench warrant tutuklama müzekkeresi
bench warrant mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir
bench warrant tutuklama emri
arrest warrant ihzar müzekkeresi
death warrant idam hükmü
death warrant idam kararı
death warrant ölüm fermanı
warrant of arrest yakalama emri
escape warrant yakalama emri
escape warrant tevkif emri
escape warrant yakalama müzekkeresi
escape warrant tevkif müzekkeresi
distress warrant eşyayı alıkoyma müzekkeresi
a warrant authorizing distraint eşyayı alıkoyma emri
distress warrant eşyayı alıkoyma emri
a warrant authorizing distraint eşyayı alıkoyma müzekkeresi
pecuniary warrant nakdi teminat
warrant granting postponement cezanın teciline hükmeden müzekkere
warrant granting postponement ceza tecili müzekkeresi
death warrant idam fermanı
execution warrant ölüm fermanı
execution warrant idam fermanı
sneak and peek search warrant izinsiz ve gizlice girerek yapılan arama
sneak and peek search warrant gizli ve mukimin izni ve bilgisi olmadan yapılan arama
covert entry search warrant gizli ve mukimin izni ve bilgisi olmadan yapılan arama
surreptitious entry search warrant gizli ve mukimin izni ve bilgisi olmadan yapılan arama
covert entry search warrant izinsiz ve gizlice girerek yapılan arama
surreptitious entry search warrant izinsiz ve gizlice girerek yapılan arama
warrant of attachment ihtiyati haciz
no-knock warrant ihbarsız mülke giriş emri/izni
search warrant arama kararı
arrest warrant tutuklama müzekkeresi
permanent search warrant daimi arama kararı
Politics
european arrest warrant avrupa tutuklama emri
appropriation warrant ödenek izni
royal warrant holder association kraliyet ruhsat/yetki sahipleri derneği
Marine
warrant officer fiili memur
warrant officer gedikli subay
warrant officer gedikli erbaş
warrant officer güverte subayı
dock warrant havuz ruhsatı
Military
appropriation transfer warrant tahsisat aktarma izni
warrant of arrest tutuklama müzekkeresi
warrant of arrest tevkif müzekkeresi
warrant officer gedikli erbaş
warrant officer gedikli subay
warrant officer junior grade ikinci sınıf kıdemli subay
warrant officer kıdemli subay
search warrant arama emri
search warrant arama izni
transfer and counter warrant aktarma ve denkleştirme belgesi
chief warrant officer birinci sınıf astsubay
warrant officer class 2 bölük astsubayı