guard - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

guard

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "guard" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 71 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
guard v. korumak
guard n. nöbetçi
guard n. muhafız
guard n. koruma
General
guard v. nöbet tutmak
guard v. himaye etmek
guard v. muhafaza altına almak
guard v. gözetmek
guard v. korunmak
guard v. beklemek
guard v. bekçi kalmak
guard v. denetlemek
guard v. kontrol etmek
guard v. önlem almak
guard v. tedbirli olmak
guard v. gözetim altında tutmak
guard v. vikaye etmek
guard n. gard
guard n. nöbetçilik
guard n. kolcu
guard n. kondüktör
guard n. gözetici
guard n. çavuş
guard n. derbent
guard n. muhafızlık
guard n. bakıcı
guard n. gözetim
guard n. müdafaa
guard n. muhafızlar
guard n. nöbet
guard n. himaye
guard n. uyanıklık
guard n. savunma duruşu
guard n. koruma görevlisi
guard n. gardiyan
guard n. biletçi (trende)
guard n. boks gard
guard n. bekçi
guard n. korkuluk
guard n. siper
guard n. koruyucu
guard n. koruma
guard n. karakol
guard n. korucu
guard n. nöbetçi asker
Trade/Economic
guard muhafız
guard bekçi
Law
guard korumak
guard koruma
guard himaye
guard himaye etmek
Technical
guard koruyucu
guard korkuluk
guard siper
guard koruma
guard tente
guard koruma tertibatı
guard beklemek
guard önlem almak
guard korumak
guard korumalık
Automotive
guard koruyucu
Marine
guard puntel
Tobacco
guard muhafaza
Military
guard müfreze
guard kolluk nöbeti
guard nöbet
Sport
guard ofansif koruyucu (amerikan futbolu)
Basketball
guard takımının hücum sistemini yöneten oyuncu
guard gard
Boxing
guard yumruklaşma duruşu

Bedeutungen, die der Begriff "guard" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be under guard v. koruma altında olmak
mount guard v. nöbet beklemek
stand guard v. bekçilik etmek
keep guard v. korumak
have one's guard down v. tetikte olmamak
guard one's tongue v. ağzını sıkı tutmak
stand guard v. nöbet tutmak
relieve guard v. nöbeti devralmak
stand guard v. nöbet beklemek
mount guard v. nöbet tutmak
be off guard v. tetikte olmamak
keep guard v. nöbet tutmak
be on guard v. nöbet tutmak
relieve guard v. nöbet değiştirmek
be caught off one's guard v. hazırlıksız yakalanmak
be on guard duty v. nöbet tutmak
have one's guard up v. tetikte olmak
be on one's guard v. dümen kullanmak
guard a secret v. sır tutmak
lower one's guard v. gardını indirmek
be on guard v. tetikte olmak
guard one's tongue v. dilini tutmak
catch someone off guard v. birini gafil avlamak
keep up one's guard v. gardını almak
keep one's guard up v. gardını almak
guard the border v. sınır korumak
guard the border v. sınırı korumak
keep one's guard v. gardını almak
mount one's guard v. gardını almak
guard against v. -e karşı önlem almak
keep guard v. nöbet beklemek
guard oneself v. sakınmak
guard one's honour v. şerefini korumak
guard someone from someone v. birini birinden korumak
security guard n. güvenlik görevlisi
guard rail n. vardavela
coast guard n. sahil koruma
military guard post n. askeri karakol
advance guard n. öncü
honour guard n. merasim kıtası
head guard n. başgardiyan
face guard n. yüz koruyucu
magneto guard n. manyeto muhafazası
provost guard n. askeri polis karakolu
body guard n. koruma
guard hair n. post
village guard n. korucu
prison guard n. hapishane gardiyanı
arm guard n. silahlı koruma
guard dog n. bekçi köpeği
guard duty n. nöbet hizmeti
national guard n. milis
forest guard n. ormancı
guard duty n. nöbet
village guard n. köy korucusu
guard post n. korumanın durduğu yer
guard post n. sancak
road guard n. yol bekçisi
a guard of honour n. namus bekçisi
cemetery guard n. mezarlık bekçisi
cemetery guard n. mezar bekçisi
fire guard n. şömine siperi
face-guard n. miğfer
knee-guard n. dizlik
guard stone n. yol kenarı taşı
guard net n. koruyucu ağ
guard band n. koruma bandı
guard plate n. siper
guard rail n. parmaklık
guard rail n. korkuluk
guard board n. iskele korkuluğu
guard plate n. kalkan
guard rail n. siper demiri
guard band n. güvenlik bandı
guard plate n. koruma levhası
guard rail n. otokorkuluk
guard valve n. kapatma vanası
guard band n. koruyucu bant
guard rail n. vardamana
guard wall n. koruma duvarı
guard net n. koruma ağı
praetorian guard n. eski roma'da imparatorun muhafız kıtası
door guard n. kapı görevlisi
guard tower n. nöbetçi kulesi
life-guard n. cankurtaran
security guard n. güvenlik elemanı
watch guard n. saat kaytanı
border guard n. sınır muhafızı/polisi
head guard n. kask
head guard n. koruyucu başlık
private security guard n. özel güvenlik elemanı
toe guard n. ayak burun koruyucusu
sneeze guard n. camekan
door guard n. kapı kelepçesi
guard box n. bekçi/nöbetçi kulübesi
rat guard n. farelik
coast guard n. sahil koruma görevlisi
cross-guard n. balçak
security guard n. güvenlikçi
guard detail n. koruma ekibi
change of guard n. nöbet değişimi
guard shack n. bekçi kulübesi
guard building n. bekçi kulübesi
guard booth n. bekçi kulübesi
personal security guard n. özel koruma görevlisi
shin guard n. dizlik
death guard n. ölüm bekçisi
guard post n. bekçi kulübesi
arm-guard n. okçuların ok atarken yaralanmamak için kollarına sardıkları koruma
off guard adj. korunaksız
off-guard adj. korunaksız
on guard adv. nöbette
on guard adv. tetikte
Phrasals
guard someone against something birini bir şeye karşı korumak
guard someone from something birini bir şeyden korumak
Colloquial
be on one's guard against gözünü dört açmak
be on one's guard against gardını almak
be on one's guard against -e karşı önlemler almak
be on one's guard against tetikte olmak
stand guard gözcülük yapmak
be on your guard dikkat et
be on your guard gardını al
Idioms
be on one's guard tetikte olmak
on one's guard tetikte
catch off one's guard birinin şaşkınlığından yararlanmak
catch off one's guard birinin dalgınlığından yararlanmak
the old guard eski kafalı kimse
the old guard tutucu kimse
on guard hazır
the old guard yeniliklerden hoşlanmayan kimse
the old guard örümcek kafalı
off one's guard hazırlıksız
on guard tetikte
upon one's guard tetikte
upon one's guard hazır
on your guard hazır
on your guard tetikte
off one's guard hazırlıksız yakalanmak
on one's guard hazır
catch someone off guard gafil avlamak
catch someone off guard savunmasız haldeyken şaşırtmak
catch off-guard hazırlıksız yakalamak
a guard of honor namus bekçisi
a guard of honour namus bekçisi
catch someone off guard boş bir anında yakalamak
catch one off one's guard hazırlıksız yakalamak
catch someone off guard hazırlıksız yakalamak
catch one off one's guard boş bir anında yakalamak
let the fox guard the henhouse kuzuyu kurda emanet etmek
catch off guard birini hazırlıksız yakalamak
take somebody off guard şaşırtmak
catch somebody off guard şaşırtmak
catch someone off guard birini hazırlıksız yakalamak
catch one off one's guard birini hazırlıksız yakalamak
take somebody off guard şok etmek
catch somebody off guard hazırlıksız yakalamak
take somebody off guard hazırlıksız yakalamak
catch somebody off guard şok etmek
catch one off one's guard gafil avlamak
catch off guard gafil avlamak
lower one's guard süngüsünü düşürmek
drop one's guard gardı düşmek
drop one's guard gardını düşürmek
drop one's guard süngüsü düşmek
drop one's guard süngüsünü düşürmek
lower one's guard gardını düşürmek
drop one's guard gardını indirmek
lower one's guard gardı düşmek
lower one's guard süngüsü düşmek
lower one's guard gardını indirmek
stay on guard against someone birine karşı tetikte olmak
keep on guard against someone birine karşı tetikte olmak
be on one's guard against someone birine karşı tetikte olmak
keep on one's guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
stay on guard against someone birine karşı gardını almak
remain on one's guard against someone birine karşı tetikte olmak
keep on guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
remain on one's guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
remain on one's guard against someone birine karşı gardını almak
stay on guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
keep on guard against someone birine karşı gardını almak
be on guard against someone birine karşı tetikte olmak
keep on one's guard against someone birine karşı gardını almak
keep on one's guard against someone birine karşı tetikte olmak
stay on one's guard against someone birine karşı tetikte olmak
remain on guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
be on one's guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
stay on one's guard against someone birine karşı gardını almak
remain on guard against someone birine karşı tetikte olmak
be on one's guard against someone birine karşı gardını almak
be on guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
be on guard against someone birine karşı gardını almak
stay on one's guard against someone birine karşı gözünü dört açmak
remain on guard against someone birine karşı gardını almak
let one's guard down tedbiri elden bırakmak
let one's guard down gardını düşürmek
let one's guard down kendini sakınmayı/korumayı bırakmak
put one on one's guard teyakkuza geçirmek
put one on one's guard diken üstünde olmasına neden olmak
put one on one's guard birini tedirgin etmek
put one on one's guard alarma geçirmek
put their guard up against tetikte olmak
put their guard up against gardını almak
Speaking
guard the door kapıyı gözetlemek
Trade/Economic
security guard güvenlik görevlisi
customshouse guard gümrük muhafaza memuru
coast guard sahil koruma
Law
cattle guard sığır engeli
armed private security guard silahlı özel güvenlik görevlisi
unarmed private security guard silahsız özel güvenlik görevlisi
Politics
chief village guard korucubaşı
guard the frontier sınırı beklemek
guard the frontier sınırı korumak
coast guard command sahil güvenlik komutanlığı
serbian volunteer guard sırp gönüllü muhafızları
republican guard cumhuriyet muhafızları
national guard ulusal muhafızlar
Institutes
coast guard command sahil güvenlik komutanlığı
command of coast guard sahil güvenlik komutanlığı
european border and coast guard agency avrupa sınır ve sahil güvenlik ajansı
european border and coast guard agency avrupa sınır ve sahil güvenlik teşkilatı
Technical
switch guard akım koruması
foot guard ayak koruması
ball guard bilye muhafazası
guard rail tepe korkuluğu
guard lock emniyet kapağı
dust guard kit toz kapağı kiti
guard bit güvenlik biti
pump coupling guard pompa eşi koruması
guard plate muhafaza plakası
side underrun guard yan yer altı koruması
memory guard bellek koruyucusu
camshaft guard kam mili muhafazası
scuff guard kazıma koruması
guard stake muhafaza kazığı
level guard seviye koruması
coast guard sahil muhafaza
guard rail muhafaza korkuluğu
guard stake işaret kazığı
rubber guard lastik koruyucu
propeller shaft guard pervane şaftı koruması
fan guard fan muhafazası
guard wire kılavuz teli
guard rail kret korkuluğu
guard gate emniyet kapağı
chain guard zincir muhafazası
cab guard kabin muhafazası
underrun guard yer altı koruması
mud guard fender çamurluk
guard fence bariyer
guard wall korkuluk duvarı
pedestrian guard rail yaya korkuluğu
mount kit underrun guard montaj kiti yer altı koruması
bumper guard tampon boynuzu
interference guard bands karışımönler bantlar
memory guard bellek muhafızı
intermediate guard ara koruma
coast guard cutter sahil güvenlik teknesi
axle guard integral with bogie frame boji dingil çatalı
axle guard dingil çatalı
belt guard bant koruyucusu
belt guard kayış siperi
brush guard fırça siperi
chain guard zincir mahfazası
chain guard zincir korkuluğu
door handle guard emniyet tutamağı
finger guard parmak mahfazası
axle guard check-plate dingil çatalı pateni
angle-iron guard emniyet kornişi
fire-guard kıvılcım siperi
full-table chip and coolant guard tam tezgah çapak ve soğutma sıvısı koruması
guard-ring capacitor koruyucu halka kapasitesi
idler guard istikamet tekeri muhafazası
brush guard fırça muhafazası
overhead guard üst koruyucu
crankcase guard karter muhafazası
sprocket guard cer muhafazası
radiator guard radyatör koruyucusu zırhı
engine guard motor muhafazası
overflow guard taşırma muhafazası
dust guard toz muhafazası
switch guard anahtar koruyucu
coast guard sahil güvenlik
trigger guard tetik mahfazası
corner guard köşe korkuluğu
safety guard emniyet muhafazası
wheel guard disk muhafazası
splash-guard sıçrama korumalığı
splash-guard sıçrama siperi
guard ring koruma halkası
side guard yan korkuluk
guard-chain emniyet zinciri
guard cell koruyucu hücre
laser guard lazer koruyucusu
operator protective guard operatör koruyucu mahfaza
operator head guard operatör üst korkuluğu
oil guard yağ sıçrama sacı
fan guard plate fan mahfaza sacı
front hand-guard ön el koruyucusu
chain-saw front hand-guard zincirli el testeresi ön el koruyucusu
ventilator guard plate vantilatör koruma sacı
splash guard sıçrama siperi
toe guard etek (ayak koruyucu)
splash-guard sıçrantı korumalığı
splash-guard sıçrantı siperi
profile guard profil koruyucu
flat guard düz muhafaza
Computer
guard bars koruma çizgisi
guard band koruma bandı
guard bit güvenlik biti
memory guard bellek koruyucusu
memory guard bellek muhafızı
Telecom
guard band koruma bandı
release guard signal serbest bırakma koruma işareti
guard time koruma zamanı
guard channel koruma kanalı
time guard band zamana göre koruma bandı
frequency guard band frekans koruma bandı
guard time koruma süresi
Electric
guard wire kılavuz teli
Textile
needle guard iğne muhafazası
needle guard iğne siperi
zip guard fermuar muhafazası
Construction
rail guard ray siperi
rail guard parmaklık
overhead guard üst koruyucu
guard rail korkuluk
Lighting
luminaire guard koruma ızgarası
Automotive
heavy duty steel tank guard ağır hizmet çelik depo muhafazası
engine splash guard motor çamur kalkanı
belt guard kayış koruyucusu
bumper guard tampon boynuzu
magneto guard manyeto mahfazası
splash guard çamurluk
power take-off drive shaft guard kuyruk mili ara şaftı mahfazası
splash-guard çamurluk
mud guard çamurluk
splash guard çamurtutan
side guard yan koruyucu
side guard kenar koruyucu
sump guard karter koruma
sump guard karter muhafazası
air guard hava koruyucu
underride guard arka koruma kalkanı
bumper guard tampon koruyucu
stone guard taşsavar
oil pan guard karter muhafazası
edge guard kenar koruma bandı
grill guard ön koruma demiri
dog guard köpek koruyucu
Traffic
guard rail yaya korkuluğu
crossing guard okul trafik/yaya trafiği görevlisi/sorumlusu
crossing guard öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli
traffic guard işaretçi trafik memuru
traffic guard işaretçi trafik görevlisi
traffic guard ışıklarda vb. trafiği idare eden trafik görevlisi
Railway
axle guard guide yağ kutusu kulağı
chief guard şeftren
axle guard dingil çatalı
impact guard çarpma korunağı
Aeronautic
ice guard buz perdesi
air intake debris guard hava giriş siperi
gapless type ice guard aralıksız buzlanma koruyucusu
gapped type ice guard aralıklı buzlanma koruyucusu
runway guard lights pist koruma ışıkları
guard iron koruyucu demir
rail guard koruyucu demir
Marine
guard rail vardavela punteli
guard ship koruma gemisi
guard ship kılavuz gemi
after guard geminin kıç tarafında duran nöbetçi
coast guard sahil muhafızı
coast guard boat sahil güvenlik botu
coast guard navigation center sahil güvenlik seyir merkezi
Medical
guard column koruyucu kolon
Dentistry
mouth guard ağız koruyucusu
night guard ısırma plağı
night guard ısırma splinti
Physics
guard ring emniyet halkası
guard circle koruyucu çember
guard ring atlama halkası
guard ring ark halkası
Biology
guard cell koruyucu hücre
Apiculture
guard bee muhafız arı
guard bee koruyucu arı
Tobacco
guard circuit check koruyucu devresi kontrolü
label guard door etiket kılavuz kapağı
Forestry
cutting attachment guard dimensions kesme donanımı mahfazası boyutları
Education
watch and guard duty during normal business hours mesai içi nöbet
watch and guard duty after normal office hours mesai dışı nöbet
History
foot guard piyade
Military
active guard and reserve n. tam zamanlı çalışan gönüllü ulusal muhafızlar
advance guard reserve n. öncü birlik ikinci kısmı
radio guard telsiz kontrol istasyonu
new guard yeni nizam karakolu
trigger guard tetik korkuluğu
flank guard yancı
flank guard yan koruyucu
captain of palace guard vezir-i tüfekçi
guard roster nöbet cetveli
guard mount nöbet değiştirmek
guard roster nöbet çizelgesi
mount guard nöbet tutmak
commander of the guard nizam karakolu komutanı
national guard milli muhafız teşkilatı
mount guard nöbetçi dikmek
guard ammunition nöbetçi mühimmatı
honour guard merasim kıtası
shoulder guard omuz siperliği
national guard bureau milli muhafız bürosu
change the guard nöbet değiştirmek
chief of national guard bureau milli muhafız bürosu başkanı
guard cartridge nöbetçi fişeği
prisoner guard muhafız grubu
guard duty nöbet hizmeti
guard report nöbet raporu
guard of roster nöbet çizelgesi
national guard milli muhafız
national guard regulations milli muhafız kararnamesi
guard of honor merasim kıtası
officer of the guard nizam karakol subayı
prisoner guard muhafız
advanced guard point öncü ucu
advanced guard öncü
the coast guard reserve sahil güvenlik ihtiyat teşkilatı
escort guard refakat muhafızı
coast guard and security teams sahil güvenlik ve emniyet timleri
advanced guard öncü birlik
advance guard reserve öncü büyük kısmı
brush guard radyatör korkuluğu
special guard özel karakol
advance guard action öncü muharebesi
coast guard command sahil güvenlik komutanlığı
turkish coast guard command sahil güvenlik komutanlığı
advance guard point öncü ucu
coast guard boat sahil güvenlik botu
coast guard ship sahil koruma gemisi
advance guard support öncü muhafız desteği
escort guard refakat kıtası
colour guard sancak muhafızı
advance guard support öncü öncüsü
coast guard sahil güvenlik
coast guard officer sahil güvenlik subayı
life-guard service cankurtaran hizmeti
rear guard support cephe gerisi desteği
honour guard member şeref muhafız mensubu
demolition guard tahrip muhafız kuvveti
guard duty devriye nöbeti
honour guard şeref kıtası
exterior guard dış karakol
full time national guard training sürekli milli muhafız eğitimi
forklift truck guard çatal istif aracı korkuluğu
disciplinary guard disiplin muhafızı
rear guard reserve cephe gerisi yedekler
guard of honor şeref kıtası
regiment of presidential guard cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı
guard band emniyet bandı
catch the enemy off guard düşmanı gafil avlamak
old guard eski nizam karakolu
security guard emniyet nöbetçisi
custodial guard gardiyan
brush guard far korkuluğu
inactive national guard gayri faal milli muhafız teşkilatı
home guard iç güvenlik kuvveti
honour guard ihtiram nöbetçisi
air national guard hava milli muhafız teşkilatı
air guard hava gözcüsü
interior guard iç karakol
sergeant of the guard iç karakol astsubayı
guard operation koruma harekatı
gendarmerie installation guard unit jandarma cezaevi koruma birliği
rural guard köy korucusu
village guard köy korucusu
guard duty kolluk nöbeti
convoy guard konvoy muhafızı
short guard kısa tutuş
gendarmerie guard unit jandarma koruma birliği
army national guard kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
united states national guard abd milli muhafız bürosu
yeoman of the guard askeri heyet üyesi
united states army national guard abd kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
air national guard of the united states abd hava milli muhafız teşkilatı
rear guard reserve artçı büyük kısmı
the army national guard of the united states abd kara kuvvetleri milli muhafız teşkilatı
range guard atış emniyet nöbetçisi
provost guard askeri inzibat postası
united states coast guard abd sahil güvenlik teşkilatı
the air national guard of the united states abd hava milli muhafız teşkilatı
rear guard artçı
rear guard support artçı artçısı
life-guard submarine kurtarma denizaltısı
federation guard muhafız birliği
presidential guard regiment cumhurbaşkanlığı muhafız alayı
guard duty nöbet
guard of honour şeref kıtası
corporal of the guard askerde nöbetçilerin değişiminden sorumlu onbaşı
corporal of the guard nöbet değiştirici onbaşı
advance guard öncü birlik
gendarmerie and coast guard academy jandarma ve sahil güvenlik akademisi
Hunting
trigger guard tetik köprüsü